Obsah

Zprávy

Zpráva z mezinárodního šetření PIRLS 2016

Česká školní inspekce zveřejnila národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy. celý text

ostatní | 7. 12. 2017 | Autor: Tomáš Novák

Výroční zpráva ČŠI o stavu vzdělávání

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona Česká školní inspekce zveřejnila výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.
celý text

ostatní | 1. 12. 2017 | Autor: Tomáš Novák

Výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ

Česká školní inspekce zveřejnila závěrečnou zprávu se souhrnnými výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bylo realizováno v květnu 2017. Součástí dokumentu jsou také analýzy výsledků i zjištění z učitelských a žákovských dotazníků. celý text

ostatní | 30. 11. 2017 | Autor: Tomáš Novák

Experimentální výtvarné techniky – Proměny plastových příborů

Seminář se uskuteční 13. listopadu 2017, 9.00 – 14.00 hod. na krajském pracovišti NIDV, České Budějovice.
Poplatek: 770,- Kč celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Tomáš Novák

Pozvánka na seminář s Kajjkou Hátleovou - Experimentální výtvarné techniky – Lucerny a andělé

Seminář se bude konat 6. listopadu 2017, 9.00 – 14.00 hod. na krajském pracovišti NIDV, České Budějovice.
Poplatek 770,- Kč celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Tomáš Novák

Vzdělávací program Strategické řízení a plánování ve školách

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť. Účastníci se seznámí s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si komplexní přístup k evaluaci. celý text

ostatní | 9. 10. 2017 | Autor: Tomáš Novák

Soutěž OP VVV

Soutěž s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“ probíhá od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017. Nakreslené obrázky a napsané příběhy mohou děti/žáci zasílat na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz nebo poštou na adresu Oddělení publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. celý text

ostatní | 3. 10. 2017 | Autor: Tomáš Novák

ZŠ a MŠ Lužnice zve na 2. běh Lužnicí

Běh proběhne v sobotu 30. září 2017. Registrace od 8:30 do 9:00 na návsi. Více informací také v příložené pozvánce. celý text

ostatní | 15. 9. 2017 | Autor: Tomáš Novák

Pozvánka na vzdělávací seminář

Dne 14. září od 9 hod. se v Penzionu Dvorce uskuteční vzdělávací seminář pana PhDr. et Mgr. Jiřího Valenty na téma výklad změn školského zákona, řešení problémů aplikace právních předpisů při řízení škol a školských zařízení, včetně nejnovější judikatury. Více informací naleznete v pozvánce. celý text

ostatní | 10. 9. 2017 | Autor: Tomáš Novák

Vzdělávání v SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků u MZ

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky. celý text

ostatní | 17. 8. 2017 | Autor: Tomáš Novák

Pozvánka na vzdělávací seminář "Přírodní zahrady ve škole"

Seminář se koná dne 30. května 2017 od 9 hodin v Penzionu Dvorce u Třeboně. celý text

náš tip | 22. 5. 2017 | Autor: Tomáš Novák

Vzdělávací seminář „Leadership ve škole – moderní vedení a motivace učitelských týmů a lidí“

MAS Třeboňsko Vás zve na vzdělávací seminář pro školy MAP ORP Třeboň v rámci budování znalostních kapacit. Seminář se uskuteční 17. května 2017 od 9 hodin v Penzionu Dvorce. Více informací naleznete v pozvánce, která je přílohou. celý text

ostatní | 18. 5. 2017 | Autor: Tomáš Novák
Seminář Rizikové chování dětí a mládeže s Dr. Martínkem 1

Seminář Rizikové chování dětí a mládeže s Dr. Martínkem

Národní institut pro další vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na seminář s PaedDr. Zdeňkem Martínkem:
O46-03-13-171 Rizikové chování dětí a mládeže (Program je vhodný pro Šablony)
- Seminář se uskuteční 29. května 2017, 9.00 – 15.00 hod., krajské pracoviště NIDV, České Budějovice, délka 8 vyučovacích hodin
- Doporučeno: pedagogům ZŠ, všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, metodikům prevence, výchovným poradcům, vedoucím zájmových kroužků a klubů, vedení škol
- Poplatek: 680,- Kč celý text

ostatní | 5. 4. 2017 | Autor: Tomáš Novák