#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000073

 

Stručný obsah MAP

Jedná se o projekt v rámci OP VVV MŠMT ČR. Realizací projektu dojde k systémovému zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň. Za tímto účelem bude v rámci jednání partnerství vytvořen místní akční plán vzdělávání (MAP) pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. MAP bude tvořen metodou komunitního plánování – podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Cílem je zejména definování problémů a potřeb území z hlediska školství a vytvoření funkční spolupráce zainteresovaných skupin.

Cíle projektu MAP

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se zejména o společné vzdělávání zainteresovaných stran, zejména pracovníků škol, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb i vytvoření společné komuikační a partnerské sítě. Zpracováním místního akčního plánu dojde ke sjednocení vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. Budou stanoveny jednotlivé cíle a opatření a způsoby jejich naplnění popsané v jednotlivých částech MAP. Zapracování MAP je také prostředkem pro získávání finančních prostředků nejen z příslušných operačních programů.

Období realizace: 4. 2016 – 31. 3. 2018

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unice prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

logo OP VVV

 

 

 

Mapa území ORP Třeboň   Zdroj: ČSÚ

 

ORP Třeboň je jedním ze 3 území obcí s rozšířenou působností v okrese Jindřichův Hradec. Nejzápadnější obcí je Smržov, na východě obec Staňkov, jih území sahá až k hranicím s Rakouskem, tvoří jej katastrální území města České Velenice a na severu pak ohraničuje území obec Ponědrážka. Z hlediska sousedních ORP, které jsou důležité zejména vzhledem k plánované spolupráci řešitelů MAP, je správní obvod ohraničen na jihozápadě ORP Trhové Sviny, na západě ORP České Budějovice, na severu s ORP Soběslav a na východě s ORP Jindřichův Hradec. Celkem se jedná o území 25 obcí. Ve správním obvodu se nacházejí 4 obce se statusem města a jeden městys.

 

Z hlediska počtu obyvatel žije 70 % obyvatel ve 4 městech či jednom městysu. Zbývajících 30 % obyvatel naopak obývá jednu z 20 obcí SO ORP, přičemž průměrně mají obce ORP pouhých 280 obyvatel. To plně koresponduje s charakteristikou Jihočeského kraje, který definuje vysoký počet malých obcí (90 % obcí do 2 000 obyvatel, 93 % obcí do 3 000 obyvatel). V centru území, městě Třeboni, žije každý třetí obyvatel území ORP. Z hlediska existence škol v území následují za městy a městysem obce: Novosedly nad Nežárkou, Rapšach, Majdalena a Lužnice, které jsou při průměrném počtu 536 obyvatel také největší. Průměrný věk obyvatel v obcích SO ORP Třeboň je 43 let.

 

 

 

 

 

 

Řídící výbor projektu MAP ORP Třeboň je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, vytvořeným v rámci realizace tohoto projektu. Jeho složení odpovídá požadavkům pravidel, v současné době v něm logicky převažují zástupci škol. Možnost členství v tomto orgánu je ovšem otevřeno všem. Máte o ně zájem? Kontaktujte, prosím, realizátora projektu.

 

Statut Řídícího výboru MAP ORP Třeboň

Schválený jednací řád Řídícího výboru MAP ORP Třeboň

 

Zápisy z jednání:

2016

Zápis z 5.5.2016

Zápis z 15.9.2016

2017

Zápis z 12.12.2017 ZDE

Zápis z 25.4.2017 ZDE

2018

Zápis hlasování z 27.3.2018 ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategický rámec MAP je důležitým výstupem projektu. Zejména příloha investičních záměrů, která je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z výzev Integrovaného regionálního operačního projektu, musela být zpracována ve velmi krátkém časovém úseku. Výsledný, Řídícím výborem schválený, Strategický rámec je uveřejněn níže. Jeho další aktualizace je předpokládána v březnu 2017.

Strategický rámec MAP ORP Třeboň - verze 12. 12. 2017

 

Strategický rámec MAP ORP Třeboň - neaktuální verze z 15. 9. 2016

Opatření byla posouzena z hlediska obsahové náplně a přerozdělena skupinám tak, aby vykazovala logickou návaznost a byla pokud možno komplementární. Poslední dvě volitelná opatření realizační tým nevyčlenil pro žádnou ze skupin, protože počítá s jejich řešením v rámci většiny dílčích setkání / jednání. Jsou také v určitém smyslu odlišná od předchozích a jejich vsunutí k některé ze skupin by mohlo být zcela kontraproduktivní. Výsledkem je tedy rozdělení, uvedené v následující tabulce.

 

V současné době je kapacita pracovních skupin naplněna, nicméně členství je otevřené.

Máte-li chuť se zapojit do jejich činnosti, kontaktujte nás.

 

Přehled rozdělení pracovních skupin ve vazbě na opatření MAP

 

Zápisy pracovních skupin:

Zápis PS č. 1

Zápis PS č. 2

Zápis PS č. 3

Zápis PS č. 4

Zápis PS č. 5

 

 

 

Nabídky Jihočeského divadla - Divadelní dílny do škol http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/1972

Malé divadlo - program na http://www.jihoceskedivadlo.cz/maledivadlo/pro-skoly

ATELIÉR 3D

Divadlo – Divák – Dílna

Nové kreativní a edukační centrum Jihočeského divadla

V Jihočeském divadle vzniká od jarní sezóny 2015 nové centrum Ateliér 3D. Naplňuje se tak vize stávajícího ředitele Lukáše Průdka. Uměleckým šéfem tohoto centra se stala režisérka, choreografka a pedagožka Veronika Riedlbauchová.

Cílem Ateliéru 3D je vytvořit kulturní a vzdělávací platformu, jejímž „souborem“ se stává divák. Ateliér 3D formuje nové herní pole pro diváka od 3 do 99 let. Umožní mu nejen nahlédnout do „divadelní kuchyně“, ale především „zažít divadlo jinak a na vlastní kůži“. Interaktivním přístupem chce v divákovi posilovat jeho vlastní tvořivost a hravost.

Ateliér 3D je „otevřenou scénou. Využívá Studiové scény Na Půdě a nabízí tak prostor pro projekty vznikající nad rámec repertoáru jednotlivých souborů. Posiluje žánrovou různorodost: inscenace, komponované pořady, přednášky, divadelní experiment ad. Své působení rozšíří také do ulic a nedivadelních prostor skrze site-specific projekty, happeningy a eventy. Otevřená scéna je určena nejen umělcům Jihočeského divadla, ale i pozvaným souborům a hostům a produkci různých zájmových skupin.  

Program na http://www.jihoceskedivadlo.cz/atelier3d/program


Zajímavé články:

Třetina základních škol jsou malotřídky. Finančně si polepší, slibuje ministryně Valachová http://archiv.ihned.cz/c1-65573510-tretina-zakladnich-skol-jsou-malotridky-financne-si-polepsi-slibuje-ministryne

České školy učí historii. Co současnost? http://student.e15.cz/agora/komentar-ceske-skoly-uci-historii-ale-co-soucasnost-1286848

Ve třídách MŠ má být méně dětí https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=426933&sId&mId

Poslanci schválili změny financování pro školy http://www.msmt.cz/ministerstvo/poslanci-schvalili-zmeny-financovani-skoly-dostanou-penize

Společné vzdělávání je přirozená věc:  J. Zadražil http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/spolecne-vzdelavani-je-prirozena-vec-j-zadrazil


Nabídky vzdělávacích programů

 

Dokumenty MAP ORP Třeboň:

 • SR MAP ORP Třeboň - verze 12. 12. 2017 ZDE
 • Pozvánka na vzdělávací seminář pro školy "Leadership ve škole"(24.3.2017) ZDE
 • Pozvánka na vzdělávací seminář pro školy "Leadership ve škole" II. (17.5.2017) ZDE
 • Zápis RT MAP - srpen 2017 ZDE
 • Pozvánka na tematické setkání RT MAP Jihočeského kraje - srpen 2017 ZDE
 • Pozvánka - jednání výchovných poradců - březen 2018 ZDE
 • Pozvánka - neformální jednání zástupců škol - březen 2018 ZDE
 • Pozvánka na seminář - PhDr. Zdeněk Martínek - leden 2018 ZDE
 • Pozvánka na seminář - Přírodní zahrady - květen 2017 ZDE
 • Pozvánka na seminář - PhDr. et Mgr. Jiří Valenta - září 2017 ZDE
 • Příloha č. 2 Roční akční plán 2018 ZDE
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň - březen 2018 ZDE

 

Strategické dokumenty v oblasti vzdělávání:

 


Informační materiály:

 

27.10.2017

Fotogalerie ze vzdělávacího semináře pana Valenty

Fotogalerie ze vzdělávacího semináře pana Valenty

Seminář se uskutečnil 14. září 2017 od 9 hod. v Penzionu Dvorce.

Detail

27.10.2017

Setkání realizačních týmů MAP Jihočeského kraje

Setkání realizačních týmů MAP Jihočeského kraje

Setkání se uskutečnilo 9.8.2017 v Penzionu Dvorce u Třeboně.

Detail

01.08.2017

Seminář Přírodní zahrady ve škole

Seminář Přírodní zahrady ve škole

Seminář se konal 30. 5. 2017 v Penzionu Dvorce u Třeboně.

Detail

18.05.2017

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole" II.

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole" II.

Fotogalerie z druhého vzdělávacího semináře, který se konal 17.5.2017 v Penzionu Dvorce.

Detail

24.03.2017

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole"

Vzdělávací seminář "Leadership ve škole"

Foto ze vzdělávacího semináře pro školy v rámci budování znalostních kapacit. Seminář se uskutečnil dne 24.3.2017 v Penzionu Dvorce.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 5

Pracovní skupina č. 5

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 5 MAP ORP Třeboň, které se konalo dne 1.12.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 4

Pracovní skupina č. 4

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 4 MAP ORP Třeboň, které se konalo 29.11.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 3

Pracovní skupina č. 3

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 3 MAP ORP Třeboň, které se konalo 29.11.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 2

Pracovní skupina č. 2

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 2 MAP ORP Třeboň, které se konalo 29.11.2016.

Detail

24.03.2017

Pracovní skupina č. 1

Pracovní skupina č. 1

Foto z jednání Pracovní skupiny č. 1 MAP ORP Třeboň, které se konalo dne 1.12.2016.

Detail

24.03.2017

Jednání Řídícího výboru

Jednání Řídícího výboru

Dne 15.9.2016 proběhlo jednání Řídícího výboru MAP ORP Třeboň.

Detail

07.12.2017

Zpráva z mezinárodního šetření PIRLS 2016

Česká školní inspekce zveřejnila národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

Detail

01.12.2017

Výroční zpráva ČŠI o stavu vzdělávání

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona Česká školní inspekce zveřejnila výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Detail

30.11.2017

Výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ

Česká školní inspekce zveřejnila závěrečnou zprávu se souhrnnými výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bylo realizováno v květnu 2017. Součástí dokumentu jsou také analýzy výsledků i zjištění z učitelských a žákovských dotazníků.

Detail

16.10.2017

Experimentální výtvarné techniky – Proměny plastových příborů

Seminář se uskuteční 13. listopadu 2017, 9.00 – 14.00 hod. na krajském pracovišti NIDV, České Budějovice. Poplatek: 770,- Kč

Detail

16.10.2017

Pozvánka na seminář s Kajjkou Hátleovou - Experimentální výtvarné techniky – Lucerny a andělé

Seminář se bude konat 6. listopadu 2017, 9.00 – 14.00 hod. na krajském pracovišti NIDV, České Budějovice. Poplatek 770,- Kč

Detail

 

Smyslem projektu je především sdílení zkušeností, vzájemné informování a zapojední všech, kteří chtějí aktivně pomáhat k rozvoji školství v našem území.

Nečekejte na oslovování a ankety, ale máte-li jakýkoliv problém, nápad, vizi apod.,

napište nám, budeme za vaše návrhy vděční.

 

ŽÁDNÝ DOTAZ NENÍ HLOUPÝ, ŽÁDNÝ NÁVRH NENÍ ZBYTEČNÝ.

 

 

Pro zjednodušení systému komunikace uvádíme jediný e-mail, telefonní linku i mobil. Stačí kliknout vpravo na záložku KONTAKTY (a vyberte MAS Třeboňsko).

 

 

Aktuality

20.03.2019

Noc vzdělávání 2019

Srdečně Vás zveme na Noc vzdělávání, která se bude konat ve středu 27. března 2019 v 18 hodin na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Festival vzdělávání, který organizují sami studenti, nabídne pestrý program složený z workshopů, přednášek, diskuzí a promítání.

Detail

20.03.2019

MŠMT - Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Konference: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: Výzvy a vize pro vzdělávací systém. S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”).

Detail

20.03.2019

ČŠI - Úroveň gramotnosti žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018 - Shrnutí hlavních zjištění

Ve školním roce 2017/2018 se Česká školní inspekce zaměřila na rozvoj matematické, čtenářské a sociální gramotnosti a cílem bylo posoudit podmínky a průběh rozvoje těchto gramotností a také dosaženou úroveň ve vybraných aspektech sledovaných gramotností u žáků 9. ročníků ZŠ a u žáků 2. ročníků SŠ.

Detail

21.02.2019

KLUB NESLYŠÍCÍCH - reportáž zda inkludovat neslyšící děti

Rádi bychom v tomto dílu TKN zjistili, jak jsme na tom v ČR s ranou péčí pro sluchově postižené děti, jaké podmínky jim jsou v případě běžného vzdělávacího proudu reálně zajišťovány a zda je pro ně integrace/inkluze vhodná. Rádi bychom zjistili, jak je možné, že se velká část dětí z inkluze přiklání ke speciálnímu školství. A pokud ne, je jejich vzdělání v běžné proudu dostačující?

Detail