Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Od března 2022 se začal realizovat MAP III pro ORP Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021846)

 

Od března 2018 se začal realizovat MAP II pro ORP Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008633)

 

Od března 2016 se začal realizovat Místní akční plán (MAP) pro obec s rozčířenou působností (ORP) Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000133) 

 

Cílem místních akčních plánů je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání – společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

 

Tato spolupráce povede k: 

  •  Systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje  ke kvalitnímu   řízení škol 
  •  Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání 
  •  Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka 
  •  Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole 
  •  Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči 

 

Cílem je plánovat společné a sdílené aktivity v území – pro zlepšení kvality, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání, zlepšení spolupráce ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

 

Dokument Místní akční plán ORP Trhové Sviny schválený dne 8. ledna 2018 Řídícím výborem zde.

 

Dokument Místní akční plán ORP Trhové Sviny schválený dne 8. září 2020 Řídícím výborem zde.

 

Dokument Místní akční plán ORP Trhové Sviny schválený dne 25. dubna 2022 Řídícím výborem zde.

 

Od března 2022 realizujeme projekt MAP III pro ORP Trhové Sviny

Školy v ORP Trhové Sviny zapojené do projektu:

Základní škola Borovany http://www.zsborovany.cz/

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice http://www.zshstropnice.cz/

Základní škola a Mateřská škola Jílovice http://www.zsjilovice.cz/

Základní škola Nové Hrady, okres České Budějovice http://www.zsnh.cz/

Základní škola a Mateřská škola Olešnice http://zsolesnice.cz/

Základní škola a Mateřská škola Petříkov http://www.zspetrikov.cz/

Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší http://www.zs-svjan.cz/

Základní škola Trhové Sviny http://www.zssviny.cz/

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny http://zspssviny.cz/

Mateřská škola Borovany http://msborovany.cz/

Mateřská škola Ločenice http://www.mslocenice.estranky.cz/

Mateřská škola Nové Hrady http://msnovehrady.cz/

Mateřská škola Slavče, okres České Budějovice http://www.msslavce.cz/

Mateřská škola Trhové Sviny http://skolka.tsviny.cz/

Mateřská škola Žár, okres České Budějovice http://mszar.cz/

Mateřská škola Mladošovice, http://msmladosovice.cz/

 

Od března 2018 realizujeme projekt MAP II pro ORP Trhové Sviny

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008633.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství by měla napomáhat zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Školy v ORP Trhové Sviny zapojené do projektu:

Základní škola Borovany http://www.zsborovany.cz/

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice http://www.zshstropnice.cz/

Základní škola a Mateřská škola Jílovice http://www.zsjilovice.cz/

Základní škola Nové Hrady, okres České Budějovice http://www.zsnh.cz/

Základní škola a Mateřská škola Olešnice http://zsolesnice.cz/

Základní škola Petříkov http://www.zspetrikov.cz/

Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší http://www.zs-svjan.cz/

Základní škola Trhové Sviny http://www.zssviny.cz/

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny http://zspssviny.cz/

Mateřská škola Borovany http://msborovany.cz/

Mateřská škola Ločenice http://www.mslocenice.estranky.cz/

Mateřská škola Nové Hrady http://msnovehrady.cz/

Mateřská škola Slavče, okres České Budějovice http://www.msslavce.cz/

Mateřská škola Trhové Sviny http://skolka.tsviny.cz/

Mateřská škola Žár, okres České Budějovice http://mszar.cz/

Mateřská škola Mladošovice, http://msmladosovice.cz/