#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

IROP - Povinnost souladu projektů MŠ S MAP

Typ: ostatní
Ke dni 8.11.2017 proběhlo schválení revize Programového dokumentu IROP.
Změny integrovaných strategií CLLD budou již posuzovány dle této aktuální verze PD IROP (samozřejmě při zachování provázanosti informací v dokumentu integrované strategie CLLD).

Předmětem revize bylo přidání i nové podmínky pro SC 2.4 - aktivitu Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání, kdy bude nově vyžadován soulad s Místním akčním plánem vzdělávání a to pouze u mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Tento soulad bude nově sledován na úrovni hodnocení žádostí o podporu. Z toho důvodu bude ŘO IROP na Monitorovací výbor IROP dne 29.11.2017 předkládat nové kritérium do sady kritérií Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ a ITI:

Projekt zaměřený na mateřskou školu zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP).

 

 

 

Potřebnost

 

 

ANO – Projekt mateřské školy je v souladu s místním akčním plánem vzdělávání.

 

NE – Projekt mateřské školy není v souladu s místním akčním plánem vzdělávání.

 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na mateřskou školu podle zákona č. 561/2004 Sb., ale je zaměřen na jiný typ předškolního vzdělávání.

 

·         Žádost o podporu

·         místní akční plán do roku 2023 nebo Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP

·         studie proveditelnosti

·         Rejstřík škol a školských zařízení

 

V případě schválení tohoto kritéria, bude kritérium doplněno i do kritérií pro Závěrečné ověření způsobilostí integrovaných projektů CLLD a dojde k revizi Pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 a tato podmínka bude platná pro nově vyhlášené výzvy MAS zaměřených na tuto aktivitu, pro které budou platit aktualizovaná pravidla (předpoklad vydání revize pravidel je polovina prosince 2017).


Vytvořeno: 7. 12. 2017
Poslední aktualizace: 7. 12. 2017 09:00
Autor: Správce Webu