Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Cílem tohoto šetření, které proběhne v rámci projektu opakovaně (2019 - zjištění počátečního stavu, 2022 - identifikace změny stavu), je zjištění potřeb škol na Českobudějovicku v oblasti rozvoje potenciálu žáků v různých oblastech (gramotnostech).

Výsledky šetření budou zpracovány za účelem informování veřejnosti jako agregované za celé ORP (sumář), informace ke konkrétní škole budou využity pouze interně v rámci spolupráce a podpory konkrétní školy realizačním týmem MAP II ORP ČB.

Šetření by se měly zúčastnit všechny zapojené MŠ a ZŠ, vyplnění jednoduchých dotazníků zajišťují kontaktní pracovníci školy, optimálně ve spolupráci s vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky.

Šetření potřeb škol probíhá v těchto oblastech:

  1. čtenářská gramotnost
  2. matematická (pre)gramotnost
  3. ostatní oblasti (např. EVVO, cizí jazyky, polytechnika, digitální  a IT gramotnost, finanční gramotnost, zdravý životní styl a další, dle úvahy konkrétní školy)
  4. další potřeby rozvoje škol

 

Dotazování probíhá v několika úrovních (princip 3-SWOT-analýzy):

  • Co proběhlo/probíhá ve škole DOBŘE?
  • V čem byla škola ÚSPĚŠNÁ?
  • V čem by se mohla škola ZLEPŠIT? 
  • V čem potřebuje škola POMOCI, aby se mohla zlepšit?

(na každou otázku respondent vyplní max. 3 odpovědi, tedy nejdůležitější informace)

Rozsah odpovědí není limitován, účelem ale není tvorba sáhodlouhých elaborátů, ale faktické informace.

 

Dotazníky jsou zpracovány ve wordu pro "otevřené" odpovědi, vyplněné dotazníky za jednotlivé gramotnosti/oblasti kontaktní pracovníci škol zasílají mailem  přímo koordinátorce projektu: rychlikova@masrozkvet.cz  

 

Do předmětu zprávy prosím dejte pro snadnější orientaci: POTŘEBY ŠKOLY  + název školy

 

Zde jsou ke stažení dotazníky, které je potřeba vyplnit:

MŠ čtenářská gramotnost

MŠ matematická pre-gramotnost

MŠ ostatní oblasti

ZŠ čtenářská gramotnost

ZŠ matematická gramotnost

ZŠ ostatní oblasti

Další potřeby škol (určeno pro ZŠ i MŠ)

Další organizace - oblasti rozvoje (určeno např. pro DDM, ZUŠ, a další)

pozn.: dotazník " OSTATNÍ OBLASTI" může škola použít opakovaně pro jednotlivé oblasti (především Polytechnika, EVVO, Cizí jazyky), popř. vyplní sumárně