#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MAP II:

Název a registrační číslo projektu:

MAP II - ORP Český Krumlov, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622

Termín realizace projektu: srpen 2018 - červenec 2022

Realizátor projektu: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., www.masbln.cz

Anotace projektu:

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I a je rovněž zaměřen na podporu oblasti předškolního vzdělávání a základního školství na území ORP Český Krumlov. Hlavím přínosem je rozvoj spolupráce mezi školami a dalšími zainteresovanými organizacemi, vč. realizace aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí pedagogů a žáků ve školách ORP.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MAP I:

Název a registrační číslo projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000285

Termín realizace projektu: březen 2016 - prosinec 2017

Realizátor projektu: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., www.masbln.cz

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen především na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v oblastech včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání, a to na území ORP Český Krumlov. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání prostřednictvím přenosu informací, společného vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Více o aktivitách projektu v záložce Klíčové aktivity projektu.

 

INFOLISTY PROJEKTU MAP I:

Leden 2016

Únor - květen 2016

červen 2016 - únor 2017

březen - červenec 2017

srpen - říjen 2017

 

SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL:

Základní škola a Mateřská škola Brloh http://skolabrloh.webnode.cz

Základní škola a Mateřská škola Holubov http://www.zsholubov.cz

Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny http://www.zschvalsiny.cz

Základní škola a Mateřská škola Kájov http://www.zskajov.cz

Základní škola a Mateřská škola Křemže http://www.zsmskremze.cz

Mateřská škola Zlatá Koruna http://www.zlatakoruna.cz/index.php?nid=1657&lid=cs&oid=1945783

Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín http://www.zstrebonin.estranky.cz

Základní škola a Mateřská škola Přídolí http://www.zspridoli.cz

Základní škola a Mateřská škola Zubčice http://www.zszubcice.cz

Základní škola, Český Krumlov, Linecká 43 http://www.zslinecka.cz

Základní škola, Český Krumlov, Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov http://www.zstgm-ck.cz

Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 http://www.zsnadrazi.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199 http://www.mstgm.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279 http://www.msplesivec.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 http://www.msdubinek.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119 http://www.ckrumlov.info/docs/cz/kpr783.xml

Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168 http://www.utrizab.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 http://www.msnadrazi-ck.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344 http://infoservis.ckrumlov.info/docs/cz/kpr780.xml

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 http://www.zskrumlov.cz

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40 http://www.detskydomovhp.cz

Základní škola a Mateřská škola Větřní http://www.zsamsvetrni.cz

Základní škola a Mateřská škola Loučovice http://www.zsloucovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Frymburk http://www.zsfrymburk.cz

Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod http://www.zsvyssibrod.cz

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá http://www.zshorniplana.cz

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou http://skolalipno.webnode.cz

Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví http://www.zs-mscernavposumavi.cz

Základní škola a Mateřská škola v Hořicích na Šumavě http://www.zshoricenasumave.cz

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU MAP II:

KA1 - Řízení projektu

KA2 - Rozvoj a aktualizace MAP

KA3 - Monitoring a evaluace

KA4 - Implementace

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU MAP I (projekt byl ukončen 31. 12. 2017):

Realizace projektu obsahuje několik dílčích aktivit:

a) Rozvoj partnerství

28. 3. 2017 proběhlo setkání ředitelů ORP - ZPRÁVA

24. 10. 2017 proběhl ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Městem Český Krumlov 1. ročník Burzy škol - jak se nám povedla si můžete přečíst ZDE

b) Dohoda o Prioritách

c) Akční plánování

13. 12. 2017 odsouhlasil Řídící výbor MAP Roční akční plán na šk. rok 2018/2019 - ke stažení ZDE

V měsících září - prosinec 2017 proběhlo dotazníkové šetření určené rodičům žáků škol na území ORP Český Krumlov, které si kladlo za cíl zmapovat silné a slabé stránky výuky ve školách na Českokrumlovsku, představy rodičů o ideální škole a možném alternativním vzdělávání.

Dotazníkové šetření - úvodní stránka ke stažení ZDE.

Výsledky šetření za ORP Český Krumlov ke stažení ZDE.

Dotazník ke stažení ZDE.

 

d) Budování znalostních kapacit

1. 11. 2016 Podpůrná opatření u žáků ZŠ - ZPRÁVA

9. 11. 2016 Exkurze Škoda Mladá Boleslav - ZPRÁVA

18. 11. 2016 SPUCH – specifické poruchy učení a jejich náprava - ZPRÁVA

25. 11. 2016 Třídní klima a školní klima - ZPRÁVA

16. 12. 2016 Možnosti hodnocení žáků se SVP - ZPRÁVA

19. 12. 2016 Učitel a rodič - ZPRÁVA

26. 1. 2017 Děti od dvou let v MŠ - ZPRÁVA

6. 4. 2017 Komunikace se žákem s nežádoucími projevy chování - ZPRÁVA

17. 10. 2017 Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky - ZPRÁVA

22. 11. 2017 Jak připravit hravé čtenářské lekce a workshopy - ZPRÁVA

22. 11. 2017 Polytechnická výchova/ Rozvoj technických znalostí a dovedností u dětí v MŠ a ZŠ - ZPRÁVA

e) Evaluace

18. 5. 2017 byla Řídícím výborem projednána a schválena Průběžná evaluační zpráva za období 3/2016 - 3/2017 - EVALUACE

13. 12. 2017 byla Řídícím výborem projednána a schválena Závěrečná evaluační zpráva projektu - EVALUACE

 

f) Řízení MAP

 

g) Řízení projektu

 

Přehled plnění klíčových aktivit za období březen - říjen 2016 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období listopad 2016 - leden 2017 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období únor - duben 2017 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období květen - červenec 2017 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období srpen - říjen 2017 naleznete ZDE

Dokumenty projektu MAPII (projekt probíhá 2018 - 2022):

Řídící výbor odsouhlasil dne 5. 12. 2018 Seznam projektových záměrů (verze 4), ke stažení ZDE

 

Dokumenty projektu MAPI (projekt ukončen):

Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 roční akční plán na šk. rok 2018/2019 - ke stažení ZDE

Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 finální dokument MAP, verze 1.0 - ke stažení ZDE

Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 8. 2016 Strategický rámec MAP, verze 1.0, ke stažení ZDE

 

Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 Seznam projektových záměrů (verze 3), ke stažení ZDE

Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 2. 2017 Seznam projektových záměrů (verze 2), ke stažení ZDE.

Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 8. 2016 Seznam projektových záměrů (verze 1), ke stažení ZDE 

 

Karta záměru školy, ke stažení ZDE

Řídící výbor MAP je tvořen zástupci organizací a dalších aktérů, kteří se pohybují v oblasti školství a vzdělávání.

Hlavním úkolem je příprava místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Složení Řídícího výboru MAPII ORP Český Krumlov - bude zveřejněn v průběhu října 2018

 

Organizace

Jméno zástupce

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

Složení Řídícího výboru a dokumenty Řídícího výboru projektu MAP I (projekt ukončen) naleznete níže:

Složení ŘV MAP ORP Český Krumlov (k 31. 12. 2017)

Statut ŘV MAP ORP Český Krumlov

Jednací řád ŘV MAP ORP Český Krumlov

Principy projektu MAP

Komunikační strategie MAP - zapojení dotčené veřejnosti

 

Jednání Řídícího výboru MAP I:

Ustavující ŘV, 2. 6. 2016 - pozvánka, zápis, prezentace, prezenční listina

ŘV - hlasování per rollam, 23. 8. 2016 - zápis

ŘV - 2. 11. 2016 - pozvánka, zápis, prezentace

ŘV - hlasování per rollam, 23. 2. 2017 - zápis

ŘV - 18. 5. 2017 - pozvánka, zápis, prezenční listina

ŘV - hlasování per rollam, 12. 7. 2017 - zápis

ŘV - 13. 12. 2017 - zápis, prezenční listina

V rámci projektu MAP II fungují následující PRACOVNÍ SKUPINY:

Pracovní skupiny byly ustanoveny na jednání Řídícího výboru projektu dne 3. 10. 2018

Úvodní složení pracovních skupin po pracovním setkání ředitelů dne 12. 12. 2018 je následující:

 

PS financování
Ing. Mirka Machová - MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Ing. Marta Krejčíčková - MAS Rozkvět z. s.
Ing. Eva Tarabová Ph.D. - MAS Pomalší o. p. s.
Ing. Josef Troup - mikroregion Podkletí
 

 

PS čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
Mgr. Lukáš Boháč - Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
Mgr. Irena Vacková - Kláštery Český Krumlov, zástupce rodičů
Mgr. Adéla Kučerová - Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.
Mgr. Olga Šteflová - Základní škola a Mateřská škola Křemže
Mgr. Iva Votavová - Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
 

 

PS matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
Mgr. Petr Holba - Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny
Mgr. Alena Nováková - MC Křemílek, zástupce rodičů
Mgr. Soňa Kyselová - Základní škola a Mateřská škola Frymburk
Mgr. Šárka Papežová - Základní škola a Mateřská škola Zubčice
Mgr. Iveta Nováková - externista

 

PS pro rovné příležitosti
Mgr. Jakub Průcha - Pedagogicko-psychologická poradna, Český Krumlov
Mgr. Adam Fikejs - Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov
Mgr. Ingrid Jílková - ICOS Český Krumlov, o. p. s.
 
 

 

V rámci projektu MAP I fungovaly tzv. DISKUZNÍ SKUPINY, které byly otevřené platformy, kterých se mohli zúčastnit všichni, kteří měli zájem tvořit a naplňovat vizi a cíle v oblasti školství a vzdělávání na území ORP Český Krumlov. Výstupy z diskuzních skupiny byly použity pro tvorbu AKČNÍHO PLÁNU MAP. V případě Vašeho zájmu účastnit se  na přípravě MAP kontaktujte manažerku projektu. Zrealizované diskuzní skupiny:

6. 10. 2016 se v Centru pro pomoc děti a mládeži Český Krumlov sešla diskuzní skupina Volnočasové aktivity

24. 11. 2016 se ve Zlaté Koruně sešla diskuzní skupina Zřizovatelé

6. 12. 2016 se v Černé v Pošumaví sešla společná diskuzní skupina Zřizovatelé a Školy

28. 3. 2017 se v Českém Krumlově konalo setkání ředitelů ZŠ a MŠ

 

Realizátor projektu:

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s.

www.masbln.cz

 

KONTAKTNÍ OSOBA PROJEKTU:

Ing. Mirka Machová - hlavní manažerka projektu

e-mail: machova@masbln.cz

telefon: 777 899 099

Anketa slouží k přípravě tzv. AKČNÍHO PLÁNU MAP I a její snahou je zjistit, na které oblasti by bylo třeba se v další fázi realizace projektu MAP zaměřit.

Anketa zjišťuje úroveň a nabídku škol Českokrumlovska v oblasti vzdělávání, je anonymní a je možné ji vyplnit v období DUBEN - SRPEN 2017.

V případě, že chcete hodnotit úroveň MŠ i ZŠ v rámci zvolené školy, je vždy třeba vyplnit anketu zvlášť (za MŠ a za ZŠ).

Děkujeme za vyplnění

Anketu vyplňte ZDE

Zprávy

03.01.2019

Předvánoční setkání škol Českokrumlovska

Ještě před Vánocemi se uskutečnilo další pracovní setkání ředitelů škol Českokrumlovska spojená s workshopem rovných příležitostí a úvodními schůzkami PS čtenářská gramotnost a PS matematická gramotnost.

Detail

09.12.2018

Workshop rovných příležitostí

12. 12. 2018 se od 15,00 hod. uskuteční v rámci realizace projektu MAP ORP Český Krumlov workshop rovných příležitostí. Zveme všechny, kteří se chtějí zapojit do realizace projektu, přijďte debatovat o tématu rovných příležitosti ve vzdělávání na Českokrumlovsku.

Detail

20.11.2018

Pracovní setkání ředitelů škol

12. prosince 2018 se uskuteční pracovní setkání ředitelů MŠ a ZŠ. Projednávat budeme návrhy aktivit projektu MAP II, návrhy do pracovních skupin. V rámci tohoto setkání se rovněž uskuteční workshop rovných příležitostí.

Detail

13.09.2018

BURZA ŠKOL 2018

23. října 2018 se v rámci projektu "MAPII - ORP Český Krumlov" uskuteční ve Sportovní hale v Českém Krumlově již 2. ročník BURZY ŠKOL - prezentace středních škol a učilišť z Jihočeského kraje, letos i se zajímavým doprovodným programem. Akce je určena zejména žákům 8. a 9. tříd ZŠ a jejich rodičům. Vstup je bezplatný. Zajištěn je rovněž bohatý doprovodný program. Pro školy z území ORP Český Krumlov je zajištěna autobusová doprava.

Detail

24.08.2018

MAPII - Laboratoř na kolečkách

Na 1. pololetí šk. roku 2018/2019 připravila MAS Blanský les - Netolicko pro MŠ a 1. stupeň ZŠ interaktivní programy s mikroskopovou technikou. Více v sekci "Klíčové aktivity projektu."

Detail

Kalendář akcí