Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže

Typ: ostatní
Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.

Veškeré informace na webu myvtomjihocechynenechame.cz/

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.

Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou: 

  • předškolní vzdělávání (MŠ),
  • ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě, 
  • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
  • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách, 
  • školní stravování,
  • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.), 
  • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).

Výše příspěvku na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč.

Příspěvek může být čerpán u více organizací. Avšak příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu.


Vytvořeno: 5. 9. 2022
Poslední aktualizace: 5. 9. 2022 21:07
Autor: Správce Webu