#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Název projektu:

Výuka přírodních věd nově

Zkrácený název projektu:

Přírodní vědy

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Datum zahájení realizace projektu:

Říjen 2016

Datum ukončení realizace projektu:

Září 2019

Příjemce projektu:

Společnost pro kvalitu školy, z.s. 

Projekt je v současnosti realizován  se 14 centry kolegiální podpory (základními školami), každá působí v jednom kraji ČR, v průběhu projektu se jejich počet ztrojnásobí.

Doba realizace:                          1. 10. 2016–30. 9. 2019

Celkové plánované výdaje:         22. 852. 665,-Kč