#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Složení realizačního týmu MAP II

Bc. Eva Hamrová Hlavní manažer projektu
Ing. Mgr. Vilma Szutová Finanční manažer
Bc. Eva Hamrová Administrativní pracovník
Ing. Eva Macků Manažer klíčových aktivit
Mgr. Ludmila Kolářová Metodik plánování
Mgr. Irena Vašíčková Zpracovatel analýz a strategií
Mgr. Hana Kopečková Odborný konzultant
Eva Tunklová Koordinátor implementačních aktivit
Ing. Eva Macků Vedoucí PS pro financování
Mgr. Vlasta Dušejovská Vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
RNDr. Jitka Kašparová Vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti
Mgr. Hana Švarcová Vedoucí PS pro rovné příležitosti
17 osob Zástupci zapojených škol