#

ON-LINE  Burzy středních škol proběhnou od 12. do 14. ledna 2021

#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Ředitelé škol z Kaplicka za zkušenostmi v Prachaticích

Typ: ostatní
Jak umějí školy pracovat s tématem mezigenerační spolupráce? Jak učí žáky vytvářet multimediální výstupy? A jak se podařilo vybudovat téměř jediný plnohodnotný Montessori program v kraji při státní ZŠ? Odpovědi nejen na tyto otázky jeli hledat vedoucí pracovníci škol z Kaplicka na prachatické ZŠ v rámci oblíbené každoroční exkurze „Letem světem“.

Akce pořádaná Místní akční skupinou Pomalší v rámci projektu MAP II připadla tentokrát na pondělí 7. října 2019. Jako cíl byly zvoleny dvě základní školy v Prachaticích. Šestnáct účastníků exkurze přivítala nejprve ředitelka ZŠ Vodňanská paní Petra Sandanyová a během dvouhodinové prohlídky jim představila jak všechny důležité činnosti školy, tak celou školní budovu doslova od sklepa až po půdu.

Nepravidelná slovesa na schodech ZŠ VodňanskáŠkola zvaná „Vodňanka“ má dobrou tradici v zahraniční spolupráci. Udržuje kontakty se školami např. ze Slovenska či z Německa, realizuje různé přeshraniční projekty a díky tomu vede žáky k praktickému využití cizích jazyků. Podpora jazyků je vidět i na školních chodbách – většina předmětů či nábytku nese cedulku se svým názvem v cizím jazyce a na stupních schodišť jsou tvary nepravidelných sloves. Unikátem školy jsou bezesporu mediální zájmové kroužky. V rámci nich žáci připravují školní časopis Paprsek, školní rádio Junior či dokonce televizní vysílání Vodník.

Kromě vzdělání však nejstarší škola v Prachaticích pečuje i o pohodu dětí i učitelů. V patře má zřízenu příjemnou relaxační místnost s kobercem, různými polštáři a sedáky, která se velmi hodí pro klidové aktivity jako čtenářské dílny nebo přespávání při třídních akcích. Účastníci exkurze v ZŠ VodňanskáVýjimečná je i příprava svačin ve školní jídelně, na které o velké přestávce pravidelně dochází nejméně stovka žáků. A pro učitele pořádá tandem ve vedení školy řadu zajímavých akcí, které stmelují kolektiv a především nabídnou uvolnění a odpočinek od namáhavé pedagogické práce.

Paní ředitelce moc děkujeme za bezchybné představení školy a jí i celé ZŠ Vodňanská držíme palce v dalším snažení.

Druhá navštívená ZŠ Národní neboli „Národka“ je větší a novější sídlištní škola. V rámci Jihočeského kraje je výjimečná tím, že je jedinou dvoustupňovou státní školou provozující Montessori program. O vzniku a postupném rozvoji tohoto stylu výuky od počátečních osmi žáků k dnešním více než stovce a o všech aktivitách a okolnostech s tím souvisejících jsme se podrobně dozvěděli od ředitelky školy Hany Bolkové a manažerky Montessori programu Dagmar Kozlové.

Prohlídka dětské skupiny v ZŠ NárodníVýznamnou součástí programu, která byla i jedním z našich hlavních zájmů, je mezigenerační spolupráce. Ta je zde systematicky provozována skrze pravidelné návštěvy Domova Matky Vojtěchy. Toto prachatické zařízení se věnuje lidem především s Alzheimerovou chorobou. Každý pátek sem pravidelně docházejí děti z dětské skupiny či žáci Montessori tříd a s klienty centra provozují řadu společných aktivit od tvoření přes ruční práce po pohybové aktivity. Mezigenerační spolupráce „v malém“ se ovšem uplatňuje i při společných činnostech různých ročníků, při níž se žáci učí vzájemnému soužití, spolupráci, či zodpovědnosti za mladší spolužáky.

Montessori program v ZŠ Národní obsahuje i další zajímavé prvky, které mohou být inspirací pro jakékoli školy. Jedním z nich je zapojení rodilých mluvčích do různých předmětů jako např. výtvarné výchovy, což nutí žáky více používat jazyk v praxi. Jiná aktivita zas vede starší žáky k organizaci práce včetně její ekonomické složky: jejich úkolem je jednou za čas připravovat obědy pro zájemce včetně učitelů, přičemž práci si musí navzájem rozdělit, obstarat suroviny a ještě se vejít do stanoveného rozpočtu. Ukončení exkurzePro žáky posledních ročníků organizuje škola netradičně pojatou přípravu na volbu povolání: žáci se pravidelně účastní celodenní práce v reálném zaměstnání, ať už je to farma, dílna či jiný podobný podnik. Ve spojení s výkladem o celkovém fungování firmy tak získávají reálnou představu o tom, co vybraná povolání obnášejí.

I škole „Národce“, její paní ředitelce i manažerce Montessori patří naše poděkování za perfektní informace a prohlídku školy a i jim přejeme, ať se jejich dobrá práce i nadále daří.

Celodenní exkurzi jsme ukončili po čtvrté hodině v Kaplici a už začínáme pomalu rozmýšlet, kam se vydáme příští rok.

Exkurze proběhla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP II, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693.

ESF - MŠMT


Vytvořeno: 21. 10. 2019
Poslední aktualizace: 21. 10. 2019 08:26
Autor: Martin Střelec