#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 5
poslední

Fondy EHP - studijní pobyty

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání. celý text

ostatní | 6. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Dotace na Výsadbu stromů

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. celý text

ostatní | 6. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Dotace na přírodní zahrady

Doporučujeme našim školám, školkám a dalším zařízení, aby se zapojili do této výzvy Ministerstva životního prostředí. Rozděleno bude 250 milionů korun na vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu. Příjem žádostí startuje 3. února 2020. celý text

náš tip | 6. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Interaktivní srovnání zemí PISA 2018

Odkaz na interaktivní mapu světa, kde můžete mezi sebou porovnávat země v různých gramotnostech dle různých parametrů. celý text

ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Dokument vypracovala pro MŠMT externí expertní skupina pod vedením prof. Arnošta Veselého a bude sloužit jako základní podkladový materiál pro tvorbu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. celý text

ostatní | 8. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Newsletter NIDV projektu SYPO - prosinec 2019

Shrnutí aktivit projektu SYPO v ročníku II.číslo 4. celý text

ostatní | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Mezinárodní šetření PISA 2018 - výsledky čekých žáků

Česká školní inspekce zveřejňuje Národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2018, která poskytuje komentovaná data o úrovni čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností patnáctiletých českých žáků v mezinárodním srovnání. celý text

ostatní | 3. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Škola pro demokracii v Senátu PČR

I letos proběhlo v Senátu PČR slavnostní vyhlášení nejinspirativnějšího projektu žákovského parlamentu za školní rok 2018/2019.
Přihlásit se mohla jakákoliv základní či střední škola s žákovským parlamentem z celé České republiky. A ročník to byl opravdu velmi inspirativní! celý text

ostatní | 29. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Tematická zpráva - Dopravní výchova na ZŠ ve školním roce 2018/2019

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s bezpečností v dopravě na základních školách ve školním roce 2018/2019. Součástí tematické inspekční činnosti bylo také zjišťování znalostí a dovedností žáků 6. a 9. ročníků ZŠ v uvedených tématech. celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na SŠ ve školním roce 2018/2019

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání a dosažené úrovně informační gramotnosti žáků na středních školách ve školním roce 2018/2019.
celý text

ostatní | 14. 11. 2019 | Autor: Tomáš Novák

Pokyn pro účtování příspěvkových organizací

metodický pokyn KÚ JčK celý text

ostatní, náš tip | 1. 11. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Soutěž Jihočeská Kuchtička 2019/2020 startuje!

Soutěže se může zúčastnit každý kolektiv školní jídelny a vývařovny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (Vyhláška o školním stravování) § 3, odst. 1, která se nachází na území Jihočeského kraje a má sídlo v rámci obce, městyse nebo města do 2000 obyvatel. celý text

ostatní, náš tip | 8. 10. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

EDUína - cena za inovace ve vzdělávání

Otevřena nominace na ocenění projektů - již 7. ročník celý text

ostatní | 8. 10. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Analytické výstupy České školní inspekce

Jsou využitelné i v rámci MAP celý text

ostatní | 7. 10. 2019 | Autor: Tomáš Novák

Novinky z PPUČ

Aktuální informace Národního ústavu pro vzdělávání, v projektu PPUČ (realizátor kampaně Gramotnosti.pro život - www.gramotnosti.pro) celý text

ostatní | 4. 10. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Čtenářská gramotnost - MEZINÁRODNÍ VYPRAVĚČSKÝ FESTIVAL České Budějovice

Festival KOLOTOČ PŘÍBĚHŮ je jediná akce svého druhu v České republice.
Koná se ve dnech 18. – 20. října v kulturním klubu Horká vana v Českých Budějovicích, pořádá ji spolek pro živé slovo Verbarium. celý text

ostatní | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Měsíc gramotností

Při příležitosti Mezinárodního dne gramotností (8. září) začíná Měsíc gramotností – kampaň, do které se mohou zapojit učitelé z celé republiky a vyzkoušet s gramotnostmi aktivně pracovat ve výuce. celý text

náš tip | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE - brožura pro obce a města (aktualizace 05 2019)

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů -
Aktualizované vydání 2019
celý text

ostatní | 11. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Soutěž pro žáky a studenty "Zacíleno na udržitelný rozvoj"

Soutěž probíhá v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, který se letos koná již po páté, od 31. května do 5. června. Přehled všech akcí pro rok 2019 najdete na webu www.tydenudrzitelnosti.cz.  celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Týden otevřených dveří v německých firmách pro děti a mládež 2019

Německé firmy napříč Českem otevřou v termínu 17. - 23. 6. 2019 své brány a umožní mladým návštěvníkům nahlédnout pod pokličku pracovního světa.
V Českých Budějovicích můžete navštívit společnost DM Drogerie s.r.o. ve dnech 19. a 20.6.2019. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2019

Vyhledali jsme pro vás několik tipů na letní dětské tábory, kde se mohou děti a mládež aktivně setkat s němčinou a získat tak třeba nové přátele ze sousední země. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Program podpory ODMALIČKA: česko-německá přeshraniční setkávání dětí a pedagogů

Nejbližší uzávěrka: 5. červenec (akce od července do prosince 2019). celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Program podpory – Rozjeď to s Tandemem!

Žádosti o grant je možné podávat do vyčerpání finančních prostředků průběžně po celý rok. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu

Seminář česko-německé jazykové animace 21. 5. 2019 ve Weidenu celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Vzdělávací seminář pro učitele k tématu nucené a otrocké práce za druhé světové války

Čas a místo konání: 5. června 2019, 10.00-17.00 hod, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Riegrova 17, 306 14 Plzeň. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Noc vzdělávání 2019

Srdečně Vás zveme na Noc vzdělávání, která se bude konat ve středu 27. března 2019 v 18 hodin na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Festival vzdělávání, který organizují sami studenti, nabídne pestrý program složený z workshopů, přednášek, diskuzí a promítání. celý text

náš tip | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

MŠMT - Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Konference: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: Výzvy a vize pro vzdělávací systém.
S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”). celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

ČŠI - Úroveň gramotnosti žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018 - Shrnutí hlavních zjištění

Ve školním roce 2017/2018 se Česká školní inspekce zaměřila na rozvoj matematické, čtenářské a sociální gramotnosti a cílem bylo posoudit podmínky a průběh rozvoje těchto gramotností a také dosaženou úroveň ve vybraných aspektech sledovaných gramotností u žáků 9. ročníků ZŠ a u žáků 2. ročníků SŠ. celý text

náš tip | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Grant JčK - Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT

Uzávěrka: 12.4.2019 celý text

ostatní | 16. 3. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

KLUB NESLYŠÍCÍCH - reportáž zda inkludovat neslyšící děti

Rádi bychom v tomto dílu TKN zjistili, jak jsme na tom v ČR s ranou péčí pro sluchově postižené děti, jaké podmínky jim jsou v případě běžného vzdělávacího proudu reálně zajišťovány a zda je pro ně integrace/inkluze vhodná. Rádi bychom zjistili, jak je možné, že se velká část dětí z inkluze přiklání ke speciálnímu školství. A pokud ne, je jejich vzdělání v běžné proudu dostačující? celý text

ostatní | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 5
poslední