Nabídka webinářů NPI - Kabinet Přírodovědné vzdělávání

Nabídka bezplatných webinářů projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů). Na webinář je nutné přihlásit se předem na uvedených odkazech.

Lektor: Mgr. Tomáš Feltl

Anotace: Na našich školách se pomalu, ale jistě, stávají 3D tiskárny a 3D tisk další běžnou „pomůckou“ učitele. 3D tisk přitom může dobře posloužit v mnoha různých oblastech výuky. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie otevírá nové možnosti na všech typech a úrovních škol. 3D tisk je totiž „nástroj“, který využijeme prakticky ve všech předmětech! V rámci tohoto webináře se ale zaměříme na přírodovědné předměty. Nejdříve se krátce seznámíme s několika možnostmi využití 3D tisku při výuce přírodovědných předmětů a následně se budeme věnovat 3D tisku různých výukových pomůcek tak, abychom si pro začátek vystačili zcela bez 3D modelování. Můžete se těšit na řadu ukázek 3D tištěných objektů, které si klidně můžete také sami vytisknout, protože potřebné 3D modely najdete volně k dispozici na internetu.

 

  • Geo4Tea: nová interaktivní aplikace pro učitele geografie - 7. 3. 2023, 17:00 REGISTRACE PŘEDEM

Lektor: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Anotace: Cílem webináře je představit funkce a možnosti využití nové interaktivní aplikace Geo4Tea, která je nástrojem pro zkvalitnění výuky geografie. Aplikace vám umožní pomocí jednoduché kalkulačky zjistit, na co se ve své výuce zaměřujete a současně vám ukáže i to, co ve výuce geografie upozaďujete. Smyslem aplikace Geo4Tea je, aby výuka geografie byla zábavná pro žáky a současně aby byla v souladu s aktuálními trendy v odborné geografii. S naší aplikací vedeme křížovou výpravu proti nudné výuce geografie. Pokud chcete patřit do komunity angažovaných učitelů geografie, webinář je připraven právě pro vás.

 

  • Pitva švába ve výuce biologie a přírodopisu - 16. 3. 2023, 17:00 REGISTRACE PŘEDEM

Lektor: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Anotace: Na webináři si předvedeme pitvu švába, který je vhodným modelovým zástupcem pro výuku stavby těla členovců, konkrétně hmyzu. Seznámíme se s vnější stavbou jeho těla, uspořádáním hlavních orgánových soustav a způsobem provedení samotné pitvy. Ukážeme si jednoduché metody zhotovení mikroskopických preparátů vybraných tkání a orgánů (příčně pruhovaná svalovina, vzdušnice, tukové těleso, malpigické trubice, spermie apod.). Pokusíme se také nalézt jeho střevní parazity - hromadinky (Gregarina). Během webináře budeme přenášet živý obraz z mikroskopu a binokulární lupy.

 

  • Proč číst v hodině oboru? Příklad z praxe oborového čtení nejen v zeměpise - 27. 3. 2023, 17:00 REGISTRACE PŘEDEM

Lektor: Mgr. Michala Kafková

Anotace: Webinář bude mít kratší spíše teoretickou část zaměřenou na přínosy čtení v oborech pro učení žáků. V druhé, spíše praktičtější části, návážeme přemýšlením nad tím, co bývá pro žáky i učitele náročné a co naopak pomáhá (zkušenosti z praxe). Součásti bude také vybraná oborová lekce, kde budeme sledovat, jak konkrétně čtení pomáhá žákům na cestě k oborovému cíli.

Datum vložení: 7. 2. 2023 21:08
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2023 21:10
Autor: Správce Webu