ORP Kaplice

Od června 2016 se začal realizovat Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) v Obci s rozšířenou působností (ORP) Kaplice

(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709).

Od května 2018 navazuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP II (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693).

Na předešlé projekty navazuje od 1.6.2022 do 30.11.2023 projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP III (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023027).

Cílem místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je v základě budování partnerství a udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a zjištění plánovaných projektů a priorit jednotlivých mateřských a základních škol.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Seznam zapojených škol a dalších subjektů:

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Černou http://www.zsbenesovnc.cz

Základní škola a Mateřská škola Besednice http://www.zsbesednice.cz

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dvořiště http://zsdolnidvoriste.cz/

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Horní Dvořiště http://www.zshornidvoriste.sluzby.cz

Základní škola Omlenická, Kaplice http://www.zsomlenicka.cz

Základní škola Fantova, Kaplice http://www.fantovka.cz

Mateřská škola 1. Máje, Kaplice http://www.mskaplice.cz

Základní škola Školní, Kaplice http://www.zsskolnikaplice.cz

Mateřská škola Nové Domovy, Kaplice http://www.msndkaplice.benjamin.cz

Základní škola a Mateřská škola Malonty http://www.zsmalonty.cz

Mateřská škola Netřebice http://www.obecnetrebice.cz/index.php?id=&site=stranky&element=23&desc=materska-skola

Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě http://www.zsmsrozmital.cz

Základní škola a Mateřská škola Bujanov, příspěvková organizace

Základní škola Velešín http://www.zsvelesin.cz

Mateřská škola Velešín http://www.msvelesin.cz

 

Základní umělecká škola Kaplice http://www.zuskaplice.cz/

Základní umělecká škola Velešín http://www.zusvelesin.cz/

Dům dětí a mládeže Český Krumlov - pobočka Kaplice http://www.ddmck.cz/ddm_kaplice/index.html

Na tvorbě Strategického rámce (SR) MAP do roku 2023 regionu ORP Kaplice se podílejí všichni partneři a relevantní aktéři v území působící v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání, kteří mají zájem do tohoto procesu komunitně-expertního plánování vstoupit a aktivně se na něm podílet.

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 13, 09/2022 (PDF, 774.26 kB)

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 12, 03/2022 (PDF, 965.46 kB)

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 11, 09/2021

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 10, 03/2021

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 08, 03/2020

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 06, 03/2019

Akutalizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 05, 09/2018

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 04, 03/2018

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 02, 03/2017

SR MAP ORP Kaplice

SWOT+SWOT3

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP II:

 

Zástupce realizátora projektu MAP

Ing. Eva Tarabová - MAS Pomalší o.p.s., manažer projektu

Zástupce kraje

Mgr. Šimon Heller - Jihočeský kraj

Zástupci zřizovatelů škol

Ivana Putzerová - město Kaplice

Veronika Zemanová Korchová - obec Benešov nad Černou

Ing. Petr Vágner - město Velešín

Zástupce obcí nezřizujících ZŠ ani MŠ

Josef Čabela - obec Soběnov

Vedení škol

Mgr. Jana Drdáková - ZŠ Fantova Kaplice

Mgr. Luděk Kopřiva - ZŠ Velešín

Mgr. Libuše Pařízková - ZŠ Omlenická Kaplice

Učitelé

Mgr. Jana Stejskalová - ZŠ a MŠ Malonty

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

Mgr. Ivana Žáčková - Charita Kaplice

Eliška Nováková - RC Budíček Kaplice

Petr Špatný, Dipl.um. - DDM Český Krumlov, pobočka kaplice

Zástupci ze školních družin, klubů

Romana Bouchalová

Zástupci základních uměleckých škol

Mgr. Anežka Opekarová - ZUŠ Kaplice

Zástupce KAP

Ing. Martin Kolář

Zástupce NIDV

Bc. Gabriela Švehlová

Zástupce rodičů

Mgr. Pavlína Bláhová

Zástupce MAS působících na území MAP

Ing. Magdalena Chytrová - MAS Sdružení Růže, z.s.

Zástupce ORP

Mgr. Libor Lukš

Zástupce odboru školství

Bc. Richard Čáp

Obsazení pracovních skupin, které řeší jednotlivé oblasti rozvoje vzdělávání na Kaplicku:

 

1. Pracovní skupina pro financování:

Obsahem práce pracovní skupiny pro financování je zejména plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS

jméno pozice organizace
Mgr. Libor Lukš vedoucí PS, místní lídr ZŠ Fantova Kaplice
Ivana Putzerová konzultant Město Kaplice
Ing. Michaela Kuthanová člen MŠ 1. Máje, Kaplice
Mgr. Pavel Petr člen ZŠ Školní Kaplice

 

2. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka:

Obsahem práce pracovní skupiny je především výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS

jméno pozice organizace
Mgr. Jana Stejskalová vedoucí PS, místní lídr ZŠ a MŠ Malonty
Mgr. Jana Drdáková konzultant ZŠ Fantova Kaplice
Mgr. Luděk Kopřiva člen, odborník ICT ZŠ Velešín
Mgr. Leona Vejsová člen ZŠ a MŠ Horní Dvořiště
Mgr. Petra Matoušková člen ZŠ a MŠ Besednice
Mgr. Jitka Pražáková člen ZŠ a MŠ Římov

Síť místních lídrů

Mgr. Jana Stejskalová (ZŠ a MŠ Malonty), Mgr. Vacková Dana (ZŠ Besednice), Šindelářová Martina (Knihovna Besednice), Nestřebová Jitka (ZUŠ Velešín),
Steel Pavlína (ZUŠ Kaplice)

 

3. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je především výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS

jméno pozice organizace
Mgr. Radomíra Stoličková vedoucí PS, místní lídr ZŠ a MŠ Bujanov
Ing. Bc. Miluše Návorková konzultant ZŠ a MŠ Malonty
Mgr. Dana Vacková člen ZŠ a MŠ Besednice
Mgr. Roman Vraspír člen, odborník ICT ZŠ Fantova Kaplice

Síť místních lídrů

Mgr. Radomíra Stoličková (ZŠ a MŠ Bujanov), Mgr. Matoušková Petra (ZŠ Besednice), Ing. Tomášková Eva (ZŠ Besednice), Mgr. Sobolová Anna (ZŠ Omlenická), Mgr. Josef Sviták (ZŠ Benešov nad Černou), Mgr. Stará Eliška (ZŠ Malonty)

 

4. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

jméno pozice organizace
Mgr. Jana Drdáková vedoucí PS, místní lídr ZŠ Fantova Kaplice
Mgr. Libor Lukš konzultant Město Kaplice
Mgr. Anežka Opekarová člen ZUŠ Kaplice
Mgr. Pavel Petr člen ZŠ Školní Kaplice

 

5. Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání a péči

Obsahem práce pracovní skupiny je především podpora rozvoje a zkvalitňování oblasti předškolního vzdělávání a péče na Kaplicku. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS

jméno pozice organizace
Eliška Nováková vedoucí PS, místní lídr RC Budíček Kaplice
Zdeňka Bečvářová konzultant MŠ Nové Domovy Kaplice
Mgr. Jana Stejskalová člen, odborník ICT ZŠ a MŠ Malonty
Kamila Včelová člen RC Budíček Kaplice
Mgr. Andrea Staňková člen MŠ Nové Domovy Kaplice
Zdeňka Huťová člen MŠ Besednice
Jiřina Nováková člen MŠ Besednice

Síť místních lídrů

Eliška Nováková (RC Budíček Kaplice), Mgr. Pražáková Jitka (ZŠ a MŠ Římov),    Jana Srogončíková (MŠ Netřebice), Mgr. Olga Floriánová (ZŠ a MŠ Bujanov), Bc. Zdeňka Sípalová (MŠ Nové Domky)

 

 

 

 

 

Existující strategické dokumenty v území mající souvislost s oblastí vzdělávání:

Strategie na národní úrovni:

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 - Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016-2018 http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2018 - 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf

 

Strategie na krajské úrovni:

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016 - 2020 http://www.kraj-jihocesky.cz/281/koncepce_z_oblasti_vychovy_vzdelavani_a_sportu.htm

 

Strategie na regionální úrovni:

Strategie území správního obvodu ORP Kaplice v oblasti předškolního výchovy a základního školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství http://www.maspomalsi.cz/wp-content/uploads/2015/04/9knmvt-kaplice-1_2_oprava_viii_16032015_final_v.pdf

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Pomalší http://www.maspomalsi.cz/projekt-sms-cr/spoluprace-pri-realizaci-projektu/

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Pomalší. Pracovní verze dokumentu http://www.maspomalsi.cz/strategie-2014-2020/dokumenty/

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Růže http://mas.sdruzeniruze.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=100135&id_dokumenty=14601

Aktualizace akčního plánu SMO Pomalší pro období 2014 - 2020 http://www.pomalsi.cz/www/smopomalsi/fs/aktualizace-akcniho-planu-smo-pomalsi-2014-2020-2015-1-.pdf


 

Dokumenty MAP:

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice

Strategický rámec MAP, platná verze 4.0 k 03/2018

Prezenční listina

Dotazník MŠ

Dotazník ZŠ

SR MAP ORP Kaplice

SWOT+SWOT3

TZ - Seminář "Jak vést děti s výchovnými problémy"

TZ - Seminář "Respektovat a být respektován"

TZ - Seminář "Management a plánování"

 

 

 

Dokumenty MAP II

V této sekci je k dispozici konečná verze dokumentace MAP schválená ŘV ke konci projektu MAP II (05/2022):

Aktuální i starší verze strategického rámce jsou umístěny na samostatné záložce.

Další dokumenty a výstupy MAP II

 

Dokumenty MAP I

Prezentace ze Závěrečné konference MAP:

Co nám MAPy daly a vzaly

Jihočeské zemědělské muzeum

KAP - IKAP

O projektu MAP ORP Kaplice

Studijní centrum BASIC

Šablony II

Zřizovatel a škola

Odkaz na video - Jak se MAPovalo v Českém lese

 

Další dokumenty MAP I

 

 

 

 

Akce v regionu

Zprávy z regionu