#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Projekt „Přírodě na dosah“ a nové výukové materiály pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

Typ: ostatní
Více než 50 učitelů mateřských a základních škol se během září seznámilo s novými výukovými materiály Přírodě na dosah a s hlavními problémy naší přírody. V rámci dvou stejnojmenných workshopů České společnosti ornitologické (ČSO) jim své zkušenosti předali zástupci ČSO a učitelé, kteří se na počátku prázdnin zúčastnili mezinárodního studijního pobytu v Irsku, podpořeného programem Erasmus+. První workshop se uskutečnil 12. 9. 2018 v ekocentru Sluňákov u Olomouce, druhý 17. 9. 2018 v Oranžerii Trojského zámku v Praze. Nové materiály usnadní učitelům výuku mimo školní lavice a budou je motivovat k objevování tajů přírody spolu se svými žáky.

Nově vzniklé materiály zaměřené na environmentální výchovu jsou určeny pro učitele mateřských škol a prvního stupně škol základních. „Jde o obsáhlý materiál, který se skládá z 11 tematických bloků ve dvou věkových kategoriích. Každý blok obsahuje úvod, který učitele blíže seznámí s danou problematikou, a soubor pracovních listů s návody na nejrůznější aktivity, ve kterých nechybí hry, badatelská činnost ani pracovní listy zahrnující mezipředmětovou výuku,” představuje nové materiály Gabriela Dobruská z ČSO, která se na jejich vzniku podílela. Materiály jsou založeny na principu konstruktivismu, metodě s důrazem na řešení problémů ze života, tvořivé myšlení a práci dětí ve skupinách. Doplňkový materiál představují prezentace k některým blokům, atlasy a v neposlední řadě interaktivní aplikace pro mobilní telefony, která dětem přiblíží životní cyklus vybraných druhů ptáků a nebezpečí, se kterým se setkávají.

Velmi důležitou součástí materiálů je zahrnutí aktivit týkajících se praktické ochrany přírody. Děti pochopí základní přírodní zákonitosti, důsledky intenzivního využívání krajiny, neuvážených zásahů do životního prostředí a naučí se všímat si nástrah, které nejen ptákům často neúmyslně přináší činnost člověka. Učitelé zde najdou i tipy, jak se s dětmi aktivně do ochrany přírody zapojit.

Aby učitelé měli reálnou představu o nejdůležitějších aktuálních problémech, kterým čelí naše příroda, zahrnuli jsme do programu odbornou přednášku na toto téma. „Učitelé byli otřeseni zejména situací, do které se dostala evropská zemědělská krajina, o které někteří neměli ani zdání. Smutný příběh všem dobře známé koroptve, chocholouše, čejky nebo skřivana připomněl učitelům, jak velký význam má učit děti pozitivnímu vztahu k přírodě a významu přírodně šetrného obhospodařování krajiny – jak důležitá je jejich práce,” uvádí Dobruská.

Při praktické části workshopu učitelé ocenili strukturu nově vytvořených materiálů. Při plánování výuky si totiž mohou hodinu libovolně sestavit, vybrat si aktivity, které jim v danou chvíli vyhovují. Věříme, že výstupy projektu „Přírodě na dosah“ usnadní učitelům výuku v přírodě a budou je motivovat ke stále častějšímu objevování přírody v přírodě se svými žáky.

Na semináři se sešli učitelé, kteří vědí, jak důležitá je environmentální výchova již od raného dětství a kteří ji vyučují s láskou a nadšením. Moc bych si přála, aby takových učitelů bylo víc,” dodává na závěr Dobruská. Přímým kontaktem s přírodou si k ní člověk vytváří vztah, který je předpokladem toho, aby ji bezohledně neničil. Jenže, na rozdíl od všech ostatních dřívějších generací, pro většinu současných dětí není společná hra v přírodě vůbec samozřejmostí a každodenní záležitostí.

Všichni zájemci si nové materiály mohou stáhnout na https://www.birdlife.cz/co-delame/vzdelavani/skrze-prirodu-k-lepsimu-zivotu/prirode-na-dosah/


Vytvořeno: 28. 10. 2018
Poslední aktualizace: 28. 10. 2018 20:48
Autor: Správce Webu