#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Zprávy

MIKROKONFERENCE projektu MAP II na území správního obvodu ORP České Budějovice

V únoru 2019 proběhly 4 mikrokonference zapojených škol. Setkání ředitelů přinesla mnoho zajímavých poznatků, připomínek a nápadů. Školy využívají nejen zapojení do Strategického rámce, ale velmi vítají možnost ovlivňování cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Od konferencí neuplynul ani měsíc a již je vidět první výsledky, které vznikly na základě námětů, požadavků a přání pedagogů.
celý text

ostatní | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP ORP ČB

Aktuálně platný dokument Strategického rámce MAP ORP České Budějovice najdete v záložce DOKUMENTY spolu se zápisem ohledně schválení Řídícím výborem MAP. celý text

ostatní | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Výjezdní setkání zástupců mateřských a základních škol ORP České Budějovice

V prosinci se uskutečnilo další setkání zástupců mateřských a základních škol v rámci projektu. Na programu dvoudenního setkání bylo nejen vzájemné sdílení poznatků, zkušeností i zážitků z každodenní pedagogické praxe, ale i navázání nových pracovních kontaktů. celý text

ostatní | 28. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Zrušení semináře Redukce bariér a podpora ve vzdělávání sociálně znevýhodněných a romských žáků

Seminář Redukce bariér a podpora ve vzdělávání sociálně znevýhodněných a romských žáků ve dnech 3. – 4. 1. 2019 zrušen kvůli malému počtu přihlášených účastníků. celý text

ostatní | 12. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Připomínkové řízení aktualizovaného SR MAP II ORP ČB

V rámci připomínkové řízení aktualizovaného Strategického rámce MAP ORP České Budějovice můžete zasílat Vaše podněty na mail janacova@masrozkvet.cz nejpozději do 10.12.2018, poté bude dokument předán ke schválení Řídícímu výboru MAP.

celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Tisková zpráva: Projekt MAP II. na Českobudějovicku nabírá na obrátkách

Úvodem krátké připomenutí: od září 2016 do prosince 2017 probíhal projekt na podporu vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP České Budějovice (zkráceně „MAP“). Navazující projekt byl zahájen v červnu 2018 a na jeho celkovou realizaci máme 4 roky. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

MAP II ORP ČB – vzdělávací kurzy Jihočeské univerzity

Nabízíme pedagogickým pracovníkům účast na kurzech CŽV, které připravila Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Kurzy jsou určené pedagogickým pracovníkům v rámci Studia k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. celý text

ostatní | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Facebook MAP ORP České Budějovice

Informace a fotografie z různých akcí najdete také na facebookovém profilu projektu. celý text

ostatní | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Tisková zpráva: Na zážitkovou výstavu DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU zavítali díky projektu MAPII ORP ČB i stovky žáků z venkovských škol na Českobudějovicku

Od června 2018 se na Českobudějovicku opět naplno rozběhl projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP České Budějovice - MAP II ORP ČB - a jednou z prvních akcí podporovaných z tohoto projektu bylo Dobrodružství s technikou, které ve čtvrtek 14. 6. 2018 uspořádala na Výstavišti v Českých Budějovicích Jihočeská hospodářská komora, partner projektu. celý text

ostatní | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Tisková zpráva: přednáška "Etiketa nezřídka, naše první vizitka"

V rámci projektu Místní akční plánování rozvoje vzdělávání II v ORP České Budějovice (MAP II ORP ČB) se ve středu 13. června 2018 uskutečnil soubor přednášek "Etiketa nezřídka, naše první vizitka" s lektorem Janem Holatou, expertem a průvodcem světem společenské etikety a vybraného chování. Akce se konala v koncertním sále ZUŠ Bezdrevská 3 v Českých Budějovicích. celý text

ostatní | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Veřejné připomínkování aktualizace Strategického rámce MAP II ORP ČB

V rámci možné půlroční aktualizace Strategického rámce a investičních aktivit máte možnost přidat nový záměr a nebo aktualizovat stávající záměry. celý text

ostatní | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Proběhlo druhé setkání k tématu „Povinný poslední rok předškolního vzdělávání – otázky a odpovědi“.

Dne 10.1.2018 pořádalo Salesiánské středisko mládeže - DDM ve spolupráci s MAS Rozkvět, realizátorem MAP ORP ČB, druhé setkání k tématu „Povinný poslední rok předškolního vzdělávání – otázky a odpovědi“. celý text

ostatní | 12. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

MAP ORP ČB prezentován jako příklad dobré praxe na Konferenci SRP

Dne 7.12.2017 pořádalo NIDV v Metropolu v Českých Budějovicích Konferenci SRP, kde bylo mimo jiné na programu prezentace MAS Rozkvět - Příklady dobré praxe realizace MAP. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Na Konferenci MAP v Českých Budějovicích se sešlo 60 zástupců škol a dalších účastníků

Děkujeme všem za účast na Konferenci "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU" a za milé mikulášské setkání, všem prezentujícím děkujeme, že konferenci obohatili svými příspěvky.
Jednotlivé prezentace přednášejících najdete na stránkách projektu v záložce Dokumenty, vybrané fotky ve Fotogalerii. celý text

ostatní | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzvy nositele IPRÚ České Budějovice

Výzvy nositele IPRÚ České Budějovice jsou vyhlašovány průběžně po celou dobu Programového období 2014-2020 v souladu s finančním plánem strategie a v souladu s výzvami řídících orgánů operačních programů, tj. Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva dopravy. Na základě výzev vyhlášených nositelem strategie budou potenciální žadatelé z území IPRÚ předkládat projektové záměry, které budou projednány na úrovni pracovních skupin a předloženy Řídícímu výboru k rozhodnutí o vydání souladu či nesouladu s integrovanou strategií. Potvrzení o souladu či nesouladu s integrovanou strategií je povinnou přílohou k žádosti o dotaci, a to v rámci výzvy vyhlášené řídícím orgánem pro integrované projekty. celý text

ostatní | 23. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Veřejné připomínkování aktualizace Strategického rámce MAP ORP ČB

Veřejné připomínkování aktualizace Strategického rámce MAP, 4. verze k 12/2017 probíhá od 14.11. do 23.11.2017, poté se změny zapracují a dokument bude předkládán Řídícímu výboru MAP ORP ČB ke schválení na jednání 6.12.2017. celý text

ostatní | 14. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Konferenci "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU"

MAS Rozkvět Vás srdečně zve dne 6. 12. 2017, od 8.30 hodin, do hotelu Budweis (Mlýnská 6, 370 01 České Budějovice) na Konferenci v rámci projektu MAP ORP ČB. celý text

náš tip | 1. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Článek o MAP ORP České Budějovice uveřejněn v Deníku v příloze Technika

O aktivitách v rámci realizace projektu místního akčního plánování MAP ORP České Budějovice jste se mohli dočíst v jihočeském Deníku v příloze Technika, článek viz níže. celý text

náš tip | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP ORP ČB

Aktuálně platný dokument Strategického rámce MAP ORP České Budějovice najdete v záložce DOKUMENTY spolu se zápisem ohledně schválení Řídícím výborem MAP. celý text

ostatní | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Třetí ročník výstavy Dobrodružství s technikou

Akce se konala již tradičně na Výstavišti České Budějovice, dne 15.6.2017. Téměř pět desítek vystavovatelů připravilo dětem opravdu netradiční technický zážitek. Pavilón T zaplnilo na 200 exponátů, které si návštěvníci mohli nejen osahat, ale i řádně vyzkoušet. Svůj stánek zde měli i zástupci MAS Rozkvět. celý text

ostatní | 26. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

1.veřejné připomínkování aktualizace Strategického rámce MAP k 06/2017

V rámci půlroční možné aktualizace tohoto dokumentu byli dané subjekty upozorněni na ukončení průběžného přijímání návrhů na aktualizaci k 31. 5. 2017. Níže naleznete dokument Investiční priority Strategického rámce MAP ORP ČB k veřejnému připomínkování. Aktualizované záměry jsou v dokumenty zvýrazněny hnědě. celý text

ostatní | 6. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Děti ochutnají norskou kuchyni

Českobudějovická jídelna U Tří lvů se letos zapojila do celostátního projektu Asociaci školních jídelen ČR „Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách“, který umožní strávníkům ochutnat typicky norské obědové menu. Tomu předcházel workshop pod vedením profesionálních kuchařů, kteří ukázali, jak připravit severské pokrmy. celý text

ostatní | 23. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Nabídka spolupráce Salesiánského střediska mládeže v projektu podpory mateřských škol

Jedná se o projekt „BEZ OBAV SPOLU“, v rámci kterého bude v DDM zřízeno bezplatné předškolní centrum, rodičovský klub, dále je v projektu plánována spolupráce neformálních klubů, aktivity na podporu adaptace dětí v MŠ, programy na usnadnění přechodu žáků mezi stupni vzdělání a rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání. celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Pedagogická fakulta JČU - Nabídka spolupráce v projektu podpory mateřských škol

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity vás zve do projektu OP VVV "Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání", který organizačně a obsahově zajišťuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a v Jihočeském kraji jej realizuje PF JČU. celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP ORP ČB

Došlo k aktualizaci Strategického rámce místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023 ORP České Budějovice, včetně Přílohy 1 - Seznam investičních záměrů.  celý text

ostatní | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Veřejné připomínkování investičních potřeb Strategického rámce MAP ORP ČB

V rámci půlroční možné aktualizace prosíme o veřejné připomínkování investičních potřeb Strategického rámce MAP do roku 2023. Aktualizované záměry jsou v dokumenty zvýrazněny červeně. Připomínkování je možné v termínu od 12. do 15. prosince 2016 do 15 hodin, poté bude o finálním dokumentu a jeho schválení hlasovat per rollam Řídící výbor. celý text

náš tip | 12. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitel - Obec Pištín

Obec Pištín vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Pištín.
Ke konkursnímu řízení zasílejte přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepsané).
Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 5. října 2016 do 12.00 hodin. celý text

ostatní | 20. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ STRATEGICKÝCH RÁMCŮ MAP

Na setkání zástupců sekretariátů regionálních stálých konferencí s řídicími orgány IROP a OP VVV byl stanoven postup pro předávání strategických rámců MAP.
Pro potřeby co nejsnazší předání bylo odsouhlaseno, že předání bude realizováno prostřednictvím elektronické pošty. Nositelé MAP budou průběžně zasílat schválené a podepsané strategické rámce sekretariátům RSK, které na vyžádání vystaví potvrzení o převzetí dokumentu. celý text

ostatní | 25. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Doplnění informací k výzvě "šablony"

Postupně jsou do sekce webu "Šablony" - dostupná přímo z titulní stránky webu - doplňovány informace formou FAQ (frekventované otázky a odpovědi). celý text

náš tip | 18. 7. 2016 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Vyhlášena Výzva 02_16_022 OP VVV (šablony)

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. celý text

ostatní, náš tip | 27. 6. 2016 | Autor: ing. Marta Krejčíčková