#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

pozvánka na konferenciMístní akční skupina Pomalší  Vás zve na konferenci

Spolupráce, inspirace, aplikace

» 21. listopadu 2019, 13:00 - 17:30
» Bistro Pučegl, Pivovarská 213, Kaplice

Program konference

12:30—13:00    Prezence účastníků, občerstvení
13:00—13:05    Přivítání, úvodní slovo
13:05—14:00    Mgr. Šárka Miková: Teorie typů: Jak se vrozené nastavení mozku promítá do motivace k učení
14:00—14:55    Mgr. Pavel Zeman: Reforma financování školství
14:55—15:15    Přestávka, občerstvení
15:15—16:00    Michal Orság: Zpětná vazba jako základ efektivní výuky
16:00—16:50    doc. PaedDr. Jiří Vaníček, CSc.: Nová informatika klepe na dveře (anotace)
16:50—17:00    Přestávka, občerstvení
17:00—17:20    Vyhlášení výsledků fotosoutěže Moje Kaplicko

Pozvánku s programem si můžete i stáhnout v PDF (665 kB).

Lektoři

Mgr. Šárka Miková - psycholožka, autorka a realizátorka rozvojových programů pro školy, firmy i neziskové organizace. Autorka knih "NEJSOU STEJNÉ: Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě” a “Ani mámy NEJSOU STEJNÉ: Jak si mateřství užít, ne ho jenom přežít”

Mgr. Pavel Zeman - Bývalý pedagog ZŠ a SŠ, působil na pozici ředitele školského úřadu a vedoucího odboru školství Krajského úřadu České Budějovice. Nyní je lektorem na Pedagogické fakultě UK Praha v oblasti vzdělávání dospělých. Věnuje se hlavně oblasti řízení a hospodaření škol a školských zařízení.

Mgr. Michal Orság - Ředitel EDUkační LABoratoře. Působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole. Primárně se věnuje inovativním formám výuky, popularizaci využití moderních technologií ve vzdělávání, lingvistice a literatuře.

 doc. PaedDr. Jiří Vaníček, CSc. - Vedoucí katedry informatiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Oblastí odborného zájmu jsou algoritmizace v útlém věku dítěte, moderní metody výuky programování na základní škole, vzdělávací obsah informatiky na základní škole a počítačem podporovaná výuka matematiky.

Anotace přednášky "Nová informatika klepe na dveře": Co si pamatujete z výuky informatiky? Psaní textů, prohlížení Internetu, prezentace… Nudný předmět, který nemůže být pro bystré děti výzvou. Existuje ale i jiná informatika. V ní děti ovládají a konstruují roboty, programují je nebo naučí počítač, aby nějaký problém automaticky vyřešil. My ve škole děti učíme počítače pouze používat místo toho, abychom je učili je vyvíjet. Namísto konzumentů potřebujeme tvůrce, kteří rozumí tomu, jak počítače fungují. Jen tak budou naše děti v dospělosti konkurenceschopné a rozumět světu kolem sebe.

V řadě zemí je již nyní nová informatika vyučována. Např. v Anglii se vyučuje již 4 roky, na Slovensku 10 let. Jde tu o kompletní změnu náplně předmětu. Od začátku 90. let, kdy došlo ke změně výuky cizího jazyka z ruského na anglický, jde pravděpodobně o největší změnu v rámci jednoho školního předmětu.

Také v Česku se změny chystají: jsou připraveny nové státní vzdělávací programy, učebnice, systém školení učitelů. Tato změna se bude týkat všech školou povinných dětí a všech škol na všech stupních. Školy však často nic netuší a na tuto změnu se nepřipravují.

Ve vystoupení bude představen směr, kterým se ubírá vývoj výuky informatiky, ukázány některé úlohy, učební pomůcky, učebnice. Hovořit bude doc. Jiří Vaníček z Jihočeské univerzity, hlavní garant strategického projektu ministerstva školství PRIM (www.imysleni.cz), který připravuje podporu pro učitele při této náročné transformaci.

Dopolední workshop - Strategické plánování na školách

Dopoledne před konferencí proběhne ve stejných prostorách workshop na téma Strategické plánování na školách, lektor Mgr. František Eliáš, ředitel ZŠ Bory. Čas 9-12 hod, účast zdarma, občerstvení zajištěno. Nahlášení účasti na emailu strelec@maspomalsi.cz.

Informace pro zájemce

Účast na konferenci je zdarma. Občerstvení během konference zajištěno. Změna programu vyhrazena. Registrace ve formuláři níže nebo emailu strelec@maspomalsi.cz.

Akce se koná v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693.

logolink

 

Kontaktní formulář není ještě aktivován.