#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE A JEJÍ MODEL KVALITNÍ ŠKOLY

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy schválila v červenci 2016 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce postupovat. 

Schválená kritéria, která vycházejí z vytvořeného modelu tzv. kvalitní školy, jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejich částí.

Aktuální podoba kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání stanovuje 6 základních oblastí:

  • Koncepce a rámec školy
  • Pedagogické vedení školy
  • Kvalita pedagogického sboru
  • Výuka
  • Vzdělávací výsledky dětí/ žáků/ studentů
  • Podpora dětí/ žáků/ studentů při vzdělávání (rovné příležitosti)

Kritéria jsou zpracována v modifikacích pro mateřské školy, základní školy, střední školy – gymnázia, středí odborné školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže se školou a internáty, střediska volného času, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení. Sestavena jsou takovým způsobem, aby mohla být postupně využívána také v rámci vlastního hodnocení přímo jednotlivými školami a školskými zařízeními a také pro hodnocení prováděné ze strany zřizovatelů.

Dokument Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž Česká školní inspekce hodnotí školy najdete zde.