Obsah

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP ORP České Budějovice

V ORP České Budějovice bylo v době dotazníkového šetření zřizováno46 základních škol (ukazatel se vztahuje k počtu ředitelství škol, jedno ředitelství však může zastřešovat více pracovišť a typů škol) a všechny tyto školy se dotazníkového šetření zúčastnily.

Z výzkumu je patrné, že jako největší a nejdůležitější potřebu rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020 vidí ředitelé základních škol shodně s řediteli mateřských škol v ORP v hlavních oblastech podpory z operačního programu oblast Rozvoje infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení.

45% zástupců škol uvedlo, že by rádi v budoucnu provedli stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné stezky apod, dále ředitelé plánují pořizovat vybavení počítačových učeben, software pro ICT techniku a nové didaktické pomůcky.

Dále spatřují potřebu rozvíjet danou oblast v Podpoře rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, naopak nejmenší potřebu rozvíjet danou oblast spatřují ředitelé v Podpoře kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí. Toto nastavení priorit vidí shodně i ředitelé v Jihočeském kraji a v celé ČR.

Souhrnné výstupy z dotazníkového šetření ZŠ ORP České Budějovice