#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Projekt Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. Kolegiální podpora v síti Mrkvička, č. CZ.02.03.68/0.0/0.0/1.3.00/16_010 realizujeme od 1. listopadu 2016 do 31. října 2019.

 

Cílem projektu je zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu formou vzájemných náslechů a formou společné přípravy a realizace výukových celků do vybraných MŠ jako jednu z forem zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti environmentální výchovy.

Druhým cílem je zajistit výměnu zkušností mezi vedoucími pracovníky a pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu s vedoucími pracovníky a pedagogy mateřských škol, které jsou v tomto oboru nositeli dobré praxe formou stáží.

V průběhu projektu se uskuteční celkem 45 stáží v délce 5 dní na 8 vybraných mateřských školách a poskytne kolegiální podpora 400 pedagogům mateřských škol z celé ČR.

Pedagogovi, který se zúčastní stáže, bude refundována mzda. Pedagogovi, který se zúčastní kolegiální podpory, bude vyplacena odměna na DPP.

Přihlašování na stáže bylo otevřeno dne 6. února 2017 v 10:00 hodin, přihlašování na aktivitu Kolegiální podpora je možné kdykoliv (pro zapojení lze již nyní kontaktovat svého krajského koordinátora sítě Mrkvička).

 

Kontakty na krajské koordinátory

Jihočeský

CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, 370 11 České Budějovice

Eva Koutecká

+420 385 520 951

koutecka@cegv-cassiopeia.cz

 

Popis stáží

Stáže nabízíme v délce 5 dnů, jsou určeny pro celkem 45 stážistů a uskuteční se na 8 mateřských školách po celé ČR. Jsou zaměřeny na čtyři oblasti - Manažerské dovednosti, Pedagogické přístupy a programy, Organizační a provozní otázky v MŠ, Úprava a využití školní zahrady.

 

Specifika mateřských škol – jak si vybírat

V nabídce 8 mateřských škol naleznete kromě identifikačních údajů (název, adresa apod.) především popis školy, termín stáží a zaměření stáže. Doporučujeme vybírat podle popisu zaměření stáže tak, aby pro Vás stáž měla co největší přínos.

 

Jak se přihlásit na stáž

Poté, co si vyberete školu, která Vám bude nabídkou stáže přínosem, je potřeba vyplnit online přihlášku u popisu dané mateřské školy.

Online přihláška obsahuje osobní údaje a informace o Vašem zaměstnavateli (např. přesný název školy, IČ mateřské školy apod.). Dále pak už vybíráte termín stáže ve škole, která se Vám líbí, a odpovídáte na čtyři jednoduché otázky. Pokud by stáž na této škole v daném termínu byla během vyplňování Vaší přihlášky obsazena, údaje, které jste vyplnili, se uloží a nemusíte je při volbě jiného termínu nebo školy znovu vyplňovat.

 

Přihlašování na stáž bylo otevřeno 6. února 2017 od 10.00 hodin.

 

V současné době máme poslední 2 volná místa. O dalších termínech pro školní rok 2017 - 2018 Vás budeme včas informovat.

 

Podmínky pro přihlášení

Zájemce musí být pedagogický pracovník mateřské školy.

Zájemce se může účastnit jen jedné stáže.

Zájemce musí vyplnit online přihlášku a souhlasit s podmínkami stáže.

Zájemce musí nejpozději do 5 dní od vyplnění online přihlášky vyplnit, podepsat a odeslat Smlouvu o podpoře a Dotazník PŘED.

 

Povinnosti stážisty a termíny plnění naleznete ve Smlouvě o podpoře. Prosím věnujte jí pozornost.

 

Jak probíhá stáž

Stážista přijíždí do mateřské školy na 5 dní, dle předem stanovené nabídky/přihlášky, vždy nejpozději do 10.00 hodiny ranní, není-li v podmínkách uvedeno jinak (v MŠ Jablonec nad Nisou a v MŠ Paskov je nutné nastoupit stáž první den nejpozději v 8.00 hodin). Každý den stáže trvá 8 hodin. Stáž není možné zkrátit, trvá 40 hodin. Odjíždí se poslední den, nejdříve po 14.00 hodině.

Před příjezdem na stáž dostane Časový harmonogram a plán stáže včetně kontaktů na odpovědnou osobu za stáž v mateřské škole.

Na začátku stáže ve škole vždy proběhne úvodní setkání za účasti odpovědné osoby za stáž z MŠ, účastníka stáže a koordinátora za SSEV Pavučina, z. s. Obsah stáže se pak odvíjí od nabídky mateřské školy a domluvy během úvodního setkání mezi stážistou a odpovědnou osobou za stáž.

Stážista si v průběhu stáže vede vlastní portfolio, které obsahuje poznámky a materiály získané během stáže a je zpracováno dle vzoru tak, aby jej mohl použít při předávání informací ve své mateřské škole, případně jiným zájemcům.

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat manažerku stáží. Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

 

Název škol, kraj, adresa

 

Oblasti

Termíny stáží: volných míst/max

 

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
Jihočeský, Sídliště Míru 750, 392 01 Soběslav MD, PP, OP, ŠZ 13. 3. - 17. 3. 2017       0/2
info +přihláška

Mateřská škola Pastelky, Brno
Jihomoravský, Jamborova 3188/11, 615 00 Brno MD, PP, OP, ŠZ 24. 4. - 28. 4. 2017       0/3
info +přihláška

Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
Liberecký, Zámecká 10, 466 06 Jablonec nad Nisou MD, PP, OP, ŠZ 13. 2. - 17. 2. 2017       0/2
info +přihláška

Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace
Moravskoslezský, Místecká 758, Paskov MD, PP, OP, ŠZ 20. 3. - 24. 3. 2017       0/2
info +přihláška

Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a
Olomoucký, Strejcova 2a, Zábřeh na Moravě, 789 01 MD, PP, OP, ŠZ 27. 3. - 31.3. 2017       0/2
info +přihláška

Mateřská škola Jurta 
Ústecký, Vítězství 29, 405 02 Děčín 33 - Nebočady MD, PP, OP, ŠZ 20. 3. - 24. 3. 2017       2/2
info +přihláška

Mateřská škola speciální, Žatec
Ústecký, Studentská 1416, 438 01 Žatec MD, PP, OP, ŠZ 24. 4. - 28. 4. 2017       0/2
info +přihláška

Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace
Vysočina, Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí MD, PP, OP, ŠZ 24. 4. - 28. 4. 2017       0/2
info +přihláška