Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

IROP - Povinnost souladu projektů MŠ S MAP

Ke dni 8.11.2017 proběhlo schválení revize Programového dokumentu IROP.
Změny integrovaných strategií CLLD budou již posuzovány dle této aktuální verze PD IROP (samozřejmě při zachování provázanosti informací v dokumentu integrované strategie CLLD).

Předmětem revize bylo přidání i nové podmínky pro SC 2.4 - aktivitu Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání, kdy bude nově vyžadován soulad s Místním akčním plánem vzdělávání a to pouze u mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Tento soulad bude nově sledován na úrovni hodnocení žádostí o podporu. Z toho důvodu bude ŘO IROP na Monitorovací výbor IROP dne 29.11.2017 předkládat nové kritérium do sady kritérií Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ a ITI: celý text

ostatní | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Vznik Science centra stvrdilo memorandum

Cílem Multifunkčního návštěvnického centra je zatraktivnění přírodovědných a technických oborů mezi širokou veřejností, popularizace vědeckých výstupů, prezentace inovačních tech-nologií firem i vytvoření vy-hledávaného turistického místa v Českých Budějovicích. celý text

ostatní | 16. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Článek ASZ: Rok od platnosti novely školského zákona za námi...

První rok platnosti novely školského zákona, která přinesla do fungování našeho vzdělávacího systému dalekosáhlé změny, je za námi. Novela měla zásadní dopad na mnohé oblasti života našich škol, žáků a jejich rodičů. Došlo například ke změně v oblasti přístupu k hodnocení dětí díky upuštění od tzv. medicínského modelu, nebo k zavedení nového způsobu financování asistentů pedagoga. celý text

ostatní | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Školení

Školení "Zrealizuj workcamp ve svém městě"

Školení pořádá INEX - SDA 1. prosince v Praze.

Jedná se o školení pro všechny zájemce z řad obcí a NNO, kteří mají zajímavý veřejně prospěšný projekt v oblasti ekologie, obnovy památek, sociálních služeb či oživení dění v místní komunitě a veřejném prostoru, a rádi by do něj zapojili dobrovolníky ze zahraničí i z ČR. celý text

ostatní | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Zvídavé děti, připravené se učit. To je, oč tu běží

Podnětné prostředí, školní návyky, nové kamarády, přípravu na školu. Toto všechno dětem z Kladna a nejbližšího prostředí poskytuje organizace Vějíř. Ta pomáhá dětem ze znevýhodněného prostředí a snaží se je připravit na povinnou školní docházku na běžných základních školách. celý text

ostatní | 31. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Do školy nechodíme, abychom dokazovali, co všechno umíme. Chodíme tam, abychom se naučili něco nového.

Rozhovor se spoluzakladatelem organizace Education Republic Tomášem Hrudou. celý text

ostatní | 31. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Metodický seminář Filmy ve vyučování NJ

Nakladatelství Hueber Verlag ve spolupráci s Goethe Centrem JU si Vás dovoluje pozvat na metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka všech typů škol. Seminář se uskutečnění 9. 11. 2017 v Českých Budějovicích pod vedením paní Friderike Komárek. Uzávěrka přihlášek je 2. 11. 2017. celý text

ostatní | 26. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

MŠMT vyhlásilo další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

MŠMT vyhlásilo již pátou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2018 a 2019. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem podpořit kapacity MŠ a ZŠ zřízené dobrovolnými svazky obcí. celý text

ostatní | 20. 10. 2017 | Autor: Lenka Mitášová

Zdravá míra rizika je pro rozvoj dítěte důležitá, říká prohlášení mezinárodního sdružení ISGA

Koncipování dětských hřišť tak, aby se na nich děti učily zvládat riziko, vyvolává ve školách otázky odpovědnosti a v rodičích obavy. Podle zářijového prohlášení, které vydalo mezinárodní sdružení International School Grounds Alliance (ISGA) v Berlíně, je ale zdravá míra rizika pro rozvoj dítěte zásadní. Prohlášení o přínosném riziku při hře a učení podpořilo 54 členů řídící rady ISGA, ze 38 organizací v 16 zemích světa. celý text

ostatní | 12. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Přírodní zahrady

Pořídit si na školní pozemek bylinkovou zahrádku, broukoviště, tee-pee nebo včelí úl už nemusí být pro školy jen sen. Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu. Vůbec poprvé vyhlásilo výzvu s takovým zaměřením Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. celý text

ostatní, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Lenka Mitášová

Výzva 16/2017 MŽP - pro školky, školy a ekocentra na venkovní výuku

Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu (pořídit si mohou na školní pozemek bylinkovou zahrádku, broukoviště, tee-pee, včelí úl apod.). Vůbec poprvé vyhlašuje 5.9.2017 výzvu s takovým zaměřením Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. celý text

ostatní | 10. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Výjezdní seminář Osobnostní rozvoj učitele a výměna zkušeností, 5. a 6. 10. 2017, Frymburk

Místní akční skupina MAS Šumavsko, z.s. zve na dvoudenní výjezdní seminář pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ v regionu ORP Prachatice na téma OSOBNOSTNÍ ROZVOJ UČITELE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ,

který se uskuteční ve dnech 5. a 6. 10. 2017 ve Frymburku.
Více informací v přiložené pozvánce. celý text

ostatní | 5. 9. 2017 | Autor: Iveta Frková

Konference O vzdělávání - 26. 10. 2017, Prachatice

Místní akční skupina Šumavsko, z.s. ve spolupráci se Základní školou Prachatice, Národní 1080 v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Prachatice a ORP Vimperk zvou pedagogické pracovníky, pracovníky škol a školských zařízení, pracovníky zájmového a neformálního vzdělávání a širokou veřejnost na inspirativní jednodenní konferenci O VZDĚLÁVÁNÍ

Termín a čas konání: 26. října 2017, od 8 do 16 hodin
Místo konání: Základní škola Prachatice, Národní 1080 – kinosál

Program:
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKY
Václav Klaus ml. – Hodnocení pedagogů ředitelem
Zdeněk Slejška – Je třeba měnit RVP pro ZŠ? Co potřebuje dnešní učitel?
Marek Herman – Ochutnávka selského rozumu – svěží a pohodový úvod do pedagogických principů práce s dětmi ve škole, školce

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY
Robert Čapek – Suportivní způsoby vyučování
Ivana Málková – Osobnostní rozvoj učitele
Jan Kobylka – Životní strategie, komunikační dovednosti
Petra Dočkalová – Základy metody Feuersteinova instrumentálního obohacování
Ivana Bečvářová – Škola hrou (zážitková pedagogika)
Petr Šmíd – Kyberkriminalita
Nakladatelství Fraus – Prezentace nového evaluačního nástroje
František Batysta – Jak na práci třídního učitele nejen z pohledu preventisty

V průběhu celého dne prezentace učebních pomůcek.
Zajištěno drobné občerstvení a společný oběd.

celý text

ostatní | 5. 9. 2017 | Autor: Iveta Frková

Aktualizace FAQ k šablonám na webu NIDV

Upozornění na aktualizaci odpovědí na často kladené dotazy k šablonám. Protože se jednalo o aktualizaci rozsáhlejší, uvádíme opět přímo odkaz na příslušnou webovou stránku. V aktualizovaných podsekcích se snadno zorientujete podle nejnovějšího data aktualizace (26. 7. 2017). celý text

ostatní | 26. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVY Č. 02_16_035 A 02_16_042 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

V rámci Šablony pro SŠ a VOŠ I, ŘO OP VVV si vás dovoluje upozornit na informace týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti, více v dokumentech níže. celý text

ostatní | 18. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Informace ŘO OP VVV pro realizátory projektů - ZoR, 26.6.2017

Vážení příjemci, informujeme Vás o postupu při podávání Zprávy o realizaci (dále jen ZoR) vč. Žádostí o platbu (dále jen ŽoP) Vašich projektů za uplynulé sledované období v aplikaci IS KP14+. celý text

ostatní | 27. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Nabídka práce OP VVV

OP VVV v současnosti hledá zájemce na pozice: manažer projektu, analytik finančního řízení a specialista kontrol. Více v příloze. celý text

ostatní | 26. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Novvvinky OP VVV

Druhé vydání Novvvinek OP VVV právě vyšlo! celý text

ostatní | 16. 6. 2017 | Autor: Lenka Mitášová

Projekt ŠABLONY - další metodická podpora

videoprezentace k realizaci projektů zjednodušeného vykazování

metodický pokyn č.1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce celý text

ostatní | 1. 6. 2017 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Projekt ŠABLONY - nová pomůcka pro zpracování Zprávy o realizaci (ZoR)

Zveřejněna pomocná kalkulačka indikátorů celý text

ostatní | 1. 6. 2017 | Autor: ing. Marta Krejčíčková
Pozvánka

Dobrodružství s technikou 2017

Jihočeská hospodářská komora společně s partnery zve děti a rodiče na výjimečnou akci „Dobrodružství s technikou"! Přijďte si vyzkoušet techniku a řemesla na vlastní kůži! celý text

ostatní | 24. 5. 2017 | Autor: Lenka Mitášová

Tematická zpráva České školní inspekce | květen 2017

KOMUNIKACE MEZI ŠKOLOU A VEŘEJNOSTÍ
V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem této zprávy je proto podat informaci o současném rozsahu, obsahu, organizaci, formách a dalších aspektech komunikace, která se uskutečňuje mezi základními školami a veřejností, zejména pak zákonnými zástupci žáků. celý text

ostatní, náš tip | 22. 5. 2017 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Konzultační centra pro žákovské parlamenty v Jihočeském kraji

Centra pro demokratické učení, o.p.s. nabízí metodické podpory školám v oblasti žákovských parlamentů, v Jižních Čechách je to  ZŠ TGM v Blatné a ZŠ Volary. celý text

ostatní | 22. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Konference Úspěch pro každého žáka 2017 - Škola ve světle celospolečenských změn

Dovolujeme si Vám nabídnout výstupy z konference Úspěch pro každého žáka 2017, Škola ve světle celospolečenských změn, která se konala 25. dubna 2017 v Centru současného umění DOX. celý text

ostatní | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Prevence kouření hravě - soutěž pro základní školy (I. a II. stupeň)

V rámci Světového dne bez tabáku (31.5.) vyhlašuje Státní zdravotní ústav soutěž o nejlepší tematické video rozdělené dle cílové skupiny pro I. a II. st. ZŠ. celý text

ostatní | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Změny v předškolním vzdělávání

V letošním roce vstoupí v platnost několik novinek, které se týkají předškolního vzdělávání. Neměly by ujít pozornosti těch obcí, které zřizují mateřské školy.
celý text

ostatní | 17. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol

Do poloviny letošního roku by MŠMT mělo spustit nový investiční program na financování regionálního školství. Čerpat z něj budou moci města a obce všech velikostních kategorií. celý text

ostatní | 17. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Výklad MŠMT k problematice pracovněprávních vztahů

ŘO OP VVV informuje všechny žadatele o dotaci z OP VVV, že je možné, aby fyzická osoba v pozici statutárního orgánu (například ředitel školy) v rámci projektu tzv.
„sama se sebou“ uzavřela pracovněprávní vztah. celý text

ostatní | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Nadace Partnerství - Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů

Cílem grantu je podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Oprávněnými žadateli jsou mimo jiné školy. Příjem žádostí do 30.4.2017 celý text

ostatní | 17. 3. 2017 | Autor: Lenka Mitášová

Změna Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. února 2017. celý text

ostatní | 28. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední