#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název a registrační číslo projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000285

Termín realizace projektu: březen 2016 - prosinec 2017

Kontakt na realizátora:

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., www.mas-netolice.cz

Ing. Mirka Machová, manažerka projektu, mas@netolice.cz, tel. 777 899 099

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen především na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v oblastech včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání, a to na území ORP Český Krumlov. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání prostřednictvím přenosu informací, společného vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Více o aktivitách projektu v záložce Klíčové aktivity projektu.

 

INFOLISTY PROJEKTU:

Leden 2016

Únor - květen 2016

červen 2016 - únor 2017

březen - červenec 2017

srpen - říjen 2017

 

SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL:

Základní škola a Mateřská škola Brloh http://skolabrloh.webnode.cz

Základní škola a Mateřská škola Holubov http://www.zsholubov.cz

Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny http://www.zschvalsiny.cz

Základní škola a Mateřská škola Kájov http://www.zskajov.cz

Základní škola a Mateřská škola Křemže http://www.zsmskremze.cz

Mateřská škola Zlatá Koruna http://www.zlatakoruna.cz/index.php?nid=1657&lid=cs&oid=1945783

Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín http://www.zstrebonin.estranky.cz

Základní škola a Mateřská škola Přídolí http://www.zspridoli.cz

Základní škola a Mateřská škola Zubčice http://www.zszubcice.cz

Základní škola, Český Krumlov, Linecká 43 http://www.zslinecka.cz

Základní škola, Český Krumlov, Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov http://www.zstgm-ck.cz

Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 http://www.zsnadrazi.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199 http://www.mstgm.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279 http://www.msplesivec.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 http://www.msdubinek.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119 http://www.ckrumlov.info/docs/cz/kpr783.xml

Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168 http://www.utrizab.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 http://www.msnadrazi-ck.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344 http://infoservis.ckrumlov.info/docs/cz/kpr780.xml

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 http://www.zskrumlov.cz

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40 http://www.detskydomovhp.cz

Základní škola a Mateřská škola Větřní http://www.zsamsvetrni.cz

Základní škola a Mateřská škola Loučovice http://www.zsloucovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Frymburk http://www.zsfrymburk.cz

Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod http://www.zsvyssibrod.cz

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá http://www.zshorniplana.cz

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou http://skolalipno.webnode.cz

Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví http://www.zs-mscernavposumavi.cz

Základní škola a Mateřská škola v Hořicích na Šumavě http://www.zshoricenasumave.cz

 

Realizace projektu obsahuje několik dílčích aktivit:

a) Rozvoj partnerství

28. 3. 2017 proběhlo setkání ředitelů ORP - ZPRÁVA

24. 10. 2017 proběhl ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Městem Český Krumlov 1. ročník Burzy škol - jak se nám povedla si můžete přečíst ZDE

b) Dohoda o Prioritách

c) Akční plánování

13. 12. 2017 odsouhlasil Řídící výbor MAP Roční akční plán na šk. rok 2018/2019 - ke stažení ZDE

V měsících září - prosinec 2017 proběhlo dotazníkové šetření určené rodičům žáků škol na území ORP Český Krumlov, které si kladlo za cíl zmapovat silné a slabé stránky výuky ve školách na Českokrumlovsku, představy rodičů o ideální škole a možném alternativním vzdělávání.

Dotazníkové šetření - úvodní stránka ke stažení ZDE.

Výsledky šetření za ORP Český Krumlov ke stažení ZDE.

Dotazník ke stažení ZDE.

 

d) Budování znalostních kapacit

1. 11. 2016 Podpůrná opatření u žáků ZŠ - ZPRÁVA

9. 11. 2016 Exkurze Škoda Mladá Boleslav - ZPRÁVA

18. 11. 2016 SPUCH – specifické poruchy učení a jejich náprava - ZPRÁVA

25. 11. 2016 Třídní klima a školní klima - ZPRÁVA

16. 12. 2016 Možnosti hodnocení žáků se SVP - ZPRÁVA

19. 12. 2016 Učitel a rodič - ZPRÁVA

26. 1. 2017 Děti od dvou let v MŠ - ZPRÁVA

6. 4. 2017 Komunikace se žákem s nežádoucími projevy chování - ZPRÁVA

17. 10. 2017 Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky - ZPRÁVA

22. 11. 2017 Jak připravit hravé čtenářské lekce a workshopy - ZPRÁVA

22. 11. 2017 Polytechnická výchova/ Rozvoj technických znalostí a dovedností u dětí v MŠ a ZŠ - ZPRÁVA

e) Evaluace

18. 5. 2017 byla Řídícím výborem projednána a schválena Průběžná evaluační zpráva za období 3/2016 - 3/2017 - EVALUACE

13. 12. 2017 byla Řídícím výborem projednána a schválena Závěrečná evaluační zpráva projektu - EVALUACE

 

f) Řízení MAP

 

g) Řízení projektu

 

Přehled plnění klíčových aktivit za období březen - říjen 2016 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období listopad 2016 - leden 2017 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období únor - duben 2017 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období květen - červenec 2017 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období srpen - říjen 2017 naleznete ZDE

Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 roční akční plán na šk. rok 2018/2019 - ke stažení ZDE

Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 finální dokument MAP, verze 1.0 - ke stažení ZDE

 

Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 8. 2016 Strategický rámec MAP, verze 1.0, ke stažení ZDE

 

Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 2. 2017 Seznam projektových záměrů (verze 2), ke stažení ZDE.

Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 8. 2016 Seznam projektových záměrů (verze 1), ke stažení ZDE 

Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 Seznam projektových záměrů (verze 3), ke stažení ZDE

Karta záměru školy, ke stažení ZDE

Řídící výbor MAP je tvořen zástupci organizací a dalších aktérů, kteří se pohybují v oblasti školství a vzdělávání.

Hlavním úkolem je příprava místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Složení Řídícího výboru MAP ORP Český Krumlov k 13. 12. 2017:

 

Organizace

Jméno zástupce

1.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

Ing. Mirka Machová - klíčová manažerka projektu

2.

MAS Rozkvět, z. s.

Ing. Jaroslava Janáčová (Mitášová)

3.

MAP Pomalší o. p. s.

Ing. Eva Tarabová

4.

oblast Podkletí

Ing. Josef Troup (Městys Křemže - starosta)

5.

oblast Lipensko

Ing. Milan Zálešák (Město Vyšší Brod - starosta)

6.

Město Český Krumlov

Mgr. Dalibor Carda

7.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Ing. Martin Kolář

8.

Jihočeský kraj

JUDr. Tomeš Vytiska

9.

Dům dětí a mládeže Český Krumlov

Mgr. Jakub Pich

10.

Jihočeská hospodářská komora

Mgr. Helena Nekolová

11.

ZŠ a MŠ Loučovice

Vrba Zdeněk 

12.

ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Mgr. Lukáš Boháč 

13.

ZŠ a MŠ Chvalšiny

Mgr. Petr Holba

14.

Spirála o. s.

Český Krumlov

Mgr. Viktorie Kušnirenková

15.

Křemílek Křemže, mateřské centrum

Mgr. Alena Nováková

16.

ICOS Český Krumlov o. p. s.

Mgr. Ingrid Jílková

17.

Pedagogicko -psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Český Krumlov

Mgr. Jakub Průcha

18.

Zástupce rodičů 

Irena Vacková

 

Dokumenty Řídícího výboru:

Statut ŘV MAP ORP Český Krumlov

Jednací řád ŘV MAP ORP Český Krumlov

Principy projektu MAP

Komunikační strategie MAP - zapojení dotčené veřejnosti

 

Jednání Řídícího výboru:

Ustavující ŘV, 2. 6. 2016 - pozvánka, zápis, prezentace, prezenční listina

ŘV - hlasování per rollam, 23. 8. 2016 - zápis

ŘV - 2. 11. 2016 - pozvánka, zápis, prezentace

ŘV - hlasování per rollam, 23. 2. 2017 - zápis

ŘV - 18. 5. 2017 - pozvánka, zápis, prezenční listina

ŘV - hlasování per rollam, 12. 7. 2017 - zápis

ŘV - 13. 12. 2017 - zápis, prezenční listina

Diskuzní skupiny v rámci projektu MAP jsou otevřené platformy, kterých se mohou zúčastnit všichni, kteří mají zájem tvořit a naplňovat vizi a cíle v oblasti školství a vzdělávání na území ORP Český Krumlov. Výstupy z diskuzních skupiny budou použity pro tvorbu AKČNÍHO PLÁNU MAP. V případě Vašeho zájmu účastnit se  na přípravě MAP kontaktujte manažerku projektu. Zrealizované diskuzní skupiny:

6. 10. 2016 se v Centru pro pomoc děti a mládeži Český Krumlov sešla diskuzní skupina Volnočasové aktivity

24. 11. 2016 se ve Zlaté Koruně sešla diskuzní skupina Zřizovatelé

6. 12. 2016 se v Černé v Pošumaví sešla společná diskuzní skupina Zřizovatelé a Školy

28. 3. 2017 se v Českém Krumlově konalo setkání ředitelů ZŠ a MŠ

 

Realizátor projektu:

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s.

www.mas-netolice.cz

 

KONTAKTNÍ OSOBA PROJEKTU:

Ing. Mirka Machová - hlavní manažerka projektu

e-mail: mas@netolice.cz

telefon: 777 899 099

Anketa slouží k přípravě tzv. AKČNÍHO PLÁNU a její snahou je zjistit, na které oblasti by bylo třeba se v další fázi realizace projektu MAP zaměřit.

Anketa zjišťuje úroveň a nabídku škol Českokrumlovska v oblasti vzdělávání, je anonymní a je možné ji vyplnit v období DUBEN - SRPEN 2017.

V případě, že chcete hodnotit úroveň MŠ i ZŠ v rámci zvolené školy, je vždy třeba vyplnit anketu zvlášť (za MŠ a za ZŠ).

Děkujeme za vyplnění

Anketu vyplňte ZDE

Zprávy

10.01.2018

Zveřejněny výsledky dotazníkového šetření pro rodiče

V měsících září - prosinec 2017 proběhlo dotazníkové šetření pro rodiče žáků škol v ORP Český Krumlov, které mapovalo silné a slabé stránky výuky ve školách na Českokrumlovsku, představy rodičů o ideální škole a možném alternativním vzdělávání. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 21 škol z 30. Výsledky jsou zveřejněny v sekci Klíčové aktivity projektu (ORP Český Krumlov).

Detail

06.12.2017

Závěrečné připomínkování dokumentů MAP ORP Český Krumlov

do 11. 12. 2017 je možné připomínkovat dokumenty MAP - finální MAP, tabulku investičních záměrů a roční akční plán na školní rok 2018/2019.

Detail

15.08.2017

Burza škol

24. října 2017 se od 9,00 do 16,00 ve Sportovní hale na Chvalšinské ulici v Českém Krumlově uskuteční 1. ročník Burzy škol.

Detail

11.07.2017

Soutěž na plakát "Burza škol" má své vítěze

Řídící výbor MAP vybral na svém posledním jednání v květnu návrh plakátu na akci "Burza škol", která se uskuteční 24. 10. 2017.

Detail

05.06.2017

Připraveny podzimní vzdělávací kurzy pro školy

celkem 5 vzdělávacích kurzů jsme připravili pro školy ORP Český Krumlov v 1. pololetí šk. roku 2017/2018.

Detail

Kalendář akcí