#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010696

 

Stručný obsah MAP II

Jedná se o projekt v rámci OP VVV MŠMT ČR. Realizací projektu dojde k systémovému zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň. Za tímto účelem bude v rámci jednání partnerství vytvořen místní akční plán vzdělávání (MAP) pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. MAP bude tvořen metodou komunitního plánování – podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Cílem je zejména definování problémů a potřeb území z hlediska školství a vytvoření funkční spolupráce zainteresovaných skupin.

 

Cíle projektu MAP II

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se zejména o společné vzdělávání zainteresovaných stran, zejména pracovníků škol, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb i vytvoření společné komuikační a partnerské sítě. Zpracováním místního akčního plánu dojde ke sjednocení vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. Budou stanoveny jednotlivé cíle a opatření a způsoby jejich naplnění popsané v jednotlivých částech MAP. Zapracování MAP je také prostředkem pro získávání finančních prostředků nejen z příslušných operačních programů.

 

Období realizace: 4. (1.1.2019 - 31.12.2022)

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unice prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

logo OP VVV

 

 

 

Mapa území ORP Třeboň   Zdroj: ČSÚ

 

ORP Třeboň je jedním ze 3 území obcí s rozšířenou působností v okrese Jindřichův Hradec. Nejzápadnější obcí je Smržov, na východě obec Staňkov, jih území sahá až k hranicím s Rakouskem, tvoří jej katastrální území města České Velenice a na severu pak ohraničuje území obec Ponědrážka. Z hlediska sousedních ORP, které jsou důležité zejména vzhledem k plánované spolupráci řešitelů MAP, je správní obvod ohraničen na jihozápadě ORP Trhové Sviny, na západě ORP České Budějovice, na severu s ORP Soběslav a na východě s ORP Jindřichův Hradec. Celkem se jedná o území 25 obcí. Ve správním obvodu se nacházejí 4 obce se statusem města a jeden městys.

 

Z hlediska počtu obyvatel žije 70 % obyvatel ve 4 městech či jednom městysu. Zbývajících 30 % obyvatel naopak obývá jednu z 20 obcí SO ORP, přičemž průměrně mají obce ORP pouhých 280 obyvatel. To plně koresponduje s charakteristikou Jihočeského kraje, který definuje vysoký počet malých obcí (90 % obcí do 2 000 obyvatel, 93 % obcí do 3 000 obyvatel). V centru území, městě Třeboni, žije každý třetí obyvatel území ORP. Z hlediska existence škol v území následují za městy a městysem obce: Novosedly nad Nežárkou, Rapšach, Majdalena a Lužnice, které jsou při průměrném počtu 536 obyvatel také největší. Průměrný věk obyvatel v obcích SO ORP Třeboň je 43 let.

 

 

 

 

 

 

Řídící výbor projektu MAP ORP Třeboň II je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, vytvořeným v rámci realizace tohoto projektu. Jeho složení odpovídá požadavkům pravidel.

 

Jednací řád Řídícího výboru - zde

Statut Řídícího výboru - zde

 

Jednání:

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 15. 5. 2019 zde

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 17. 12. 2019 zde

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 25. 6. 2020 zde

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 30. 12. 2020 zde

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 30. 3. 2021 zde

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 24. 6. 2021 zde

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 16. 12. 2021 zde

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 7. 3. 2022 zde

 

 

Strategický rámec MAP je důležitým výstupem projektu. Zejména příloha investičních záměrů, která je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z výzev Integrovaného regionálního operačního projektu, musela být zpracována ve velmi krátkém časovém úseku. 

Strategický rámec MAP ORP Třeboň II

Strategický rámec MAP ORP Třeboň II - 12.2019 schválený

Strategický rámec MAP ORP Třeboň II - 6.2020 schválený

SR MAP ORP TREBON verze 3. 2021 - schválený ŘV MAP ORP Třeboň.pdf - 3.2021 schválený

Pracovní skupiny MAP ORP Třeboň II je povinou složkou akčního plánu.

 

Pracovní skupiny:
- PS pro Financování
- PS pro Čtenářskou gramotnost
- PS pro Matematickou gramotnost
- PS pro Rovné příležitosti
- PS pro Zájmové vzdělávání

 

Jednání:

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 13. 6. 2019 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 24. 9. 2019 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 22. 10. 2019 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 14. 11. 2019 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 17. 12. 2019 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 5. 8. 2020 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 25. 8. 2020 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 29. 10. 2020 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 18. 11. 2020 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 16. 3. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 17. 3. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 17. 3. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 19. 3. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 22. 3. 2021 zde

Zápis z hlasování Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 14. 7. 2021 formou per rollam zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 15. 9. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 15. 9. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 16. 9. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 30. 9. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 19. 10. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 19. 10. 2021 zde

zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 20. 10. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 10. 11. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 9. 12. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 9. 12. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 9. 12. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 10. 12. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 14. 12. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 16. 12. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 10. 3. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 11. 3. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 29. 3. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 29. 3. 2022 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 29. 4. 2022 zde

Nabídky Jihočeského divadla - Divadelní dílny do škol http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/1972

Malé divadlo - program na http://www.jihoceskedivadlo.cz/maledivadlo/pro-skoly

ATELIÉR 3D

Divadlo – Divák – Dílna

Nové kreativní a edukační centrum Jihočeského divadla

V Jihočeském divadle vzniká od jarní sezóny 2015 nové centrum Ateliér 3D. Naplňuje se tak vize stávajícího ředitele Lukáše Průdka. Uměleckým šéfem tohoto centra se stala režisérka, choreografka a pedagožka Veronika Riedlbauchová.

Cílem Ateliéru 3D je vytvořit kulturní a vzdělávací platformu, jejímž „souborem“ se stává divák. Ateliér 3D formuje nové herní pole pro diváka od 3 do 99 let. Umožní mu nejen nahlédnout do „divadelní kuchyně“, ale především „zažít divadlo jinak a na vlastní kůži“. Interaktivním přístupem chce v divákovi posilovat jeho vlastní tvořivost a hravost.

Ateliér 3D je „otevřenou scénou. Využívá Studiové scény Na Půdě a nabízí tak prostor pro projekty vznikající nad rámec repertoáru jednotlivých souborů. Posiluje žánrovou různorodost: inscenace, komponované pořady, přednášky, divadelní experiment ad. Své působení rozšíří také do ulic a nedivadelních prostor skrze site-specific projekty, happeningy a eventy. Otevřená scéna je určena nejen umělcům Jihočeského divadla, ale i pozvaným souborům a hostům a produkci různých zájmových skupin.  

Program na http://www.jihoceskedivadlo.cz/atelier3d/program


Zajímavé články:

Třetina základních škol jsou malotřídky. Finančně si polepší, slibuje ministryně Valachová http://archiv.ihned.cz/c1-65573510-tretina-zakladnich-skol-jsou-malotridky-financne-si-polepsi-slibuje-ministryne

České školy učí historii. Co současnost? http://student.e15.cz/agora/komentar-ceske-skoly-uci-historii-ale-co-soucasnost-1286848

Ve třídách MŠ má být méně dětí https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=426933&sId&mId

Poslanci schválili změny financování pro školy http://www.msmt.cz/ministerstvo/poslanci-schvalili-zmeny-financovani-skoly-dostanou-penize

Společné vzdělávání je přirozená věc:  J. Zadražil http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/spolecne-vzdelavani-je-prirozena-vec-j-zadrazil


Nabídky vzdělávacích programů

 

Dokumenty MAP ORP Třeboň II:

 • SR MAP ORP Třeboň II - verze 12.2019 ZDE
 • Komunikační plán MAP ORP Třeboň II - 17. 12. 2019 ZDE
 • Identifikace dotčené veřejnosti MAP ORP Třeboň II ZDE
 • Organizační struktura MAP ORP Třeboň II ZDE

 

Tématická setkání realizačních týmů MAP Jihočeského kraje:

 • Tématiské setkání členů realizačních týmů MAP Jihočeského kraje ze dne 20. 2. 2020 ZDE
 • Tématiské setkání členů realizačních týmů MAP Jihočeského kraje ze dne 5. 6. 2020 ZDE

 

Dokumenty MAP ORP Třeboň:

 • SR MAP ORP Třeboň - verze 12. 12. 2017 ZDE
 • Pozvánka na vzdělávací seminář pro školy "Leadership ve škole"(24.3.2017) ZDE
 • Pozvánka na vzdělávací seminář pro školy "Leadership ve škole" II. (17.5.2017) ZDE
 • Zápis RT MAP - srpen 2017 ZDE
 • Pozvánka na tematické setkání RT MAP Jihočeského kraje - srpen 2017 ZDE
 • Pozvánka - jednání výchovných poradců - březen 2018 ZDE
 • Pozvánka - neformální jednání zástupců škol - březen 2018 ZDE
 • Pozvánka na seminář - PhDr. Zdeněk Martínek - leden 2018 ZDE
 • Pozvánka na seminář - Přírodní zahrady - květen 2017 ZDE
 • Pozvánka na seminář - PhDr. et Mgr. Jiří Valenta - září 2017 ZDE
 • Příloha č. 2 Roční akční plán 2018 ZDE
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň - březen 2018 ZDE

 

Strategické dokumenty v oblasti vzdělávání:

 


Informační materiály:

 

04.05.2022

Přednáška „Jak budovat autoritu učitele“

Přednáška „Jak budovat autoritu učitele“

Dne 4. května 2022, ZŠ Třeboň, Sokolská

Detail

25.04.2022

Workshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagoga

Workshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagoga

Dne 22. 4. 2022, Mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

Detail

31.03.2022

Workshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagoga

Workshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagoga

Dne 31. 3. 2022, Mateřská škola Chlum u Třeboně

Detail

24.03.2022

Workshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagoga

Workshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagoga

Dne 24. 3. 2022, Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí

Detail

22.03.2022

Seminář „Rozvoj matematické gramotnosti“

Seminář „Rozvoj matematické gramotnosti“

22. březen 2022 - KD Beseda Třeboň

Detail

21.03.2022

Beseda s Davidem Drahonínským

Beseda s Davidem Drahonínským

21. 3. 2022 - ZŠ Třeboň Na Sadech

Detail

09.03.2022

Seminář „Stimulační program MAXÍK"

Seminář „Stimulační program MAXÍK"

Dne 8. - 9. března 2022

Detail

04.03.2022

Seminář „Využívání knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti“

Seminář „Využívání knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti“

Dne 1. 3. 2022 on-line

Detail

14.02.2022

Beseda s Davidem Drahonínským

Beseda s Davidem Drahonínským

11. 2. 2022 - ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Detail

31.01.2022

Beseda s Davidem Drahonínským

Beseda s Davidem Drahonínským

28. 1. 2022 - ZŠ praktická, Třeboň

Detail

31.01.2022

Beseda s Davidem Drahonínským

Beseda s Davidem Drahonínským

26. 10. 2021 proběhl pilotní projekt zaměřený na prevenci úrazů.

Detail

10.12.2021

Workshop „Bicí a Orfovy nástroje v praxi hrou“

Workshop „Bicí a Orfovy nástroje v praxi hrou“

Múzická inspirace dne 2. 12. 2021

Detail

10.12.2021

Workshop „Literárně dramatická výchova“

Workshop „Literárně dramatická výchova“

Múzická inspirace dne 18. 11. 2021

Detail

10.12.2021

Workshop „Hudba“

Workshop „Hudba“

Múzická inspirace dne 16. a 30. listopadu 2021

Detail

10.12.2021

Využívání knih pro rozvoj Čtenářské gramotnosti

červen až říjen 2021

Detail

30.11.2021

Tvořivé dny

Tvořivé dny

15. - 16. 11. 2021

Detail

30.11.2021

Edukativní filmy do škol

Filmy, které pomáhají,

Detail

30.11.2021

Poznej přírodu Třeboňska

Poznej přírodu Třeboňska

říjen až prosinec 2021

Detail

22.11.2021

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

Termín soutěže: 26. 4. 2021 - 19. 6. 2021

Detail

19.11.2021

Přechod přes desítku

Přechod přes desítku

18. listopad 2021

Detail

18.11.2021

Násobilka a dělení v oboru násobilek

Násobilka a dělení v oboru násobilek

4. listopad 2021

Detail

12.11.2021

Správné využívání hlasu

Správné využívání hlasu

Seminář "Cesta správného nastavení hlasu"

Detail

12.11.2021

Výukové programy do škol

Výukové programy do škol

Výukové programy

Detail

12.11.2021

Využívání pomůcek pro rozvoj MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Využívání pomůcek pro rozvoj MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Matematické pomůcky

Detail

16.01.2020

První projekt v rámci MAP ORP Třeboň II

První projekt v rámci MAP ORP Třeboň II

První projekt MAP ORP Třeboň II

Detail

06.11.2019

Další společné jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň II

Další společné jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň II

Ze dne 24.9.2019

Detail

24.07.2019

Úvodní jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň II

Úvodní jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň II

Ze dne 13.6.2019

Detail

24.07.2019

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Třeboň II

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Třeboň II

Ze dne 16.5.2019

Detail

27.10.2017

Fotogalerie ze vzdělávacího semináře pana Valenty

Fotogalerie ze vzdělávacího semináře pana Valenty

Seminář se uskutečnil 14. září 2017 od 9 hod. v Penzionu Dvorce.

Detail

27.10.2017

Setkání realizačních týmů MAP Jihočeského kraje

Setkání realizačních týmů MAP Jihočeského kraje

Setkání se uskutečnilo 9.8.2017 v Penzionu Dvorce u Třeboně.

Detail

01.08.2017

Seminář Přírodní zahrady ve škole

Seminář Přírodní zahrady ve škole

Seminář se konal 30. 5. 2017 v Penzionu Dvorce u Třeboně.

Detail

18.05.2017

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole" II.

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole" II.

Fotogalerie z druhého vzdělávacího semináře, který se konal 17.5.2017 v Penzionu Dvorce.

Detail

24.03.2017

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole"

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole"

Foto ze vzdělávacího semináře pro školy v rámci budování znalostních kapacit. Seminář se uskutečnil dne 24.3.2017 v Penzionu Dvorce.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 5

Pracovní skupina č. 5

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 5 MAP ORP Třeboň, které se konalo dne 1.12.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 4

Pracovní skupina č. 4

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 4 MAP ORP Třeboň, které se konalo 29.11.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 3

Pracovní skupina č. 3

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 3 MAP ORP Třeboň, které se konalo 29.11.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 2

Pracovní skupina č. 2

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 2 MAP ORP Třeboň, které se konalo 29.11.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 1

Pracovní skupina č. 1

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 1 MAP ORP Třeboň, které se konalo dne 1.12.2016.

Detail

24.03.2017

Jednání Řídícího výboru

Jednání Řídícího výboru

Dne 15.9.2016 proběhlo jednání Řídícího výboru MAP ORP Třeboň.

Detail

07.12.2017

Zpráva z mezinárodního šetření PIRLS 2016

Česká školní inspekce zveřejnila národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

Detail

01.12.2017

Výroční zpráva ČŠI o stavu vzdělávání

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona Česká školní inspekce zveřejnila výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Detail

30.11.2017

Výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ

Česká školní inspekce zveřejnila závěrečnou zprávu se souhrnnými výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bylo realizováno v květnu 2017. Součástí dokumentu jsou také analýzy výsledků i zjištění z učitelských a žákovských dotazníků.

Detail

16.10.2017

Experimentální výtvarné techniky – Proměny plastových příborů

Seminář se uskuteční 13. listopadu 2017, 9.00 – 14.00 hod. na krajském pracovišti NIDV, České Budějovice. Poplatek: 770,- Kč

Detail

16.10.2017

Pozvánka na seminář s Kajjkou Hátleovou - Experimentální výtvarné techniky – Lucerny a andělé

Seminář se bude konat 6. listopadu 2017, 9.00 – 14.00 hod. na krajském pracovišti NIDV, České Budějovice. Poplatek 770,- Kč

Detail

07.12.2017

Zpráva z mezinárodního šetření PIRLS 2016

Česká školní inspekce zveřejnila národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

Detail

01.12.2017

Výroční zpráva ČŠI o stavu vzdělávání

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona Česká školní inspekce zveřejnila výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Detail

30.11.2017

Výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ

Česká školní inspekce zveřejnila závěrečnou zprávu se souhrnnými výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bylo realizováno v květnu 2017. Součástí dokumentu jsou také analýzy výsledků i zjištění z učitelských a žákovských dotazníků.

Detail

16.10.2017

Experimentální výtvarné techniky – Proměny plastových příborů

Seminář se uskuteční 13. listopadu 2017, 9.00 – 14.00 hod. na krajském pracovišti NIDV, České Budějovice. Poplatek: 770,- Kč

Detail

16.10.2017

Pozvánka na seminář s Kajjkou Hátleovou - Experimentální výtvarné techniky – Lucerny a andělé

Seminář se bude konat 6. listopadu 2017, 9.00 – 14.00 hod. na krajském pracovišti NIDV, České Budějovice. Poplatek 770,- Kč

Detail

 

Smyslem projektu je především sdílení zkušeností, vzájemné informování a zapojední všech, kteří chtějí aktivně pomáhat k rozvoji školství v našem území.

Nečekejte na oslovování a ankety, ale máte-li jakýkoliv problém, nápad, vizi apod.,

napište nám, budeme za vaše návrhy vděční.

 

ŽÁDNÝ DOTAZ NENÍ HLOUPÝ, ŽÁDNÝ NÁVRH NENÍ ZBYTEČNÝ.

 

 

Pro zjednodušení systému komunikace uvádíme jediný e-mail, telefonní linku i mobil. Stačí kliknout vpravo na záložku KONTAKTY (a vyberte MAS Třeboňsko).

 

 

V rámci činnosti nově aktualizovaných Praocvních skupin byli identifikováni místní lídři ke každé z řešených problematik.

 

Místní lídři jsou významnými odborníky na jednotlivé oblasti vzdělávání z území ORP Třeboň. Těmi jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy v rámci vzdělávacího procesu, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

 

SÍŤ MÍSTNÍCH LÍDRŮ

Název pracovní skupiny                                       Identifikovaný místní lídr

PS pro financování                                                Ing. Oldřich Kučera

PS pro čtenářskou gramotnost                               Mgr. Eva Marešová

PS pro matematickou gramotnost                          Mgr. Eva Prokešová

PS pro rovné příležitosti                                        Mgr. Lucie Šimánková

PS pro zájmové a neformální vzdělávání                MgA. Matouš K. Řeřicha

Aktuality

24.05.2022

WEBINÁŘE ZDARMA pro pedagogy červen 2022

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje pedagogů a ředitelů (SYPO).

Detail

22.05.2022

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) prezentace

Místo Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nyní OP JAK.

Detail

22.05.2022

Šablony OP JAK se blíží!

Přestože ještě Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy.

Detail

22.05.2022

Avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 5. 2022 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání a pro pedagogicko-psychologické poradny.

Detail

04.05.2022

Podpora dětských skupin - výzva do 8.6.2022

Výzvy jsou určeny na podporu veřejných dětských skupin.

Detail