#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA - PŘIHLÁŠKY PŘIJATÉ PO 16. 6. 2019 JIŽ NEBUDOU DO KURZU ZAŘAZENY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Kurz pro učitele ZŠ z ORP Český Krumlov

Přihlášky je třeba zaslat nejpozděi do 28. 6. 2019!!!

(v případě dotazů kontaktujte manažerku projektu - Alena Hronková, tel. 774 225 269)

 

Termíny: Úterky 3.9., 1.10., 5.11.,  10.12. 2019 

Místo konání: pravděpodobně Kaplice (Český Krumlov v jednání)

Čas: 13.00 – 19.00 hod.

Počet hodin: 24 hodin přímé výuky; cca 6 hodin samostatné práce (plánování aplikace naučeného do vlastní praxe, zkoušení v praxi, reflexe vlastní práce).

Kurz je akreditován MŠMT.  

Lektorky: Mgr. Bohuslava Jochová a Mgr. Kateřina Sládková

obě certifikované učitelky a lektorky KM s dlouholetou zkušeností výuky podle principů KM se zkušenostmi výuky na prvním i druhém stupni ZŠ, čtenářské mentorky a členky interního čtenářského týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu (Nadace The Kellner Family Foundation).

Pilotovaly čtenářské kontinuum a podílí se na jeho šíření a zavádění do praxe.  Kateřina Sládková je držitelkou ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2018.

Cíle kurzu:

  • účastníci po skončení kurzu budou moci využívat ve své práci cca 15 metod aktivního učení, včetně metod pro rozvíjení čtenářství ve všech předmětech, metod pro efektivní získávání a zpracování informací, a metod pro rozvíjení klíčových kompetencí (účinnost metod zařazených do obsahu kurzu je ověřena výzkumy v zahraničí a dlouhodobou praxí v ČR)
  • účastníci po skončení kurzu budou schopni plánovat výuku tak, aby respektovala přirozené procesy učení - budou umět používat jako pomůcku pro plánování třífázový model procesu učení evokace / uvědomění si významu informací / reflexe
  • účastníci po skončení kurzu budou plánovat zadání a klást otázky, které míří na rozvíjení myšlenkových operací vyššího řádu u žáků

Orientační obsah kurzu

  • Třífázový model řízeného učení jako rámec pro aktivní učení žáků; přístup pedagogického konstruktivismu a pedagogiky zaměřené na dítě
  • Metody práce (nejen) s textem ve všech předmětech: poslední slovo patří mně, INSERT, tabulka INSERT, učíme se ve dvojici, čtení s otázkami, podvojný deník, řízené čtení, čtení s předvídáním.
  • Další aktivizační metody: brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, diamant, kmeny a kořeny, volné psaní, kostka, T - graf, Vennovy diagramy, třífázový rozhovor, srovnávací tabulka
  • Složitější kooperativní strategie: skládankové učení - expertní skupiny, domovské skupiny, diskusní pavučina
  • Základní principy učení, které vedou žáky ke kritickému přemýšlení

Jak budou účastníci v kurzu pracovat

Kurz je postaven na prožitkovém učení, tzn., účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností. Praxe bude zasazena do teoretického rámce. V rámci kurzu bude věnován čas na to, aby si účastníci naplánovali, jak využijí nové poznatky a dovednosti ve vlastních hodinách.