#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MAP II:

Název a registrační číslo projektu:

MAP II - ORP Český Krumlov, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622

Termín realizace projektu: srpen 2018 - červenec 2022

Realizátor projektu: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., www.masbln.cz

Anotace projektu:

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I a je rovněž zaměřen na podporu oblasti předškolního vzdělávání a základního školství na území ORP Český Krumlov. Hlavím přínosem je rozvoj spolupráce mezi školami a dalšími zainteresovanými organizacemi, vč. realizace aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí pedagogů a žáků ve školách ORP.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MAP I:

Název a registrační číslo projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000285

Termín realizace projektu: březen 2016 - prosinec 2017

Realizátor projektu: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., www.masbln.cz

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen především na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v oblastech včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání, a to na území ORP Český Krumlov. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání prostřednictvím přenosu informací, společného vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Více o aktivitách projektu v záložce Klíčové aktivity projektu.

 

INFOLISTY PROJEKTU MAP I:

Leden 2016

Únor - květen 2016

červen 2016 - únor 2017

březen - červenec 2017

srpen - říjen 2017

 

SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL:

Základní škola a Mateřská škola Brloh http://skolabrloh.webnode.cz

Základní škola a Mateřská škola Holubov http://www.zsholubov.cz

Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny http://www.zschvalsiny.cz

Základní škola a Mateřská škola Kájov http://www.zskajov.cz

Základní škola a Mateřská škola Křemže http://www.zsmskremze.cz

Mateřská škola Zlatá Koruna http://www.zlatakoruna.cz/index.php?nid=1657&lid=cs&oid=1945783

Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín http://www.zstrebonin.estranky.cz

Základní škola a Mateřská škola Přídolí http://www.zspridoli.cz

Základní škola a Mateřská škola Zubčice http://www.zszubcice.cz

Základní škola, Český Krumlov, Linecká 43 http://www.zslinecka.cz

Základní škola, Český Krumlov, Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov http://www.zstgm-ck.cz

Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 http://www.zsnadrazi.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199 http://www.mstgm.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279 http://www.msplesivec.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 http://www.msdubinek.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119 http://www.ckrumlov.info/docs/cz/kpr783.xml

Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168 http://www.utrizab.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 http://www.msnadrazi-ck.cz

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344 http://infoservis.ckrumlov.info/docs/cz/kpr780.xml

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 http://www.zskrumlov.cz

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40 http://www.detskydomovhp.cz

Základní škola a Mateřská škola Větřní http://www.zsamsvetrni.cz

Základní škola a Mateřská škola Loučovice http://www.zsloucovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Frymburk http://www.zsfrymburk.cz

Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod http://www.zsvyssibrod.cz

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá http://www.zshorniplana.cz

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou http://skolalipno.webnode.cz

Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví http://www.zs-mscernavposumavi.cz

Základní škola a Mateřská škola v Hořicích na Šumavě http://www.zshoricenasumave.cz

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU MAP II:

 

KA1 - ŘÍZENÍ PROJEKTU

spojení na členy realizačního týmu jsou uvedeny v sekci "KONTAKTY"

 

KA2 - ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

 • Setkání pracovních skupin:

PS Čtenářská gramotnost - výstup 12. 12. 2018výstup 19. 2. 2019, výstup 23. 4. 2019, výstup 11. 6 .2019, výstup 15. 10. 2019, výstup 14. 1. 2020, výstup 22. 4. 2020, výstup 26. 5. 2020, výstup 7. 10. 2020 (133.96 kB)

PS Matematická gramotnost - výstup 12. 12. 2018, výstup 21. 2. 2019, výstup 24. 4. 2019, výstup 19. 6.2019, výstup 15. 10. 2019, výstup 15. 1. 2020, výstup 22. 4. 2020, výstup 27. 5. 2020, výstup 6. 10. 2020 (134.06 kB)

PS Rovné příležitosti - workshop rovných příležitostí 12. 12. 2018: pozvánka, výstup, prezenční listina, návrhy programů primární prevence

PS Rovné příležitosti - výstup 17. 12. 2018, výstup 4. 3. 2019, výstup 8. 4. 2019, výstup 19. 6. 2019, výstup 4. 11. 2019, výstup 10. 12. 2019, výstup 21. 4. 2020, výstup 15. 6. 2020,

PS Financování - výstup 19. 11. 2018, výstup 20. 2. 2019, výstup 28. 3. 2019, výstup 29. 5. 2019, výstup 15. 10. 2019, výstup 22. 11. 2019, výstup 15. 4. 2020, výstup 7. 9. 2020 (143.5 kB), výstup 21. 10. 2020 (148 kB), výstup 30. 11. 2020 (145.5 kB)

 

 • Setkání ředitelů škol:

Pracovní setkání 12. 12. 2018, setkání 21. 3. 2019, 6. 11. 2019 POZVÁNKA, 6. 11. 2019 ZÁZNAM, 24. 1. 2020 setkání ředitelek MŠ - ČK (157.73 kB), 30. 1. 2020 setkání ředitelů ZŠ - ČK (161.04 kB)

 

KA3 - MONITORING A EVALUACE

Řídící výbor 19. 5. 2020 projednal a schválil "Plán evaluačních aktivit", ke stažení ZDE

 

Řídící výbor 11. 12. 2020 projednal a schválil "Střednědobou evaluační zprávu", ke stažení ZDE (1.24 MB)

 

Řídící výbor 11. 12. 2020 projednal a schválil "Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu za období srpen 2019 - červenec 2020, ke stažení ZDE (1.58 MB)

Řídící výbor 5. 12. 2019 projednal a schválil "Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu za období srpen 2018 - červenec 2019, ke stažení ZDE

 

KA4 - IMPLEMENTACE

AKČNÍ PLÁN - 2018/2019

AKČNÍ PLÁN - 2019/2020

 • Seminář "Kritické myšlení" - Informace k semináři ZDE, HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVITY
 • Blok seminářů "Primární prevence" - část "Práce s učiteli", část "Třídní kolektivy",
 • Minikonference "Podpora škol v plánování - MŠ Český Krumlov" - 3. 5. 2019, ZÁZNAM.
 • Seminář "Změna financování regionálního školství" - 10. 9. 2019, pozvánka ZDE
 • Seminář "Virtuální svět" - 14. 10. 2019 - pozvánka ZDE, HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVITY
 • Burza škol 2019 - 22. 10. 2019, PLAKÁT, HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVITY
 • polytechnické vzdělávání "Pokusohraní" - HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVITY
 • Setkání ředitelů škol - proběhlo: 12. 12. 2018, 21. 3. 2019, 6. 11. 2019, 24. 1. 2020 (MŠ), 30. 1. 2020 (ZŠ)
 • Spolupráce, podpora, propojení a sdílení dobré praxe neformálního zájmového vzdělávání a základního školství v regionu Český Krumlov - probíhá průběžně
 • Workshop pro žáky 1. stupně (malotřídních škol ORP) zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti "Příběh jedné knížky", PLAKÁT
 • GISDay - mezinárodní den geografických informačních systémů - 12. 11. 2019 (workshop pro veřejnost a celotýdenní akce pro školy - TZ, PLAKÁT). HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVITY,

AKČNÍ PLÁN - 2020/2021

AKČNÍ PLÁN - 2021/2022

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU MAP I (projekt byl ukončen 31. 12. 2017):

Realizace projektu obsahuje několik dílčích aktivit:

a) Rozvoj partnerství

28. 3. 2017 proběhlo setkání ředitelů ORP - ZPRÁVA

24. 10. 2017 proběhl ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Městem Český Krumlov 1. ročník Burzy škol - jak se nám povedla si můžete přečíst ZDE

b) Dohoda o Prioritách

c) Akční plánování

13. 12. 2017 odsouhlasil Řídící výbor MAP Roční akční plán na šk. rok 2018/2019 - ke stažení ZDE

V měsících září - prosinec 2017 proběhlo dotazníkové šetření určené rodičům žáků škol na území ORP Český Krumlov, které si kladlo za cíl zmapovat silné a slabé stránky výuky ve školách na Českokrumlovsku, představy rodičů o ideální škole a možném alternativním vzdělávání.

Dotazníkové šetření - úvodní stránka ke stažení ZDE.

Výsledky šetření za ORP Český Krumlov ke stažení ZDE.

Dotazník ke stažení ZDE.

 

d) Budování znalostních kapacit

1. 11. 2016 Podpůrná opatření u žáků ZŠ - ZPRÁVA

9. 11. 2016 Exkurze Škoda Mladá Boleslav - ZPRÁVA

18. 11. 2016 SPUCH – specifické poruchy učení a jejich náprava - ZPRÁVA

25. 11. 2016 Třídní klima a školní klima - ZPRÁVA

16. 12. 2016 Možnosti hodnocení žáků se SVP - ZPRÁVA

19. 12. 2016 Učitel a rodič - ZPRÁVA

26. 1. 2017 Děti od dvou let v MŠ - ZPRÁVA

6. 4. 2017 Komunikace se žákem s nežádoucími projevy chování - ZPRÁVA

17. 10. 2017 Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky - ZPRÁVA

22. 11. 2017 Jak připravit hravé čtenářské lekce a workshopy - ZPRÁVA

22. 11. 2017 Polytechnická výchova/ Rozvoj technických znalostí a dovedností u dětí v MŠ a ZŠ - ZPRÁVA

e) Evaluace

18. 5. 2017 byla Řídícím výborem projednána a schválena Průběžná evaluační zpráva za období 3/2016 - 3/2017 - EVALUACE

13. 12. 2017 byla Řídícím výborem projednána a schválena Závěrečná evaluační zpráva projektu - EVALUACE

 

f) Řízení MAP

 

g) Řízení projektu

 

Přehled plnění klíčových aktivit za období březen - říjen 2016 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období listopad 2016 - leden 2017 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období únor - duben 2017 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období květen - červenec 2017 naleznete ZDE

Přehled plnění klíčových aktivit za období srpen - říjen 2017 naleznete ZDE

Dokumenty projektu MAPII (projekt probíhá 2018 - 2022):

Aktuální seznam projektových záměrů naleznete na stránkách ÚZEMNÍ DIMENZE

Řídící výbor odsouhlasil dne 1. 6. 2021 Seznam projektových záměrů pro období 2021+ (verze 1), ke stažení MŠ (1.42 MB), ZŠ (2.87 MB), NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (561.17 kB)

Řídící výbor odsouhlasil dne 1. 6. 2021 Seznam projektových záměrů (verze 9), ke stažení ZDE (1.6 MB)

Řídící výbor odsouhlasil dne 11. 12. 2020 Seznam projektových záměrů (verze 8), ke stažení ZDE (1.44 MB)

Řídící výbor odsouhlasil dne 19. 5. 2020 Seznam projektových záměrů (verze 7), ke stažení ZDE

Řídící výbor odsouhlasil dne 5. 12. 2019 Seznam projektových záměrů (verze 6), ke stažení ZDE

Řídící výbor odsouhasil dne 4. 6. 2019 Seznam projektových záměrů (verze 5), ke stažení ZDE

Řídící výbor odsouhlasil dne 5. 12. 2018 Seznam projektových záměrů (verze 4), ke stažení ZDE

 

Řídící výbor odsouhlasil dne 19. 5. 2020 Roční akční plán na šk. rok 2020/2021 - ke stažení ZDE

Řídící výbor odsouhlasil dne 4. 6. 2019 Roční akční plán na šk. rok 2019/2020 - ke stažení ZDE, přílohy

 

Dokumenty projektu MAPI (projekt ukončen):

Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 roční akční plán na šk. rok 2018/2019 - ke stažení ZDE

Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 finální dokument MAP, verze 1.0 - ke stažení ZDE

Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 8. 2016 Strategický rámec MAP, verze 1.0, ke stažení ZDE

 

Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 Seznam projektových záměrů (verze 3), ke stažení ZDE

 

Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 2. 2017 Seznam projektových záměrů (verze 2), ke stažení ZDE.

Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 8. 2016 Seznam projektových záměrů (verze 1), ke stažení ZDE 

 

Karta záměru školy, ke stažení ZDE

Řídící výbor MAP je tvořen zástupci organizací a dalších aktérů, kteří se pohybují v oblasti školství a vzdělávání.

Hlavním úkolem je příprava místního akčního plánu rozvoje vzdělávání a jeho implementace.

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU:

Řídící výbor 3. 10. 2018 - zápis

Řídící výbor 5. 12. 2018 - zápis per rollam

Řídící výbor 4. 6. 2019 - zápis, prezenční listina, prezentace

Řídící výbor 5. 12. 2019 - zápis per rollam

Řídící výbor 19. 5. 2020 - zápis

Řídící výbor 19. 5. 2020 - seminář "Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru", zápis

Řídící výbor 1. 6. 2021 (online) - zápis (583.93 kB)

 

Aktuální složení Řídícího výboru MAPII ORP Český Krumlov (k 1. 6. 2021)

 

Jméno zástupce

Organizace

Zástupce RT MAP Ing. Mirka Machová MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Zástupce ORP Mgr. Štěpánka Kučerová ORP Český Krumlov
Zástupci zřizovatelů škol Ing. Josef Troup Městys Křemže (oblast Podkletí)
  Ing. Milan Zálešák Město Vyšší Brod (oblast Lipensko)
  Mgr. Dalibor Carda Město Český Krumlov
Vedení škol    
  Mgr. Lukáš Boháč ZŠ Plešivec, Český Krumlov
  Mgr. Petr Holba ZŠ a MŠ Chvalšiny
Neformální vzdělávání a SVČ Mgr. Jakub Pich Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Zástupce KAP Ing. Martin Kolář KAP Jihočeský kraj
Zástupce rodičů Ing. Irena Vacková Spolek Kamínky
Zástupci MAS Ing. Marta Krejčíčková MAS Rozkvět z. s.
  Ing. Eva Tarabová MAS Pomalší o. p. s.
Centrum podpory SRP Bc. Gabriela Švehlová NIDV České Budějovice
Lokální konzultant ASZ nerelevantní  
Zástupce ITI, IPRÚ nerelevantní  
Učitelé   osloveni, zapojili se do PS
Zástupci ŠD, ŠK   osloveni
Zástupci ZUŠ   osloveni
Obce, které nezřizují školu   osloveni
     
Další zástupci nepovinného sektoru Mgr. Helena Nekolová Jihočeská hospodářská komora, Č. K.
  Mgr. Jakub Průcha Pedagogicko-psychologická poradna Český Krumlov
  Mgr. Viktorie Kušnirenková SVP Spirála
  Mgr. Ingrid Jílková ICOS Český Krumlov o. p. s.
  Mgr. Alena Nováková Mateřské centrum Křemílek Křemže
 

Dokumentu Řídícího výboru projektu MAP II:

Statut ŘV - MAP II ORP Český Krumlov

Jednací řád ŘV - MAP II ORP Český Krumlov

Jednací řád ŘV - MAP II ORP Český Krumlov (913.6 kB) (aktualizace k 1. 6. 2021)

Komunikační struktura - MAP II ORP Český Krumlov

Organizační struktura - MAP II ORP Český Krumlov (+příloha)

 

Složení Řídícího výboru a dokumenty Řídícího výboru projektu MAP I (projekt ukončen) naleznete níže:

Složení ŘV MAP ORP Český Krumlov (k 31. 12. 2017)

Statut ŘV MAP ORP Český Krumlov

Jednací řád ŘV MAP ORP Český Krumlov

Principy projektu MAP

Komunikační strategie MAP - zapojení dotčené veřejnosti

 

Jednání Řídícího výboru MAP I:

Ustavující ŘV, 2. 6. 2016 - pozvánka, zápis, prezentace, prezenční listina

ŘV - hlasování per rollam, 23. 8. 2016 - zápis

ŘV - 2. 11. 2016 - pozvánka, zápis, prezentace

ŘV - hlasování per rollam, 23. 2. 2017 - zápis

ŘV - 18. 5. 2017 - pozvánka, zápis, prezenční listina

ŘV - hlasování per rollam, 12. 7. 2017 - zápis

ŘV - 13. 12. 2017 - zápis, prezenční listina

V rámci projektu MAP II fungují následující PRACOVNÍ SKUPINY:

Pracovní skupiny byly ustanoveny na jednání Řídícího výboru projektu dne 3. 10. 2018.

Podklady k pracovním skupinám najdete v sekci "Klíčové aktivity projektu."

Složení pracovních skupin je následující (podle potřeby je operativně doplňováno):

 

PS financování
Ing. Mirka Machová - MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. (garant PS)
Ing. Marta Krejčíčková - MAS Rozkvět z. s. (manažerka)
Ing. Eva Tarabová Ph.D. - MAS Pomalší o. p. s. (manažerka)
Ing. Josef Troup - mikroregion Podkletí (starosta městyse Křemže)

Obsah práce PS financování

Proběhlá setkání PS financování: 19. 11. 2018, 20. 2. 2019, 28. 3. 2019, 29. 5. 2019, 15. 10. 2019, 15. 4. 2020, 23. 6. 2020, 7. 9. 2020, 21. 10. 2020, 30. 11. 2020, 27. 5. 2021

 

PS čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
Alena Hronková - MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. (garant PS)
Mgr. Lukáš Boháč - Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 (ředitel)
Mgr. Adéla Kučerová - Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s. (místopředsedkyně sdružení)
Mgr. Olga Šteflová - Základní škola a Mateřská škola Křemže (učitelka)
Mgr. Iva Votavová - Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 (učitelka)

Mgr. Irena Vacková - Kláštery Český Krumlov (muzejní pedagožka, zástupce rodičů)

Mgr. Lenka Augustinová - Základní škola a Mateřská škola Kájov (ředitelka)
Mgr. Vendula Vernerová - Základní škola a Mateřská škola Holubov (ředitelka)

Obsah práce PS čtenářská gramotnost

Proběhlá setkání PS čtenářská gramotnost: 12. 12. 2018, 19. 2. 2019, 23. 4. 2019, 11. 6. 2019, 15. 10. 2019, 22. 4. 2020, 26. 5. 2020, 7. 10. 2020, 27. 1. 2021, 6. 4. 2021, 25. 5. 2021

 

PS matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
Alena Hronková - MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. (garant PS)
Mgr. Petr Holba - Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny (ředitel)
Mgr. Alena Nováková - MC Křemílek (koordinátorka MC, zástupce rodičů)
Mgr. Iveta Nováková - externista
Mgr. Šárka Papežová - Základní škola a Mateřská škola Zubčice (učitelka)
Mgr. Lenka Součková - Základní škola a Mateřská škola Frymburk
Mgr. Leona Hradecká - Základní škola a Mateřská škola Kájov

Obsah práce matematická gramotnost

Proběhlá setkání PS matematická gramotnost: 12. 12. 2018, 21. 2. 2019, 24. 4. 2019, 19. 6. 2019, 15. 10. 2019, 22. 4. 2020, 27. 5. 2020, 6. 10. 2020, 27. 1. 2021, 6. 4. 2021, 25. 5. 2021

 

PS pro rovné příležitosti
Mgr. Štěpánka Kučerová - MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. (garant PS)
Mgr. Jakub Průcha - Pedagogicko-psychologická poradna, Český Krumlov (vedoucí pracoviště
Mgr. Adam Fikejs - Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov (zástupce ředitele)
Mgr. Ingrid Jílková - ICOS Český Krumlov, o. p. s. (výkonná ředitelka sociálních služeb)
Mgr. Jana Jedličková - ZŠ Český Krumlov, Kaplická (ředitelka)
Mgr. Halka Jánová - ZŠ a MŠ Větřní (ředitelka)
Mgr. Viktorie Schönbauer Kušnirenková - SVP Spirála (etoped)

Obsah práce PS Rovné příležitosti (15.25 kB)

Proběhlá setkání PS rovné příležitosti: 17. 12. 2018, 5. 3. 2019, 8. 4. 2019, 4. 6. 2019, 4. 11. 2019, 10. 12. 2019, 21. 4. 2020. 15. 6. 2020, 24. 11. 2020, 11. 5. 2021, 15. 6. 2021

Workshop rovné příležitosti: 12. 12. 2018

 

V rámci projektu MAP I fungovaly tzv. DISKUZNÍ SKUPINY - otevřené platformy, kterých se mohli zúčastnit všichni, kteří měli zájem tvořit a naplňovat vizi a cíle v oblasti školství a vzdělávání na území ORP Český Krumlov. Výstupy z diskuzních skupiny byly použity pro tvorbu AKČNÍHO PLÁNU MAP. V případě Vašeho zájmu účastnit se  na přípravě MAP kontaktujte manažerku projektu. Zrealizované diskuzní skupiny:

6. 10. 2016 se v Centru pro pomoc děti a mládeži Český Krumlov sešla diskuzní skupina Volnočasové aktivity

24. 11. 2016 se ve Zlaté Koruně sešla diskuzní skupina Zřizovatelé

6. 12. 2016 se v Černé v Pošumaví sešla společná diskuzní skupina Zřizovatelé a Školy

28. 3. 2017 se v Českém Krumlově konalo setkání ředitelů ZŠ a MŠ

 

Realizátor projektu:

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s.

www.masbln.cz

 

KONTAKTNÍ OSOBA PROJEKTU:

Ing. Mirka Machová - hlavní manažerka projektu, garantka PS financování

e-mail: machova@masbln.cz, telefon: 777 899 099

Mgr. Štěpánka Kučerová - garantka PS rovné příležitosti

e-mail: kucerova@masbln.cz

Alena Hronková - garantka PS čtenářská gramotnost a PS matematická gramotnost

e-mail: hronkova@masbln.cz

Od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019 mohou MŠ a ZŠ ORP Český Krumlov vyplnit dotazník zaměřený na problematiku "rovných příležitostí" a na "potřeby škol" v oblastech matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a ostatní oblasti. Členové realizačního týmu projektu v tomto období navštěvují školy a seznamují je s dotazníkovým šetřením a způsobem jejich zapojení.

 

DOTAZNÍK - POTŘEBY ŠKOL ke stažení: matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, ostatní oblasti

DOTAZNÍK - ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - mateřské školy

DOTAZNÍK - ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - základní školy

Zprávy

11.10.2021

Rodiče vstupte, máme pro vás otevřeno!

9. 11. 2011 proběhne od 17,00 na ZŠ Plešivec, Český Krumlov první série dílen pro rodiče a širokou veřejnost zaměřené na ukázkové hodiny.

Detail

29.09.2021

Online sdílení češtinářů

MAP ORP Český Krumlov pořádá další část ze série sdílení češtinářů napříč Jihočeským krajem. Sdílení se koná 13. 10. 2021 od 15,30 hod.

Detail

27.09.2021

Burza škol opět v Českém Krumlově

19. října 2021 od 9,00 do 15,00 hod. se v Českém Krumlově uskuteční již 4. ročník Burzy škol

Detail

27.09.2021

Neformální setkání matikářů ORP Český Krumlov

21. 10. 2021 se od 14,00 hod. uskuteční neformální setkání učitelů matematiky, a to na ZŠ T. G. Masaryka v Českém Krumlově.

Detail

03.09.2021

Kroužek pro žáky 7. - 9. tříd v Museu Fotoateliér Seidel

Pro žáky 7. - 9. tříd jsme na 1. pololetí školního roku 2021/2022 ve spolupráci s Museem Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově připravili pravidelný kroužek zaměřený na historii Českokrumlovska, poznávání regionu a fotografování. Bližší informace v přiložené pozvánce.

Detail

Kalendář akcí