#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Portál RVP články

 • Škola – dílna lidskosti – Vzdělávání (8.–9. ročník)

  15.7.2019 10:04

  Jako člověk usiluji o to, abych dával to NEJ, co mám. Je to dobré pro mě i pro moje okolí. Vzdělávání a výchova čili osobnostní růst, se mě týká KOMPLEXNĚ a ve všem – co mám, co umím, co znám i co mám v srdci (mého charakteru). Mám se učit hledat balanc a harmonii mě samotného, i mě s ostatními lidmi (společností). CTNOST MĚ K TOMU VEDE – UČÍ! Můj ctnostný charakter ukazuje na dobré motivy, tj. pro koho a proč něco vlastně dělám. Např. LAKOMSTVÍ – dobře pro mě, špatně pro ostatní. ROZHAZOVAČNOST – dobře pro ostatní, špatně pro mě. Ale ŠTĚDROST – dobře pro mě i pro ostatní!

 • iPrázdniny s učiteli 4: Moje prázdninové aplikace

  15.7.2019 00:00

  Ve čtvrté aktivitě prázdninové akce Virtuálního Digicentra s názvem iPrázdniny s učiteli budeme sdílet obrazovky se svými prázdninovými aplikacemi.

 • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Karlínské obchodní akademii

  11.7.2019 10:01

  Karlínskou obchodní akademii navštěvuje několik desítek žáků s odlišným mateřským jazykem. Školní psycholožka Barbora Růžičková popisuje podporu, kterou jim škola nabízí.

 • Významná výročí v roce 2019 – tělesná výchova: lední hokej

  10.7.2019 09:25

  Žádné jiné roky než ty s devítkou na konci nejsou pro český nebo československý hokej tak zásadní. Jsou to roky 1949, 1969 a 1999.

 • iPrázdniny s učiteli 3: Můj prázdninový videopříběh

  08.7.2019 00:00

  Ve třetí aktivitě prázdninové akce Virtuálního Digicentra s názvem iPrázdniny s učiteli budeme vytvářet prázdninové videopříběhy.

 • Významná výročí v roce 2019 – hudební výchova: V hudbě život Čechů… (Bedřich Smetana a Litomyšl)

  03.7.2019 09:51

  Text připomíná 195. výročí narození Bedřicha Smetany v souvislosti se dvěma festivaly s jeho jménem neodmyslitelně spojenými – Pražské jaro a Smetanova Litomyšl. Rodiště Bedřicha Smetany je spojeno nejen s hudbou, ale i se světovým kulturním a přírodním dědictvím UNESCO a významnými architektonickými počiny Josefa Pleskota.

 • Ověření znalosti češtiny při přijímacím řízení na SŠ

  02.7.2019 09:31

  Obchodní akademie Kollárova vypracovala vlastní systém ověřování úrovně znalosti češtiny u žáků, kteří ukončili povinné vzdělávání v zahraničí a nemusí konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka. Článek obsahuje konkrétní postupy ověření.

 • Navázání spolupráce mezi školou a rodinou žáka-cizince

  01.7.2019 12:22

  Autorka popisuje, jak lze prostřednictvím adaptačního víkendu nastavit efektivní spolupráci mezi rodinou žáka-cizince a školou a přispět k bezproblémové integraci do třídního kolektivu. Článek je doplněn o praktickou ukázku aktivit a odkazem na videohospitaci.

 • iPrázdniny s učiteli 2: Můj prázdninový fotopříběh

  01.7.2019 00:00

  V druhé aktivitě prázdninové akce Virtuálního Digicentra s názvem iPrázdniny s učiteli budeme vytvářet prázdninové fotopříběhy.

 • Výzkum Common Sense

  27.6.2019 00:00

  Zpráva o výzkumu kalifornské neziskovky Common Sense Media, který zjišťoval stav využití technologií na vzorku 1200 amerických učitelů.

 • Významná výročí v roce 2019 – fyzika

  26.6.2019 10:10

  V článku „Významná výročí v roce 2019 ve fyzice“, kde pojednávám o výročích s fyzikálním podtextem připomínaných v roce 2019, jsem se zaměřil na výročí událostí, která končí číslicí „0“ nebo „5“. Těchto událostí se ve světě fyziky najde jistě bezpočet, v textu jsem se zaměřil na ty, které – dle mého – fyziku nebo techniku popularizují. Jsou to dvě význačné události, jeden český výrobek a výročí narození nebo úmrtí několika osobností spjatých s fyzikou.

 • Prázdninová školka s dvouleťáky – Krtek

  25.6.2019 09:00

  Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Po celý týden budou děti provázet příběhy Krtka. Seznámí se s příběhy: Krtek a potopa, Krtek a kalhotky, Krtek a autíčko, Krtek a rybka. Zažijí štafety, stavění nového domu, chystání hostiny, řízení autíček, zábavné venkovní úkoly. Vyrobí si rybku z krepového papíru, klíček z alobalu, postavičku Krtka nebo jeho kamarádů, potopu i kalhotky.

 • Jak pomáhají mladým čtenářům MAP?

  24.6.2019 13:35

  Článek představí průběh a zejména výsledky páté minikonference odborného panelu pro čtenářskou gramotnost systémového projektu PPUČ. Minikonference byla zaměřena na podporu místního akčního plánování (MAP) při podpoře kvality výuky. V rámci MAP byly zřízeny pracovní skupiny k jednotlivým „základním gramotnostem“ jako cílům učení žáků. Minikonference hledala společná východiska a navrhuje několik systémových doporučení, jak v MAP zlepšovat kvalitu výuky prvky kolegiální podpory učitelů ve školách. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

 • Významná výročí v roce 2019 – chemie

  24.6.2019 09:54

  V roce 2019 si v oblasti chemie připomínáme několik výročí významných událostí či objevů. K nejvýznamnějším z nich patří 150. výročí Mendělejovy periodické tabulky prvků, či 60. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii Jaroslavu Heyrovskému. V první části příspěvku je uveden přehled významných výročí, v druhé části jsou podrobněji představeny dvě výše uvedená výročí.

 • iPrázdniny s učiteli 1: Můj školní rok ve slovním mraku

  24.6.2019 00:00

  V první aktivitě prázdninové akce Virtuálního Digicentra s názvem iPrázdniny s učiteli si pomocí slovních mraků zavzpomínáme na právě skončený školní rok.

Portál RVP DUM

 • Italská gramatika VIII – podmiňovací způsob

  15.7.2019 09:21

  Materiál osvětluje tvoření a použití podmiňovacího způsobu v italštině.

 • Vyskládej písmena pod obrázky – 4 písmena

  10.7.2019 07:27

  Materiál obsahuje 30 obrázků a pod nimi mřížku na vyskládání či vypsání písmen, ze kterých se slovo skládá.

 • Robinson Crusoe

  08.7.2019 09:06

  Pracovní listy, které lze využít při práci s příběhem Robinsona Crusoa.

 • Teplota, měření teploty

  03.7.2019 09:54

  Interaktivní prezentace seznamující žáky s teplotou a s měřením teploty.

 • Vyskládej písmena pod obrázky – 5 písmen

  01.7.2019 09:18

  Materiál obsahuje 30 obrázků (na 5 písmen) a pod nimi mřížku na vyskládání či vypsání písmen, ze kterých se slovo skládá.

 • Alea iacta est! – Římská říše

  27.6.2019 11:35

  Hra, která vyžaduje nejen vědomosti, ale i kapku štěstí. Hra je určená k zopakování a upevnění učiva o starověkém Římě.

 • Ústní prověřování znalostí z fyziky 6. ročníku

  26.6.2019 08:59

  Publikace obsahuje 136 otázek z látky probrané z fyziky za celý školní rok. Kliknutím na jednu ze čtyř otázek v každém obraze žáci získají otázku, na kterou musí ústně odpovědět. Soubor lze použít jak pro individuální, tak týmovou práci. Lze ho použít na závěr školního roku jako indikátoru znalostí žáků z probrané látky.

 • Slova nadřazená

  25.6.2019 09:33

  Materiál obsahuje čtyři pracovní listy, do kterých mají žáci zapsat slovo nadřazené a k nim slova podřazená dle obrázků.

 • Kvíz – města v ČR

  19.6.2019 09:59

  Publikace je vhodná pro týmovou práci. V první části jsou přeskupená písmena v názvech měst, žáci musí přeskupit písmena tak,aby vznikl správný název města. To vše musí stihnout do 60 vteřin. Každý název města je doplněn fotografií a mapou. Ve druhé části publikace musí žáci určit města podle indicií.

 • Puzzle zvířata

  18.6.2019 09:13

  Materiál obsahuje 3 listy s obrázky 24 zvířat, které se rozstřihnou na polovinu a děti je skládají.

 • Hospodářské využití oceánů

  17.6.2019 09:30

  Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

 • Ohmův zákon

  12.6.2019 08:35

  Publikací žáci poznají závislost velikosti elektrického proudu na napětí a odporu rezistoru. Budou tak formulovat Ohmův zákon, který použijí k výpočtům několika příkladů.

 • Vedlejší věty časové

  11.6.2019 09:41

  Úvod do problematiky vedlejších vět časových, a sice po spojkách seitdem, als, wenn, sobald, solange, bevor, während, bis a nachdem. Samostatná práce s textem a teorií a procvičení.

 • Matematické úkoly s desítkou

  10.6.2019 11:20

  Materiál obsahuje 5 pracovních listů, na kterých si žáci procvičí počítání, rozklad a dopočítávání do 10.

 • Puzzle – desetinná čísla (2)

  06.6.2019 10:10

  Úloha na procvičení operací s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení jednociferným činitelem a dělení jednociferným dělitelem).