#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010696

 

Stručný obsah MAP II

Jedná se o projekt v rámci OP VVV MŠMT ČR. Realizací projektu dojde k systémovému zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň. Za tímto účelem bude v rámci jednání partnerství vytvořen místní akční plán vzdělávání (MAP) pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. MAP bude tvořen metodou komunitního plánování – podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Cílem je zejména definování problémů a potřeb území z hlediska školství a vytvoření funkční spolupráce zainteresovaných skupin.

 

Cíle projektu MAP II

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se zejména o společné vzdělávání zainteresovaných stran, zejména pracovníků škol, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb i vytvoření společné komuikační a partnerské sítě. Zpracováním místního akčního plánu dojde ke sjednocení vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. Budou stanoveny jednotlivé cíle a opatření a způsoby jejich naplnění popsané v jednotlivých částech MAP. Zapracování MAP je také prostředkem pro získávání finančních prostředků nejen z příslušných operačních programů.

 

Období realizace: 4. (1.1.2019 - 31.12.2022.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unice prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

logo OP VVV

 

 

 

Mapa území ORP Třeboň   Zdroj: ČSÚ

 

ORP Třeboň je jedním ze 3 území obcí s rozšířenou působností v okrese Jindřichův Hradec. Nejzápadnější obcí je Smržov, na východě obec Staňkov, jih území sahá až k hranicím s Rakouskem, tvoří jej katastrální území města České Velenice a na severu pak ohraničuje území obec Ponědrážka. Z hlediska sousedních ORP, které jsou důležité zejména vzhledem k plánované spolupráci řešitelů MAP, je správní obvod ohraničen na jihozápadě ORP Trhové Sviny, na západě ORP České Budějovice, na severu s ORP Soběslav a na východě s ORP Jindřichův Hradec. Celkem se jedná o území 25 obcí. Ve správním obvodu se nacházejí 4 obce se statusem města a jeden městys.

 

Z hlediska počtu obyvatel žije 70 % obyvatel ve 4 městech či jednom městysu. Zbývajících 30 % obyvatel naopak obývá jednu z 20 obcí SO ORP, přičemž průměrně mají obce ORP pouhých 280 obyvatel. To plně koresponduje s charakteristikou Jihočeského kraje, který definuje vysoký počet malých obcí (90 % obcí do 2 000 obyvatel, 93 % obcí do 3 000 obyvatel). V centru území, městě Třeboni, žije každý třetí obyvatel území ORP. Z hlediska existence škol v území následují za městy a městysem obce: Novosedly nad Nežárkou, Rapšach, Majdalena a Lužnice, které jsou při průměrném počtu 536 obyvatel také největší. Průměrný věk obyvatel v obcích SO ORP Třeboň je 43 let.

 

 

 

 

 

 

Řídící výbor projektu MAP ORP Třeboň je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, vytvořeným v rámci realizace tohoto projektu. Jeho složení odpovídá požadavkům pravidel, v současné době v něm logicky převažují zástupci škol. Možnost členství v tomto orgánu je ovšem otevřeno všem. Máte o ně zájem? Kontaktujte, prosím, realizátora projektu.

 

Statut Řídícího výboru MAP ORP Třeboň

Schválený jednací řád Řídícího výboru MAP ORP Třeboň

 

Zápisy z jednání:

2016

Zápis z 5.5.2016

Zápis z 15.9.2016

2017

Zápis z 12.12.2017 ZDE

Zápis z 25.4.2017 ZDE

2018

Zápis hlasování z 27.3.2018 ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategický rámec MAP je důležitým výstupem projektu. Zejména příloha investičních záměrů, která je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z výzev Integrovaného regionálního operačního projektu, musela být zpracována ve velmi krátkém časovém úseku. Výsledný, Řídícím výborem schválený, Strategický rámec je uveřejněn níže. Jeho další aktualizace je předpokládána v březnu 2017.

Strategický rámec MAP ORP Třeboň - verze 12. 12. 2017

 

Strategický rámec MAP ORP Třeboň - neaktuální verze z 15. 9. 2016

Opatření byla posouzena z hlediska obsahové náplně a přerozdělena skupinám tak, aby vykazovala logickou návaznost a byla pokud možno komplementární. Poslední dvě volitelná opatření realizační tým nevyčlenil pro žádnou ze skupin, protože počítá s jejich řešením v rámci většiny dílčích setkání / jednání. Jsou také v určitém smyslu odlišná od předchozích a jejich vsunutí k některé ze skupin by mohlo být zcela kontraproduktivní. Výsledkem je tedy rozdělení, uvedené v následující tabulce.

 

V současné době je kapacita pracovních skupin naplněna, nicméně členství je otevřené.

Máte-li chuť se zapojit do jejich činnosti, kontaktujte nás.

 

Přehled rozdělení pracovních skupin ve vazbě na opatření MAP

 

Zápisy pracovních skupin:

Zápis PS č. 1

Zápis PS č. 2

Zápis PS č. 3

Zápis PS č. 4

Zápis PS č. 5

 

 

 

Nabídky Jihočeského divadla - Divadelní dílny do škol http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/1972

Malé divadlo - program na http://www.jihoceskedivadlo.cz/maledivadlo/pro-skoly

ATELIÉR 3D

Divadlo – Divák – Dílna

Nové kreativní a edukační centrum Jihočeského divadla

V Jihočeském divadle vzniká od jarní sezóny 2015 nové centrum Ateliér 3D. Naplňuje se tak vize stávajícího ředitele Lukáše Průdka. Uměleckým šéfem tohoto centra se stala režisérka, choreografka a pedagožka Veronika Riedlbauchová.

Cílem Ateliéru 3D je vytvořit kulturní a vzdělávací platformu, jejímž „souborem“ se stává divák. Ateliér 3D formuje nové herní pole pro diváka od 3 do 99 let. Umožní mu nejen nahlédnout do „divadelní kuchyně“, ale především „zažít divadlo jinak a na vlastní kůži“. Interaktivním přístupem chce v divákovi posilovat jeho vlastní tvořivost a hravost.

Ateliér 3D je „otevřenou scénou. Využívá Studiové scény Na Půdě a nabízí tak prostor pro projekty vznikající nad rámec repertoáru jednotlivých souborů. Posiluje žánrovou různorodost: inscenace, komponované pořady, přednášky, divadelní experiment ad. Své působení rozšíří také do ulic a nedivadelních prostor skrze site-specific projekty, happeningy a eventy. Otevřená scéna je určena nejen umělcům Jihočeského divadla, ale i pozvaným souborům a hostům a produkci různých zájmových skupin.  

Program na http://www.jihoceskedivadlo.cz/atelier3d/program


Zajímavé články:

Třetina základních škol jsou malotřídky. Finančně si polepší, slibuje ministryně Valachová http://archiv.ihned.cz/c1-65573510-tretina-zakladnich-skol-jsou-malotridky-financne-si-polepsi-slibuje-ministryne

České školy učí historii. Co současnost? http://student.e15.cz/agora/komentar-ceske-skoly-uci-historii-ale-co-soucasnost-1286848

Ve třídách MŠ má být méně dětí https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=426933&sId&mId

Poslanci schválili změny financování pro školy http://www.msmt.cz/ministerstvo/poslanci-schvalili-zmeny-financovani-skoly-dostanou-penize

Společné vzdělávání je přirozená věc:  J. Zadražil http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/spolecne-vzdelavani-je-prirozena-vec-j-zadrazil


Nabídky vzdělávacích programů

 

Dokumenty MAP ORP Třeboň:

 • SR MAP ORP Třeboň - verze 12. 12. 2017 ZDE
 • Pozvánka na vzdělávací seminář pro školy "Leadership ve škole"(24.3.2017) ZDE
 • Pozvánka na vzdělávací seminář pro školy "Leadership ve škole" II. (17.5.2017) ZDE
 • Zápis RT MAP - srpen 2017 ZDE
 • Pozvánka na tematické setkání RT MAP Jihočeského kraje - srpen 2017 ZDE
 • Pozvánka - jednání výchovných poradců - březen 2018 ZDE
 • Pozvánka - neformální jednání zástupců škol - březen 2018 ZDE
 • Pozvánka na seminář - PhDr. Zdeněk Martínek - leden 2018 ZDE
 • Pozvánka na seminář - Přírodní zahrady - květen 2017 ZDE
 • Pozvánka na seminář - PhDr. et Mgr. Jiří Valenta - září 2017 ZDE
 • Příloha č. 2 Roční akční plán 2018 ZDE
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň - březen 2018 ZDE

 

Strategické dokumenty v oblasti vzdělávání:

 


Informační materiály:

 

27.10.2017

Fotogalerie ze vzdělávacího semináře pana Valenty

Fotogalerie ze vzdělávacího semináře pana Valenty

Seminář se uskutečnil 14. září 2017 od 9 hod. v Penzionu Dvorce.

Detail

27.10.2017

Setkání realizačních týmů MAP Jihočeského kraje

Setkání realizačních týmů MAP Jihočeského kraje

Setkání se uskutečnilo 9.8.2017 v Penzionu Dvorce u Třeboně.

Detail

01.08.2017

Seminář Přírodní zahrady ve škole

Seminář Přírodní zahrady ve škole

Seminář se konal 30. 5. 2017 v Penzionu Dvorce u Třeboně.

Detail

18.05.2017

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole" II.

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole" II.

Fotogalerie z druhého vzdělávacího semináře, který se konal 17.5.2017 v Penzionu Dvorce.

Detail

24.03.2017

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole"

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole"

Foto ze vzdělávacího semináře pro školy v rámci budování znalostních kapacit. Seminář se uskutečnil dne 24.3.2017 v Penzionu Dvorce.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 5

Pracovní skupina č. 5

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 5 MAP ORP Třeboň, které se konalo dne 1.12.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 4

Pracovní skupina č. 4

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 4 MAP ORP Třeboň, které se konalo 29.11.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 3

Pracovní skupina č. 3

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 3 MAP ORP Třeboň, které se konalo 29.11.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 2

Pracovní skupina č. 2

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 2 MAP ORP Třeboň, které se konalo 29.11.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 1

Pracovní skupina č. 1

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 1 MAP ORP Třeboň, které se konalo dne 1.12.2016.

Detail

24.03.2017

Jednání Řídícího výboru

Jednání Řídícího výboru

Dne 15.9.2016 proběhlo jednání Řídícího výboru MAP ORP Třeboň.

Detail

07.12.2017

Zpráva z mezinárodního šetření PIRLS 2016

Česká školní inspekce zveřejnila národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

Detail

01.12.2017

Výroční zpráva ČŠI o stavu vzdělávání

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona Česká školní inspekce zveřejnila výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Detail

30.11.2017

Výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ

Česká školní inspekce zveřejnila závěrečnou zprávu se souhrnnými výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bylo realizováno v květnu 2017. Součástí dokumentu jsou také analýzy výsledků i zjištění z učitelských a žákovských dotazníků.

Detail

16.10.2017

Experimentální výtvarné techniky – Proměny plastových příborů

Seminář se uskuteční 13. listopadu 2017, 9.00 – 14.00 hod. na krajském pracovišti NIDV, České Budějovice. Poplatek: 770,- Kč

Detail

16.10.2017

Pozvánka na seminář s Kajjkou Hátleovou - Experimentální výtvarné techniky – Lucerny a andělé

Seminář se bude konat 6. listopadu 2017, 9.00 – 14.00 hod. na krajském pracovišti NIDV, České Budějovice. Poplatek 770,- Kč

Detail

 

Smyslem projektu je především sdílení zkušeností, vzájemné informování a zapojední všech, kteří chtějí aktivně pomáhat k rozvoji školství v našem území.

Nečekejte na oslovování a ankety, ale máte-li jakýkoliv problém, nápad, vizi apod.,

napište nám, budeme za vaše návrhy vděční.

 

ŽÁDNÝ DOTAZ NENÍ HLOUPÝ, ŽÁDNÝ NÁVRH NENÍ ZBYTEČNÝ.

 

 

Pro zjednodušení systému komunikace uvádíme jediný e-mail, telefonní linku i mobil. Stačí kliknout vpravo na záložku KONTAKTY (a vyberte MAS Třeboňsko).

 

 

Aktuality

11.05.2019

NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE - brožura pro obce a města (aktualizace 05 2019)

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů - Aktualizované vydání 2019

Detail

09.05.2019

Soutěž pro žáky a studenty "Zacíleno na udržitelný rozvoj"

Soutěž probíhá v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, který se letos koná již po páté, od 31. května do 5. června. Přehled všech akcí pro rok 2019 najdete na webu www.tydenudrzitelnosti.cz. 

Detail

09.05.2019

Týden otevřených dveří v německých firmách pro děti a mládež 2019

Německé firmy napříč Českem otevřou v termínu 17. - 23. 6. 2019 své brány a umožní mladým návštěvníkům nahlédnout pod pokličku pracovního světa. V Českých Budějovicích můžete navštívit společnost DM Drogerie s.r.o. ve dnech 19. a 20.6.2019.

Detail

09.05.2019

Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2019

Vyhledali jsme pro vás několik tipů na letní dětské tábory, kde se mohou děti a mládež aktivně setkat s němčinou a získat tak třeba nové přátele ze sousední země.

Detail

09.05.2019

Program podpory ODMALIČKA: česko-německá přeshraniční setkávání dětí a pedagogů

Nejbližší uzávěrka: 5. červenec (akce od července do prosince 2019).

Detail