#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Portál RVP články

 • TIO a reklama

  07.8.2020 08:21

  Příběh nabízí zamyšlení nad tématem přílišného nakupování a důležitosti kamarádských vztahů, nad využíváním a hodnotou starých věcí, nad lákavými prostředky reklamy i nad ekologií v Robosvětě. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

 • Formativní hodnocení

  06.8.2020 09:41

  Ve své diplomové práci jsem se zabývala nepříliš známým typem hodnocení, tzv. formativním hodnocením. Jelikož je problematika hodnocení stále diskutovaným tématem, rozhodla jsem se definici tohoto tématu vymezit i na Metodický portál RVP.CZ, aby tedy došlo k správnému osvojení tohoto typu hodnocení.

 • Digitální technologie ovlivňují vzdělávací obsah na 1. stupni (2. část)

  29.7.2020 09:16

  Text je součástí kolekce článků, které se věnují problematice využívání digitálních technologií v primárním vzdělávání. Zamýšlí se nad tím, které běžné aktivity vedou k rozvíjení digitální gramotnosti žáků a jakým způsobem digitální svět, ve kterém se žáci přirozeně pohybují, může ovlivňovat vzdělávací obsah a cíle výuky ve vzdělávacích oblastech Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

 • Menšiny kolem nás

  27.7.2020 10:03

  Publikace je věnována národnostním menšinám, které žijí na území České republiky. Seznamuje čtenáře s tematikou vývoje národnostních menšin na našem území ve 20. století i na počátku 21. století. Zachycuje u každé národnostní menšiny její historii, tradice, zvyky i současný život. Prezentuje také významné osobnosti těchto národnostních menšin. Zabývá se rovněž spolkovým životem menšin. Nabízí u každé národnostní menšiny přehled informačních zdrojů.

 • TIO a aplikace

  21.7.2020 11:52

  Příběh ukazuje prospěšnost digitálních technologií a jejich využití v běžném životě. Ajťák Michal a robůtek TIO seznámí děti s výhodami některých aplikací a s pojmy jako například piktogramy a QR kód. Karetní hra „Černý Petr“ může dětem pomoci upevnit získané znalosti z příběhu a propojit je s jejich zkušenostmi. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

 • iPrázdniny s učiteli 2 – díl 10.: Prázdninový vzkaz (grafika)

  17.7.2020 00:00

  V 10. dílu iPrázdnin s učiteli 2 posíláme pomocí grafiky náš vzkaz druhým.

 • Digitální technologie na podporu učení žáků v heterogenní třídě

  16.7.2020 13:03

  Příspěvek se zabývá tématem, jak napomoci procesu učení žáků, kteří se potkávají v heterogenní třídě. Může být jedním z funkčních nástrojů využití digitálních technologií? Předpokládejme, že ano. Článek poskytuje celou řadu tipů na již ověřené postupy, které učitelé ve školské praxi mohou využívat. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

 • iPrázdniny s učiteli 2 – díl 9.: Prázdninový sen

  16.7.2020 00:00

  V 9. dílu iPrázdnin s učiteli 2 sdílíme s ostatními své prázdninové sny.

 • iPrázdniny s učiteli 2 – díl 8.: Prázdninové retro (fotografie)

  15.7.2020 00:00

  V 8. dílu iPrázdnin s učiteli 2 se vrátíme zpět v čase pomocí retro fotografie.

 • iPrázdniny s učiteli 2 – díl 7.: Prázdninová relaxace

  14.7.2020 00:00

  V 7. dílu iPrázdnin s učiteli 2 ukazujeme druhým, jak umíme relaxovat.

 • iPrázdniny s učiteli 2 – díl 6.: Prázdninový příběh (skupinové psaní)

  13.7.2020 00:00

  V 6. dílu iPrázdnin s učiteli 2 společně píšeme prázdninové příběhy.

 • iPrázdniny s učiteli 2 – díl 5.: Prázdninová hádanka

  10.7.2020 00:00

  V 5. dílu iPrázdnin s učiteli 2 vytváříme hádanky pro druhé a sami hádáme ty, které vytvořili ostatní.

 • Humor a covid-19

  09.7.2020 10:06

  Výuková aktivita Humor a covid-19 je zaměřená na práci s humornými kolážemi a obrázky, které vznikly jako reakce na situaci v České republice a pandemii covid-19. Aktivita je zaměřená na rozbor ukázek s přesahem k rozvoji čtenářské a digitální gramotnosti. Z hlediska obsahu je činnost zacílená na analýzu a reflexi aktuálního dění ve společnosti, respektive událostí, které na jaře roku 2020 probíhaly v České republice. Jedná se například o politické představitele státu (vystoupení zástupců vlády i opozice, reakce veřejnosti), mediální manipulaci či změny v chování lidí a mezilidských vztazích. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

 • iPrázdniny s učiteli 2 – díl 4.: Prázdninový okamžik (video do 15 sekund)

  09.7.2020 00:00

  4. díl iPrázdnin s učiteli 2 je o prázdninových okamžicích zachycených v krátkých videích.

 • iPrázdniny s učiteli 2 – díl 3.: Prázdninová hra

  08.7.2020 00:00

  V 3. dílu iPrázdnin s učiteli 2 se inspirujeme pomocí her.

Portál RVP DUM

 • Atmosféra – počasí

  03.8.2020 10:31

  Elektronický pracovní list pro vyplnění na PC nebo mobilním zařízení v programu Adobe Acrobat Reader DC, bez nutnosti tisknout na papír. Bezplatný software je ke stažení na https://get.adobe.com/cz/reader/. Pro využití mobilního telefonu je také ke stažení bezplatná mobilní aplikace na Google Play nebo App Store. Vhodné také např. pro distanční výuku, kdy žák může pracovat na PC nebo mobilním zařízení a po uložení může vypracované úkoly odevzdat v elektronické podobě.

 • Tabulky a grafy

  21.7.2020 13:04

  Výukový materiál s využitím QR kódů k procvičení dovednosti četby grafů a získávání údajů z nich. Současně vytvoření tabulky v tabulkovém kalkulátoru na základě údajů vypočítaných z grafu.

 • Rovnice – QR kódy

  09.7.2020 08:57

  Aktivita k procvičení znalostí a praktických dovedností při řešení jednoduchých rovnic. Současně rozvíjí kromě matematické i digitální gramotnost a rozvíjí schopnost práce s QR kódy a digitálními zařízeními.

 • Města ČR v QR kódech

  23.6.2020 09:51

  Materiál obsahuje 10 zašifrovaných českých měst v QR kódech, které mají děti rozluštit a následně zaznačit do mapy. Městům pak mají za úkol přiřadit typické výrobky.

 • Kdo zabil Kennyho

  02.6.2020 10:41

  Předložený materiál je úpravou běžné laboratorní práce na téma „škrobová zrna“ (buněčné inkluze rostlinných buněk). Cílem není splnit co největší množství úkolů, ale zasadit jeden úkol do atraktivního prostředí „kriminálního vyšetřování“ a umožnit tak žákům zahrát si roli pracovníků laboratoře. Úkol se tak dá stihnout i za 45 minut, pokud jsou žáci v mikroskopování zběhlí a pracuje se v menší skupině. Pokud máte k dispozici hodiny dvě, pak je možné snadno připravit další preparáty k pozorování a další hodinu strávit diskusí o rozdílech ve tvaru škrobových zrn v zásobních orgánech různých rostlin.

 • Nejvyšší hory ČR

  27.5.2020 11:25

  Materiál podporuje čtenářskou a matematickou gramotnost žáků druhého stupně. Cílem je vést žáky k přesné a správné četbě, vyhledávání informací v textu, práci s tabulkou a grafem, zorientování se v nich. Zjišťování důležitých informací, umění pracovat s nimi. Materiál podporuje také gramotnost informační.

 • Slovní druhy – QR kódy

  20.5.2020 14:42

  9 QR kódů, určených k nalepení na karty a laminaci. Kódy rozvěsíme po třídě/chodbě/zahradě a každému žákovi dáme nevyplněnou předtištěnou doplňovačku. Žáci se samostatně, ve dvojicích či skupinách pohybují v prostoru (pro aktivizaci žáků a tělesný rozvoj je možné zařadit netradiční pohyb – skoky po jedné noze, chůze ve dřepu…) a hledají kódy, které pomocí telefonu – a aplikace k tomu určené – musí rozkódovat. Kód ukrývá větu, ve které je vynechané slovo. Slovo, které ve větě chybí, žák doplní do tajenky. Tato aktivita je opakováním učiva o slovních druzích, proto se všechny informace ukryté v kódech zabývají právě určováním slovních druhů. Záleží na vyučujícím, zda poskytne stejný čas pro doplňování všem, nebo zda aktivitu pojme jako soutěž. Tajenkou je slovo „OPAKOVÁNÍ“, je tedy vhodné tuto aktivitu zařadit na začátek hodiny jako motivaci, když se se žáky chystáme opakovat učivo o slovních druzích.

 • Vypátrej slavnou osobnost Jižní Ameriky

  15.5.2020 15:23

  Žáci se pomocí QR kódů pokusí odhalit 12místnou tajenku.

 • Italská gramatika XIV – souslednost

  07.5.2020 14:27

  Materiál čtenáře seznámí s fungováním souslednosti časové v italštině.

 • Jaro – QR kódy

  20.4.2020 11:23

  Materiál jako pomůcka při výuce ČJ a PRV (porozumění čtenému textu) v 1. a 2. ročníku. Pravidlem je najít mezi všemi rozstříhanými částmi pouze takové, které obsahují pravdivou informaci o ročním období – o jaru. V případě, že bude žák úspěšný (je možné pracovat i ve skupinách), vznikne mu poskládáním tvarů s pravdivým tvrzením obrázek velikonočního vajíčka. Tvary s nepravdivým tvrzením dají dohromady vykřičník. Na každé části je umístěn QR kód, který slouží jako kontrola správnosti. QR kódy rozluští žák/žáci za pomoci telefonu – a aplikace k tomu určené. Kód ukrývá slovo ANO nebo NE, tedy pomáhá kontrolovat, zda tvrzení na kartě je pravdivé, či nikoli. Tuto aktivitu je vzhledem k využití QR kódů a mobilního telefonu s aplikací možné zařadit jako motivační či vstupní při seznamování s digitálními technologiemi ve výuce.

 • Objem a povrch krychle a kvádru

  16.4.2020 13:53

  DUM obsahuje formulář pro zadání délek stran krychle a kvádru; při splnění podmínek umožní vypočítat a zobrazit objem a povrch těchto těles. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

 • Světové hospodářství – doprava

  06.4.2020 12:09

  Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

 • Britská versus americká angličtina

  25.3.2020 10:24

  Prezentace poukazuje na rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.

 • Jižní Afrika – problematika HIV – kartogram

  19.3.2020 09:15

  Aktivita na dvě vyučovací hodiny, jejímž cílem je seznámit žáky s problematikou výskytu onemocnění HIV (AIDS) ve zvláště postiženém regionu jižní Afriky. Je primárně určená pro žáky gymnázia, ale zvládnutelná (vyzkoušeno) je i pro starší žáky základní školy. Žáci pracují ve skupinách o 4–5 členech. Některé úkoly prezentují, případně si vyměňují informace v rámci skupin. Učitel moderuje diskusi, určuje pravidla a čas zpracování úkolů. Tvorba výstupu je pouze částečně kolektivním dílem a za kvalitu kartografického výstupu je zodpovědný každý zvlášť. Pro některé úkoly je využíván Školní atlas dnešního světa nakladatelství TERRA.

 • Řešení kvadratické rovnice – interaktivní webová stránka

  09.3.2020 10:59

  DUM obsahuje stručnou teorii ke kvadratické rovnici a interaktivní část, kde je možné zadat koeficienty a, b, c kvadratické rovnice. Ta se řeší v oboru reálných čísel. Interaktivně se zobrazují zadané koeficienty, hodnota diskriminantu, kompletní zápis kvadratické rovnice. Po stisknutí tlačítka se zobrazí kořeny. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.