Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Program Odmalička podpoří i v roce 2022 projekty předškolní spolupráce (CZ - DE)

Typ: ostatní
Pravidelná a dlouhodobá setkávání českých a německých dětí do 6 let jsou důležitým přínosem ke sbližování příhraničních regionů.
Díky prostředkům Česko-německého fondu budoucnosti může Tandem v rámci programu Odmalička – Von klein auf 2022 nabídnout OPĚT finanční podporu předškolním zařízením.

Tandem získal i pro následující rok finanční prostředky od Česko-německého fondu budoucnosti. Předškolní zařízení tak mohou od teď do konce ledna přihlašovat své česko-německé projekty plánované na první polovinu roku. Z programu Odmalička budou podpořena česko-německá setkání dětí a jejich pedagogů, stejně jako seznamování v raném věku s jazykem a kulturou sousedů.  

Bližší informace o programu a podmínky pro zájemce a žadatele z řad zařízení pracujících s dětmi do šesti let najdete pod tímto odkazem.

 

Odmalička - program podpory česko-německé spolupráce v předškolní oblasti

Pravidelná a dlouhodobá setkávání českých a německých dětí do 6 let jsou důležitým přínosem ke sbližování příhraničních regionů. Setkávání dětí raného věku vedou přirozeným způsobem k prvním krůčkům na poli cizího jazyka, umožňují navázání přátelských vztahů s dětmi z druhé strany hranice a pomáhají odbourávat předsudky zděděné z dob minulých.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem podporuje společné přeshraniční projekty českých a německých předškolních zařízení a organizací, které pracují s dětmi od tří do šesti let. Dále pořádá semináře a informační akce pro předškolní pedagogy, informuje o úspěšných projektech a pomáhá navazovat a koordinovat spolupráci zájemců podél česko-německé hranice.


 

Díky prostředkům Česko-německého fondu budoucnosti může Tandem v rámci programu Odmalička – Von klein auf 2022 nabídnout finanční podporu předškolním zařízením, která chtějí s německým partnerem organizovat společná česko-německá setkání.

Cíle programu:

 • Pravidelná setkávání dětí a pedagogů z Česka a Německa
 • Výměna pedagogických zkušeností napříč hranicí
 • Poznávání kultury a jazyka sousední země

Cílový region a příjemci podpory
Do programu mohou být přihlášeny projekty realizované partnery v rámci všech krajů České republiky, Saska a Bavorska. Upřednostněny budou projekty žadatelů z okresů sousedících s česko-německou hranicí.

Do společného programu se mohou zapojit:

 • mateřské školy
 • zřizovatelé mateřských škol
 • zapsané spolky a další organizace pracující s dětmi do 6 let

U Tandemu Plzeň podávají žádosti pouze subjekty se sídlem v České republice.

Poznámka: Pro žadatele z Bavorska a Saska nabízí Tandem Regensburg obdobný program – Von klein auf – Odmalička 2022. Podmínky a termíny žádostí o podporu se však liší. Informujte se prosím na stránkách www.tandem-org.de v rubrice „Förderung“.

Předmět podpory

Projekty česko-německé spolupráce předškolních zařízení mohou mít různou formu, ale musí mít jasně stanovený obsah a cíl. Tandem podpoří projekty s následujícím obsahem:

 • přeshraniční setkání dětí do 6 let (přednostně prezenčně, pokud nepůjde jinak, pak online)
 • prezenční či online setkání pedagogů MŠ za účelem přípravy či evaluace přeshraničního setkání dětí (případně i včetně krátkodobých hospitací a praxí)
 • prezenční či online seznamování dětí v raném věku s jazykem a kulturou sousední země, pokud toto doplňuje výše zmíněné formy přeshraniční spolupráce

Financování společných projektů

Každý projekt může být podpořen částkou max. 15 000 Kč. Žádosti lze podávat dvakrát ročně.

Z tohoto příspěvku lze hradit především tyto náklady:

 • jízdné
 • stravné
 • honorář pro jazykového prostředníka
 • honorář pro jazykového animátora
 • materiál související se seznamováním dětí s německým jazykem
 • technické vybavení pro realizaci online setkání (pouze pod podmínkou, že bude pravidelně využíváno pro česko-německou spolupráci)
 • další programové náklady

Zařízení, která potřebují podporu vyšší než 15 000 Kč, mohou své projekty předkládat přímo Česko-německému fondu budoucnosti. (Kontaktní osoba ČNFB: paní Ingrid Koděrová – tel: 266 312 858.)

Z prostředků, které máme k dispozici z ČNFB, nemohou získat finanční prostředky ta zařízení, která byla v programu Odmalička podpořena již ve čtyřech předchozích obdobích. S těmito žadateli budeme řešit podávání žádostí individuálně, prosíme tedy o včasnou konzultaci projektových záměrů.

Termíny pro podání přihlášek:

 • leden 2022 (pro akce realizované od února do června 2022)

 • červen 2022 (pro akce realizované od září do prosince 2022)

Přihláška do programu:

Pro přihlášení do programu můžete nově využít online formulář, který vypníte pod tímto odkazem a jednoduše přímo z této stránky odešlete.

Do přihlašovacího formuláře je třeba vložit následující 2 vyplněné tabulky:

Je ovšem možno využít i wordového dokumentu "Přihláška", který je ke stažení níže. Tento formulář je třeba vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat a zaslat jako přílohu na mail koordinátorce programu.

 

Dokumenty ke stažení:

Informace pro žadatele

Průvodce přihláškou

Přihláška

 

Souhlas s použitím fotografií

Závěrečná zpráva

Přehled dokladů pro vyúčtování projektu

Loga ke stažení


Vytvořeno: 16. 12. 2021
Poslední aktualizace: 16. 12. 2021 17:27
Autor: ing. Marta Krejčíčková