#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Tipy na méně známé ovocné druhy pro školní (i další) zahrady

Bezbariérový vstup na akci

Méně známé ovocné druhy a jejich uplatnění v zahradách
(termín: 14.4.2021, od 19:30

Datum konání: 14. 4. 2021 začátek od 19:30, délka 90 minut

Místo konání:

Typ akce: ostatní

Organizátor: MAS Rozkvět

Doba trvání: 90 minut

Poznámka: zdarma online

Méně známé ovocné druhy a jejich uplatnění v ZAKA

(termín: 14.4.2021, od 19:30)

Odkaz na připojení:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad2af4afdb10f439692fee7bc9768e1aa%40thread.tacv2/1617106937343?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c%22%2c%22Oid%22%3a%22e6b3b9e7-6151-4d79-82a1-a28c81f2b7b9%22%7d 

Na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici probíhá tradičně v rámci výuky letního semestru seminář studentů zaměřený na vybraná témata krajinářské architektury. Tento seminář je specifický tím, že témata si volí studenti sami. Studenti si připraví pod vedením garanta svoji přednášku na základě zpracované rešerše. O tomto tématu se následně diskutuje, někdy ještě za přítomnosti přizvaného experta. Letošní témata jsou uvedena níže v tabulce. Na základě dohody se SZKT, nabízíme účast na této akci všem zájemcům, členům i příznivcům SZKT. Účast na semináři je zdarma a proběhne přes MS Teams.


Vytvořeno: 14. 4. 2021
Poslední aktualizace: 14. 4. 2021 17:06