#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Od června 2016 se začal realizovat Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) v Obci s rozšířenou působností (ORP) Kaplice

(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709).

Od května 2018 navazuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP II (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693).

Cílem místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je v základě budování partnerství a udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a zjištění plánovaných projektů a priorit jednotlivých mateřských a základních škol.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Seznam zapojených škol a dalších subjektů:

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Černou http://www.zsbenesovnc.cz

Základní škola a Mateřská škola Besednice http://www.zsbesednice.cz

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dvořiště http://zsdolnidvoriste.cz/

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Horní Dvořiště http://www.zshornidvoriste.sluzby.cz

Základní škola Omlenická, Kaplice http://www.zsomlenicka.cz

Základní škola Fantova, Kaplice http://www.fantovka.cz

Mateřská škola 1. Máje, Kaplice http://www.mskaplice.cz

Základní škola Školní, Kaplice http://www.zsskolnikaplice.cz

Mateřská škola Nové Domovy, Kaplice http://www.msndkaplice.benjamin.cz

Základní škola a Mateřská škola Malonty http://www.zsmalonty.cz

Mateřská škola Netřebice http://www.obecnetrebice.cz/index.php?id=&site=stranky&element=23&desc=materska-skola

Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě http://www.zsmsrozmital.cz

Základní škola a Mateřská škola Bujanov, příspěvková organizace

Základní škola Velešín http://www.zsvelesin.cz

Mateřská škola Velešín http://www.msvelesin.cz

 

Základní umělecká škola Kaplice http://www.zuskaplice.cz/

Základní umělecká škola Velešín http://www.zusvelesin.cz/

Dům dětí a mládeže Český Krumlov - pobočka Kaplice http://www.ddmck.cz/ddm_kaplice/index.html

Na tvorbě Strategického rámce (SR) MAP do roku 2023 regionu ORP Kaplice se podílejí všichni partneři a relevantní aktéři v území působící v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání, kteří mají zájem do tohoto procesu komunitně-expertního plánování vstoupit a aktivně se na něm podílet.

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 11, 09/2021

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 10, 03/2021

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 08, 03/2020

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 06, 03/2019

Akutalizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 05, 09/2018

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 04, 03/2018

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 02, 03/2017

SR MAP ORP Kaplice

SWOT+SWOT3

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP II:

 

Zástupce realizátora projektu MAP

Ing. Eva Tarabová - MAS Pomalší o.p.s., manažer projektu

Zástupce kraje

Mgr. Šimon Heller - Jihočeský kraj

Zástupci zřizovatelů škol

Ivana Putzerová - město Kaplice

Veronika Zemanová Korchová - obec Benešov nad Černou

Ing. Petr Vágner - město Velešín

Zástupce obcí nezřizujících ZŠ ani MŠ

Josef Čabela - obec Soběnov

Vedení škol

Mgr. Jana Drdáková - ZŠ Fantova Kaplice

Mgr. Luděk Kopřiva - ZŠ Velešín

Mgr. Libuše Pařízková - ZŠ Omlenická Kaplice

Učitelé

Mgr. Jana Stejskalová - ZŠ a MŠ Malonty

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

Mgr. Ivana Žáčková - Charita Kaplice

Eliška Nováková - RC Budíček Kaplice

Petr Špatný, Dipl.um. - DDM Český Krumlov, pobočka kaplice

Zástupci ze školních družin, klubů

Romana Bouchalová

Zástupci základních uměleckých škol

Mgr. Anežka Opekarová - ZUŠ Kaplice

Zástupce KAP

Ing. Martin Kolář

Zástupce NIDV

Bc. Gabriela Švehlová

Zástupce rodičů

Mgr. Pavlína Bláhová

Zástupce MAS působících na území MAP

Ing. Magdalena Chytrová - MAS Sdružení Růže, z.s.

Zástupce ORP

Mgr. Libor Lukš

Zástupce odboru školství

Bc. Richard Čáp

Obsazení pracovních skupin MAP II, které budou řešit jednotlivé oblasti rozvoje vzdělávání na Kaplicku:

 

1. Pracovní skupina pro financování:

Obsahem práce pracovní skupiny pro financování je zejména plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Místní lídr: Mg. Libor Lukš

jméno pozice organizace
Mgr. Libor Lukš vedoucí PS Město Kaplice
Ivana Putzerová konzultant Město Kaplice
Ing. Michaela Kuthanová člen MŠ 1. Máje, Kaplice
Mgr. Pavel Petr člen ZŠ Školní Kaplice

 

2. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka:

Obsahem práce pracovní skupiny je především výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Místní lídr: Mg. Jana Sejskalová
Odborník ICT: Mgr. Luděk Kopřiva

jméno pozice organizace
Mgr. Jana Stejskalová vedoucí PS ZŠ a MŠ Malonty
Mgr. Jana Drdáková konzultant ZŠ Fantova Kaplice
Mgr. Luděk Kopřiva člen ZŠ Velešín
Mgr. Leona Vejsová člen ZŠ a MŠ Horní Dvořiště

 

3. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je především výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Místní lídr: Mg. Radomíra Stoličková
Odborník ICT: Mgr. Roman Vraspír

jméno pozice organizace
Mgr. Radomíra Stoličková vedoucí PS ZŠ a MŠ Bujanov
Ing. Bc. Miluše Návorková konzultant ZŠ a MŠ Malonty
Mgr. Dana Vacková člen ZŠ a MŠ Besednice
Mgr. Roman Vraspír člen ZŠ Fantova Kaplice

 

4. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce pracovní skupiny je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Místní lídr: Mg. Jana Drdáková

jméno pozice organizace
Mgr. Jana Drdáková vedoucí PS ZŠ Fantova Kaplice
Mgr. Libor Lukš konzultant Město Kaplice
Mgr. Anežka Opekarová člen ZUŠ Kaplice
Mgr. Pavel Petr člen ZŠ Školní Kaplice

 

5. Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání a péči

Obsahem práce pracovní skupiny je především podpora rozvoje a zkvalitňování oblasti předškolního vzdělávání a péče na Kaplicku. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Místní lídr: Eliška Nováková
Odborník ICT: Mgr. Jana Stejskalová

jméno pozice organizace
Eliška Nováková vedoucí PS RC Budíček Kaplice
Zdeňka Bečvářová konzultant MŠ Nové Domovy Kaplice
Mgr. Jana Stejskalová člen ZŠ a MŠ Malonty
Kamila Včelová člen RC Budíček Kaplice
Mgr. Andrea Staňková člen MŠ Nové Domovy Kaplice

 

 

 

 

 

Dokumenty MAP II

Připomínkování - srpen 2019

Vážené členky a vážení členové Řídícího výboru,
   
v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kaplice – MAP II byla aktualizována analytická a strategická část dokumentu. Ve strategické části se jedná se o návrh konkrétních aktivit pro MAP resp. Roční akční plán na školní rok 2019/2020.

Případné připomínky nebo doplňující návrhy zasílejte, prosím, na email planujeme@seznam.cz do úterý 27. 8. 2019 (s uvedením dokumentu a čísla stránky).


Po vypořádání připomínek proběhne schválení finální verze dokumentu na jednání Řídícího výboru MAP II.

 

Další dokumenty a výstupy MAP II

 

Dokumenty MAP I

Prezentace ze Závěrečné konference MAP:

Co nám MAPy daly a vzaly

Jihočeské zemědělské muzeum

KAP - IKAP

O projektu MAP ORP Kaplice

Studijní centrum BASIC

Šablony II

Zřizovatel a škola

Odkaz na video - Jak se MAPovalo v Českém lese

 

Další dokumenty MAP I

 

Existující strategické dokumenty v území mající souvislost s oblastí vzdělávání

  • Strategie na národní úrovni:

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 - Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016-2018 http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2018 - 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf

 

  • Strategie na krajské úrovni:

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016 - 2020 http://www.kraj-jihocesky.cz/281/koncepce_z_oblasti_vychovy_vzdelavani_a_sportu.htm

 

  • Strategie na regionální úrovni:

Strategie území správního obvodu ORP Kaplice v oblasti předškolního výchovy a základního školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství http://www.maspomalsi.cz/wp-content/uploads/2015/04/9knmvt-kaplice-1_2_oprava_viii_16032015_final_v.pdf

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Pomalší http://www.maspomalsi.cz/projekt-sms-cr/spoluprace-pri-realizaci-projektu/

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Pomalší. Pracovní verze dokumentu http://www.maspomalsi.cz/strategie-2014-2020/dokumenty/

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Růže http://mas.sdruzeniruze.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=100135&id_dokumenty=14601

Aktualizace akčního plánu SMO Pomalší pro období 2014 - 2020 http://www.pomalsi.cz/www/smopomalsi/fs/aktualizace-akcniho-planu-smo-pomalsi-2014-2020-2015-1-.pdf

Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Kaplice http://www.mestokaplice.cz/mesto-33/komunitni-plan/

 

 

 

 

17.12.2018

Setkání parcovních skupin MAP II

Setkání parcovních skupin MAP II

Dne 14. 11. 2018 proběhlo setkání pracovních skupin.

Detail

14.12.2018

Vyhlášení výsledků fotosoutěže "Podzim na Kaplicku"

Vyhlášení výsledků fotosoutěže "Podzim na Kaplicku"

Vyhlášení výsledků fotosoutěže proběhlo u příležitosti uskutečnění konference Plánujme, realizujme a vzdělávejme se, která proběhla 22. listopadu 2018 v Bistru Pučegl v Kaplici. Vyhlášeno bylo celkem 11 výherců ze dvou kategorií a dvou podkategorií. Jejich vítězné snímky byly vystaveny na konferenci a ke shlédnutí jsou také v této fotogalerii. Všem účastníkům fotosoutěže děkujeme za účast a zaslané fotografie.

Detail

05.12.2018

Exkurze Letem světem

Exkurze Letem světem

Exkurze proběhla 3. prosince 2018 a účastníci navštívili ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší, ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice a ZŠ Třeboň, Na Sadech 375.

Detail

05.12.2018

Konference Plánujme, realizujme a vzdělávejme se

Konference Plánujme, realizujme a vzdělávejme se

Konference se uskutečnila 22.listopadu 2018 v Bistru Pučegl v Kaplici. Konference o vzdělávání na Kaplicku ustavila pracovní skupinu pro rovné příležitosti, která pomůže zefektivnit spolupráci škol.

Detail

01.12.2017

Závěrečná konference MAP

Závěrečná konference MAP

Konference se uskutečnila 29. listopadu 2017 v Bistru Pučegl v Kaplici.

Detail

Aktuality

22.03.2021

Lockdownová snídaně s řediteli – Jak rozvíjet kariérové poradenství

Tradiční akce MAP II na Kaplicku s názvem „Snídaně s řediteli“ proběhla v online podobě ve čtvrtek 11.3.2021, tentokrát pouze pro ředitele ZŠ s 2. stupněm.

Detail

16.12.2020

PF 2020 od MAS Pomalší

Hodnotnou potravu pro tělo i duši a příjemné teplo krbu přeje do roku 2021 tým MAS Pomalší

Detail

15.10.2020

Umíme učit Einsteiny?

Nejen na otázku jak a zda umíme učit mladé Alberty Einsteiny, Nicola Tesly nebo Antoníny Dvořáky dostali odpověď účastníci kurzu PRÁCE S NADANÝMI DĚTMI, který pro pedagogy a odborníky z ORP Kaplice pořádala MAS Pomalší v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II.

Detail

27.08.2020

Učení zážitkem - workshop pro učitele s využitím virtuální reality

Virtuální realita se postupně stává součástí naší pracovní i osobní reality a nejinak je tomu i ve vzdělávání.

Detail

25.06.2020

Chemie nás baví - testujeme nové atraktivní pokusy

Chemikáři na základních školách v ORP Kaplice zkouší chemické sady umožňující provádění netradičních experimentů.

Detail

Akce v regionu

Zprávy z regionu

22.03.2021

Lockdownová snídaně s řediteli – Jak rozvíjet kariérové poradenství

Tradiční akce MAP II na Kaplicku s názvem „Snídaně s řediteli“ proběhla v online podobě ve čtvrtek 11.3.2021, tentokrát pouze pro ředitele ZŠ s 2. stupněm.

Detail

16.12.2020

PF 2020 od MAS Pomalší

Hodnotnou potravu pro tělo i duši a příjemné teplo krbu přeje do roku 2021 tým MAS Pomalší

Detail

15.10.2020

Umíme učit Einsteiny?

Nejen na otázku jak a zda umíme učit mladé Alberty Einsteiny, Nicola Tesly nebo Antoníny Dvořáky dostali odpověď účastníci kurzu PRÁCE S NADANÝMI DĚTMI, který pro pedagogy a odborníky z ORP Kaplice pořádala MAS Pomalší v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II.

Detail

27.08.2020

Učení zážitkem - workshop pro učitele s využitím virtuální reality

Virtuální realita se postupně stává součástí naší pracovní i osobní reality a nejinak je tomu i ve vzdělávání.

Detail

25.06.2020

Chemie nás baví - testujeme nové atraktivní pokusy

Chemikáři na základních školách v ORP Kaplice zkouší chemické sady umožňující provádění netradičních experimentů.

Detail

18.12.2019

30 let svobody a demokracie aneb 17. listopad ve školách na Kaplicku

Školy v regionu Kaplicka si velmi kreativním a poučným způsobem připomněly důležité výročí našich dějin. Podívejte se na videoprezentaci ze školních akcí!

Detail

17.12.2019

PF 2020

Klidné svátky a dobrý rok 2020 přeje MAS Pomalší. Mňau!

Detail

13.12.2019

Konference v Kaplici nabídla ředitelům škol balík inspirace

Přes třicet ředitelů škol, jejich zástupců a dalších pracovníků vzdělávacích institucí se sešlo ve čtvrtek 21. listopadu na konferenci s názvem „Spolupráce, inspirace, aplikace“.

Detail

21.10.2019

Spisovatelka Martina Málková: Když vás odmítne dvacáté nakladatelství, které jste oslovili, jděte do jednadvacátého. Nevzdávejte to!

Spisovatelka Martina Málková, ilustrátor Jindra Čapek a kytarista Radek Interholz besedovali ve velešínské knihovně. Čapek zaujal zážitky z období před zatopením údolí Malše vodami římovské přehrady.

Detail

21.10.2019

Ředitelé škol z Kaplicka za zkušenostmi v Prachaticích

Jak umějí školy pracovat s tématem mezigenerační spolupráce? Jak učí žáky vytvářet multimediální výstupy? A jak se podařilo vybudovat téměř jediný plnohodnotný Montessori program v kraji při státní ZŠ? Odpovědi nejen na tyto otázky jeli hledat vedoucí pracovníci škol z Kaplicka na prachatické ZŠ v rámci oblíbené každoroční exkurze „Letem světem“.

Detail