Pracovní skupiny MAPII

V rámci projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny je ustanoveno 5 pracovních skupin, přičemž 4 pracovní skupiny jsou povinné. Složení pracovních skupin viz níže. Každá pracovní skupina se setkává minimálně 4x ročně.

 

PS

Pro financování

Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Pro rovné příležitosti

Pro předškolní vzdělávání

expert

Mgr. Michal Jarolímek

PaedDr. Jaroslav Baláš

Mgr. Václav Tröstl

Mgr. Marcela Krychová

Bc. Zuzana Kojanová

člen

Helena Kyselová

Mgr. Jana Matoušková

Mgr. Zbyněk Drbout

Karel Zettl

Bc. Božena Velíšková

člen

Mgr. Gabriela Štrosserová

Mgr. Kamila Tröstlová

Mgr. Bohumír Kratoška

Mgr. Kateřina Přibylová

Mgr. Jana Vondráčková

člen

Mgr. Věra Korčaková

Mgr. Gabriela Urbánková

Mgr. Lenka Kučerová

Mgr. Luboš Laczko, od 2. 9. 2019 Mgr. Jiří Pavel

Jitka Vráblíková

člen

 

od 2. 9. 2019 Mgr. Kateřina Marešová

 

Lucie Sovová

od 2. 9. 2019 Lenka Pytelková

 

1. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhlo v měsících září a říjnu 2018. Zápisy z prvních setkání PS jsou zde - PS pro předškolní vzdělávání; PS pro financováníPS pro rovné příležitosti, PS pro matematickou gramotnost; PS pro čtenářskou gramotnost. 

 

2. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhlo v listopadu 2018. Zápisy z druhých setkání PS jsou zde - PS pro předškolní vzdělávání; PS pro financování; PS pro rovné příležitosti; PS pro matematickou gramotnost; PS pro čtenářskou gramotnost.

 

3. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhne 17. ledna 2019 od 17:00 v Trhový Svinech. Tohoto setkání se účastní všechny skupiny včetně řídícího výboru. Pozvánka zde, zápis zde.

 

4. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhlo během měsíce ledna a února 2019. Zápisy ze čtvrtého setkání PS jsou zde - PS pro čtenářskou gramotnost; PS pro rovné příležitosti; PS pro matematickou gramotnost; PS pro předškolní vzdělávání; PS pro financování.

 

5. setkání pracovaních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhne v měsících dubnu a květnu 2019. Zápisy ze setkání PS jsou zde - PS pro rovné příležitosti, PS pro financování, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro matematickou gramotnost, PS pro předškolní vzdělávání

 

6. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhne v měsíci září 2019. Zápisy ze setkání PS jsou zde - PS pro rovné příležitosti, PS pro financování, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro předškolní vzdělávání, PS pro matematickou gramotnost

 

7. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny probíhá v měsíci listopadu 2019. Zápisy ze setkání PS jsou zde - PS pro rovné příležitosti, PS pro předškolní vzdělávání, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro matematickou gramotnost, PS pro financování

 

8. setkání pracovních skupin bude hromadné (všechny pracovní skupiny) společně s řídícím výborem a je naplánováno na 16. ledna 2020 od 17:00 v salonku restaurace Junior. Pozvánka zde, zápis zde.

 

9. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny probíhá v měsíci lednu a únoru 2020. Zápisy ze setkání PS jsou zde - PS pro předškolní vzdělávání, PS pro matematickou gramotnost, PS pro financování, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro rovné příležitosti

 

10. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny probíhá v měsíci květnu a červnu 2020. Zápisy ze setkání PS jsou zde - PS pro matematickou gramotnost, PS pro financování, PS pro rovné příležitosti, PS pro předškolní vzdělávání, PS pro čtenářskou gramotnost

 

11. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny probíhá v měsících září a říjnu 2020. Zápisy ze setkání PS jsou zde - PS pro rovné příležitosti, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro předškolní vzdělávání, PS pro financování, PS pro matematickou gramotnost

 

12. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny probíhá v prosinci 2020. Zápisy ze setkání PS jsou zde - PS pro předškolní vzdělávání, PS pro matematickou gramotnost, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro rovné příležitosti, PS pro financování

 

13. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny probíhá v únoru 2021. Zápisy ze setkání PS budou zde. PS pro předškolní vzdělávání, PS pro matematickou gramotnost, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro rovné příležitosti, PS pro financování

 

14. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny probíhá v květnu 2021. Zápisy ze setkání PS budou zde. PS pro rovné příležitosti, PS pro matematickou gramotnost, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro financování, PS pro předškolní vzdělávání

 

15. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhne hromadně, a to 30. 9. - 1. 10. 2021 ve Znojmě. Pozvánka zde, zápis zde.

 

16. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny probíhá v lednu a únoru 2022. Zápisy ze setkání PS jsou zde: PS pro rovné příležitosti, PS pro financování, PS pro matematickou gramotnost, PS pro předškolní vzdělávání, PS pro čtenářskou gramotnost

 

17. setkání pracovních skupin projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhlo hromadně, a to 17. 2. v restauraci Junior v Trhových Svinech. Zápis zde.