#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Akce

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar

25. 8. 2020 začátek od 09:00, délka 7 hodin
Místo konání: kancelář MAP, České Budějovice
Zaměření semináře : Osvojení základů práce s emocemi, emoční inteligence, osobní rozvoj, typologie osobnosti. Týmová spolupráce, řízení a supervize, styly vedení lidí. Vzdělávání praktické a zábavné s konkrétními příklady z praxe i s nácviky. celý text

25. 8. 2020 začátek od 13:00, délka 180 minut
Místo konání: kancelář MAP, České Budějovice
Cílem semináře: Klasifikace a základní projevy narušení komunikačních schopností u dětí, příčiny opožděného vývoje řeči a prevence, seznámení s kalendářem osvojování jednotlivých hlásek českého jazyka u dětí a způsoby vhodného postupu spolupráce se školským poradenským zařízením při nastavování podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. celý text

27. 8. 2020 začátek od 09:00, délka 180 minut
Místo konání: kancelář MAP, České Budějovice
Seminář je zaměřen na vytváření podmínek pro efektivní spolupráci ve školách a školských zařízeních, které pracují s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem tohoto setkání je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání. celý text

11. 9. 2020 začátek od 08:30, délka 5 hodin
Místo konání:
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o kurzu, který je určen hlavně dětem předškolního věku, které mají problémy se správným držením pera, tužky a jiného psacího náčiní. Dále se bude hovořit o praváctví a leváctví, jak rozpoznat špatný úchop od správného, pozice aktivní ruky k tělu a k desce stolu, směrovost psaní atd. celý text

17. 9. 2020 začátek od 13:00, délka 240 minut
Místo konání: kancelář MAP, České Budějovice
Cílem vzdělávací akce je seznámení účastníků s novými nápady pro pracovní činnosti, prohloubení jejich dovedností při práci se dřevem. Seminář je zaměřen rovněž na kreativitu přítomných pedagogů. celý text

18. 9. 2020 začátek od 08:30, délka 5 hodin
Místo konání: kancelář MAP, České Budějovice
Cílem vzdělávací akce je seznámení účastníků s novými nápady pro pracovní činnosti, prohloubení jejich dovedností při práci se dřevem. Seminář je zaměřen rovněž na kreativitu přítomných pedagogů. Hlavním obsahem kurzu je zhotovení min 4 výrobků ze dřeva, které lze využít při rozvoji polytechnického vzdělávání. celý text

21. 9. 2020 začátek od 13:00, délka 6 hodin
Místo konání: České Budějovice
Podpora osobnostního rozvoje učitelů, zkvalitnění výuky v mateřské škole. Účastníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci s jednotlivcem v rámci vytvoření testové situace prostřednictvím hry, jejíž podstatou je systematicky uspořádaná metodika pro používání materiálů zaměřených na zajištění aktuální úrovně v oblasti zrakové a sluchové percepce, prostorové orientace, porozumění, matematických představ, sebepojetí a sociálních interakcí. celý text

22. 9. 2020 začátek od 08:00, délka 8 hodin
Místo konání: České Budějovice
Podpora osobnostního rozvoje učitelů, zkvalitnění výuky v mateřské škole. Účastníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci s jednotlivcem v rámci vytvoření testové situace prostřednictvím hry, jejíž podstatou je systematicky uspořádaná metodika pro používání materiálů zaměřených na zajištění aktuální úrovně v oblasti zrakové a sluchové percepce, prostorové orientace, porozumění, matematických představ, sebepojetí a sociálních interakcí. celý text