MAP IV ORP ČB zahájen

plakát

Dnes 1.12. startuje projekt MAP IV ORP ČB, podpořený v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a spolufinancovaný Evropskou unií.

Projekt navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování I. a II. a III. na území správního obvodu ORP České Budějovice a poběží 25 měsíců, tedy do konce roku 2025.


Cílem projektu je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace MAP ORP ČB, zkvalitnění vzdělávání v MŠ a ZŠ v reakci na problémy a potřeby identifikované v území prostřednictvím implementace akčních plánů, a také zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.

Za tímto účelem budou projektem MAP IV ORP ČB cíleně posilovány různé formy a možnosti vzájemné komunikace na úrovni zřizovatelů, vedení škol, tematických zájmových skupin pedagogických pracovníků a dalšího personálu škol a dalších organizací působících v oblasti výchovy a vzdělávání, stabilizace vhodných procesů, nástrojů a kapacit pro přenos vzájemných zkušeností a informací, vzájemné inspirace a sdílení efektivních postupů.

Významným nástrojem pro dosažení pozitivních změn budou implementační aktivity, realizované prostřednictvím MAP IV, a rozvoj plánovacích procesů. Posilována bude plánování na úrovni škol i spolupráce při dlouhodobé tvorbě sdíleného strategického dokumentu MAP a jeho implementaci, na principech partnerství, spolupráce a vzájemné korektnosti. Významným prvkem realizace projektu MAP IV je také evaluace procesů spolupráce i dopadů implementace.

Pro implementaci je zvolena primárně metoda kampaní, tedy komponovaných sérií akcí pro konkrétní cílové skupiny, popř. více cílových skupin. Výhodou kampaní bude zvýšená motivace k zapojení se a sdílení, i relativně brzká viditelnost jejich výsledků a přínosů.
Střednědobé kampaně mají také vysoký potenciál přenositelnosti - procesů, metod, prostředků i aktivit. To bude podpořeno také vytvořením série e-booků, volně šiřitelných.

 

 

plakát

Datum vložení: 1. 12. 2023 14:03
Datum poslední aktualizace: 1. 12. 2023 14:13
Autor: Správce Webu