Aktuality "Krizové situace - doporučení"

Co dělat, aby lidé ve vaší škole byli v bezpečí?

Událost na Filosofické fakultě UK v prosinci 2023 ve vás možná vyvolává otázky, jak jsou dospělí i děti ve vaší škole poučení a vybavení pro různé nebezpečné situace. Přinášíme vám 3 jednoduché tipy (... a návody na jejich provedení, sdíleno s CPV Kutnohorsko).

I. Otestuje svou školu jako měkký cíl on-line
II. Video Utíkej, schovej se, bojuj

III. Pokyny Středočeského kraje

 

Hlavní metodické materiály připravené MŠMT pro školy:

Další podpůrné materiály:


Podpůrné webové stránky

Vytvoření speciálního portálu MŠMT https://www.edu.cz/ukrajina/


NPI ČR nabízí pomoc s tlumočením a překlady školních dokumentů, financováním adaptačních koordinátorů pro děti/žáky cizince, vzory nejdůležitějších dokumentů pro MŠ, ZŠ v ukrajinštině a další podporu pro pedagogy a vzdělávání dětí/žáků cizinců. Více na https://cizinci.npi.cz/.

FAQ v době válečného konfliktu na Ukrajině