Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

AKTUALIZACE SR MAP K PROSINCI 2016

Aktualizovaný dokument Strategický rámec MAP včetně Přílohy 1 Investiční priorit

zápis z hlasování per rolllam členů ŘV o schválení strategického rámce zde

Strategický rámec MAP ORP ČB byl řádně v termínu odevzdán na RSK a oficiálně uveřejněn na internetových stránkách Územní dimenze zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP

y

 

12.12.2016

2. VERZE SR MAP K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Investiční priority Strategického rámce MAP ORP ČB byly zaslány k veřejnému připomínkování. Aktualizované záměry jsou v dokumenty zvýrazněny červeně.

Připomínkování aktualizace SR MAP ORP ČB je možné v termínu od 12. do 15. prosince 2016 do 15 hodin, poté bude o finálním dokumentu a jeho schválení hlasovat per rollam Řídící výbor. 

 

30.11.2016

VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ A MOŽNOST DOPLNĚNÍ

 

Zasíláme k Vaší kontrole aktualizovaný Strategický rámec MAP ORP České Budějovice včetně Přílohy 1 Investičních záměrů, zaslaných k dnešnímu dni.

V rámci půlroční možné aktualizace tohoto dokumentu jste byli osloveni s možností aktualizace Vašich investičních záměrů, doplnění nových záměrů, případně vyjmutí. Všechny tyto změny najdete v dokumentu označeny červeně.
Aktualizace probíhala také z toho důvodu, že zařazení projektu do SR MAP je podmínkou přijatelnosti projektu do výzev IROP, MAS apod.

Jde především o to, aby v tabulce investičních záměrů SR MAP byl uveden daný záměr včetně vyznačených všech relevantních klíčových kompetencí, na které se projekt bude zaměřovat.

Prosím o kontrolu především Vašich uvedených investičních záměrů. Děkuji

Pokud byste měli ještě nějaký investiční záměr k zařazení, prodloužili jsme ještě lhůtu pro zasílání do max. 9. 12. 2016, poté se změny zapracují a dokument bude předkládán Řídícímu výboru ke schválení.

Záměr prosím vyplňte do Investiční karty zaslané přílohou a zašlete na můj mail. 

A dále bychom Vás chtěli poprosit, zda např. ve Vaší obci působí nebo spolupracujete s organizací zabývající se zájmovým, neformálním nebo celoživotním vzděláváním, prosím zašlete mi kontakt a případně je upozorněte na to, že i jejich projekty musejí být uvedeny ve Strategickém rámci MAP.

 

 

30.6.2016

FINAL STRATEGICKÝ RÁMEC MAP

Strategický rámec MAP včetně Přílohy 1 Investiční priority

zápis z hlasování per rolllam členů ŘV o schválení strategického rámce zde

Strategický rámec MAP ORP ČB byl řádně v termínu odevzdán na RSK a oficiálně uveřejněn na internetových stránkách Územní dimenze zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP

 

 

10.6.2016

2. VERZE SR MAP K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování jedokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské spolupráce a komunikace - analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2023 a Akční plán MAP. 

Součástí strategického rámce MAP do roku 2023 je i odsouhlasená dohoda o prioritách MAP - viz Příloha 1 Investiční priority. 

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část dokumentu MAP. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP.

Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice bude schvalován Řídícím výborem a ve finální podobě odevzdán na ekretariát Regionální stálé konference 30.6.2016, viz harmonogram schválení SR MAP.

Další aktualizace dokumentu a investičních priorit bude možná až na konci roku 2016.

Veřejné připomínkování 2. verze SR MAP ORP ČB je možné v termínu od 15. do 20. června 2016. Připomínky zasílejte na mail mitasova@masrozkvet.cz.

Strategický rámec MAP

SR MAP Příloha 1 Investiční priority

KARTY INVESTIČNÍCH PRIORIT - ZÁMĚRŮ SEBRANÉ Z ÚZEMÍ K 15.6.2016 zde ke stažení

Harmonogram schvalování Strategického rámce MAP 

 

 

7.6.2016

1. VERZE SR MAP K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice bude schvalován Řídícím výborem a ve finální podobě odevzdán na ekretariát Regionální stálé konference 30.6.2016, viz harmonogram schválení SR MAP.

Další aktualizace dokumentu a investičních priorit bude možná až na konci roku 2016.

Veřejné připomínkování 1. verze SR MAP ORP ČB je možné v termínu od 7. do 13. června 2016. Připomínky zasílejte na mail mitasova@masrozkvet.cz.

TABULKA 1 POPIS PRIORIT A CÍLŮ

TABULKA 2 VAZBA CÍLŮ NA OPATŘENÍ

TABULKA 3 INVESTIČNÍ PRIORITY

KARTY INVESTIČNÍCH PRIORIT - ZÁMĚRŮ SEBRANÉ Z ÚZEMÍ K 7.6.2016 zde ke stažení

Harmonogram schvalování Strategického rámce MAP