#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Od března 2016 se začal realizovat Místní akční plán (MAP) pro obec s rozčířenou působností (ORP) Trhové Sviny.  (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000133) 

Cílem místních akčních plánů je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání – společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

 

Tato spolupráce povede k: 

  •  Systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje  ke kvalitnímu   řízení škol 
  •  Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání 
  •  Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka 
  •  Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole 
  •  Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči 

 

Cílem je plánovat společné a sdílené aktivity v území – pro zlepšení kvality, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání, zlepšení spolupráce ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

 

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 10.0 (727.84 kB)

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 9.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 28. února 2021 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 9.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 8.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 28. srpna 2020 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 8.0 

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 7.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 24. února 2020 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 7.0 

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 6.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 23. srpna 2019 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny dne 11. září 2019.

 

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 6.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny jsou uvedeny odlišnou barvou. Připomínky je možné zasílat do 18. 2. 2019 do 12:00 hodin na adresu kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalován Řídícím výborem projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny.

 

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 5.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny jsou uvedeny odlišnou barvou. Připomínky je možné zasílat do 22.8.2018 do 12:00 hodin na adresu pytelkovalenka@gmail.com, dokument bude následně schvalován Řídícím výborem projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny na jeho prvním setkání dne 6. září 2018.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 4.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny jsou zvýrazněny modrou barvou. Připomínky je možné zasílat do 23. února 2018 do 12:00 hodin na adresu pytelkovalenka@gmail.com, dokument bude následně schvalovat Řídící výbor.

Aktualizovaná příloha Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny schválená Řídícím výborem k 28.2.2018 - verze 4.0

 

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 3.0 

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 2.0 jsou v dokumentu zvýrazněny zelenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 25. srpna 2017 do 12:00 hodin na pytelkovalenka@gmail. com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny na svém jednání dne 31. srpna 2017.

Aktualizovaná příloha Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny schválená Řídícím výborem dne 31.8.2017 - verze 3.0

 

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - investiční a další priority

Prosíme o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Aktualizované záměry jsou v dokumentu zvýrazněny červeně. Připomínky je možné posílat do 10. února 2017 do 12:00 hodin na pytelkovalenka@gmail.com, následně bude finální dokument schvalovat per rollam Řídící výbor MAP.

Aktualizovaná příloha Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny schválená Řídícím výborem MAP dne 13.02.2017 - verze 2.0

 

Strategický rámec MAP pro OSP Trhové Sviny schválený Řídícím výborem MAP pro ORP Trhové Sviny dne 7. září 2016 - verze 1.0

Další aktualizace Strategického rámce MAP bude za 6 měsíců od schválení verze 1.0 (k 31.08.2016). Pokud chcece začlenit další investiční akce, které máte projednané se svým zřizovatelem, posílejte informace elektronicky na mail pytelkovalenka@gmail.com

 

Školy v ORP Trhové Sviny zapojené do projektu:

Základní škola Borovany http://www.zsborovany.cz/

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice http://www.zshstropnice.cz/

Základní škola a Mateřská škola Jílovice http://www.zsjilovice.cz/

Základní škola Nové Hrady, okres České Budějovice http://www.zsnh.cz/

Základní škola a Mateřská škola Olešnice http://zsolesnice.cz/

Základní škola Petříkov http://www.zspetrikov.cz/

Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší http://www.zs-svjan.cz/

Základní škola Trhové Sviny http://www.zssviny.cz/

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny http://zspssviny.cz/

Mateřská škola Borovany http://msborovany.cz/

Mateřská škola Ločenice http://www.mslocenice.estranky.cz/

Mateřská škola Nové Hrady http://msnovehrady.cz/

Mateřská škola Slavče, okres České Budějovice http://www.msslavce.cz/

Mateřská škola Trhové Sviny http://skolka.tsviny.cz/

Mateřská škola Žár, okres České Budějovice http://mszar.cz/

Dokument Místní akční plán ORP Trhové Sviny schválený dne 8. ledna 2018 Řídícím výborem zde

Od března 2018 realizujeme projekt MAP II pro ORP Trhové Sviny

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008633.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství by měla napomáhat zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Školy v ORP Trhové Sviny zapojené do projektu:

Základní škola Borovany http://www.zsborovany.cz/

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice http://www.zshstropnice.cz/

Základní škola a Mateřská škola Jílovice http://www.zsjilovice.cz/

Základní škola Nové Hrady, okres České Budějovice http://www.zsnh.cz/

Základní škola a Mateřská škola Olešnice http://zsolesnice.cz/

Základní škola Petříkov http://www.zspetrikov.cz/

Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší http://www.zs-svjan.cz/

Základní škola Trhové Sviny http://www.zssviny.cz/

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny http://zspssviny.cz/

Mateřská škola Borovany http://msborovany.cz/

Mateřská škola Ločenice http://www.mslocenice.estranky.cz/

Mateřská škola Nové Hrady http://msnovehrady.cz/

Mateřská škola Slavče, okres České Budějovice http://www.msslavce.cz/

Mateřská škola Trhové Sviny http://skolka.tsviny.cz/

Mateřská škola Žár, okres České Budějovice http://mszar.cz/