Aktuality

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 16.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny.

Změny oproti verzi 15.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 7. března 2024 do 12:00 hodin na pytelkova@mas.sdruzeniruze.cz, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.


Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 15.0.

 •  Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny.
 • Změny oproti verzi 14.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 31. srpna 2023 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Velké prázdninové putování 2023 

Po loňském úspěšném konání „Velkém prázdninovém putování 2022“ se rozhodla MAS Sdružení Růže z.s. znovu tuto akci uspořádat. I tentokrát ve spolupráci s destinací Novohradsko-Doudlebsko, z.s. Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně poznávat zajímavá místa v našem blízkém okolí.

V rámci tohoto putování bude možné navštívit 24 míst.

Průkazy prázdninového cestovatele byly distribuovány v polovině června do ZŠ, MŠ a informačních center v územní působnosti MAS Sdružení Růže z.s. a destinace Novohradsko-Doudlebsko, z.s.

Soutěž se uskuteční v průběhu letních prázdnin. Více informací - Lucie Kolářová, tel.: 773370895, e-mail: kolarova.lucii@gmail.com

Průkaz prázdninového cestovatele i zde.


Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 14.0.

 •  Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny.
 • Změny oproti verzi 13.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 28. února 2023 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Žofínský prales s odborným výkladem

Dne 29. září 2022 jsme uspořádali prohlídku Žofínského pralesa s odborným výkladem Petra Lepšího z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Pozvali jsme učitele ZŠ a MŠ v ORP Trhové Sviny, společně s dalšími aktéry z území. Výklad byl velice zajímavý a přínosný pro všechny přítomné. Bonusem bylo, že do tohoto pralesa se žádné prohlídky za normálních okolností nedělají, o to větší zážitek si účastníci odnášeli. Výstupy z této prohlídky budou aplikovány při výuce.

Jednalo se o prohlídku Žofínského pralesa, který je naší nejstarší lesní rezervací a je první plochou v kontinentální Evropě zařazenou do globální sítě ForestGEO pro výzkum lesních ekosystémů. Účastníci viděli strukturu pralesovitého lesního komplexu, kde mladé stromky často odrůstají na místech přímo pozměněných minulou generací stromů nebo vyrůstají doslova na padlých kmenech. Některé části rezervace byly silně narušeny orkánem Herwart v roce 2007, bylo tedy vidět, jak se les s narušením vyrovnává. Mezi mladými jedinci se stále více prosazuje buk na úkor smrku a jedle. Účastníci slyšeli a názorně viděli, jak stromy formují půdy v horském lese, a jak půdy zpětně působí na novou generaci stromů.


Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 13.0.

 • Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny.
 • Změny oproti verzi 12.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 31. srpna 2022 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Velké prázdninové putování 2022 

Po loňském úspěšném konání „Putování po Trhovosvinensku“ se rozhodla MAS Sdružení Růže z.s. znovu tuto akci uspořádat, tentokrát ve spolupráci s destinací Novohradsko-Doudlebsko, z.s. Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně poznávat zajímavá místa v našem blízkém okolí.

V rámci tohoto putování bude možné navštívit 30 míst.

Průkazy prázdninového cestovatele byly distribuovány v polovině června do ZŠ, MŠ a informačních center v územní působnosti MAS Sdružení Růže z.s.

Soutěž se uskuteční v průběhu letních prázdnin. Více informací - Lucie Kolářová, tel.: 773370895, email: kolarova.lucii@gmail.com

Průkaz prázdninového cestovatele i zde.


Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 12.0.

 • Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny.
 • Změny oproti verzi 11.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 28. února 2022 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Pozvánka na výstavu VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2021

Výstaviště České Budějovice srdečně  zve na výstavu Vzdělání a řemeslo. Největší třídenní přehlídka středních škol a učilišť v jižních Čechách se uskuteční 4. – 6. listopadu 2021 (čtvrtek až sobota). Vstup je zdarma. Výstava je nejucelenější nabídkou studijních a učebních oborů pro školní rok 2022 – 2023, některé školy vystavují společně s významnými zaměstnavateli z regionu, se kterými dlouhodobě spolupracují. Více informací najdete na www.vcb.cz.


Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 11.0.

 • Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny.
 • Změny oproti verzi 10.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 30. srpna 2021 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Je vydáno nové číslo zpravodaje (č. 10) - zde.


Putování po Trhovosvinensku

MAS Sdružení Růže z.s. vyhlásila od 11. 6. – 5. 9. 2021 velkou prázdninovou soutěž „Putování po Trhovosvinensku“.

Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně poznávat zajímavá místa v našem blízkém okolí. Dohromady je možné navštívit 40 míst.

 • Průkaz prázdninového cestovatele zde.
 • Mapa míst zde.
 • Nápověda zde.

Výstup z dotazníku spokojenosti rodičů s on-line výukou - zde.


Je vydáno nové číslo (číslo 9) zpravodaje MAP II pro ORP Trhové Sviny.


Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 10.0.

 • Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny.
 • Změny oproti verzi 9.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 28. února 2021 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

BURZA ŠKOL

 • 12. 1. 2021 - 14. 1. 2021 začátek od 09:00
 • Místo konání: Jihočeská hospodářská komora
 • on-line na www.burzaskol.cz

Všem rodičům žáků 7.-9. tříd ZŠ, pedagogům jihočeských základních škol a především žáků, kteří se chystají na střední školu nebo odborné učiliště, avizujeme termín lednové burzy škol.


Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 9.0

 • Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny.
 • Změny oproti verzi 8.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 28. srpna 2020 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Workshop pro rodiče na téma - výchova dětí - 18. 2. 2020 v MŠ Nové Hrady (duhová budova, třída Broučků); 25. 2. 2020 MŠ Trhové Sviny (Budovatelská ul., červená třída), vždy od 16:00

 • 26. 2. 2020 od 13:00 Seminář "Komunikace s rodiči" Mgr. Miloslav Hubatka - taneční sál Trhové Sviny

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 8.0 

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 7.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 24. února 2020 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.


Vyšlo 6. číslo zpravodaje Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko - více zde


Stanovisko NS MAS k MAP a SV2030+, odkaz zde


Vyšlo 5. číslo zpravodaje Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko - více zde


Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 7.0 


 • 12. září 2019 pojedou učitelé zeměpisu, dějepisu a českého jazyka do Kutné Hory.
 • 19. září 2019 přednáška s doc. Velemínským v Trhových Svinech od 17:00 – 18:00. Podrobný program a téma teprve připravujeme.
 • 12. června 2019  se konají "Cesty za poznáním". Tyto cesty jsou určené pro předškoláky ze zapojených škol. Výlety jsou plánované do Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích, do Sýpky v Horní Stropnici a do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
 • 11. června 2019 se sejde Řídící výbor projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny ke schválení nového akčního plánu na další školní rok.
 • 5. června 2019 proběhne výstup z akčního plánu "Spolupráce ZUŠ a MŠ". Akce se bude konat v Trhových Svinech a zúčastní se jí všechny školky z ORP Trhové Sviny. ZUŠ Trhové Sviny si pro ně připravilo program - 40 minutové pásmo - příběh, při kterém se bude zpívat a budou představovány některé hudební nástroje.
 • 27. května 2019 od 14:00 proběhne v Trhových Svinech seminář na téma "Jak se dobře připravit na nový školní rok - nové financování v praxi" s lektorem Mgr. Pavlem Zemanem. Pozvánka zde.
 • 30. května 2019 jedou předškoláci do Království lesa na Lipno. Výletu se zúčastní děti ze školek zapojených v akčním plánu "Cesty za poznáním".
 • 14. května 2019 jedou žáci z 9. tříd ze zapojených škol do akčního plánu "Modrní dějiny" do bývalého koncentračního tábora v Terezíně.
 • 26. dubna 2019 pořádáme seminář s PhDr. Mgr. Evou Burdovou, MBA na téma "Pedagog a asistent pedagoga". Seminář se koná v Nových Hradech. Pozvánka zde. Kapacita je již naplněná.
 • 23. dubna 2019 jedou děti, které jsou zapojeny v akčním plánu "Podpora rozvoje školních časopisů" na exkurzi do Českého rozhlasu.
 • 24. - 25. dubna 2019 se koná výjezd ředitelů a učitelů za příklady dobré praxe do Strmilovské mateřské školy.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 6.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny jsou uvedeny odlišnou barvou. Připomínky je možné zasílat do 18. 2. 2019 do 12:00 hodin na adresu kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalován Řídícím výborem projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny.


 • Pořádáme logopedický workshop pro rodiče - více zde

 • Vyšlo 3. číslo zpravodaje Vzdělávání v regionu Trhosvinensko - více zde

 • 10. ledna 2019 pořádáme seminář na téma Šablony II. - pozvánka zde

 • Vyšlo 2. číslo zpravodaje Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko - více zde

 • Pozvánka na logopedický workshop pro učitele mateřských škol - pozvánka zde

 • Řídící výbor MAP II pro ORP Trhové Sviny na svém jednání dne 6.9.2018 schválil aktualizaci přílohy č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 5.0 - ke stažení zde

 • MŠMT vydalo zpravodaj - ke stažení zde 

 • Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská vyhlásila soutěž pro školní jídleny "Jihočeská kuchtička". Cílem je podpořit zájem o regionální potraviny ve školních jídelnách. Pravidla soutěže zde


Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 5.0

 • do záložky "semináře" byly přidány další pozvánky na akce, které proběhnou v měsíci září
 • 27. srpna 2018 pořádáme seminář "Komunikace s dítětem s nežádoucími projevy chování v MŠ" - pozvánka zde

MAS Sdružení Růže z.s. vyhlašuje program "Talent v MASce" - více inforamcí zde

 • setkání ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ k projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhne 7.6.2018 - pozvánka zde
 • Dobrodružství s technikou 2018 na Výstavišti České Budějovice - více informací zde
 • MŠMT a MZ plánují změny v "pamlskové vyhlášce" - více informací zde
 • výzva MŠMT na "Šablony II" zde
 • MŠMT připravilo pro školy informace ke GDPR - více zde
 • pozvánka na výjezd za příklady dobré praxe do obce Kovářov ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 - zde
 • pozvánka na prohlídku biodynamického statku Bemagro - zde
 • Kulturní a informační centrum Trhové Sviny připravilo pro žáky 1. - 4. tříd základních škol pracovní sešit pro školní výlety - ke stažení zde
 • Nový zpravodaj MŠMT ke stažení zde
 • Nové číslo zpravodaje Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko ke stažení zde

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 3.0 

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 2.0 jsou v dokumentu zvýrazněny zelenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 25. srpna 2017 do 12:00 hodin na pytelkovalenka@gmail. com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny na svém jednání dne 31. srpna 2017.


XI. Mezinárodní mistrovské hudební kurzy - pořádá ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny - pozvánky na koncerty 11.8.2017 - mladší účastníci; 11.8.2017 - starší účastníci a 12.8.2017 koncert orchestru a komorních souborů


Dobrodružství s technikou - zážitkový den pro děti i rodiče - Výstaviště České Budějovice, pavilon T1 - pozvánka

Další číslo zpravodaje "Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko č. 5" věnované mateřským školám v regionu bude distribuováno v příštím týdnu -přečíst si ho můžete zde

Mezinárodní seminář - kariérové poradenství - pozvánkaprogram 

Kariérní den na MŠMT - více informací zde

Další číslo zpravodaje "Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko a okolí č. 4" věnované základním školám v regionu právě vyšlo - přečíst si ho můžete zde


Často kladené dotazy k šablonám: http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/casto-kladene-otazky-k-sablonam.ep/

Mobilní aplikace pro školáky "Kozel Ovozel" - více zde; odkaz na aplikaci

Změny programů "Ovoce do škol" a "Mléko do škol" - více zde


Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání - zpracované pro školy, zřizovatele i rodiče

HA - HA - KNI - HA  - beseda v Borovanech

Datové schránky pro všechny školy od července - tisková zpráva MŠMT


Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - investiční a další priority

Prosíme o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Aktualizované záměry jsou v dokumentu zvýrazněny červeně. Připomínky je možné posílat do 10. února 2017 do 12:00 hodin na pytelkovalenka@gmail.com, následně bude finální dokument schvalovat per rollam Řídící výbor MAP.


Další číslo zpravodaje ... zpravodaj č. 3 "Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko a okolí"


Poslanci schválili změny financování pro školy


Několik fotek z výjezdu pro ředitele a zřizovatele škol pořádaného ve dnech 16. a 17. listopadu, cílem byla ZŠ a MŠ ve Frymburku a hotel Svachovka, kde proběhl seminář k metodě Splývavého čtení® Sfumato®

Děkujeme paní ředitelce ZŠ a MŠ ve Frymburku mgr. Miladě Minaříkové a panu starostovi městyse Frymburk Otovi Rezáčovi za čas, který nám věnovali.


Právě vychází .... zpravodaj č. 2 "Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko a okolí"


Interaktivní výstava ACCELERATING SCIENCE "K jádru vědy" od 21.9.2016 do 10.1.2017 na Výstavišti v Českých Budějovicích, pro školy je otevřeno od 9:00 do 15:00; vstupné se neplatí  http://www.vystavacern.cz/


Kariérní řád pro učitele - více informací zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-karierni-rad-pro-ucitele


MŠMT vyhlašuje další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlasuje-dalsi-vyzvu-na-rozsireni-kapacit-ms-a-zs


Neformální a zájmové vzdělávání v MAP - více informací zde


Národní ústav pro vzdělávání vytvořil Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+) přístupný na www.infoabsolvent.cz, který poskytuje všestranné informace o školách, oborech vzdělání i o přechodu a uplatnění absolventů na trhu práce.


WORKSHOP FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS

 • kdy: ve čtvrtek 24. 11. 2016 od 14 h
 • kde: ZŠ Karlovy Vary Truhlářská
 • pro koho: workshop je vhodný pro učitele fyziky, chemie, přírodopisu, ekologie, environmentální výchovy, ale i pro další zájemce o přírodní vědy
 • cíl workshopu: výměna zkušeností, nápadů a námětů na zajímavé laboratorní práce, experimenty, pozorování a inovace ve výuce výše uvedených předmětů. Uvítáme, vezmete-li si sebou konkrétní náměty a nápady (může to být i praktická ukázka), o které byste se chtěli podělit se svými kolegy.
 • komu se hlásit: sluncikova@mas-sokolovsko.eu

Týden od 17. do 21. října 2016 je TÝDNEM PRO INKLUZI více zde: http://tydenproinkluzi.cz/