#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 8
poslední

Hledejte materiály do výuky v katalogu EMA

Pro práci učitele je katalog EMA ideálním pomocníkem. Shromažďuje informace o otevřených materiálech, vhodných pro učitele a výuku, které jsou přístupné na portálech a webech partnerů. celý text

ostatní | 30. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Situace začínajících učitelů vmateřských a základních školách: zpráva zvýzkumumezi absolventy Pedagogické fakulty MU

Zpracováno vrámci projektu Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi. celý text

ostatní | 30. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

FabLab .... digitální univerzita pro kohokoliv (doporučujeme)

První univerzita digitálního řemesla v Česku je online. Učitelům i studentům pomůže ovládnout moderní výrobní technologie a zapojit je do výuky celý text

ostatní | 25. 3. 2021 | Autor: Jan Krejčíček

Online kurz pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ (KLIMATICKÁ ZMĚNA)

Kurz byl vytvořen pro učitele všech předmětů, kteří chtějí učit o změně klimatu a hledají informační i metodickou podporu pro vlastní výuku. Otevřen je však komukoliv se zájmem o téma. Kurz zdarma. celý text

ostatní, náš tip | 24. 3. 2021 | Autor: Jan Krejčíček

ORP České Budějovice - šetření potřeb ZŠ

Interaktivní dotazník je určen pro zástupce vedení základních škol. Vyplnění Vám potrvá jen pár minut ... díky předem za spolupráci, tým MAP II ORP ČB celý text

ostatní, náš tip | 19. 3. 2021 | Autor: Jan Krejčíček

soutěž POKOS 2021 - „ZVEDNĚME DĚTI OD POČÍTAČŮ!“

Ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice vyhlašuje, v rámci provádění Přípravy občanů k obraně státu, brannou soutěž určenou pro žáky 2. stupně základních škol v Jihočeském kraji. celý text

ostatní | 11. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

NPI ČR v rámci projektu PPUČ pořádá Setkání Společenství praxe

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. celý text

ostatní | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Prezentace z konference: „Strategickým plánováním ke kvalitním školám“

Agentura pro sociální začleňování pořádala 1.3. konferenci zaměřenou na otázky podpory plánování školám skrze celonárodní (systémové) projekty, jaké nástroje a aktivity projekty využívají, kde získat podporu a jak využít plánování pro rozvoj společného a kvalitního vzdělávání. celý text

ostatní | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

ONLINE kurz - Úvod do školní robotiky

V rámci projektu iMyšlení vznikly dva masivní otevřené on-line kurzy (MOOC), ve kterých můžete načerpat základní informace o změnách ve výuce informatiky a školní robotice. Studujte zdarma v našich on-line kurzech pro učitele, lektory, ale i rodiče a zájemce z řad veřejnosti. celý text

ostatní | 3. 3. 2021 | Autor: Jan Krejčíček

ONLINE kurz - Jak rozvíjet informatické myšlení

Studujte zdarma v on-line kurzech pro učitele, lektory, ale i rodiče a zájemce z řad veřejnosti. celý text

ostatní | 3. 3. 2021 | Autor: Jan Krejčíček

Materiál pro školy_ Dítě v ohrožení

materiál České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Krátký informační materiál, který reaguje na zhoršení životní situace mnoha rodin a vzrůstající psychické obtíže dětí. celý text

ostatní | 3. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Online Pískoviště.... jak fungovat v online prostředí

Online Pískoviště SYPO - Natrénujte si, jak fungovat v online prostředí. Vyhnete se zbytečným omylům a přehmatům.

celý text

ostatní | 2. 3. 2021 | Autor: Jan Krejčíček

RODINÁŘE z Vysočiny

Z pohodlí domova .... online setkání se špičkovými „rodinnými“ lektory. celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Jan Krejčíček

Otevřen příjem žádostí o dotace JčK

Datum ukončení: 12.3.2021 do 12:00 hodin
Opatření č. 1: vybavení mateřských škol a základních škol
Opatření č. 2: podpora rekonstrukce budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Jan Krejčíček

Přehled redukcí v RVP. Co se upravovalo a proč

S informatikou do RVP ZV přibyl vzdělávací obsah a s ním i nárok na časovou dotaci. Zrušením vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie byly k dispozici dvě hodiny v rámcovém učebním plánu. Informatika jich potřebuje šest. celý text

ostatní | 25. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

revize RVP ZV v digitální oblasti

MŠMT vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V upraveném RVP ZV se zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků se zařazuje na úroveň klíčové kompetence. celý text

ostatní | 25. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oborové webináře - Přírodovědné vzdělávání

Národní pedagogický institut pořádá v rámci Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů několik oborových webinářů. V rámci Kabinet Přírodovědné vzdělávání následující: celý text

ostatní | 18. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oborové webináře - Předškolní a prvostupňové vzdělávání

Národní pedagogický institut pořádá v rámci Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů několik oborových webinářů. V rámci Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání následující: celý text

ostatní | 18. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oborové webináře - Informatika a ICT

Národní pedagogický institut pořádá v rámci Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů několik oborových webinářů. V rámci Kabinet Informatika a ICT následující: celý text

ostatní | 16. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oborové webináře zdarma - Český jazyk a literatura

Národní pedagogický institut pořádá v rámci Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů několik oborových webinářů. V rámci Kabinet Český jazyk a literatura následující: celý text

ostatní | 15. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

RODINÁŘ - webinář na téma bezpečí dětí v kyberprostoru

18.2.2021 - od 16 do 17:30 hod.
Přednáší Jan Kršňák, zklidňovatel digidětí a digidospělých celý text

ostatní, náš tip | 14. 2. 2021 | Autor: Jan Krejčíček

Digitální gramotnosti - minikonference online

Akce proběhne 8.2.2021. celý text

ostatní | 2. 2. 2021 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Dotační programy JčK na podporu škol vyhlášeny!

Vyhlášený dotační program je určen pro školy (MŠ, ZŠ) zřizované obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. Příjem žádostí probíhá od 1. do 12.3.2021. celý text

ostatní, náš tip | 2. 2. 2021 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Změny ve vyhlášce „o inkluzi“ – nová pravidla pro pedagogickou intervenci

O poskytování pedagogické intervence nebo-li doučování jednoho a více žáků nově rozhoduje škola. Nejedná se už o podpůrné opatření 2.–5. stupně, které doporučovala poradenská zařízení, ale o podpůrné opatření 1. stupně.
Novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou připravilo MŠMT, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 31. prosince 2020 s účinností od 1. ledna 2021. celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
zpravodaj MŽP

Vydání Zpravodaje MŽP věnované dětem a envivzdělávání

Poslední číslo letošního Zpravodaje MŽP se věnuje ekologické výchově, vzdělávání a osvětě, které jsou neodmyslitelnou součástí práce MŽP. celý text

ostatní, náš tip | 14. 1. 2021 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

Plán pedagogické podpory

V aktuálně platné legislativě je plán pedagogické podpory (PLPP) nyní zmíněn pouze okrajově. Škola už nemá povinnost ho sestavovat a odesílat do školského poradenského zařízení (ŠPZ) spolu s žádostí o vyšetření žáka. Přesto PLPP stále zůstává jedním z podpůrných opatření prvního stupně, které můžete smysluplně použít při naplňování vzdělávacích potřeb svých žáků. S jeho pomocí přehledně zmapujete žákovy vzdělávací potřeby a podporu, kterou mu poskytujete. Plán pedagogické podpory a informace v něm obsažené mohou být odrazovým můstkem nejen pro vás, ale také pro žáka, jeho rodiče a pracovníky ŠPZ. celý text

ostatní | 13. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Pomůcka pro archivaci II. a III. vlny šablon

V dokumentu jsou uvedeny nejen základní informace k archivaci, které vycházejí z Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, ale i praktický seznam dokumentů, které je třeba archivovat. celý text

ostatní | 5. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Inovované pojetí funkce ICT koordinátora/metodika

Po patnácti letech vstoupil v platnost v polovině roku 2020 nový standard studia ICT metodika, někdy také nazývaného ICT koordinátor. Článek shrnuje, v čem spočívá hlavní zaměření inovovaného pojetí této důležité pozice na škole, jejímž cílem je podpora učitelů ve smysluplné integraci digitálních technologií do života celé školy. celý text

ostatní | 22. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Videotutoriály OPVVV

Nově zveřejněny videotutoriály pro práci v ISKP14+ pro formuláře Zpráva o realizaci a Veřejné zakázky. celý text

ostatní, náš tip | 18. 12. 2020 | Autor: Jan Krejčíček

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto diagnózou. Jak jim výuku co nejvíce přizpůsobit a jak je motivovat v práci? Přečtěte si článek inspirovaný publikací ADHD krok za krokem. celý text

ostatní | 15. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 8
poslední