#
#
#
#

Obsah

Zprávy

první
ze 3
další poslední

Nabídka spolupráce Salesiánského střediska mládeže v projektu podpory mateřských škol

Jedná se o projekt „BEZ OBAV SPOLU“, v rámci kterého bude v DDM zřízeno bezplatné předškolní centrum, rodičovský klub, dále je v projektu plánována spolupráce neformálních klubů, aktivity na podporu adaptace dětí v MŠ, programy na usnadnění přechodu žáků mezi stupni vzdělání a rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání. celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Pedagogická fakulta JČU - Nabídka spolupráce v projektu podpory mateřských škol

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity vás zve do projektu OP VVV "Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání", který organizačně a obsahově zajišťuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a v Jihočeském kraji jej realizuje PF JČU. celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP ORP ČB

Došlo k aktualizaci Strategického rámce místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023 ORP České Budějovice, včetně Přílohy 1 - Seznam investičních záměrů.  celý text

ostatní | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Veřejné připomínkování investičních potřeb Strategického rámce MAP ORP ČB

V rámci půlroční možné aktualizace prosíme o veřejné připomínkování investičních potřeb Strategického rámce MAP do roku 2023. Aktualizované záměry jsou v dokumenty zvýrazněny červeně. Připomínkování je možné v termínu od 12. do 15. prosince 2016 do 15 hodin, poté bude o finálním dokumentu a jeho schválení hlasovat per rollam Řídící výbor. celý text

náš tip | 12. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitel - Obec Pištín

Obec Pištín vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Pištín.
Ke konkursnímu řízení zasílejte přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepsané).
Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 5. října 2016 do 12.00 hodin. celý text

ostatní | 20. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ STRATEGICKÝCH RÁMCŮ MAP

Na setkání zástupců sekretariátů regionálních stálých konferencí s řídicími orgány IROP a OP VVV byl stanoven postup pro předávání strategických rámců MAP.
Pro potřeby co nejsnazší předání bylo odsouhlaseno, že předání bude realizováno prostřednictvím elektronické pošty. Nositelé MAP budou průběžně zasílat schválené a podepsané strategické rámce sekretariátům RSK, které na vyžádání vystaví potvrzení o převzetí dokumentu. celý text

ostatní | 25. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Doplnění informací k výzvě "šablony"

Postupně jsou do sekce webu "Šablony" - dostupná přímo z titulní stránky webu - doplňovány informace formou FAQ (frekventované otázky a odpovědi). celý text

náš tip | 18. 7. 2016 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Vyhlášena Výzva 02_16_022 OP VVV (šablony)

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. celý text

ostatní, náš tip | 27. 6. 2016 | Autor: ing. Marta Krejčíčková
první
ze 3
další poslední