Řídící výbor

Řídící výbor (ŘV) Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání IV pro území ORP České Budějovice (zkráceně MAP IV ORP ČB):

Zástupce realizátora projektu MAP:

 • Ing. Marta Krejčíčková – MAS Rozkvět, z.s. – projektová manažerka MAP IV ORP ČB

Zástupce zřizovatelů škol:

 • Ing. Jaroslav Houba – předseda Svazku obcí Dehtář – zřizovatel svazkové Jubilejní základní školy svatováclavská ve Strýčicích

Zástupce vedení škol:

 • Ing. Dana Walterová – ředitelka Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice

Zástupce učitelů:

 • PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. –  učitel a ředitel Jubilejní základní školy svatováclavská ve Strýčicích

Zástupce školních družin, školních klubů:

 • Ivana Staňková - vedoucí školní družiny Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice

Zástupce základních uměleckých škol:

 • Mgr. Pravoslav Němeček - ředitel Základní školy a základní umělecké školy, Bezdrevská 3, České Budějovice

Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání:

 • Mgr. Radka Rybáková - pedagog volného času Otevřených klubů Salesiánského střediska mládeže – dům dětí a mládeže

Zástupce kraje/realizačního týmu projektu IDZ:

 • Ing. Denisa Jarošová – odborný pracovník Oddělení realizace systémových projektů
  Odbor evropských záležitostí Jihočeského kraje

Zástupce rodičů:

 • Bc. Vladislav Nadberežný

Zástupce ITI:

 • Ing. Petr Käfer – odborný pracovník Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice, manažer ITI, OP JAK, OP TAK

Zástupce MAS:

 • Ing. Mirka Machová – manažerka Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s.
 • Ing. Eva Tarabová  - ředitelka MAS Pomalší, o.p.s.
 • Ing. Magdalena Chytrová – manažerka MAS Sdružení Růže, z.s.
 • Jaroslav Novák – předseda Správní rady Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Zástupce ORP:

 • Kateřina Koptová - odborný pracovník Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice

Zástupce mikroregionů, svazků na území MAP:

 • Jaroslav Havel – předseda Svazku obcí Blata

Zástupce Jihočeské hospodářské komory:

 • Ing. Lenka Hájková – ředitelka oblastní kanceláře České Budějovice Jihočeské hospodářské komory

Zástupce Jihočeské univerzity:

 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zástupce Národního pedagogického institutu České republiky – Krajské pracoviště České Budějovice:

 • Mgr. Bc. Petra Martíšková - garant území pro Jihočeský kraj projektu Podpora kurikulární práce škol

Pozvánky a zápisy z jednání řídícího výboru najdete v sekci Dokumenty.


Archiv projekt MAP III: