Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Registrace na seminář Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování

 

lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová

termín 15. 12. 2017

čas: 9.00 - 15.00 hodin

místo: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM  REMÍZKA, Čechova 1, 370 01 České Budějovice

 

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je posílit komunikativní dovednosti pedagogů v běžných i vypjatých situacích a představit další nástroje pro řešení nežádoucího chování žáků.

Účastníci vzdělávací akce se budou zabývat projevy nežádoucího chování žáků v běžném provozu školy, prevenci rizikového chování žáků, pedagogickou diagnostika a její možnostmi a charakteristikou spolupracujícího a nespolupracujícího rodiče. Bude jim představená problematika intenzivní spolupráce s rodiči těchto žáků,  jak „dostat“ rodiče do školy a navázat kontakt, techniky spolupráce s rodiči, když ještě není problém, hledání cest a možností … Lektorka představí účastníkům možnosti komunikace s rodiči, možnosti komunikace s  nespolupracujícími rodiči, metody a techniky profesionálně vedeného rozhovoru, diagnostika na odborném pracovišti, doporučení rodičům  (návštěva SVP. PPP, SPC), jak pracovat se zprávou a seznámí je s možnostmi případové konference.

Pedagogové si mohou na seminář přinést vlastní kazuistiky problémové komunikace, které budou v rámci semináře též řešeny.

 

Reference lektora:

PhDr. Mgr. Eva Burdová - absolventka PF Univerzity Palackého v Olomouci – psychologie, pedagogika, sociální a zdravotní vědy, dvouletého výcviku v psychosomatických disciplínách a studia pro certifikátory MŠMT pro primární prevenci rizikového chování. Lektoruje a pracuje s kolektivy školních tříd v oblasti prevence rizikového chování. Jako lektor se zaměřuje především na psychosociální dovednosti, prevenci rizikového chování, speciální pedagogiku a sociální a zdravotní vědy, pracuje s pedagogy, školními psychology, sociálními pracovníky a pracovníky přímé péče v sociálních službách. Pracovala 9 let v zdravotnictví, 16 let ve školství, z toho 9 let ve speciálním školství, 10 let pracuje jako lektorka.

 

Registrace seminář Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování MAP ORP ČB

Níže uvedené údaje slouží pro registraci na seminář a následné vydání osvědčení.
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto