Jak pečovat o psychohygienu ve školách

Jak pečovat o psychohygienu ve školách

Ve čtvrtek 1.12. jsme se na společném jednání pracovních skupin projektu MAP III zaměřili na průřezové téma psychohygieny.

Tuto problematiku jsme vybrali na základě výsledků evaluace předchozího projektu MAP II. V ní školy jednoznačně poukázaly na to, že péči o psychohygienu učitelů a žáků považují za jednu z nejdůležitějších věcí do budoucna. K jednání jsme přizvali psycholožku Mgr. Zuzanu Bílkovou PhD., která nás postupně provedla vším, co téma psychohygieny obnáší.


A co jsme tedy všechno probrali a začali chystat do budoucích plánů?

  • Jak vůbec rozpoznat nedostatky v péči o duševní hygienu – Seznámili jsme se s možnostmi metod, jak rozpoznat nadměrnou psychickou zátěž, jak identifikovat příčiny vnitřní (ne)spokojenosti u jednotlivce, a jak si popsat rizika (já, ostatní lidé, škola).
  • Jaké jsou strategie zvládání stresu – Rozebrali jsme pozitivní (žádoucí, vedoucí ke zvládnutí stresu), negativní (neřešící, únikové) i neutrální strategie.
  • Co se nabízí za možnosti prevence – Mezi osvědčené možnosti patří například různé techniky relaxace či meditace, a také stále aktuálnější koncept všímavosti (mindfulness).
  • Jakými způsoby podporovat dobré podmínky ve školním prostředí – Pro tvorbu zdravého školního prostředí je zapotřebí opírat se o jasná pravidla založená na hodnotách a o zdravou komunikaci s důrazem na respekt.
  • Práce s časem a její souvislost s psychohygienou – Moderní přístupy řízení času nejsou založené na striktním plánování, ale naopak na správném rozlišování důležitých věcí a dobrém sebepoznání, které umožňuje optimálně rozvrhovat síly.
  • Pověry a zlozvyky narušující psychohygienu, které je třeba odbourat – Probrali jsme zažité stereotypy, které mezi lidmi převažují a ve skutečnosti narušuji jejich duševní pohodu.

Ve většině probíraných okruhů jsme si samozřejmě ukázali i příklady konkrétních technik. Při diskusi v jednotlivých bodech jsme se věnovali především tomu, jak školy již nyní dané situace řeší, zda a jak mohou nové poznatky uplatnit, a především jaké konkrétní kroky je dobré v budoucnu podniknout, abychom přispěli k lepší péči o psychohygienu ve školách.

 

Datum vložení: 6. 12. 2022 22:33
Datum poslední aktualizace: 15. 4. 2024 22:38
Autor: Martin Střelec