#
#
#
#
#
#

Obsah

vzdělávací kurzy pro školy

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Kurz Zdravověda - náhradní termín

16. 6. 2021 proběhne od 14,30 hod. v ZŠ Za Nádražím Český Krumlov kurz Zdravovědy zaměřený na řešení krizových situací a první pomoc dětských úrazů a nemocí.
Kurz je otevřen pedagogům a veřejnosti. Počet míst je omezen. Zájemci kontaktujte: Alena Hronková, hronkova@masbln.cz, tel. 774 225 269
celý text

ostatní | 8. 6. 2021 | Autor: Mirka Machová

Online setkání ředitelů škol OPR Český Krumlov

18. 5. 2021 proběhne online setkání se zkušenou lektorkou, psycholožkou a konzultantkou Mgr. Jiřinou Majerovou zaměřené na zjišťování potřeb škol a pedagogů. celý text

ostatní | 14. 5. 2021 | Autor: Mirka Machová

Jednání Řídícího výboru - MAP II ORP Český Krumlov

1. června 2021 se od 14,30 hod. uskuteční další jednání Řídícího výboru MAP II - ORP Český Krumlov celý text

ostatní | 3. 5. 2021 | Autor: Mirka Machová

Připomínkování strategických dokumentů MAP II - ORP Český Krumlov

V období 9. 4. - 15. 5. 2021 je možné připomínkovat aktuální dokumenty projektu MAP II - ORP Český Krumlov:
INVESTIČNÍ PRIORITY - seznam projektových záměrů
Strategický rámec MAP
celý text

ostatní | 9. 4. 2021 | Autor: Mirka Machová

Workshop "Jak využít Jamboard v online výuce"

Jak využít nástroj digitální tabule Jamboard v Google Classroom se dozvíte v další části neformálního sdílení matikářů. celý text

ostatní | 21. 3. 2021 | Autor: Mirka Machová

Blok workshopů ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE

Připravili jsme blok online workshopů zaměřené na čtenářské strategie. Čtenářské strategie jsou postupy, které čtenáři pomáhají, aby lépe porozuměl čtenému textu. Workshopy jsou určeny pedagogům ze škol na území ORP Český Krumlov a jsou bezplatné. celý text

ostatní | 3. 3. 2021 | Autor: Mirka Machová

Webináře pro pedagogy ORP Český Krumlov

18. listopadu 2020 a 27. listopadu 2020 se uskuteční online semináře pro pedagogy na téma "Interaktivní výuka pro mladší žáky" a "Jak na výuku cizích jazyků online."
Bližší informaci v pozvánce celý text

ostatní | 9. 11. 2020 | Autor: Mirka Machová

Kurz ZDRAVOVĚDA

14. října 2020 proběhne od 14,00 - 16,00 hod. kurz zdravovědy pro pedagogy a veřejnost. Více informací v přiložené pozvánce. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Mirka Machová

Jednání Řídícího výboru MAPII ORP Český Krumlov

19. května 2020 se od 14,00 hod. uskuteční na ZŠ Kaplická v Českém Krumlově jednání Řídícího výboru projektu s následným seminářem zaměřeným na příčiny a formy nerovností ve vzdělávání. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Mirka Machová

Roční akční plán 2020/2021 MAP ORP Český Krumlov

do 15. dubna 2020 do 15,00 hod. je možné zasílat připomínky k těmto dokumentům: Roční akční plán 2020/2021 a Plán evaluačních aktivit. celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Mirka Machová

Workshop "Kyberkriminalita"

Srdečně zveme všechny na workshop "Kyberkriminalita", který se uskuteční 27. února 2020 od 16,00 hod. na Základní škole Frymburk. VSTUP ZDARMA celý text

ostatní | 23. 1. 2020 | Autor: Mirka Machová

Pracovní setkání ředitelů základních škol ORP Český Krumlov

Srdečně zveme všechny zástupce základních škol z ORP Český Krumlov na další setkání, které se uskuteční 6. listopadu 2019, tentokrát v prostorách Klášterů Český Krumlov. celý text

ostatní | 30. 10. 2019 | Autor: Mirka Machová

GISDay - mezinárodní den geografických informačních systémů oslavíme i v ORP Český Krumlov

Připojte se k oslavám mezinárodního dne geografických informačních systémů (GIS). Osvětové akci, během níž specialisté na geografické informační systémy informují laickou veřejnost o tom, co je to GIS a jak ovlivňuje náš každodenní život. V roce 2019 tento den připadá na 13. listopad 2019. celý text

ostatní | 29. 10. 2019 | Autor: Mirka Machová

Burza škol 2019 - Český Krumlov

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. pořádá v rámci projektu MAP 22. října 2019 od 9,00 hod. již 3. ročník Burzy škol. celý text

ostatní | 1. 10. 2019 | Autor: Mirka Machová

Workshop pro veřejnost - virtuální svět

14. října 2019 se od 16,30 hod. uskuteční v budově Městského úřadu Český Krumlov workshop "Virtuální svět" zaměřený na problematiku kyberšikany, (ne)bezpečí sociálních sítí. Workshop je určen zejména rodičům žáků ZŠ. celý text

ostatní | 20. 9. 2019 | Autor: Mirka Machová

Přehled aktivit akčního plánu na šk. rok 2019/2020

Nový školní rok se blíží a s ním i další aktivity projektu MAPII - ORP Český Krumlov. celý text

ostatní | 19. 8. 2019 | Autor: Mirka Machová

Workshop "Změna financování regionálního školství"

10. 9. 2019 se uskuteční v Prachaticích workshop na téma financování regionálního školství a jeho změny. Pro zástupce škol z území ORP Český Krumlov je workshop BEZPLATNÝ. celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Mirka Machová

MAPII - ORP Český Krumlov - TISKOVÁ ZPRÁVA 2018/2019

První (školní) rok realizace projektu MAPII na území ORP Český Krumlov je pomalu za námi. V přiložené tiskové zprávě přinášíme nejdůležitější shrnutí dosavadního průběhu projektu. celý text

ostatní | 29. 5. 2019 | Autor: Mirka Machová

Na území ORP Český Krumlov probíhá sběr dat - rovné příležitosti a potřeby škol

V zapojených školách probíhá sběr dat prostřednictvím dotazníkového šetření. celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Mirka Machová

MAP ORP Český Krumlov - proběhla 2. setkání pracovních skupin ČG a MG

Spolupráce v pracovních skupinách nastartována. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Mirka Machová

Předvánoční setkání škol Českokrumlovska

Ještě před Vánocemi se uskutečnilo další pracovní setkání ředitelů škol Českokrumlovska spojená s workshopem rovných příležitostí a úvodními schůzkami PS čtenářská gramotnost a PS matematická gramotnost. celý text

ostatní | 3. 1. 2019 | Autor: Mirka Machová

Workshop rovných příležitostí

12. 12. 2018 se od 15,00 hod. uskuteční v rámci realizace projektu MAP ORP Český Krumlov workshop rovných příležitostí. Zveme všechny, kteří se chtějí zapojit do realizace projektu, přijďte debatovat o tématu rovných příležitosti ve vzdělávání na Českokrumlovsku. celý text

ostatní | 9. 12. 2018 | Autor: Mirka Machová

Pracovní setkání ředitelů škol

12. prosince 2018 se uskuteční pracovní setkání ředitelů MŠ a ZŠ. Projednávat budeme návrhy aktivit projektu MAP II, návrhy do pracovních skupin. V rámci tohoto setkání se rovněž uskuteční workshop rovných příležitostí. celý text

ostatní | 20. 11. 2018 | Autor: Mirka Machová
BURZA ŠKOL 2018 1

BURZA ŠKOL 2018

23. října 2018 se v rámci projektu "MAPII - ORP Český Krumlov" uskuteční ve Sportovní hale v Českém Krumlově již 2. ročník BURZY ŠKOL - prezentace středních škol a učilišť z Jihočeského kraje, letos i se zajímavým doprovodným programem. Akce je určena zejména žákům 8. a 9. tříd ZŠ a jejich rodičům. Vstup je bezplatný. Zajištěn je rovněž bohatý doprovodný program. Pro školy z území ORP Český Krumlov je zajištěna autobusová doprava. celý text

ostatní | 13. 9. 2018 | Autor: Mirka Machová

MAPII - Laboratoř na kolečkách

Na 1. pololetí šk. roku 2018/2019 připravila MAS Blanský les - Netolicko pro MŠ a 1. stupeň ZŠ interaktivní programy s mikroskopovou technikou. Více v sekci "Klíčové aktivity projektu." celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Mirka Machová

Zveřejněny výsledky dotazníkového šetření pro rodiče

V měsících září - prosinec 2017 proběhlo dotazníkové šetření pro rodiče žáků škol v ORP Český Krumlov, které mapovalo silné a slabé stránky výuky ve školách na Českokrumlovsku, představy rodičů o ideální škole a možném alternativním vzdělávání. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 21 škol z 30. Výsledky jsou zveřejněny v sekci Klíčové aktivity projektu (ORP Český Krumlov). celý text

ostatní | 10. 1. 2018 | Autor: Mirka Machová

Závěrečné připomínkování dokumentů MAP ORP Český Krumlov

do 11. 12. 2017 je možné připomínkovat dokumenty MAP - finální MAP, tabulku investičních záměrů a roční akční plán na školní rok 2018/2019. celý text

ostatní | 6. 12. 2017 | Autor: Mirka Machová

Burza škol

24. října 2017 se od 9,00 do 16,00 ve Sportovní hale na Chvalšinské ulici v Českém Krumlově uskuteční 1. ročník Burzy škol. celý text

ostatní | 15. 8. 2017 | Autor: Mirka Machová

Soutěž na plakát "Burza škol" má své vítěze

Řídící výbor MAP vybral na svém posledním jednání v květnu návrh plakátu na akci "Burza škol", která se uskuteční 24. 10. 2017. celý text

ostatní | 11. 7. 2017 | Autor: Mirka Machová

Připraveny podzimní vzdělávací kurzy pro školy

celkem 5 vzdělávacích kurzů jsme připravili pro školy ORP Český Krumlov v 1. pololetí šk. roku 2017/2018. celý text

ostatní | 5. 6. 2017 | Autor: Mirka Machová
první předchozí
ze 2
poslední