Místní akční plán

Od listopadu 2023 realizujeme projekt MAP IV ORP Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008133.

 

Návaznost na projekty:

Od března 2022 do listopadu 2023 - realizace MAP III pro ORP Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021846).

Od března 2018 do února 2022 - realizace MAP II pro ORP Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008633).

Od března 2016 se začal realizovat Místní akční plán (MAP) pro obec s rozčířenou působností (ORP) Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000133) trval do února 2018.

 

Cílem místních akčních plánů je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání – společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

 

Tato spolupráce povede k: 

  •  Systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje  ke kvalitnímu   řízení škol 
  •  Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání 
  •  Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka 
  •  Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole 
  •  Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči 

 

Cílem je plánovat společné a sdílené aktivity v území – pro zlepšení kvality, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání, zlepšení spolupráce ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

 

Dokument Místní akční plán ORP Trhové Sviny schválený dne 8. ledna 2018 Řídícím výborem zde.

 

Dokument Místní akční plán ORP Trhové Sviny schválený dne 8. září 2020 Řídícím výborem zde.

 

Dokument Místní akční plán ORP Trhové Sviny schválený dne 25. dubna 2022 Řídícím výborem zde.