#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 7
poslední

VŠEM ŠKOLÁM ZDARMA ICT PODPORA

Chcete ve vaší škole zavádět digitální technologie do výuky? Zajímají vás možnosti využívání ICT při řízení školy? Potřebujete poradit s konkrétním problémem týkajícím se digitálního vzdělávání? Chcete vědět, jaké jsou novinky a trendy v oboru ICT? celý text

ostatní | 25. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ČŠI: Tematická zpráva - Hodnocení úspěšných strategií ZŠ vzdělávajících znevýhodněné žáky

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku vzdělávání znevýhodněných žáků a na strategie vybraných základních škol, které jsou při vzdělávání znevýhodněných žáků z různých hledisek úspěšné. Zkušenosti těchto škol a postupy, které tyto školy při vzdělávání znevýhodněných žáků uplatňují, tak mohou být přenositelnou inspirací pro školy další. celý text

ostatní | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

NPI ČR: web covid.npi.cz

Online pomoc (nejen) pro ředitele a vedení škol - informace převzaté od MŠMT, OPVVV či krajských hygienických stanic. Všem ředitelům jsou také k dispozici FAQ – přehledné často kladené dotazy a odpovědi na ně. celý text

ostatní | 19. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

NPI ČR: nový web Vedeme školu vedemeskolu.npicr.cz

Najdete zde informace o projektu SRP a materiály ke strategickému řízení ve školách, inspiromaty, webináře a metodiku k MAP i k šablonám, videa z inspirativních škol, znalostní databázi a jiné... celý text

ostatní | 19. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva na akční plánování

Zvýšení kvality regionálního vzdělávání je cílem poslední výzvy vyhlašované z OP VVV. 600 milionů korun na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním vedoucí ke zvýšení kvality regionálního vzdělávání. Cílem projektů bude také podpora spolupráce těchto organizací se zaměstnavateli nebo vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. celý text

ostatní | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

MAPA GRAMOTNOSTÍ

NPI ČR chce zmapovat a podpořit školy, učitele a instituce, ve kterých dlouhodobě podporují
učitele MŠ a ZŠ v inovacích ve výuce zaměřených na rozvoj gramotností (matematická,
čtenářská a digitální). celý text

ostatní | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

ČŠI: Kvalita vzdělávání v jednotlivých krajích ČR

V rámci hodnocení kvality a efektivity vzdělávání poskytuje Česká školní inspekce školám a školským zařízením všech zřizovatelů informace o podmínkách, průběhu i výsledcích vzdělávání. celý text

ostatní | 25. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Studenti pedagogických fakult pomohou s doučováním. Zapojte je i na vaší škole

Do 15.9.2020 se mohou školy v případě zájmu o doučování svých žáku prostřednictvím studentů pedagogických fakult přihlásit prostřednictvím vyplnění online dotazníku. celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

NPI ČR Podpora práce učitelů - systém EMA

KATALOG OTEVŘENÝCH MATERIÁLŮ PRO UČITELE - Shromažďuje informace o otevřených materiálech pro učitele, přístupných na různých portálech a webech, a umožňuje v nich snadno vyhledávat z jednoho místa. celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

I v tomto školním roce máte ve třídě děti/žáky, pro které je nezbytné promýšlet individualizovaný způsob vzdělávání? celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Jak zatraktivnit výuku historie jednoduchou animací

áci s využitím svých mobilních telefonů vytvoří jednoduchou animaci na určené historické téma – v tomto případě Čechy v období po husitských válkách. celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Publikace Menšiny kolem nás

Publikace je věnována národnostním menšinám, které žijí na území České republiky. Seznamuje čtenáře s tematikou vývoje národnostních menšin na našem území ve 20. století i na počátku 21. století. Zachycuje u každé národnostní menšiny její historii, tradice, zvyky i současný život. celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Hybridní modely vzdělávání pro podzim 2020

Náznak možných řešení případných nutných opatření při očekávaném omezení docházky žáků do školy během koronavirové krize prostřednictvím hybridní výuky (s využitím technologií). Tento model se nakonec tak jako tak stane základem běžných výukových postupů. celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Manuál MŠMT k provozu škol od září

Praha, 18.8.2020 - Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu. celý text

ostatní | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

NPI ČR - Speciál č.15 nejen na podporu výuky na dálku

Další newsletter vydávaný NPI ČR. celý text

ostatní | 27. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

NPI ČR - Speciál č.14 nejen na podporu výuky na dálku

NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 14
Také v tomto vydání nabízíme reflexi výuky na dálku a návratu žáků do lavic z pohledu ředitelů škol. Klíčovým tématem je podpora vlídné skupinové dynamiky ve školním prostředí a základy úspěšného vyjednávání s rodiči ve prospěch žáka. Přinášíme také aktuální výstupy k adresné podpoře školám. Nechybí ani přehled webinářů NPI ČR a program vysílání UčíTelka na tento týden. celý text

ostatní | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Svaz místních samospráv SMS ČR - webináře pro obce a školy

SMS ČR připravilo několik zajímavých webinářů pro školy a jejich zřizovatele. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

13. číslo Speciálu (nejen) pro podporu výuky na dálku

NPI Speciál pro podporu výuky na dálku

13. číslo Speciálu (nejen) pro podporu výuky na dálku. Klíčovým tématem tohoto vydání je návrat žáků do školních lavic, a to jak z pohledu ředitelů škol, tak i psychologa. celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Webináře k šablonám III

Záznamy z webinářů níže... celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

12. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Vydání se věnuje hodnocení žáků v 2. pololetí tohoto školního roku, ke kterému přináší komentovanou vyhlášku MŠMT a webinář vč. rozhovoru z pedagogické praxe. Zajímat Vás může upoutávka na online kurz ke kyberšikaně a vrací se také k tématu školních družin a zájmového vzdělávání v době epidemie. celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

15. patnáctý SRPácký newsletter

Newsletter projektu Strategické řízení a plánování ve školách realizovaný NPI ČR. celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

11. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

V souvislosti s ukončováním školního roku se opět vracíme k tématu hodnocení žáků: přinášíme stanovisko MŠMT, zkušenosti z praxe a také přehled článků a metodik věnovaných formativnímu hodnocení, které jsme v našich Speciálech dosud uveřejnili a další zajímavá témata.. celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nabídka zajímavých kurzů a e-learningu

ACSA Centrum projektů kvality a rozvoje pořádá řadu zajímavých prezenčních seminářů a také e-learningových kurzů, které Vám můžeme vřele doporučit... Pozor beží už v červnu! celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

10. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut vydává bulletin pro podporu výuky na dálku... celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Tomáš Novák

9. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut vydává bulletin pro podporu výuky na dálku... celý text

ostatní | 12. 5. 2020 | Autor: Tomáš Novák

8. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut vydává bulletin pro podporu výuky na dálku... celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

7. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut vydává bulletin pro podporu výuky na dálku... celý text

ostatní, náš tip | 28. 4. 2020 | Autor: ing. Marta Krejčíčková

NPI ČR: Jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření

Přehled doporučení, jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření... celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

6. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut vydává bulletin pro podporu výuky na dálku... celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Ochranné štíty pro OBCE a ŠKOLY: nabídka českého výrobce

Ochranné štíty jsme schopni obcím, školám a dalším institucím veřejného zájmu poskytnout za cenu, která pokryje náklady na materiál, energie a práci. celý text

ostatní | 19. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 7
poslední