Relevantní Strategické dokumenty v oblasti školství v ORP Č.B.

Místní strategie na menších územích

školské koncepce v území správního obvodu ORP České Budějovice

 

- schválené strategie dobrovolnych svazků obcí - 6 svazků obcí v ORP Č.B.:

 

strategie CLLD na území MAS ležících na území – 5 MAS v ORP Č.B.:

 

- další strategické dokumenty, které na daném území již existují:

 

Zohlednění strategií na vyšších územních úrovních

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje

Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje 2014 – 2020

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (verze ke dni 26.9.2014)

- popř. další strategické dokumenty, které na daném území již existují:

 

Soulad s národními strategickými dokumenty

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015 – 2020

Strategie vzdělávání 2020

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019 – 2020