#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

V rámci projektu MAP III pro ORP Trhové Sviny je ustanoveno 5 pracovních skupin, přičemž 4 pracovní skupiny jsou povinné. Složení pracovních skupin viz níže. Každá pracovní skupina se setkává minimálně 4x ročně.

Složení pracovních skupin MAP III pro ORP Trhové Sviny:

PS Pro financování Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka Pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka Pro rovné příležitosti Pro předškolní vzdělávání
expert Mgr. Michal Jarolímek Mgr. Jana Matoušková Mgr. Václav Tröstl Mgr. Marcela Krychová Bc. Zuzana Kojanová
člen Mgr. Věra Korčaková Mgr. Kamila Tröstlová  Mgr. Zbyněk Drbout  Karel Zettl Mgr. Jana Vondráčková
člen Helena Kyselová PaedDr. Jaroslav Baláš Mgr. Bohumír Kratoška Lucie Sovová Bc. Božena Velíšková
člen Mgr. Gabriela Štrosserová Mgr. Kateřina Marešová Mgr. Lenka Kučerová Mgr. Kateřina Přibylová Lenka Pytelková DiS.
člen   Mgr. Gabriela Urbánková   Mgr. Jiří Pavel Jitka Vráblíková
člen         Mgr. Vít Sumerauer

 

1. setkání pracovních skupin projektu MAP III pro ORP Trhové Sviny proběhlo v měsíci dubnu 2022. Zápisy z prvních setkání PS jsou zde - PS pro předškolní vzdělávání; PS pro financováníPS pro rovné příležitosti, PS pro matematickou gramotnost; PS pro čtenářskou gramotnost