ORP České Budějovice

 • Název projektu: MAP IV ORP ČB
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/00/23_017/0008250

Anotace projektu: MAP IV ORP ČB navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování I. a II. a III. na území správního obvodu ORP České Budějovice. Cílem projektu je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace MAP ORP ČB, zkvalitnění vzdělávání v MŠ a ZŠ v reakci na problémy a potřeby identifikované v území prostřednictvím implementace akčních plánů, a také zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.plakát projektu

 • Termín realizace projektu: 1. 12. 2023 - 31. 12. 2025   

DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP IV ORP ČB (12/2023 - 12/2025)

Pozvánky na akce jsou průběžně zveřejňovány v sekci ORP České Budějovice/AKCE.

Tiskové zprávy naleznete v sekci ORP České Budějovice/PUBLICITA.

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice jako celek sestává z těchto částí, které jsou průběžně aktualizovány:

 1. ÚVODNÍ ČÁST Typ: PDF dokument, Velikost: 395.41 kB (aktualizace 06/2023)
 2. ANALYTICKÁ ČÁST Typ: PDF dokument, Velikost: 1.22 MB (aktualizace 06/2023)
 3. STRATEGICKÁ ČÁST Typ: PDF dokument, Velikost: 463.26 kB (verze k 01/2024)
 4. AKČNÍ PLÁN  Typ: PDF dokument, Velikost: 1011.77 kB (aktualizace 07/2023)
  1. AP na rok 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.16 MB,
  2. AP na rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 720.67 kB,
  3. AP na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 720.68 kB

V. Příloha - Strategický rámec (viz samostatná záložka na www)

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

Pracovní skupiny - pozvánky, dle termínu jednání:


ARCHIV: DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP III ORP ČB (06/2022-11/2023)

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ORP České Budějovice jako celek sestává z těchto částí, které jsou průběžně aktualizovány:

 1. ÚVODNÍ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 2. ANALYTICKÁ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 3. STRATEGICKÁ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 4. AKČNÍ PLÁN (aktualizace 07/2023) - AP na rok 2023, AP na rok 2024, AP na rok 2025

V. Příloha - Strategický rámec (viz samostatná záložka na www)

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU MAP ORP ČB

Akční plán MAP ORP ČB pro rok 2023: dokumentotevřený formulář pro samostatné plánování 

REFLEKTIVNÍ ZPRÁVY:

Reflektivní zprávy zapojených organizací do projektu - v listinné formě  (archiv projektu)

Soupiska zapojených organizací zde

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

 • 24.-29.8.2023 - jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis
 • 5.-12.7.2023 -  jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis
 • 27.3.2023 - jednání ŘV hotel Budweis, pozvánka s programem zde, zápis z jednání
 • 6-11.1.2023 - jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis
 • 17.-31.8.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam, zápis z jednání
 • 1.-11.7.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam, Zápis z jednání
 • 27.6.2022 - jednání ŘV hotel Budweis, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

Pracovní skupiny - Dokumenty (pozvánky, dle termínu jednání)

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (PS ČG) - 25.8.2022 , 5.10.2022, 29.11.2022, 1.2.2023, 24.4.2023, 10.5.2023, 6.9.2023

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (PS MG) - 25.8.2022, 20.10.2022, 24.11.2022, 26.1.2023, 11.5.20236.9.2023

Pracovní skupina Polytechnika a digitální gramotnost (PS Poly) - 22.6.2022, 5.12.2022, 13.1.202323.2.2023, 11.5.20236.9.2023

Pracovní skupina Školní poradenská pracoviště - školní psychologové a speciální pedagogové (PS ŠPP PP) - 29.8.2022, 13.9.2022, 10.10.2022, 29.11.2022, 7.12.2022, 7.2.2323, 4.4.2023, 6.6.202326.9.2023, 25.10.2023

Pracovní skupina Školní poradenská pracoviště - výchovní a kariéroví poradci (PS ŠPP VKP) - 29.8.2022, 17.10.2022, 13.12.2022, 21.3.2023, 6.6.2023, 11.9.2023

Pracovní skupina pro rovné příležitosti (PS RP) - 30.8.2022, 18.10.2022, 15.12.2022, 23.3.2023, 6.6.2023, 25.9.23

Pracovní skupina pro financování (PS Fin) - 31.8.2022, 16.11.2022, 16.12.2022, 27.3.2023, 22.6.2023, 27.9.2023

Závěrečné společné setkání všech pracovních skupin 28. 11. 2023


Archiv: DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP II ORP ČB (06/2018 - 05/2022)

EVALUAČNÍ ZPRÁVY:

REFLEKTIVNÍ ZPRÁVY:

 • Reflektivní zprávy zapojených organizací do projektu - v listinné formě  (archiv projektu)
 • Soupiska zapojených organizací zde
 • Souhrnná zpráva příjemce o zapojení organizací - v listinné formě  (archiv projektu) MAP ORP II. brožura 2018 - 2021
 • Formulář pro vyjádření námitky, námětu, reakce či podnětu „MAP II ORP ČB“ - ke stažení zde.
 • 08/2020: Analýza vzdělávacího procesu na ZŠ v souvislosti s mimořádným stavem (covid-19) v ORP České Budějovice - Dotazník pro učitele a ředitele škol (ke stažení zde)
 • 10/2019: agregované Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol a základních škol v rámci projektu Šablony I a II OP VVV v jednotlivých ORP - srovnání úvodního šetření Šablony I a aktuálního šetření (ke stažení zde)
 • 05/2019: MAP II ORP ČB - Agregované výstupy ze Šetření v území ORP České Budějovice na školách, dle Metodiky rovných příležitostí  (ke stažení zde)

 

Dokumenty (výstupy, zápisy, prezentace) z konkrétních akcí naleznou účastníci v Zalogované části/Dokumenty.

Pozvánky na akce jsou průběžně zveřejňovány v sekci ORP České Budějovice/AKCE.

Tiskové zprávy nalezcete v sekci ORP České Budějovice/PUBLICITA.

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

Dokumenty - Pracovní skupiny MAP :

PS Čtenářská gramotnost:

PS Matematická gramotnost:

PS Polytechnické vzdělávání:

PS Rovné příležitosti:

PS financování:

TS/ PS Předškolní a neformální vzdělávání:

PS ŠPP (školské poradenské pracoviště – školní psychologové, speciální pedagogové):

1. setkání PS ŠPP pozvánka (565.82 kB)

Společná setkání PS:

19.11. 2019 setkání PS Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Polytechnická  výchova, Neformální a předškolní vzdělávání

25.11. 2019 setkání PS Financování a Rovné příležitosti


ARCHIV: DOKUMENTY VZNIKLÉ V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP ORP ČB (01/2016 - 12/2017)

DOKUMENT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

finální dokument MAP schválený Řídícím výborem dne 6.12.2017:

((poznámka: dokumenty jsou až do aktualizace platné také pro MAP II ORP ČB; aktualizované dokumenty naleznete u dokumentace z jednání Řídícího výboru))

Dokumenty - Strategický rámec MAP:

Dokumenty byly schváleny Řídícím výborem MAP a odevzdány na Regionální stálou konferenci, kteří je předali na MMR a jsou oficiálně vyvěšeny spolu s dalšími Strategickými rámci z celé ČR na stránkách Územní dimenze zde

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

Dokumenty - Pracovní skupiny MAP:

PS Základní vzdělávání: 

PS Předškolní výchova: 

PS Zájmové a neformální vzdělávání:

Společné jednání členů PS:

Dokumenty - setkávání v území - KA Budování znalostních kapacit:

PREZENTACE Z KONFERENCE "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU"

6.12.2017, hotel Budweis

 • Informace o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání MAP ORP ČB a navazujících aktivitách v MAPII – Ing. Marta Krejčíčková - prezentace zde
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – Aktivity PF JU aneb co se plánuje a jak o sobě víme? - PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. - prezentace zde
 • Jihočeská hospodářská komora – Propojení firem a škol, informace o aktuální činnosti JHK - Lenka Vohradníková, DiS. - prezentace zde
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání – Ing. Hynek Čížek, Ph.D. - prezentace zde
 • CLIL na Základní škole Matice školské 3, České Budějovice - Mgr. Jana Rychlíková - prezentace zde
 • Využití Školního programu v každodenní školské praxi na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice - Mgr. Miroslav Kůs - prezentace zde

Dokumenty - Řízení MAP:

Dokumenty MAP obecně:

Aktualizace dokumentu SR MAP je možná nejdříve 1x za půl roku (v MAP ORP ČB aktualizace vždy ke konci června a prosince), lze přidávat nové záměry nebo aktualizovat stávající.

Investiční záměry můžete zasílat průbežně na mail janacova@masrozkvet.cz. Vzorová tabulka pro doplnění záměrů. Typ: XLSX dokument, Velikost: 42.35 kB

Dokumenty jsou vždy schváleny Řídícím výborem MAP a odevzdány na Regionální stálou konferenci k uveřejnění na stránkách MMR a jsou oficiálně vyvěšeny spolu s dalšími Strategickými rámci z celé ČR na stránkách Územní dimenze

Dokument Strategický rámec MAP (platná verze k 01/2024)

Příloha 1: SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT MŠ (2021 - 2027), SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT ZŠ (2021-2027) a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027):

DOKUMENTY DOPORUČENÉ PRO ZŘIZOVATELE A INSPIROMATY, SDÍLENÉ S DALŠÍMI ZASTŘEŠUJÍCÍMI A ODBORNÝMI ORGANIZACEMI:

 

TÉMA DĚTSKÉ SKUPINY:

 

Aktuální informace (31/5/2024):  Vláda schválila povinnost obcí zajistit tříletým a starším dětem místo v dětské skupině | Obce mají mít od roku 2026 povinnost zajistit tříletým dětem, které nepřijme spádová mateřská škola, místo v dětské skupině. Pokud se jim to nepodaří, musí rodičům platit. Mechanismus bude nastaven tak, že si rodič péči zabezpečí sám. Kompenzace bude do výše maximální úhrady, kterou rodič za péči v dětské skupině hradí (aktuálně 5090 Kč/měsíčně). Návrh také mimo jiné zavádí tzv. sousedské dětské skupiny.

Zdroj: Vláda ČR. Vláda navrhuje usnadnit rodičům předškolních dětí brzký návrat do zaměstnání, chce také zpřísnit ochranu ovzduší. Dostupné z: https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-navrhuje-usnadnit-rodicum-predskolnich-deti-brzky-navrat-do-zamestnani--chce-take-zprisnit-ochranu-ovzdusi-213585/; eklep: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCSRKPNE7/;  Novinky.cz. Není místo ve školce? Rodiče dostanou od obce peníze. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-neni-misto-ve-skolce-rodice-dostanou-od-obce-penize-40473006 

 

 

TÉMA SVAZKOVÉ ŠKOLY: 

 

KOMPLETNÍ PORADCE PRO ZŘIZOVATELE " v kostce":

PRŮVODCE  PRO ZŘIZOVATELE ŠKOL " KáPéZetka" (aktualizované vydání 05/2024) - EDUIN, Klub zřizovatelů

Vzdělávání především - Inspirace pro dobrý volební program i praxi po komunálních volbách 2022  - EDUIN

 

Řídící výbor (ŘV) Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání IV pro území ORP České Budějovice (zkráceně MAP IV ORP ČB):

Zástupce realizátora projektu MAP:

 • Ing. Marta Krejčíčková – MAS Rozkvět, z.s. – projektová manažerka MAP IV ORP ČB

Zástupce zřizovatelů škol:

 • Ing. Jaroslav Houba – předseda Svazku obcí Dehtář – zřizovatel svazkové Jubilejní základní školy svatováclavská ve Strýčicích

Zástupce vedení škol:

 • Ing. Dana Walterová – ředitelka Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice

Zástupce učitelů:

 • PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. –  učitel a ředitel Jubilejní základní školy svatováclavská ve Strýčicích

Zástupce školních družin, školních klubů:

 • Ivana Staňková - vedoucí školní družiny Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice

Zástupce základních uměleckých škol:

 • Mgr. Pravoslav Němeček - ředitel Základní školy a základní umělecké školy, Bezdrevská 3, České Budějovice

Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání:

 • Mgr. Radka Rybáková - pedagog volného času Otevřených klubů Salesiánského střediska mládeže – dům dětí a mládeže

Zástupce kraje/realizačního týmu projektu IDZ:

 • Ing. Denisa Jarošová – odborný pracovník Oddělení realizace systémových projektů
  Odbor evropských záležitostí Jihočeského kraje

Zástupce rodičů:

 • Bc. Vladislav Nadberežný

Zástupce ITI:

 • Ing. Petr Käfer – odborný pracovník Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice, manažer ITI, OP JAK, OP TAK

Zástupce MAS:

 • Ing. Mirka Machová – manažerka Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s.
 • Ing. Eva Tarabová  - ředitelka MAS Pomalší, o.p.s.
 • Ing. Magdalena Chytrová – manažerka MAS Sdružení Růže, z.s.
 • Jaroslav Novák – předseda Správní rady Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Zástupce ORP:

 • Kateřina Koptová - odborný pracovník Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice

Zástupce mikroregionů, svazků na území MAP:

 • Jaroslav Havel – předseda Svazku obcí Blata

Zástupce Jihočeské hospodářské komory:

 • Ing. Lenka Hájková – ředitelka oblastní kanceláře České Budějovice Jihočeské hospodářské komory

Zástupce Jihočeské univerzity:

 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zástupce Národního pedagogického institutu České republiky – Krajské pracoviště České Budějovice:

 • Mgr. Bc. Petra Martíšková - garant území pro Jihočeský kraj projektu Podpora kurikulární práce škol

Pozvánky a zápisy z jednání řídícího výboru najdete v sekci Dokumenty.


Archiv projekt MAP III:

Pracovní skupiny (PS) a platformy v rámci projektu MAP IV ORP ČB:

 • PS pro financování
 • PS pro rovné příležitosti
 • PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Pracovní skupina v rámci realizace aktivit MAP IV - "plánovací odpoledne":

Pozvánky na jednání pracovních skupin najdete v sekci Dokumenty (ORP České Budějovice).


ARCHIV: DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP III ORP ČB (06/2022-11/2023)

Pracovní skupiny (PS) a platformy v rámci projektu MAP III ORP ČB:

​​​​​​​Zapojené subjekty do MAP IV ORP ČB - Partneři se souhlasem a další aktéři aktivně spolupracující

 1. Mateřská škola Adamov
 2. Základní škola a Mateřská škola Borek
 3. Základní škola Boršov nad Vltavou
 4. Mateřská škola Boršov nad Vltavou
 5. Mateřská škola Čakov
 6. Mateřská škola Čejkovice
 7. Mateřská škola Dasný
 8. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic
 9. Základní škola a Mateřská škola Doudleby
 10. Základní škola a Mateřská škola Dříteň
 11. Základní škola a Mateřská škola Dubné
 12. Mateřská škola Libníč
 13. Mateřská škola Hlincová Hora
 14. Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
 15. Mateřská škola Hluboká nad Vltavou
 16. Základní škola a Mateřská škola Hosín
 17. Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice
 18. Mateřská škola Hrdějovice
 19. Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd
 20. Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice
 21. Základní škola a Mateřská škola Lišov
 22. Mateřská škola Nové Homole
 23. Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace
 24. Mateřská škola Pištín, příspěvková organizace
 25. Mateřská škola Radošovice
 26. Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
 27. Základní škola a Mateřská škola Římov
 28. Mateřská škola Sedlec, okr. České Budějovice
 29. Základní škola a mateřská škola Srubec
 30. Mateřská škola Cvrček Strážkovice
 31. Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích
 32. Základní škola a Mateřská škola Střížov
 33. Základní škola a Mateřská škola Ševětín
 34. Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
 35. Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice
 36. Mateřská škola Úsilné
 37. Mateřská škola Včelná
 38. Základní škola a Mateřská škola Zahájí
 39. Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České Budějovice
 40. Mateřská škola Žabovřesky, okres České Budějovice
 41. Mateřská škola Hůry
 42. Mateřská škola Plav, příspěvková organizace
 43. Mateřská škola Lipí
 44. Mateřská škola Zliv, Lidická 599
 45. Základní škola a mateřská škola Nedabyle
 46. Mateřská škola Nová Ves, okres České Budějovice
 47. Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice
 48. Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice
 49. Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice
 50. Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice
 51. Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice
 52. Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice
 53. Mateřská škola, U Pramene 13, České Budějovice
 54. Mateřská škola Sedmikráska, Železničářská 12, České Budějovice
 55. Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
 56. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice
 57. Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice
 58. Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice
 59. Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice
 60. Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice
 61. Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice
 62. Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice
 63. Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice
 64. Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice
 65. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice
 66. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice
 67. Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
 68. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
 69. Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
 70. Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice
 71. Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
 72. Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice
 73. Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
 74. Základní škola Nerudova 9, České Budějovice
 75. Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
 76. Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice
 77. Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
 78. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
 79. Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2
 80. Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5
 81. Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1
 82. Církevní mateřská škola "U sv. Josefa"
 83. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola
 84. EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.
 85. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
 86. KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o.
 87. BARBORKA mateřská škola s.r.o.
 88. Mateřská škola MONTESSORI DŮM, s.r.o.
 89. Církevní mateřská škola České Budějovice, Lipenská 3
 90. Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.
 91. Základní škola a mateřská škola VŠTE s.r.o.
 92. Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o.
 93. Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.
 94. Waldorfská škola České Budějovice - mateřská škola, základní škola a střední škola o. p. s.
 95. Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43
 96. Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.
 97. Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o.
 98. Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o.
 99. ScioŠkola České Budějovice - základní škola, s.r.o.
 100. Základní umělecká škola Sinfonie s.r.o.
 101. Základní umělecká škola Vojtěch
 102. Komunitní základní škola Starhill, z.s.
 103. Mateřská škola Roudné
 104. Mateřská škola Staré Hodějovice, okr. Č.Budějovice
 105. Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o.
 106. Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1
 107. Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90
 108. SOVIČKA - mateřská škola s.r.o. (dětská skupina)
 109. Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1
 110. Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice
 111. RENER EDUCATION - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
 112. Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
 113. AKAI KIKU s.r.o.
 114. Čtyřlístek - volnočasový klub

DOKUMENTY A PODKLADY ZPRACOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU MAP IV ORP ČB

DOPORUČENÁ LITERATURA 2024 pro MŠ a 1. a 2. STUPEŇ ZŠ  Typ: PDF dokument, Velikost: 250.14 kB
Vytvořil kolektiv zaměstnanců Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích pod vedením Mgr. Kristýny Čondlové ve spolupráci v rámci projektu MAP ORP ČB

 

 

Průvodce strategickým a akčním plánováním

 • praktický průvodce pro tvorbu strategických dokumentů pro rozvoj školy, území i kraje
 • metodické materiály, videa, webináře, příklady dobré praxe, praktické tipy a rady
 • mapa organizací a institucí, data a analýzy, užitečné odkazy

www.edusit.cz - tematické skupiny na LinkedIn

Tiskové zprávy:

Reportáže: 

 • 17.5.2024 Setkání zástupců žákovských parlamentů na Radnici
 • 16.4.2024 workshop Jak na učení venku a proměnu školní zahrady
 • 27.3.2024 Setkání se zástupci zřizovatelů škol a školských zařízení
 • 27.2.2024 studio reportáž - beseda Tripartita ke školní zralosti (hovoří k tématu zástupce ZŠ, MŠ a poradenského zařízení)
 • 8.-9. 2. 2024 výjezdní Setkání zástupců škol MAP ORP ČB v Nových Hradech
 • 22.1.2024 setkání Využívání moderních didaktických forem ve vzdělávání
 • 5.-6.12.2023 kamion FabLab na Borku: https://www.youtube.com/watch?v=zBTeBMXl7iQ

https://www.jc1.cz/porady/reportaze/1875-interaktivni-prives-v-obci-borek

 

 

 

 

 

 

 


Archiv projekt MAP III:

Jihočeská televize: seminář pro metodiky prevence Učíme se s filmem - spolupráce MAP s magistrátem ČB (11/2022)  

https://fb.watch/hOxyIY451_/


Archiv - Tiskové zprávy MAP II ORP ČB:

PLAKÁT PROJEKTU MAP II ORP ČB

EduzměnaOTEVŘENÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRO OBDOBÍ 2023-2028  Typ: PDF dokument, Velikost: 197.9 kB

Společná vize: Všechny dětí se učí s radostí, naplno a s rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy 21. století.

Organizace, které přijímají toto společné prohlášení, si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro rozvoj prosperující a soudržné společnosti, a proto se hlásí ke dvěma hlavním cílům Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+:

 • Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.
 • Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

K naplnění těchto cílů byly v uplynulých letech realizovány tzv. Místní akční plány rozvoje vzdělávání jednotlivých regionů, které budou pokračovat dalšími etapami v letech 2023-2025 a 2026-2027. Pro další období chceme využít zkušenosti pilotního projektu Eduzměna, který usiluje o vytvoření komplexního regionálního systému podpory vzdělávání (dále jen “model”)

Základními signatáři Otevřeného memoranda o spolupráci pro období 2023-2028 (dále jen “memorandum”) jsou nositel projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice - MAS Rozkvět, z.s., a nositel projektu Eduzměna - Nadační fond Eduzměna.

Příležitost zapojit se k memorandu je otevřena pro další organizace působící v regionu ORP Č.Budějovice:

1/ hlavní aktéři regionálního školství:

 • zřizovatelé škol
 • školy a školská zařízení

2/ aktéři, kteří mají vztah k oblasti vzdělávání a výchovy

 • organizace zájmového a neformálního vzdělávání
 • fakulty připravující učitele
 • organizace zajišťující pedagogickou podporu školám
 • zaměstnavatelé
 • organizace v sociální a zdravotní oblasti
 • rodičovské spolky
 • nositelé a realizátoři systémových projektů OP JAK
 • a další

Účelem memoranda je potřeba zajistit co nejefektivnější spolupráci při naplňování dlouhodobé vize, vytváření podmínek pro efektivní a funkční podporu rozvoje kvality škol v regionu a vyhodnocování procesů a konkrétních aktivit s tím spojených.

Další aktéři ve vzdělávání se mohou zapojit do aktivit a kooperace přistoupením k memorandu v rozsahu dle svého statusu.

A. Zřizovatelé škol:

 • vytvářejí podmínky pro přenos modelu do zřizovaných škol, včetně finanční podpory vybraných aktivit modelu,
 • zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,
 • poskytují vybraná data o zřizovaných školách,
 • jsou součinní při informování o projektu v rámci svých informačních aktivit a aktivní při propagaci směrem ke zřizovaným školám, především k vedení škol, i k veřejnosti a skupině rodičů,

B. Jednotlivé školy a školská zařízení:

 • vytvářejí podmínky pro přenos modelu do organizace,
 • zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,
 • zapojí se do sběru a poskytování dat pro vyhodnocování konkrétních aktivit v rámci spolupráce,
 • jsou součinní při informování o projektu v rámci svých informačních aktivit a aktivní při propagaci směrem „dovnitř“, tj. učitelům a dětem/žákům, i „navenek“, tj. zřizovatelům a rodičům.

C. Další aktéři, kteří mají zprostředkovaně vztah k oblasti výchovy a vzdělávání, se mohou zapojit do aktivit a kooperace přistoupením k memorandu v rozsahu adekvátním jejich poslání a cílům, tím že se:

 • zapojí do sběru a poskytování dat pro vyhodnocování konkrétních aktivit,
 • poskytnou zpětnou vazbu a vyhodnocování použitých procesů,
 • zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,
 • informují o projektu v rámci svých informačních aktivit,
 • finančně podpoří konkrétní aktivity škol nebo aktivity realizované v rámci regionu,
 • poskytnou specifickou expertízu,
 • aktivně přispějí k zavádění modelu EZ.

Samotné Memorandum nezakládá právo žádného z účastníků na finanční či hmotné plnění od kteréhokoliv z dalších partnerů.

V rámci snahy o co nejefektivnější naplnění cílů memoranda je žádoucí přistoupení všech subjektů, které mají zájem na naplnění společné vize a vytvoření modelu.

OTEVŘENÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRO OBDOBÍ 2023-2028 Typ: PDF dokument, Velikost: 197.9 kB

Formuláře pro přistoupení partnerů Memoranda - jednotlivě ke stažení dle typu organizace partnera:

Přistoupení školy k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor - otevřený formát Typ: DOCX dokument, Velikost: 37.74 kB)

Přistoupení školy k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor Typ: PDF dokument, Velikost: 198.86 kB

Přistoupení zřizovatele k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor - otevřený formát Typ: DOCX dokument, Velikost: 37.87 kB

Přistoupení zřizovatele k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor  Typ: PDF dokument, Velikost: 198.67 kB

Přistoupení k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor pro "další" subjekty - otevřený formát Typ: DOCX dokument, Velikost: 39.47 kB

Přistoupení k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor pro "další" subjekty Typ: PDF dokument, Velikost: 198.73 kB

Ke stažení: logo EDUZMĚNA  Typ: PNG obrázek, Velikost: 7.17 kB

Ke stažení: logo MAS ROZKVĚT  Typ: JPG obrázek, Velikost: 65.14 kB

jak na změnu v EDU

Aktuality ČESKOBUDĚJOVICKO

Zprávy z regionu