Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Peníze na digitalizaci pro školy... nezapomeňte vyplnit dotazník do 31.3.2022

Typ: náš tip | ostatní
Školy získají finanční podporu v roce 2022 na digitální učební pomůcky, jejichž cílem je rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí, a
na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Školy obdrží do svých rozpočtů finanční prostředky na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí. Pokud chcete obdržet finanční prostředky ještě letos, je třeba 

  • vyplnit dotazník a deklaraci na https://sberdat.uiv.cz/login/
  • dotazník musí vyplnit školy, které začnou vyučovat podle revidovaného RVP ZV, RVP G, resp. RVP GSP či RVP DG od 1. 9. 2022
  • dotazník musí vyplnit i školy, které již vyučují dle upraveného RVP od 1.9.2021
  • uzávěrka pro vyplňování dotazníku a deklarace je 31.3. 2022

 

Zdrojem financování jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které budou rozdělovány v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Školy získají finanční podporu v roce 2022 na dva účely:

  • na digitální učební pomůcky, jejichž cílem je rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí,
  • na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků pro školy jsou zveřejněny ve Věštníku MŠMT. Školy soukromé a církevní získají finanční prostředky formou dotační výzvy. O jejích podmínkách budou informovány datovou schránkou v 1. čtvrtletí roku 2022.

Pro které školy jsou prostředky určeny a jak se bude žádat

Školy, které vyplnit dotazník nestihnou nebo se rozhodnou s úpravou svého ŠVP počkat, o peníze nepřijdou, obdrží je v roce 2023. Zároveň mateřské školy obdrží na digitální učební pomůcky 8000 Kč na učitele (přepočteno na plný úvazek). Základní a střední školy a konzervatoře dostanou také současně finanční prostředky na prevenci digitální propasti. Více informací viz https://www.edu.cz/prevence-digitalni-propasti/. O tyto prostředky není v případě škol zřizovaných obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí potřeba žádat, budou doručeny automaticky prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu.

Uznatelnost nákladů

Uznatelné náklady jsou od 1. 1. do 31. 12. 2022, školy tedy nemusí váhat a mohou se již teď chystat na nákup zařízení.

Metodická podpora

S poskytnutím finančních prostředků školám připravilo ministerstvo i metodickou podporu, která je k dispozici na nových stránkách https://edu.cz/digitalizujeme. Na novém webu dále naleznou i rubriku týkající se správy ICT, která obsahuje inspirativní rozhovory s příklady dobré praxe a Příručku pro ředitele. To vše je doplněno o nový Standard konektivity a bezpečnosti škol a o edukační videa na téma bezpečné školní digitální infrastruktury.

Kromě informací budou k dispozici i odborní konzultanti v terénu - Národní pedagogický institut ČR připravuje síť tzv. “IT guru”, kteří školám s celým procesem digitalizace a výběrem zařízení pomohou. Pro ředitele i pedagogy jsou připraveny vzdělávací kurzy k nové informatice, které NPI ČR nabízí prostřednictvím svých krajských center. Kurzy na podporu rozvoje digitální kompetence v jednotlivých oborech a kurzy pro gymnázia jsou v přípravě. Podrobně o podpoře NPI ČR na https://revize.edu.cz/.

„Ředitelům jsme dali velkou volnost ve výběru digitálních učebních pomůcek. Je na nich, jaké pomůcky podle zaměření školy nakoupí. Některým se mohou hodit 3D tiskárny a brýle pro rozšířenou realitu do rozjetých programů, jiné se zaměří třeba na tablety nebo programovatelné výukové prvky. Naším cílem je pomoci školám nakoupit takové digitální učební pomůcky, které budou ve výuce využívat a které pomohou připravit žáky na jejich budoucí profesní či osobní život v budoucím digitálním světě. Národní pedagogický institut ČR pak školám nabídne potřebné vzdělávání a podporu,” říká Jan Mareš, náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže.

Celý článek a více informací naleznete na www.msmt.cz.

 


Vytvořeno: 16. 3. 2022
Poslední aktualizace: 16. 3. 2022 21:59
Autor: Jan Krejčíček