#

ON-LINE  Burzy středních škol proběhnou od 12. do 14. ledna 2021

#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Jméno a příjmení

Organizace

Role v MAP

Pavel Hroch

předseda MAS Střední Povltaví, z. s.

zástupce realizátora projektu předseda ŘV

Mgr. Emil Nývlt

člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje

 zástupce Jihočeského kraje

 Ing. Martin Kolář

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení evropských fondů a strategií, Krajský úřad Jihočeského kraje

 zástupce KAP

Ing. Ivan Radosta

starosta města Milevska

zástupce zřizovatelů škol

Pavel Souhrada

starosta městyse Bernartice

zástupce zřizovatelů škol

JUDr. Jana Čunátová

vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Milevsko

zástupce zřizovatelů škol

PaedDr. Martin Hrych

ředitel 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko

zástupce škol

Mgr. Jitka Nováková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sepekov

zástupce škol

Bc. Zdeňka Slabová

vedoucí pobočky DDM Milevsko

zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání

Ivana Šťastná

člen školní rady Základní školy a Mateřské školy Sepekov

zástupce rodičů doporučený školskými radami

Bc. Monika Hrochová

Manažerka projektu MAP ORP Milevsko II

zástupce realizačního týmu MAP

Mgr. Gabriela Zítková

ZŠ Kovářov – školní družina

zástupce školní družiny

Hana Kašparová

Obec Hrejkovice

zástupce obcí nezřizujících školu

Mgr. Bc. Miloslav Poes

Krajské pracoviště NIDV České Budějovice

systémová podpora MAP