Řídící výbor MAPII

Řídící výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP (Místní akční plán). Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. V čele ŘV stojí předseda, který je volen na prvním zasedání. ŘV si definuje vlastní postupy rozhodování, řídí se platným Statutem a Jednacím řádem. Role ŘV je spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Složení Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny:

    pozice subjekt
1. Ing. Magdalena Chytrová hlavní manažer projektu MAS Sdružení Růže z.s.
2. Mgr. Michal Jarolímek zástupce zřizovatele škol město Nové Hrady - místostarosta
3. Mgr. Věra Korčaková zástupce města Trhové Sviny (ORP) starostka Trhové Sviny
4. Ing. Martin Kolář, od 01/2022 Mgr. Lucie Jarkovská zástupce KAP Krajský úřad Jihočeského kraje
5. Ing. František  Vaněček zástupce zřizovatelů škol místostarosta Horní Stropnice
6. Mgr. Vladimír  Hokr  zástupce zřizovatelů škol starosta Nové Hrady
7. PaedDr. Jaroslav Baláš, od 9/2020 Mgr. Vít Golombek zástupce vedení škol - ředitel ZŠ ředitel ZŠ a MŠ Horní Stropnice
8. Mgr. Václav  Tröstl zástupce vedení škol - ředitel ZŠ ředitel ZŠ Petříkov
9. Mgr. Jana  Matoušková zástupce vedení škol  zástupce ředitele ZŠ Trhové Sviny
10. Mgr. Luboš Procházka zástupce ZUŠ  ZUŠ Trhové Sviny
11. Lenka Pytelková DiS., od 12/2018 Lucie Kolářová zástupce realizátora MAP MAS Sdružení Růže z.s.
12. Lucie Sovová zástupce organizací neformálního vzdělávání Kána Nové Hrady
13. Bc. Zuzana Kojanová zástupce vedení škol - ředitelka MŠ ředitelka MŠ Trhové Sviny
14. Helena Kyselová  zástupce rodičů rodič
15. Mgr. Luboš Laczko zástupce vedení škol - ředitel ZŠ ředitel ZŠ Borovany
16. Karel Zettl zástupce sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením a chudobou ředitel Domeček Trhové Sviny
17. Bc. Gabriela Švehlová zástupce centra podpory  NPI

 

1. setkání členů Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny se uskuteční 6. září 2018 od 14:00 hodin v Borovanech, pozvánka zde, zápis z jednání.

Aktualizovaná příloha č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 5.0 schválená na jednání ŘV dne 6.9.2018 ke stažení zde.

Dokumenty schválené na jednání ŘV MAP II pro ORP Trhové Sviny dne 6.9.2018 - Statut a Jednací řád, Komunikační plán, Organizační struktura.

 

2. setkání členů Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny se uskuteční 13.12.2018 od 14:00 hodin v Borovanech, pozvánka zde, zápis z jednání.

Dokumenty schválené na jednání ŘV MAP II pro ORP Trhové Sviny dne 13.12.2018 - Komunikační plán, Organizační struktura.

 

3. setkání členů Řídícho výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny se uskutečnilo 17.1.2019 společně se setkáním všech pracovních skupin.

 

Další ŘV proběhl pouze formou per rollam. Schvalovala se aktualizovaná příloha č. 1 Strategického rámce MAP II pro ORP Trhové Sviny - verze 6.0, ke stažení zde.

 

4. setkání členů Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny bude 11.6.2019 od 14:00 v Borovanech. Pozvánka zde, zápis z jednání.

Dokument schválený na jednání ŘV MAP II pro ORP Trhové Sviny dne 11. 6. 2019 - Akční plán na školní rok 2019/2020 - ke stažení zde.

 

5. setkání členů Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny bude 11.9.2019 od 14:00 v Borovanech. Pozvánka zde, zápis z jednání.zápis z jednání.

Dokumenty schválené na jednání ŘV MAP II pro ORP Trhové Sviny dne 11. 9. 2019 -

Komunikační plán - verze 3, Komunikační plán - verze 4

Organizační struktura - verze 3, Organizační struktura - verze 4

Aktualizovaná příloha č. 1 Strategického rámce MAP II pro ORP Trhové Sviny - verze 7.0, ke stažení zde.

 

Další ŘV proběhl pouze formou per rollam. Schvalovala se aktualizovaná příloha č. 1 Strategického rámce MAP II pro ORP Trhové Sviny - verze 8.0, ke stažení zde.

 

7. setkání členů Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny se bude konat 11. 6. 2020 od 14:00 v Borovanech. Pozvánka zde, zápis z jednání zde.

Dokument schválený na jednání ŘV MAP II pro ORP Trhové Sviny dne 11. 6. 2020 -

Akční plán na školní rok 2020/2021 - ke stažení zde.

 

8. setkání členů Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny se bude konat 8. 9. 2020 od 14:00 v Borovanech. Pozvánka zde, zápis z jednání zde.

Dokumenty schválené na jednání ŘV MAP II pro ORP Trhové Sviny dne 8. 9. 2020 -

Komunikační plán - verze 5

Organizační struktura - verze 5

Aktualizovaná příloha č. 1 Strategického rámce MAP II pro ORP Trhové Sviny - verze 9.0

Plán evaluačních aktivit - zde

Průběžná sebehodnotící zpráva - zde

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Trhové Sviny - zde

 

Další ŘV proběhl pouze formou per rollam. Schvalovala se aktualizovaná příloha č. 1 Strategického rámce MAP II pro ORP Trhové Sviny - verze 10.0, vstup do projektu MAP III pro ORP Trhové Sviny a aktualizace akčního plánu - sdílený pracovník a terapeut.

 

9. setkání členů Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny se bude konat 9. 6. 2021 od 14:30 v Borovanech. Pozvánka zde, zápis z jednání zde.

Dokumenty schválené na jednání ŘV MAP II pro ORP Trhové Sviny dne 9. 6. 2021 -

Komunikační plán - verze 6.0

Organizační struktura - verze 6.0

Akční plán na školní rok 2021/2022 - zde

 

10. setkání členů Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny se bude konat 8. 9. 2021 od 14:00 v Borovanech. Pozvánka zde. Zápis zde.

 

Dne 13. 9. 2021 byla per rollam schválena aktualizovaná příloha č. 1 Strategického rámce MAP II pro ORP Trhové Sviny - verze 11.0 - zakonzervovaná tabulka. Verze 11.0 - Překlopené tabulky - nová verze!

 

11. setkání členů Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhlo hromadně se všemi členy pracovních skupin, řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ dne 17. 2. 2022 v Trhových Svinech.

 

Dne 14. 3. 2022 byla per rollam schválena aktualizovaná příloha č. 1 Strategického rámce MAP II pro ORP Trhové Sviny - Verze 12.0.

 

12. setkání členů Řídícího výboru MAP II pro ORP Trhové Sviny proběhne 25. dubna 2022 od 14:00 v Borovanech. Pozvánka zde, zápis zde.

Dokumenty schválené na jednání ŘV MAP II pro ORP Trhové Sviny dne 25. 4. 2022 - 

Místní akční plán pro rok 2022/2023

Aktualizovaný dokument místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Trhové Sviny

Závěrečná sebehodnotící zpráva