#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Záložky

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINACOVÁN EU

 

Vítejte na stránkách "MAP" pro ORP Strakonice,

od 1.9.2018 pokračujeme v "mapování" na území ORP Strakonice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074. V rámci téměř čtyřletého projektu plánujeme navázat na aktivity a plány z předchozího projektu, podpořit spolupráci v území a přispět tak k rozvoji škol. Zapojení do projektu a účast na aktivitách projektu je bez finanční spoluúčasti, tedy zcela ZDARMA.

Pozvánka do pracovních skupin MAP II pro ORP Strakonice, využijte možnost zapojit se do pracovních skupin a podílet se na aktivitách projektu. Zájemci mohou kontaktovat p. Kadečkovou, tel: 721 073 993, mail: lag.strakonicko@seznam.cz

 

Aktuální SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL do MAP II

Identifikace dotčené veřejnosti - seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let

 

Cílem místních akčních plánů vzdělávání je vybudování partnerství a udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a zjištění investičních a neinvestičních záměrů základních a mateřských škol na území ORP Strakonice. MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Realizátorem Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Strakonice (MAP - ORP Strakonice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000051) se stala Místní akční skupina Strakonicko, z.s. Projekt je  realizován od 1. března 2016 do 28. února 2018.

 

 SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL do MAP I

 

 

 

logo OP VVV

 

 

 

Stanovení priorit a cílů k jednotlivým prioritám ve Strategickém rámci MAP II - ve Strategickém rámci MAP II byly navrženy priority a cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle byly navrženy tak, aby jejich splnění bylo  zvládnutelné kapacitami v území a splnitelné do roku 2023. Dokument k připomínkám naleznete ZDE

Stanovení vize ve Strategickém rámci MAP II - ve Strategickém rámci MAP II byla navržena vize pro rozvoj školství v ORP Strakonice do roku 2023. Tato vize byla navržena tak, aby její naplnění bylo  zvládnutelné kapacitami v území a splnitelné do roku 2023. Dokument k připomínkám naleznete ZDE.

Připomínky ke stanoveným prioritám, cílům a vizi je možné zasílat do 17. května 2019 na adresu lag.strakonicko@seznam.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Strakonicko, z. s. ve Strakonicích na adrese Palacké náměstí 1090. 


 

MAP 2

FINÁLNÍ DOKUMENTY - PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANÉ 

Plán financování akčního plánu na období 1.1.2021 - 30.6.2022

Místní akční plán vzdělávání  - ORP Strakonice 2020

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice červen 2019

Místní akční plán na 18 měsíců 1.1.2021 - 30.6.2022 

Místní akční plán na 18 měsíců 1.7.2019 - 31.12.2020

Místní akční plán 1.1.2018 - 31.6.2019

 

Aktualizace přílohy č. 1 Investiční a další priority pro MAP II pro ORP Strakonice k 26.5.2021 (pro čerpání období 2021-2027) !!!

Aktualizace přílohy č. 1 Investiční a další priority pro MAP II pro ORP Strakonice k 26.5.2021 (pro čerpání období 2014 -2020) !!!

 

Aktualizace přílohy č. 1 Investiční a další priority pro MAP II pro ORP Strakonice k 26.11.2020

Aktualizace přílohy č. 1 Investiční a další priority pro MAP II pro ORP Strakonice k 4.5.2020

Aktualizace přílohy č. 1 Investiční a další priority pro MAP II pro ORP Strakonice k 15.10.2019

Aktualizace přílohy č. 1 Investiční a další priority pro MAP II pro ORP Strakonice k 4.3.2019

 

SWOT 3 analýza - výstup minikonference zaměřené na předškolní vzdělávání 

SWOT 3 analýza - výstup PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

SWOT 3 analýza - výstup PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

SWOT 3 analýza - výstup PS pro rovné příležitosti 

SWOT 3 analýza - nastavení rovných příležitostí v území ORP Strakonice 

 

AGREGOVANÝ POPIS POTŘEB ŠKOL

Agregovaný popis potřeb škol 2020

Agregovaný popis potřeb škol ORP Strakonice   únor 2019

 

ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ STRUKTURA

Aktualizovaná organizační struktura pro MAP IAktualizovaná organizační struktura a komunikační plán MAP II 2020 

Organizační struktura a komunikační plán MAP II

Formulář pro vyjádření námětů, připomínek pro MAP II

 

EVALUACE A HODNOCENÍ 

Infolist o průběhu projektu MAP II pro ORP Strakonice 1.3.2021 - 31.8.2021

Infolist o průběhu projektu MAP II pro ORP Strakonice 1.9.2020 - 28.2.2021

Infolist o průběhu projektu MAP II pro ORP Strakonice 1.3.2020 - 31.8.2020

Infolist o průběhu projektu MAP II pro ORP Strakonice 1.9.20219 - 28.2.2020

Infolist o průběhu projektu MAP II pro ORP Strakonice 1.3.2019 - 31.8.2019

Infolist o průběhu projektu MAP II pro ORP Strakonice 1.9.2018-28.2.2019

 

Průběžná sebehodnotící zpráva  8/2021

Evaluace pro členy Řídícího výboru MAP II ORP Strakonice 9/2018 - 6/2020

Plnění indikátorů projektu MAP II  8/2021

Plnění indikátorů projektu MAP II  9/2020

Evaluace naplňování priorit a cílů projektu MAP II 9-11/2020

Průběžná sebehodnotící zpráva 8/2020

Hodnocení akčního plánu 1.1.2018 - 30.6.2019

Seznam a popis evaluací MAP II pro ORP Strakonice

Hodnocení plnění cílů a opatření k rovným příležitostem na území ORP Strakonice za školní rok 2019/2020

Zhodnocení stavu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a inkluzivity v ORP Strakonice březen 2020

Zhodnocení stavu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a inkluzivity v ORP Strakonice podzim 2019

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ORP STRAKONICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ORP STRAKONICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO NEFORMÁLNÍ ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP STRAKONICE

 

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRU

Seznam místních lídrů pro oblast rozvoje čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 1.9.2021

Seznam místních lídrů pro oblast rozvoje matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Seznam místních lídrů pro oblast rozvoje čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

"PŘIDANÁ HODNOTA" AKTIVIT PROJEKTU

Současná literatura pro mládež 6. - 9. třída 2020

Ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích 

EKO POHÁDKY - výstup ze vzdělávacího programu realizačního týmu "Planeta můj domov" 2020

Soubor pohádek, které napsali žáci ZŠ a MŠ Cehnice, ZŠ a MŠ Čestice a ZŠ a MŠ Střelské Hoštice. Jak je patrné již z názvu, pohádky jsou zaměřeny na ekologii, třídění odpadu a péči o životní prostředí. Texty pohádek jsou doplněny obrázky, které též tvořili žáci škol z území ORP Strakonice. Korektura textů: Mgr. Robert Kostěnec, ZŠ a MŠ Katovice.

Inspiromat pro pedagogy 2020  

Realizační tým MAP II ORP Strakonice a členové pracovních skupin připravili inspirovat pro pedagogy. Dokument obsahuje odkazy na materiály k výuce v nouzovém stavu, které požívají Vaši kolegové z ORP Strakonice. Jedná se především o výuku matematiky, českého jazyka, cizích jazyků a práce s žáky se SVP.

 

 

MAP I

DOKUMENTY (VÝSTUPY) MAP ORP STRAKONICE: 

Místní akční plán vzdělávání - ORP Strakonice

Příloha č. 1 Investiční a další priority

Příloha č. 2 Memorandum o spolupráci MAP - ORP Strakonice

Seznam signatářů Memoranda o spolupráci MAP - ORP Strakonice je k nahlédnutí v kanceláři MAS Strakonicko, z.s.

 

Průběžná evaluační zpráva MAP ORP Strakonice za rok 2016

Zpráva o průběhu projektu, 2.5.2017

 

Aktuální verze schválená Řídícím výborem k 12.12.2017:

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice

Příloha č.1 Investiční a další priority

SWOT 3 - analýza prioritních oblastí SR MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice

Veřejné přípomínkování dokumentů bylo možné od 6.11.2017 do 20.11.2017

 

Neaktuální verze schválená Řídícím výborem k 27.3.2017:

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice

Příloha č.1 Investiční a další priority

SWOT 3 - analýza prioritních oblastí SR MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice

Veřejné přípomínkování dokumentů bylo možné od 1.3.2017 do 10.3.2017

 

Neaktuální verze schválena Řídícím výborem k 29.8.2016:

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice

Příloha č.1 Investiční a další priority

SWOT 3 - analýza prioritních oblastí SR MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice 

Veřejné přípomínkování dokumentů bylo možné od 10.8.2016 do 23.8.2016

 

PODKLADY ke Strategickému rámci MAP - ORP Strakonice:

Strategie území správního obvodu ORP Strakonice         Akční plán inkluzivního vzdělávání na 2016 - 2018

Strategie vzdělávací politiky do roku 2020                      Akční plán rozvoje území ORP Strakonice 2016/2017

Na tvorbě Strategického rámce (SR) MAP do roku 2023 regionu ORP Strakonice se podílejí všichni partneři a relevantní aktéři v území působící v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání. 

 

 

 

MŠMT letní kempy 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

příjem žádostí probíhá od 6. 4. 2021 do 30. 4. 2021

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021?fbclid=IwAR2mco62cLX50csc1El1QKc7cYTjME21KhmZDDrsoQaFcyDPzU5xTsV4agg

 

Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč a výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč vypisovaný Národní sportovní agenturou

Jedná se o program Regionální sportovní infrastruktury 2020-2024, který je zaměřen na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

Výsledkem realizace musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu.

Příjem žádostí probíhá od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022.

https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/

https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/

 

18. výzva IROP - MAS Strakonicko, z.s. - Podpora vzdělávání v ZŠ II

termín pro podání žádosti od 11.5.2020 do 31.7.2020

Veškeré informace na níže uvedeném odkazu

https://www.strakonicko.net/mas/irop18.asp

 

Dotace Jihočeského kraje, do 9.3.2020

Opatření č. 1: Cílem tohoto opatření je vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel učebními pomůckami investičního i neinvestičního charakteru zaměřenými na podporu technického vzdělávání dětí a žáků, zejména s důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, technické tvořivosti a konstrukčního a experimentálního myšlení. Dále pak vybavení a úpravy školních zahrad mateřských a základních škol s cílem rozvoje pohybových schopností a dovedností dětí a žáků a rozvoje jejich environmentálního myšlení.

Opatření č. 2: Cílem tohoto opatření je podpora rekonstrukce budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. Budou podporovány dílčí aktivity a energeticky úsporná opatření, která povedou k celkovému snížení energetické náročnosti budov a objektů mateřských škol, základních škol a školských zařízení těchto zřizovatelů.

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#818

 

Společný program česko-německých setkávání dětí Odmalička

Uzávěrka: 9. leden (akce realizované od února do srpna 2020)

                5. červenec (akce od července do prosince 2020)

Určený pro:

- setkávání českých a německých dětí do 6 let

- podpoře nových a nově vznikajících přeshraničních partnerství předškolních zařízení

- setkávání českých a německých pedagogů MŠ za účelem přípravy či evaluace setkávání dětí ….

Vhodným žadatelem jsou

- mateřské školy

- zřizovatelé mateřských škol

- zapsané spolky a další organizace pracující s dětmi do 6 let

Výše dotace max. 15 000 Kč

http://www.tandem-org.cz/predskolni/programy-a-projekty/program-podpory-odmalicka

 

Datace jihočeského kraje, uzávěrka  17.1.2020 do 12:00 hodin

Jihočeský kraj vyhlásil řadu nových grantových programů

Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji

Podpora sportu

Podpora kultury

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2020

Podpora rodinné politiky

Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene

 

Výzva č. 7/2019: přírodní zahrady

K čemu je dotace určená

Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.

Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.

Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

 

Kdo může žádat

Obce,

předškolní zařízení mateřské školy,

lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny,

základní školy,

střední školy,

domy dětí a mládeže,

příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO,

nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO

Příjem žádostí: 3.2.2020-31.3.2020

https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady

Výzva 111 OPZ podpora na vybudování a provoz dětských skupin 

- provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,

- vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Skupiny pro veřejnost a i podnikové dětské skupiny (více pod odkazem)

Obce i svazky jsou vhodným žadatelem

Výše dotace až 95 % (min. cca 550 tis. max. cca 9 mil. Kč  přesné částky pod odkazem) NNO a i třeba MAS až 100 %

Uzávěrka je 15. 8. 2019, 16:00 hodin

https://www.esfcr.cz/vyzva-111-opz

 

112. výzva ESF

Výzva podporuje provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech: 1) Dětská skupina pro veřejnost  2) Podniková dětská skupina. Obce i svazky jsou vhodným žadatelem.

Výše dotace až 95 % (NNO až 100 %) min. 547 tis. Kč, max. 8,62 mil. Kč

Uzávěrka 31. 05. 2019 

https://www.esfcr.cz/vyzva-112-opz

 

IROP - Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Alokace výzvy je 456 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a je určena na podporu rozvoje infrastruktury škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Účelem výzvy je podpořit infrastrukturu uvedených škol a školských zařízení s cílem zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět tak k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu

 

Nadace ČEZ - Oranžové hřiště, 2. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html

 

Připravované výzvy OPVV, leden 2019

Plánovaná výzva č. 02_18_071 - Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Plánovaná výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro SVL II

Plánovaná výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se zdravotním postižením II

https://opvvv.msmt.cz/planovane-vyzvy

 

Granty Jihočeského kraje, 2. 1. 2019 - 18. 1. 2019

Také v roce 2019 podpoří Jihočeský kraj sérií grantů různé aktivity v oblasti mimoškolní práce s dětmi a mládeží a EVVO. 
Do 18.1.2019 je možné podávat také žádosti v oblasti školství - hlavním cílem uvedeného dotačního programu je vytváření potřebných materiálních podmínek pro zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí a žáků a zajištění úsporného provozu školních budov v obcích Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. 

grantový program PODPORA ŠKOLSTVÍ:

Opatření č. 1: Cílem tohoto opatření je vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel učebními pomůckami investičního i neinvestičního charakteru zaměřenými na podporu technického vzdělávání dětí a žáků, zejména s důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, technické tvořivosti a konstrukčního a experimentálního myšlení. Dále pak vybavení a úpravy školních zahrad mateřských a základních škol s cílem rozvoje pohybových schopností a dovedností dětí a žáků a rozvoje jejich environmentálního myšlení.

Opatření č. 2: Cílem tohoto opatření je podpora rekonstrukce budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. Budou podporovány dílčí aktivity a energeticky úsporná opatření, která povedou k celkovému snížení energetické náročnosti budov a objektů mateřských škol, základních škol a školských zařízení těchto zřizovatelů.

grantový program EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA:

rozděleno na: Část opatření 5.A Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství (dále EVVO a EP) – podpora činnosti jednotlivých subjektů zabývajících se EVVO a EP, podpora realizace EVVO a EP prostřednictvím síťových projektů - různé formy předávání a šíření informací v regionálním systému EVVO; Část opatření 5.B Cílená podpora EVVO ve školách - zajištění rovných příležitostí škol v Jihočeském kraji k využívání služeb EVVO.

https://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

 

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha, 28. 2. 2018 - 28. 6. 2019

Cíle výzvy Šablony II

 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky
 • https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

 

MAP 2

Evaulace vzdělávacích seminářů za školní rok 2020/2021 (375.65 kB)

Podpořené volnočasové aktivity pro školní rok 2020/2021

Vyhodnocení vzdělávacích akcí za období 2019/2020

Vyhodnocení dotazníků - spokojenost se semináři za školní rok 2018/2019

Evaluace vzdělávacích seminářů za školní rok 2018/2019

Informace o MAP II na jednání Valné hromady MAS Strakonicko, z.s. dne 25.6.2019

Přehled plánovaných aktivit 2018/2019

Besedy s Mudr. Hálkovou na téma "Pečujeme o zoubky" v roce 2019

Podpořené volnočasové aktivity 2018/2019

 

Spolupráce učitele s asistentem pedagoga 7.10.2021

Formanitivní hodnocení a role učitele v MŠ 6.10.2021

Workshop ředitelů a vedoucích pracovníků škol 4.10.2021

Praktické postupy a pomůcky z konceptu multisenzorického prostředí školky a školy 25.8.2021

Workshop pro ředitele a vedoucí pracovníky škol 17.6.2021

Kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky 17.6.2021

Změny v RVP od 1.9.2021 3.6.2021

Jak využít NEARPOD ve výuce 6.4., 13.4., 20.4.2021

Práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 19.4.2021

Rizikové chování dětí a mládeže  17.3.2021, 29.3.2021

Zápis ze společného setkání učitelů matematiky 18.3.2021

Síla smyslů ve společném vzdělávání 8.2 - 9.2.2021

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 30.9.2020

Workshop Montessori pedagogika - 10.6.2020 a 24.6.2020

Zápis z programu Bezobalový den – divadelní představení pro MŠ 3/2020

Zápis z workshopu k rovným příležitostem ve vzdělávání 12.3.2020

Zápis z minikonference zástupců MŠ 12.3.2020

"SLOVOSLET" - Kultura mluveného slova 17.2.2020

Zápis z workshopu pro veřejnost "Hyperaktivní, agresivní a problémové děti v MŠ (děti 3-6 let)" 22.1.2020

Program Bezobalový den - divadelní představení pro MŠ 25.11.2019 - 15.1.2020

"SLOVOSLET" - kultura mluveného slova 13.1.2020

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ 6.1.-7.1.2020

"SLOVOSLET" - kultura mluveného slova 2.12.2019

Vzdělávací akce s Mgr. Irenou Novotnou 7.11.2019 a 14.11.2019

Zápis z environmentálního programu Planeta můj domov – promítání dokumentárního filmu „A Plastic Ocean,“ s přednáškou Ing. Jana Juráše z Ekoporadny při Šmidingerově knihovně 26.11.2019 - 19.2.20.2020

Zápis ze setkání na enviromentální téma 26.11.2019

"SLOVOSLET" - Kultura mluveného projevu 18.11.2019

Burza škol ve Strakonicích 14.11.2019

Beseda se zaměstnanci školních jídelen 14.11.2019

Program Bezobalový den - předávání omalovánek 7.11.2019 - 28.1.2020

Netradiční techniky ve výtvarné výchově s Karlou Hátleovou 22.10.2019

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 10.10.2019

Neformální setkání ředitelů škol na území ORP Strakonice 26.9.2019

Zápis z workshou pro rodiče a veřejnost - "Aspergerův syndrom" 24.9.2019

Zápis z workshopu – diferenciace výuky matematiky s Mgr. Zirhutovou 19.9.2019

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II 9/2019

Změna financování regionálního školství - workshop pro ředitele ZŠ a MŠ 10.9.2019

Příprava besedy pro vedoucí školních jídelen 1.7.2019

Program Bezobalový den - divadelní představení pro MŠ 27.6.2019

Program Bezobalový den - divadelní představení pro MŠ 20.6.2019

Hry a pomůcky pro rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ 18.6.2019

Výměna zkušeností ve využití her a pomůcek pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 11.6.2019

Zápis z besedy na téma environmentální vzdělávání veřejnosti 5.6.2019

Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi 5.6.2019

Setkání ředitelů základních škol z ORP Strakonice z důvodu možnosti zapojit se do vzdělávacího programu etické výchovy 3.6.2019

Pečujeme o zoubky - beseda v MŠ s Mudr. Hálkovou březen - květen 2019

Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Senátu ČR 30.5.2019

Změny ve školství, workshop pro ředitele 21.5.2019

Výroba a modelování studeného porcelánu 16.5.2019

Zápis ze Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Strakonice 25.4.2019

Velikonoční čas nastvává - beseda v MŠ a ZŠ o velikonočních zvycích a tradicích - březen, duben 2019

Rozvoj čtenářské gramotnosti v MŠ a ZŠ - Velikonoční beseda a povídání s knížkou březen, duben 2019

Čtenářská a informační gramotnost 4.4.2019

Jak číst s předškoláky? Čtení a předčtenářská gramotnost v MŠ 27.3.2019 a 10.4.2019

Zápis z exkurze – prohlídka provozu firmy AstenJohnson, s.r.o. 27.3.2019

Divadelní představení Víti Marčíka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ - Cehnice, Katovice, Volyně 20.3.2019 - 22.3.2019

Připravené prostředí snoezelen pro podporu společného vzdělávání  12.3.2019

Pečujeme o zoubky - beseda v MŠ s MUDr.Hálkovou únor 2019
MASOPUST na Strakonicku 28.2.2019

Minikonference - aktualizace SWOT- 3 analýzy zaměřené na předškolní vzdělávání 28.2.2019

EDUBUS na Strakonicku 18.2.-21.2.2019

Inspirace programem Etická výchova, viz zápis ze “ Setkání vedoucích pracovníků škol Sedlčanska 14.2.2019

Netradiční techniky ve výtvarné výchově 5.2.2019

Zápis ze setkání se zástupci vzdělávacích organizací 21.1.-24.1.2019

Zápis ze setkání se zástupci vzdělávacích organizací 2.11.-6.12.2018

Živá výuka počtů v ZŠ 27.11.2018

Minikonference - setkání zástupců MŠ Strakonice 22.11.2018

Setkání realizátorů MAP II 16.11.2018

Exkurze MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice 13.11.2018

Rovné příležitosti ve vzdělávání 23.10.2018

 

 

MAP I

Harmonogram 2016/2017/2018


Terapie problémového chování - autismus 9.2.2018

Dokumentace v MŠ 8.2.2018

Jak vzbudit zájem žáka o učení? Aneb jak zaujmout, vyjednávat, motivovat a přesvědčit ... 31.1.2018

Výživová doporučení pro děti v MŠ 22.1.2018

Čtenářská pregramotnost a čtení v MŠ 23.10.2017 a 30.10.2017

Matematická pregramotnost a matematické představy v MŠ + Hry a cvičení vhodná pro předškoláky 9.10.2017

Netradiční výtvarné techniky 27.9.2017

"Setkání škol, Kariérní řád, školská legislativa" + prezentace 5.6.2017

"Setkání škol s Pedagogicko - psychologickou poradnou" 24.4.2017

"Ukázková hodina matematiky dle Hejného vyučovací metody v praxi" 20.4.2017

"Prevence syndromu vyhoření" 29.3.2017 

"Správní řád a správní řízení ve školství" + přehled správních úkonůprezentace 16.3.2017

"SNOEZELEN" - úvod do práce a tvorba multisenzorického prostředí 1.3. a 2.3.2017

"Podpůrná opatření u žáků v ZŠ" 9.2.2017

"Od skupinové práce po kooperativní učení doplěné o projektové vyučování" + prezentace 31.1.2017

Exkurze MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice 18.1.2017

"Pomůcky a metodické materiály vhodné k rozvoji řeči" + prezentace 9.1.2017

"Podpůrná opatření v předškolním zařízení"prezentace 8.12.2016

Setkání zástupců MŠ a ZŠ 1.12.2016

"Základy Hejného vyučovací metody"prezentace klíčových principů 24.11.2016

"Čtenářská a informační gramotnost" 14.11.2016

"Asertivita v prostředí MŠ" 2.11.2016

"Asistent pedagoga jako člen týmu" + Asistent pedagoga (materiály) 31.10.2016

"Rozvíjíme matematickou gramotnost II" + praktické příklady + prezentace 25.10.2016

"Jak upravit ŠVP v běžné ZŠ v souvislosti se společným vzděláváním" 12.10.2016

"Děti od dvou let v MŠ" + prezentace 3.10.2016

"Matika pro život - 2. st. ZŠ" + praktické příklady + prezentace 27.9.2016

"Komunikace s rodiči" 26.9.2016 

"Netradiční pomůcky ve výuce M a ČJ" 19.9.2016

"Hyperaktivní dítě a dítě s poruchami chování v MŠ" 2.6.2016

Novela školského zákona (§16) 23.5.2016

Setkání zástupců MŠ + prezentace 19.4.2016

Setkání zástupců ZŠ + prezentace  14.4.2016

PRACOVNÍ SKUPINY MAP 2

Evaluace pracovních skupin za školní rok 2018/2019

Seznam členů pracovních skupin pro MAP II

Aktualizovaný seznam členů PS ČG 10/2019

Pozvánka do pracovních skupin k projektu MAP II pro ORP Strakonice

 

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 7.9.2021

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 11.5.2021

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 16.3.2021

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 8.12.2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 14.9.2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 21.5.2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 13.3.2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 28.1.2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 2.10.2019

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 14.5.2019

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 19.3.2019

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 15.1.2019

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 5.12.2018

 

Setkání pracovní skupiny pro financování 20.9.2021

Setkání pracovní skupiny pro financování 16.6.2021

Setkání pracovní skupiny pro financování 6.5.2021

Setkání pracovní skupiny pro financování 7.12.2020

Setkání pracovní skupiny pro financování 10.9.2020

Setkání pracovní skupiny pro financování 18.5.2020

Setkání pracovní skupiny pro financování 2.3.2020

Setkání pracovní skupiny pro financování 2.12.2019

Setkání pracovní skupiny pro financování 24.9.2019

Setkání pracovní skupiny pro financování 27.5.2019

Setkání pracovní skupiny pro financování 25.3.2019

Setkání pracovní skupiny pro financování 14.1.2019

Setkání pracovní skupiny pro financování 4.12.2018

 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 13.9.2021

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 25.5.2021 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 7.4.2021

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 9.12.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 10.9.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 4.6.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 6.5.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 10.12.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 1.10.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 11.6.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 16.4.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 4.2.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 29.11.2018

 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 1.9.2021

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 13.5.2021 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 30.3.2021

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 2.12.2020  

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 1.9.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 3.6.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 6.5.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 26.11.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 17.9.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 18.6.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 23.4.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 12.2.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 22.11.2018

 

 

PRACOVNÍ SKUPINY MAP I

Pozvánka do pracovních skupin k projektu MAP - ORP Strakonice

 

Setkání pracovní skupiny: "Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem" 29.11.2017

Setkání pracovní skupiny: "Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání" 22.11.2017

Setkání pracovní skupiny: "Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita" 20.11.2017


Setkání pracovní skupiny: "Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita" 24.5.2017

Setkání pracovní skupiny: "Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání"  16.5.2017

Setkání pracovní skupiny: "Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem"  21.2.2017

 

Setkání pracovní skupiny: "Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání"  29.11.2016

Setkání pracovní skupiny: "Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita" 22.11.2016

Setkání pracovní skupiny: "Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem" 21.11.2016

 

Setkání pracovní skupiny: "Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání"  9.6.2016

Setkání pracovní skupiny: "Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita" 6.6.2016 

Setkání pracovní skupiny: "Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem"  26.5.2016

- prezentace 1

- prezentace 2 

Zápisy z Řídícího výboru MAP 2

 

Aktualizovaný seznam členů Řídícího výboru k 1.7.2021

 

Zápis z jednání ŘV 26.5.2021

Zápis z jednání ŘV formou PER ROLLAM 18.12.2020

Zápis z jednání ŘV formou PER ROLLAM 11.11. - 26.11.2020

Zápis ze setkání ŘV MAP II pro ORP Strakonice  22.10.2020

Podpora znalostních kapacit ŘV na téma "Kvalita inkluzivního vzdělávání" + pozvánka 22.10.2020

Zápis ze setkání ŘV MAP II pro ORP Strakonice + pozvánka 8.6.2020

Zápis z hlasování ŘV formou PER ROLLAM 4.5.2020

Zápis ze setkání ŘV MAP II pro ORP Strakonicepozvánka 25.10.2019

Zápis z jednání ŘV MAP II pro ORP Strakonice - PER ROLLAM 23.8.2019 - 2.9.2019

Zápis ze setkání ŘV MAP II pro ORP Strakonice + pozvánka 19.6.2019

Zápis z jednání ŘV MAP II ORP Strakonice - PER ROLLAM + hlasování 18.2.-1.3.2019  

Zápis z jednání ŘV MAP II ORP Strakonice 22.10.2018

Jednací řád ŘV MAP II k 4.5.2020

Statut ŘV MAP II k 4.5.2020

Jednací řád ŘV MAP II

Statut ŘV MAP II

Aktualizovaný seznam členů Řídícího výboru k 31.8.2020

Seznam členů Řídícího výboru pro MAP II

 

Informace o MAP II na jednání Valné hromady MAS Strakonicko, z.s. dne 25.6.2019

 

Zápisy z Řídícího výboru MAP I

 

Zápis ze 7. setkání ŘV MAP ORP - Strakonice, dne 27.2.2018

Zápis z 6. setkání ŘV MAP ORP - Strakonice, dne 12.12.2017

Zápis z 5. setkání ŘV MAP ORP - Strakonice, dne 3.10.2017

Zápis ze 4. setkání ŘV MAP ORP - Strakonice, dne 27.3.2017

Zápis z 3. setkání ŘV MAP ORP - Strakonice, dne 29.8.2016

Zápis z 2. setkání ŘV MAP ORP - Strakonice, dne 22.6.2016

Zápis z 1. setkání ŘV MAP ORP - Strakonice, dne 5.4.2016

Jednací řád ŘV MAP - ORP Strakonice

Statut ŘV MAP - ORP Strakonice

 

Role ŘV je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. Jeho složení by mělo reprezentovat složení partnerství MAP, v jehož rámci vzniknou další organizační prvky např. pracovní skupiny. ŘV je povinný a ze svého středu si volí předsedu a definuje vlastní postupy rozhodování. ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, proto by měl být tvořen zástupci klíčových aktérů v území z pohledu vzdělávání.

Povinní zástupci ŘV

- zástupce realizátora projektu MAP

- zástupce kraje

- zástupci zřizovatelů škol

- vedení škol (ředitelé), výborní učitelé, zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ), školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele

- zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

- zástupci základních uměleckých škol

- zástupce KAP

- zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče

Doporučení zástupci ŘV:

- další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru

 

Momentálně shromažďujeme podklady pro sestavení ŘV, o jehož konání vás budeme informovat.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na: lag.strakonicko@seznam.cz, nebo na tel: 601 335 540 (Ing. Iveta Švelchová), tel: 722 291 729 (Ing. Václav Ouška).

 

Příklady dobré praxe (9/2016)

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - "šablony" (23.6.2016)

Kalkulačka indikátorů (pomůcka - povinná příloha žádosti)

Přehled šablon (Příloha č.3 výzvy)

Indikátory šablon  (přehled a výklad, Příloha č. 1 výzvy)

Seznam příloh žádosti o podporu (Příloha č. 4 výzvy)

Informační leták MŠMT

FAQ

Více informací o MAS Strakonicko najdete zde:

webové stránky MAS

facebook MAS 

Kalendář akcí

01.10.2021 od 8:00 - 30.01.2022 do 0:00

AJ online - Rozpovídej se anglicky

Hodiny online konverzace pro děti. V Jazykové klubovně je našim hlavním cílem prolomit časté zábrany a obavy našich studentů z aktivního používání cizích jazyků. Klademe důraz na přátelský přístup a efektivitu výuky. Více k programu v přiloženém dokumentu Registrace: nejpozději do 30.10.2021

Detail

AKTUALITY

20.10.2021

Pozvánky na on-line konferenci "Vaření s dětmi a žáky ve škole"

https://www.skutecnezdravaskola.cz/kalendar-akci/online-konference-vareni-s-detmi-a-zaky-ve-skole

Detail

19.10.2021

Den s robotem - 23.10.2021 - JHK Č.Budějovice

Akce je určena převážně pro žáky ZŠ (1.-5.tř.), nutno rezervovat místo pro účastníka!

Detail

05.10.2021

Mediální obraz školy - série bezplatných online konferencí pro ředitele a členy vedení škol

Každá bezplatná online konference se skládá z dopolední a odpolední části. V dopolední zazní prezentace lektorů, viz níže, odpolední se věnuje workshopům či skupinovým konzultacím k danému tématu.  Termíny: 6.10., 14.1é., 1í.1é. a 4.11.2021

Detail

04.10.2021

Konference: Probuďme v žácích talent

Srdečně Vás zveme na konferenci Probuďme v žácích talent, která je určena především pedagogům základních a středních škol, zaměstnavatelům a dalším zástupcům zájmových organizací. KONFERENCE PROBĚHNE 26.10.2021 v Pakrhotelu Hluboká nad Vltavou.

Detail

01.10.2021

Seminář - Správného nastavení hlasu

Zveřejněno dne 1.10.2021

Detail

31.08.2021

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Detail

31.08.2021

Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2021/2022

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 23. poradě vedení MŠMT dne 29. 6. 2021 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022.

Detail

31.08.2021

Metodické doporučení MŠMT pro práci se vzdělávacím obsahem v novém školním roce 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem zpracovalo soubor metodických námětů a doporučení pro školy v oblasti práce s obsahem vzdělávání v novém školním roce 2021/2022.

Detail

31.08.2021

ČŠI - Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách

Období návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání po rozvolnění vládních opatření ke konci školního roku 2020/2021 představovalo mimořádně důležitou etapu, během níž bylo možné alespoň částečně identifikovat konkrétní a viditelné dopady dlouhotrvajícího uzavření škol pro prezenční výuku na jednotlivé žák

Detail

31.08.2021

INFO ČŠI – informační magazín

Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.

Detail

Pozvánky

14.09.2021

Aktualizace strategického rámce - investice pro období 2021-2027

Náměty a připomínky (vyplněné tabulky) zasílejte nejpozději do 19.11.2021 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz V případě dotazů se na nás obraťtne na mail: lag.strakonicko@seznam.cz nebo na telefon, uvedený v kontaktech 

Detail

30.03.2021

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2027 - Investiční a další priority

Nejzazší termín pro zasílání podnětů je 10.5.2021

Detail

24.09.2020

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 - příloha č. 1 Investiční a další priority do 30.10.2020

Do procesu aktualizace dokumentů se pravidelně zapojují především MŠ, ZŠ, jejich zřizovatelé, poskytovatelé zájmových a volnočasových aktivit a další aktéři ve vzdělávání na území ORP Strakonice. Současná aktualizace se týká poslední verze přílohy č. 1 Investiční a další priority, schválené k 4.5.2020, kterou naleznete na záložce dokumenty. Připomínky k dokumentu zasílejte nejpozději do 30.10.2020 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz

Detail

14.04.2020

Aktualizace dokumentu Organizační struktury a komunikačního plánu MAP II do 20.4.2020

Připomínky k dokumentu zasílejte nejpozději do 20.4.2020 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz

Detail

26.02.2020

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 - příloha č. 1 Investiční a další priority do 17.4.2020

Připomínky k dokumentu zasílejte nejpozději do 17.4.2020 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz Aktualizace se týká poslední verze přílohy č. 1 Investiční a další priority,schválené k 15.10.2019, kterou naleznete na záložce dokumenty.

Detail