Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

EVALUAČNÍ ŠETŘENÍ MAP

Dobrý den,

dovolujeme si Vás tímto poprosit o vyplnění dotazníku, zaměřeného na EVALUAČNÍ ŠETŘENÍ MAP - vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v území ORP České Budějovice probíhal v programovém období 2014-2023 v rámci projektu MAP ORP ČB (realizace 01/2016 - 12/2017), projektu MAP II ORP ČB (realizace 06/2018 - 05/2022) a projektu MAP III ORP ČB (realizace 06/2022-11/2023).

V rámci Evaluace procesu místního akčního plánování bude minimálně vyhodnoceno, zda bylo dosaženo cílů MAP a zda se postupovalo v souladu s principy MAP (účelnost), co akční plánování v území změnilo a přineslo aktérům v území (dopady) a zda je zajištěno, že se v akčním plánování bude v území pokračovat (udržitelnost).

 

Odpovědi jsou čistě subjektivní, a proto jsou všechny Vaše odpovědi vyplývající z Vašich osobních zkušeností správné a velice vítané!

Získané odpovědi budou anonymizovány a budou využity jako základ pro evaluační šetření místních akčních plánů rozvoje vzdělávání pro území ORP České Budějovice.

V případě dotazů či připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.

Dotazník lze vyplnit on-line nebo osobně odevzdat realizačnímu týmu MAP nebo zaslat vyplněný (ve wordu/PDF/JPG) na níže uvedenou e-mailovou adresu.

 

Velice děkujeme za Váš čas a účast v projektu MAP III ORP ČB.

S pozdravem

Bc. Lenka Dušáková

členka realizačního týmu MAP III ORP ČB

mail mitasova@masrozkvet.cz

Evaluační šetření MAP

A. ÚČELNOST MAP - Do jaké míry se v našem území podařilo dosáhnout hlavního i dílčích cílů MAP?
Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením:
B. DOPADY MAP – Co se změnilo díky akčnímu plánování v našem území?
C. UDRŽITELNOST MAP – Jakým způsobem se bude v MAP pokračovat?