#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na SŠ ve školním roce 2018/2019

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání a dosažené úrovně informační gramotnosti žáků na středních školách ve školním roce 2018/2019.
celý text

ostatní | 14. 11. 2019 | Autor: Tomáš Novák

Pokyn pro účtování příspěvkových organizací

metodický pokyn KÚ JčK celý text

ostatní, náš tip | 1. 11. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Soutěž Jihočeská Kuchtička 2019/2020 startuje!

Soutěže se může zúčastnit každý kolektiv školní jídelny a vývařovny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (Vyhláška o školním stravování) § 3, odst. 1, která se nachází na území Jihočeského kraje a má sídlo v rámci obce, městyse nebo města do 2000 obyvatel. celý text

ostatní, náš tip | 8. 10. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

EDUína - cena za inovace ve vzdělávání

Otevřena nominace na ocenění projektů - již 7. ročník celý text

ostatní | 8. 10. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Analytické výstupy České školní inspekce

Jsou využitelné i v rámci MAP celý text

ostatní | 7. 10. 2019 | Autor: Tomáš Novák

Novinky z PPUČ

Aktuální informace Národního ústavu pro vzdělávání, v projektu PPUČ (realizátor kampaně Gramotnosti.pro život - www.gramotnosti.pro) celý text

ostatní | 4. 10. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Čtenářská gramotnost - MEZINÁRODNÍ VYPRAVĚČSKÝ FESTIVAL České Budějovice

Festival KOLOTOČ PŘÍBĚHŮ je jediná akce svého druhu v České republice.
Koná se ve dnech 18. – 20. října v kulturním klubu Horká vana v Českých Budějovicích, pořádá ji spolek pro živé slovo Verbarium. celý text

ostatní | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Měsíc gramotností

Při příležitosti Mezinárodního dne gramotností (8. září) začíná Měsíc gramotností – kampaň, do které se mohou zapojit učitelé z celé republiky a vyzkoušet s gramotnostmi aktivně pracovat ve výuce. celý text

náš tip | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE - brožura pro obce a města (aktualizace 05 2019)

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů -
Aktualizované vydání 2019
celý text

ostatní | 11. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Soutěž pro žáky a studenty "Zacíleno na udržitelný rozvoj"

Soutěž probíhá v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, který se letos koná již po páté, od 31. května do 5. června. Přehled všech akcí pro rok 2019 najdete na webu www.tydenudrzitelnosti.cz.  celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Týden otevřených dveří v německých firmách pro děti a mládež 2019

Německé firmy napříč Českem otevřou v termínu 17. - 23. 6. 2019 své brány a umožní mladým návštěvníkům nahlédnout pod pokličku pracovního světa.
V Českých Budějovicích můžete navštívit společnost DM Drogerie s.r.o. ve dnech 19. a 20.6.2019. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2019

Vyhledali jsme pro vás několik tipů na letní dětské tábory, kde se mohou děti a mládež aktivně setkat s němčinou a získat tak třeba nové přátele ze sousední země. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Program podpory ODMALIČKA: česko-německá přeshraniční setkávání dětí a pedagogů

Nejbližší uzávěrka: 5. červenec (akce od července do prosince 2019). celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Program podpory – Rozjeď to s Tandemem!

Žádosti o grant je možné podávat do vyčerpání finančních prostředků průběžně po celý rok. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu

Seminář česko-německé jazykové animace 21. 5. 2019 ve Weidenu celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Vzdělávací seminář pro učitele k tématu nucené a otrocké práce za druhé světové války

Čas a místo konání: 5. června 2019, 10.00-17.00 hod, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Riegrova 17, 306 14 Plzeň. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Noc vzdělávání 2019

Srdečně Vás zveme na Noc vzdělávání, která se bude konat ve středu 27. března 2019 v 18 hodin na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Festival vzdělávání, který organizují sami studenti, nabídne pestrý program složený z workshopů, přednášek, diskuzí a promítání. celý text

náš tip | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

MŠMT - Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Konference: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: Výzvy a vize pro vzdělávací systém.
S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”). celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

ČŠI - Úroveň gramotnosti žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018 - Shrnutí hlavních zjištění

Ve školním roce 2017/2018 se Česká školní inspekce zaměřila na rozvoj matematické, čtenářské a sociální gramotnosti a cílem bylo posoudit podmínky a průběh rozvoje těchto gramotností a také dosaženou úroveň ve vybraných aspektech sledovaných gramotností u žáků 9. ročníků ZŠ a u žáků 2. ročníků SŠ. celý text

náš tip | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Grant JčK - Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT

Uzávěrka: 12.4.2019 celý text

ostatní | 16. 3. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

KLUB NESLYŠÍCÍCH - reportáž zda inkludovat neslyšící děti

Rádi bychom v tomto dílu TKN zjistili, jak jsme na tom v ČR s ranou péčí pro sluchově postižené děti, jaké podmínky jim jsou v případě běžného vzdělávacího proudu reálně zajišťovány a zda je pro ně integrace/inkluze vhodná. Rádi bychom zjistili, jak je možné, že se velká část dětí z inkluze přiklání ke speciálnímu školství. A pokud ne, je jejich vzdělání v běžné proudu dostačující? celý text

ostatní | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Seminář Doporučení ČŠI v oblasti gramotností

Seminář je určen pro členy pracovních skupin čtenářská a matematická gramotnost v rámci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji. celý text

ostatní | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Granty Jihočeského kraje pomohou také v roce 2019 školství i mimoškolním aktivitám

Také v roce 2019 podpoří Jihočeský kraj sérií grantů různé aktivity v oblasti mimoškolní práce s dětmi a mládeží a EVVO.
Do 18.1.2019 je možné podávat také žádosti v oblasti školství - hlavním cílem uvedeného dotačního programu je vytváření potřebných materiálních podmínek pro zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí a žáků a zajištění úsporného provozu školních budov v obcích Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. celý text

ostatní, náš tip | 1. 1. 2019 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Nový nástroj SALMONDO pomůže žákům s výběrem střední školy i pedagogům v rámci kariérního poradenství

Žákům z jižních Čech, kteří si letos budou vybírat střední školu, by měl s volbou dalšího vzdělávání pomoci nový kariérní nástroj Salmondo. Ten by mohl snížit počty absolventů, kteří jsou dle šetření s vystudovaným oborem nespokojeni, a zároveň výchovným poradcům asistovat při práci v rámci kariérního poradenství na školách. Během podzimu zástupci Jihočeské hospodářské komory uspořádají pro ředitele a pedagogy praktické workshopy, kde je s novinkou seznámí, a také zahájí další etapu workshopů pro žáky ve firmách. celý text

ostatní | 31. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Projekt „Přírodě na dosah“ a nové výukové materiály pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

Více než 50 učitelů mateřských a základních škol se během září seznámilo s novými výukovými materiály Přírodě na dosah a s hlavními problémy naší přírody. V rámci dvou stejnojmenných workshopů České společnosti ornitologické (ČSO) jim své zkušenosti předali zástupci ČSO a učitelé, kteří se na počátku prázdnin zúčastnili mezinárodního studijního pobytu v Irsku, podpořeného programem Erasmus+. První workshop se uskutečnil 12. 9. 2018 v ekocentru Sluňákov u Olomouce, druhý 17. 9. 2018 v Oranžerii Trojského zámku v Praze. Nové materiály usnadní učitelům výuku mimo školní lavice a budou je motivovat k objevování tajů přírody spolu se svými žáky. celý text

ostatní | 28. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva MŠMT na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019

MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadani 2014-2020 vyhlásilo dotační program "Podpora nadaných žáků základních a středních škol" pro rok 2019, který finančně podporuje organizátory mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let. celý text

ostatní | 24. 10. 2018 | Autor: Lenka Mitášová

Pozvánka na trilogii seminářů DVPP s koncerty "Nejen pro klavíristy"

Nadační fond na podporu Konzervatoře České Budějovice pořádá trilogii seminářů DVPP s koncerty. Více informací v pozvánce a přihlášce. celý text

ostatní | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na seminář DVPP Výroba a editace notových materiálů v notačním editoru Sibelius

Nadační fond na podporu Konzervatoře České Budějovice vás srdečně zve na Seminář DVPP MGA Františka Lukáše. Více informací v přihlášce a pozvánce. celý text

ostatní | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

SOUTĚŽ JIHOČESKÁ KUCHTIČKA, ANEB VAŘÍME ZDRAVĚ A REGIONÁLNĚ

Jihočeský kraj podporuje zájem o regionální potraviny a připravil ve spolupráci s místními akčními skupinami soutěž pro školní jídelny s názvem "Jihočeská kuchtička". celý text

ostatní | 9. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na seminář Rovné příležitosti ve vzdělávání - Prachatice, 28.8.2018

V rámci projektu MAP II ORP Prachatice zveme na workshop Rovné příležitosti ve vzdělávání. Pozvánka v příloze. celý text

ostatní | 24. 7. 2018 | Autor: Iveta Frková
první předchozí
ze 4
poslední