Projekt MAP II

Od března 2018 realizujeme projekt MAP II pro ORP Trhové Sviny

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008633.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství by měla napomáhat zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.