#

Metodické kabinety SYPO

#
#
#

2. ročník proběhne 8.11.2022

#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 11
poslední

Global Teacher Prize Czech Republic 2023

Organizace EDUin hledá prostřednictvím odborné ceny pro pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic v Česku inspirativní učitele a učitelky. Pomozte najít ty, od nichž se můžeme inspirovat! Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2022. Více na www.gtpcz.c celý text

ostatní | 26. 1. 2023 | Autor: Správce Webu
leták

program Darujeme kroužky dětem

Od ledna mohou rodiny, které pobírají přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči, opět získat až 2 000 Kč na kroužky. Podpora se týká také dětí ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci. celý text

ostatní | 26. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

Záznam webináře pro zřizovatele škol

Cyklus webinářů pro zřizovatele škol na téma Zřizovatelská role pořádaný MŠMT celý text

ostatní | 26. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

Webináře - aktuální nabídka pro učitele cizích jazyků, přírodovědných a společenskovědních předmětů

Nabídka webinářů projektu SYPO určenou pro učitele cizích jazyků, přírodovědných a společenskovědních předmětů.
Všechny webináře jsou zdarma a účastník získá osvědčení. celý text

ostatní | 12. 1. 2023 | Autor: Jan Krejčíček

Veřejná konzultace k pracovní verzi DZ ČR 2023-2027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spustilo v termínu 15. 12. 2022 - 15. 1. 2023 veřejnou konzultaci k pracovní verzi připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027 (dále jen DZ ČR 2023-2027). celý text

ostatní, náš tip | 9. 1. 2023 | Autor: Jan Krejčíček

ČŠI: Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

V průběhu měsíců května a června roku 2022 realizovala Česká školní inspekce rozsáhlé zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. celý text

ostatní | 12. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

IROP výzva pro základní školy II.

Dne 24.11.2022 byla vyhlášena 112. výzva IROP zacílená na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro základní školy na území přechodových regionů (Jihočeský kraj) a je zde přiděleno přes 1,3 mld. korun celý text

ostatní | 25. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Avízo IROP vyhlášení výzev pro Základní školy

Řídicí orgán IROP dne 16. 11. 2022 zveřejnil avíza 111. a 112. výzvy IROP - Základní školy II., které jsou v plánu k vyhlášení dne 25. listopadu 2022 a 24. listopadu 2022. celý text

ostatní | 17. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

VII. ročník Ekonomické olympiády 2022/2023

Soutěž ve znalostech z ekonomie, financí a finanční gramotnosti pro střední školy a nově i pro 8. a 9. třídy základních škol.  Největší ekonomická soutěž pro studenty středních i základních škol v ČR. celý text

ostatní | 26. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby. celý text

ostatní | 2. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

Tematické šetření ČŠI, součástí zprávy jsou také doporučení pro školy, jejich zřizovatele i MŠMT a také „desatero“ pro podporu nadaných žáků. celý text

ostatní | 18. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Konference KOMPAS VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21.STOLETÍ

2. ročník konference Kompas vzdělávání pro 21. století se uskuteční 8. listopadu 2022 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice

celý text

ostatní | 29. 6. 2022 | Autor: Jan Krejčíček

WEBINÁŘE ZDARMA pro pedagogy červen 2022

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje pedagogů a ředitelů (SYPO). celý text

ostatní | 24. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) prezentace

Místo Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nyní OP JAK. celý text

ostatní | 22. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Šablony OP JAK se blíží!

Přestože ještě Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. celý text

ostatní | 22. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 5. 2022 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání a pro pedagogicko-psychologické poradny. celý text

ostatní | 22. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Podpora dětských skupin - výzva do 8.6.2022

Výzvy jsou určeny na podporu veřejných dětských skupin. celý text

ostatní | 4. 5. 2022 | Autor: Jan Krejčíček

Nabídka zajímavých vzdělávacích akcí pro pedagogy i třídní kolektovy

Na plné obrátky probíhají akce v rámci iKAP - implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihočeského kraje, konkrétně projektu i-KAPII a i-KAPIII.
Doporučujeme včas registrovat se na zajímavé vzdělávací akce ZVAS, nebo pro své žáky nechat připravit akci "na klíč" od JHK. celý text

ostatní, náš tip | 18. 3. 2022 | Autor: Jan Krejčíček

Tipy pro výuku českého jazyka a literatury (aby byl nejen březen měsícem knihy)

Metodické příručky s praktickými tipy do výuky, které mohou zdarma využívat všichni učitelé. Na vzniku se podíleli zkušení pedagogové z mateřských, základních, středních i vysokých škol, kteří působí v metodických kabinetech SYPO. celý text

ostatní, náš tip | 17. 3. 2022 | Autor: Jan Krejčíček

Peníze na digitalizaci pro školy... nezapomeňte vyplnit dotazník do 31.3.2022

Školy získají finanční podporu v roce 2022 na digitální učební pomůcky, jejichž cílem je rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí, a
na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. celý text

ostatní, náš tip | 16. 3. 2022 | Autor: Jan Krejčíček

Nové webové stránky ITI Českobudějovické aglomerace

Prostřednictvím portálu budou vyhlašovány výzvy na předkládání projektových záměrů subjektů pro subjekty z území aglomerace, včetně výze v pro oblast školství. celý text

ostatní, náš tip | 6. 3. 2022 | Autor: Jan Krejčíček

Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině

Více na stránkách www.edu.cz/ukrajina/ celý text

ostatní | 4. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

článek „Nevyhrávají“ talentované děti, ale ty z dobré rodiny. Kde a proč to neplatí?

V českém školství neuspěje nejtalentovanější dítě, ale to s lepším rodinným zázemím. Zároveň se daří žákům, kteří chodí do školy v bohatším kraji. Analýza PAQ Research ale ukazuje, že některé obce umí znevýhodněným dětem pomoct. celý text

ostatní | 16. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Nabídka konzultací k realizaci ŠABLON ZDARMA

Metodická podpora pro realizátory projektů zjednodušeného vykazování tzv. Šablon pokračuje i nadále.
Navazujeme na projekt SRP – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích a v rámci projektu P-AP – Metodická podpora akčního plánování i nadále poskytujeme dílčí telefonické a e-mailové kon celý text

ostatní | 10. 2. 2022 | Autor: Jan Krejčíček

Podpora školství - grant Jihočeského kraje

Určeno pro obce Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. Termín pro podávání žádostí: 21.2.-9.3.2022 celý text

ostatní, náš tip | 3. 2. 2022 | Autor: Jan Krejčíček

UPOZORNĚNÍ - vyhlášení grantu JčK na rozvoj EVVO

Od 21.2.2022 je možno opět podávat žádosti o podporu z grantu Jihočeského kraje na aktivity EVVO.
Uzávěrka 9.3.2022. celý text

ostatní, náš tip | 3. 2. 2022 | Autor: Jan Krejčíček

Program Odmalička podpoří i v roce 2022 projekty předškolní spolupráce (CZ - DE)

Pravidelná a dlouhodobá setkávání českých a německých dětí do 6 let jsou důležitým přínosem ke sbližování příhraničních regionů.
Díky prostředkům Česko-německého fondu budoucnosti může Tandem v rámci programu Odmalička – Von klein auf 2022 nabídnout OPĚT finanční podporu předškolním zařízením. celý text

ostatní | 16. 12. 2021 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

ČŠI: 11/21 Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény

ednoduchý přehled, který může školám pomoci distanční vzdělávání předškolních dětí v průběhu karantény úspěšně zvládnout. celý text

ostatní | 9. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

ČŠI: 11/21: Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény

Jednoduchý přehled, který může školám pomoci stanovit priority pro úspěšné zvládnutí distanční výuky v průběhu karantény. celý text

ostatní | 9. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

ČŠI: 12/21 Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Co jsou společné znaky, které stojí za úspěchem některých škol? Jak iniciovat změnu v méně úspěšných školách? Více v tématické zprávě. celý text

ostatní | 9. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 11
poslední