#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

vzdělávací kurzy pro školy

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Kurz ZDRAVOVĚDA

14. října 2020 proběhne od 14,00 - 16,00 hod. kurz zdravovědy pro pedagogy a veřejnost. Více informací v přiložené pozvánce. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Mirka Machová

Jednání Řídícího výboru MAPII ORP Český Krumlov

19. května 2020 se od 14,00 hod. uskuteční na ZŠ Kaplická v Českém Krumlově jednání Řídícího výboru projektu s následným seminářem zaměřeným na příčiny a formy nerovností ve vzdělávání. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Mirka Machová

Roční akční plán 2020/2021 MAP ORP Český Krumlov

do 15. dubna 2020 do 15,00 hod. je možné zasílat připomínky k těmto dokumentům: Roční akční plán 2020/2021 a Plán evaluačních aktivit. celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Mirka Machová

Workshop "Kyberkriminalita"

Srdečně zveme všechny na workshop "Kyberkriminalita", který se uskuteční 27. února 2020 od 16,00 hod. na Základní škole Frymburk. VSTUP ZDARMA celý text

ostatní | 23. 1. 2020 | Autor: Mirka Machová

Pracovní setkání ředitelů základních škol ORP Český Krumlov

Srdečně zveme všechny zástupce základních škol z ORP Český Krumlov na další setkání, které se uskuteční 6. listopadu 2019, tentokrát v prostorách Klášterů Český Krumlov. celý text

ostatní | 30. 10. 2019 | Autor: Mirka Machová

GISDay - mezinárodní den geografických informačních systémů oslavíme i v ORP Český Krumlov

Připojte se k oslavám mezinárodního dne geografických informačních systémů (GIS). Osvětové akci, během níž specialisté na geografické informační systémy informují laickou veřejnost o tom, co je to GIS a jak ovlivňuje náš každodenní život. V roce 2019 tento den připadá na 13. listopad 2019. celý text

ostatní | 29. 10. 2019 | Autor: Mirka Machová

Burza škol 2019 - Český Krumlov

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. pořádá v rámci projektu MAP 22. října 2019 od 9,00 hod. již 3. ročník Burzy škol. celý text

ostatní | 1. 10. 2019 | Autor: Mirka Machová

Workshop pro veřejnost - virtuální svět

14. října 2019 se od 16,30 hod. uskuteční v budově Městského úřadu Český Krumlov workshop "Virtuální svět" zaměřený na problematiku kyberšikany, (ne)bezpečí sociálních sítí. Workshop je určen zejména rodičům žáků ZŠ. celý text

ostatní | 20. 9. 2019 | Autor: Mirka Machová

Přehled aktivit akčního plánu na šk. rok 2019/2020

Nový školní rok se blíží a s ním i další aktivity projektu MAPII - ORP Český Krumlov. celý text

ostatní | 19. 8. 2019 | Autor: Mirka Machová

Workshop "Změna financování regionálního školství"

10. 9. 2019 se uskuteční v Prachaticích workshop na téma financování regionálního školství a jeho změny. Pro zástupce škol z území ORP Český Krumlov je workshop BEZPLATNÝ. celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Mirka Machová

MAPII - ORP Český Krumlov - TISKOVÁ ZPRÁVA 2018/2019

První (školní) rok realizace projektu MAPII na území ORP Český Krumlov je pomalu za námi. V přiložené tiskové zprávě přinášíme nejdůležitější shrnutí dosavadního průběhu projektu. celý text

ostatní | 29. 5. 2019 | Autor: Mirka Machová

Na území ORP Český Krumlov probíhá sběr dat - rovné příležitosti a potřeby škol

V zapojených školách probíhá sběr dat prostřednictvím dotazníkového šetření. celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Mirka Machová

MAP ORP Český Krumlov - proběhla 2. setkání pracovních skupin ČG a MG

Spolupráce v pracovních skupinách nastartována. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Mirka Machová

Předvánoční setkání škol Českokrumlovska

Ještě před Vánocemi se uskutečnilo další pracovní setkání ředitelů škol Českokrumlovska spojená s workshopem rovných příležitostí a úvodními schůzkami PS čtenářská gramotnost a PS matematická gramotnost. celý text

ostatní | 3. 1. 2019 | Autor: Mirka Machová

Workshop rovných příležitostí

12. 12. 2018 se od 15,00 hod. uskuteční v rámci realizace projektu MAP ORP Český Krumlov workshop rovných příležitostí. Zveme všechny, kteří se chtějí zapojit do realizace projektu, přijďte debatovat o tématu rovných příležitosti ve vzdělávání na Českokrumlovsku. celý text

ostatní | 9. 12. 2018 | Autor: Mirka Machová

Pracovní setkání ředitelů škol

12. prosince 2018 se uskuteční pracovní setkání ředitelů MŠ a ZŠ. Projednávat budeme návrhy aktivit projektu MAP II, návrhy do pracovních skupin. V rámci tohoto setkání se rovněž uskuteční workshop rovných příležitostí. celý text

ostatní | 20. 11. 2018 | Autor: Mirka Machová
BURZA ŠKOL 2018 1

BURZA ŠKOL 2018

23. října 2018 se v rámci projektu "MAPII - ORP Český Krumlov" uskuteční ve Sportovní hale v Českém Krumlově již 2. ročník BURZY ŠKOL - prezentace středních škol a učilišť z Jihočeského kraje, letos i se zajímavým doprovodným programem. Akce je určena zejména žákům 8. a 9. tříd ZŠ a jejich rodičům. Vstup je bezplatný. Zajištěn je rovněž bohatý doprovodný program. Pro školy z území ORP Český Krumlov je zajištěna autobusová doprava. celý text

ostatní | 13. 9. 2018 | Autor: Mirka Machová

MAPII - Laboratoř na kolečkách

Na 1. pololetí šk. roku 2018/2019 připravila MAS Blanský les - Netolicko pro MŠ a 1. stupeň ZŠ interaktivní programy s mikroskopovou technikou. Více v sekci "Klíčové aktivity projektu." celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Mirka Machová

Zveřejněny výsledky dotazníkového šetření pro rodiče

V měsících září - prosinec 2017 proběhlo dotazníkové šetření pro rodiče žáků škol v ORP Český Krumlov, které mapovalo silné a slabé stránky výuky ve školách na Českokrumlovsku, představy rodičů o ideální škole a možném alternativním vzdělávání. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 21 škol z 30. Výsledky jsou zveřejněny v sekci Klíčové aktivity projektu (ORP Český Krumlov). celý text

ostatní | 10. 1. 2018 | Autor: Mirka Machová

Závěrečné připomínkování dokumentů MAP ORP Český Krumlov

do 11. 12. 2017 je možné připomínkovat dokumenty MAP - finální MAP, tabulku investičních záměrů a roční akční plán na školní rok 2018/2019. celý text

ostatní | 6. 12. 2017 | Autor: Mirka Machová

Burza škol

24. října 2017 se od 9,00 do 16,00 ve Sportovní hale na Chvalšinské ulici v Českém Krumlově uskuteční 1. ročník Burzy škol. celý text

ostatní | 15. 8. 2017 | Autor: Mirka Machová

Soutěž na plakát "Burza škol" má své vítěze

Řídící výbor MAP vybral na svém posledním jednání v květnu návrh plakátu na akci "Burza škol", která se uskuteční 24. 10. 2017. celý text

ostatní | 11. 7. 2017 | Autor: Mirka Machová

Připraveny podzimní vzdělávací kurzy pro školy

celkem 5 vzdělávacích kurzů jsme připravili pro školy ORP Český Krumlov v 1. pololetí šk. roku 2017/2018. celý text

ostatní | 5. 6. 2017 | Autor: Mirka Machová

CPDM o. p. s. Český Krumlov - nabídka pro školy "Multikulturní svět kolem nás 2017"

V rámci projektu "Multikulturní svět kolem nás 2017" nabízí Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. Český Krumlov vzdělávací a kulturní programy pro žáky škol, pedagogy i veřejnost. celý text

ostatní | 10. 5. 2017 | Autor: Mirka Machová

Informační seminář pro školy z regionu MAS BLN

Zveme zástupce ze škol z regionu MAS Blanský les - Netolicko na informační seminář zaměřený na aktuální možnosti čerpání financí na rozvojové projekty škol. celý text

ostatní | 1. 5. 2017 | Autor: Mirka Machová

Úroveň výuky ve školách - ANKETA

Byla spuštěna anketa mapující úroveň výuky ve školách Českokrumlovska. celý text

ostatní | 10. 4. 2017 | Autor: Mirka Machová

Setkání diskuzní skupiny "Akční plán"

Zveme Vás na setkání diskuzní skupiny "Akční plán", která se uskuteční 24. 4. 2017. Více ve zprávě celý text

ostatní | 8. 4. 2017 | Autor: Mirka Machová

Jednání Řídícího výboru ORP Český Krumlov

18. května 2017 se od 13,00 hod. uskuteční další jednání Řídícího výboru MAP celý text

ostatní | 8. 4. 2017 | Autor: Mirka Machová

Řídící výbor MAP odsouhlasil aktualizaci investičních záměrů škol

Řídící výbor MAP ORP Český Krumlov odsouhlasil aktualizaci tabulky investičních záměrů školy (verze 2) k 23. 2. 2017. Tabulku je možné stáhnout pod odkazem STRATEGICKÝ RÁMEC MAP. celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: Mirka Machová

BURZA ŠKOL - soutěž pro žáky ZŠ

V rámci projektu MAP pořádáme soutěž pro žáky základních škol z území ORP Český Krumlov. celý text

ostatní | 27. 2. 2017 | Autor: Mirka Machová
první předchozí
ze 2
poslední