#

Metodické kabinety SYPO

#
#
#

2. ročník proběhne 8.11.2022

#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Letem světem za inspirací po moderních venkovských školách a s přehlídkou robůtků navrch

Typ: ostatní
V pondělí 25.10. jsme vyrazili se skupinou vedoucích pracovníků škol z Kaplicka na tradiční exkurzi Letem světem, abychom nasbírali různé inspirace z okolních škol. Ačkoli se vždy zajímáme o řadu věcí z provozu navštívené školy, na každém místě si vybíráme určité nosné téma.

Pro letošní exkurzi to byla moderní výuka přírodovědných předmětů, komunitní působení školy, hodnocení bez známek a nakonec robotické pomůcky pro novou informatiku.

První z navštívených škol – ZŠ a MŠ Šindlovy dvory – je rozdělena do pěti budov. Škola byla rozšířena o II. stupeň ZŠ teprve před několika lety, a právě pavilon II. stupně je nejnovější budovou. Výstavba byla podpořena z programu IROP, a i díky tomu jsou v budově k vidění moderní učebny a prostory. Vedle cvičné kuchyňky pro žáky pro nás byla inspirativní i počítačově vybavená jazyková učebna, v níž speciální serverové řešení umožňuje různé propojování žáků, jejich spojování do skupin apod. a samozřejmě nabízí řadu audiovizuálních funkcí.

Ze školních prostor jsme nejvíce času věnovali nové učebně přírodovědných předmětů. V ní nejsou obvykle uspořádané lavice, nýbrž centrální členitý stůl s přívody elektřiny, vody atd., který usnadňuje skupinovou práci na různých pokusech. Z řady pomůcek, jimiž je učebna vybavena, byly nejzajímavější moderní měřící sady na fyziku a chemii. Ty obsahují různá čidla a součástky, které se propojí přímo do počítače a v něm se výstupy přímo zobrazují a dále zpracovávají. Sada notebooků je v učebně stabilně k dispozici včetně centrální dobíjecí stanice. Takto moderně pojatý způsob výuky jde s dobou, pro žáky je atraktivní, a hlavně v nich může zanechat větší porozumění o možnostech vědy a techniky v současném světě.

Exkurze pokračovala do nedaleké ZŠ a MŠ Dubné. Ta se ve shodě s vedením obce profiluje jako moderní vesnická škola. Toto označení v sobě spojuje dvě věci. Jednak jde o průběžné propojování školy se životem obce, což škola naplňuje řadou akcí pořádaných pro rodiče a veřejnost, jako jsou školní plesy, různé závody a běhy, představení v kulturním domě apod. Škola do akcí pro komunitu zapojuje i školní jídelnu – pořádá večeře při svíčkách, týdny podle různých světových kuchyní a další. Ve spolupráci s obcí byl dokonce zřízen Nadační fond ZŠ a MŠ Dubné, který nejen na pořádaných akcích získává finanční prostředky a pak je věnuje na různé prospěšné věci pomáhající např. sociálně potřebným žákům.

Druhý, „moderní“ aspekt v pojetí školy znamená průběžnou snahu o zkvalitňování výuky a zavádění nových postupů. Snad nejvýraznějším prvkem z této oblasti je právě hodnocení bez známek. Škola nedávno opustila tradiční stupnici 1-5 a zavedla škálu od 1 do 100 bodů doplněnou pololetním slovním hodnocením. Ačkoliv se jedná o zdánlivě kosmetickou úpravu, přechod celé školy na takový systém nebyl úplně snadný. Určitě však přinesl pozitiva ve vnímání žáků, pedagogů i rodičů – žáci již nejsou škatulkováni na „jedničkáře, dvojkaře …“, jsou tedy i méně stresováni, podrobnější bodová škála spravedlivěji popisuje dosaženou úroveň znalostí. Škola však dobře ví, že cílem je především formativní hodnocení, které spíše než závěrečným ohodnocením získaných znalostí je nástrojem průběžné komunikace a zpětné vazby o průběhu vzdělávacího procesu. Pedagogický sbor se nechal proškolit v této problematice a ustanovil pracovní skupinu, která pomůže prvky formativního hodnocení postupně zavádět.

V odpoledním bloku exkurze jsme zavítali do Digi Hubu v Jihočeském vědeckotechnickém parku. Tato instituce se snaží v regionu podporovat moderní vzdělávání v digitálních technologiích, takže nám připravila ukázky různých programovatelných a robotických pomůcek, které lze začlenit do výuky. Mohli jsme si vyzkoušet robůtky vhodné od MŠ až po pokročilejší žáky na II. stupni. Ty jednodušší se ovládají směrovými tlačítky nebo čárovými či barevnými kódy na podložce, pokročilejší se dají sofistikovaněji programovat a kombinovat s různými čidly a signály, na které reagují. Lze rovněž spojovat nebo synchronizovat více robotů dohromady či je zapojovat do větších konstrukcí, neboť mohou být kompatibilní s různými stavebnicemi. Vedle robůtků jsme se seznámili i se superlevnými počítači a programovatelnými destičkami o velikosti kreditní karty či s laserovou vypalovačkou do dřeva a překližky.

Již teď víme, že inspirace z této exkurze neupadnou v zapomnění. Některé z účastníků zaujaly robotické pomůcky natolik, že zkusíme domluvit samostatné workshopy zaškolení pedagogů v jejich používání, a to pro více škol na Kaplicku. A možná i využijeme inspiraci v hodnocení žáků a skrze podobná školení jako v Dubném pomůžeme školám v našem území rozvíjet i tento veledůležitý aspekt výuky.

Co dodat závěrem? Že úspěch exkurze byl zaručen především skrze velkou vstřícnost a ochotu ředitelů hostujících pracovišť a patří jim za to velký dík nás všech. Rovněž děkujeme účastníkům za aktivní účast a ochotu obohacovat se o nové věci. U další exkurze Letem světem se budeme těšit na viděnou!


Vytvořeno: 8. 11. 2021
Poslední aktualizace: 8. 11. 2021 09:44
Autor: Martin Střelec