Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Název projektu: MAP IV ORP ČB

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/00/23_017/0008250

Anotace projektu: MAP IV ORP ČB navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování I. a II. a III. na území správního obvodu ORP České Budějovice. Cílem projektu je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace MAP ORP ČB, zkvalitnění vzdělávání v MŠ a ZŠ v reakci na problémy a potřeby identifikované v území prostřednictvím implementace akčních plánů, a také zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.plakát projektu

Termín realizace projektu: 1. 12. 2023 - 31. 12. 2025   

Aktualizace dokumentu SR MAP je možná nejdříve 1x za půl roku (v MAP ORP ČB aktualizace vždy ke konci června a prosince), lze přidávat nové záměry nebo aktualizovat stávající.

Investiční záměry můžete zasílat průbežně na mail janacova@masrozkvet.cz. Vzorová tabulka pro doplnění záměrů zde.

Dokumenty jsou vždy schváleny Řídícím výborem MAP a odevzdány na Regionální stálou konferenci k uveřejnění na stránkách MMR  a jsou oficiálně vyvěšeny spolu s dalšími Strategickými rámci z celé ČR na stránkách Územní dimenze zde

 

Dokument Strategický rámec MAP (platná verze, aktualizace 06/2023)

Příloha 1: SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT MŠ (2021 - 2027), SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT ZŠ (2021-2027) a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027):

- AKTUÁLNĚ PLATNÁ VARIANTA 5 dokument podepsaný v pdf k 12. 7. 2023 (ve formátu excel zde)

 

neaktuální varianta 4 dokument v pdf  podepsaná k 12. 1. 2023 (ve formátu excel zde)

neaktuální varianta 3 dokument v pdf zde schválená k 11.7.2022 (ve formátu excel zde); varianta 2 dokument v pdf zde  schválená v lednu 2022 (ve formátu excel zde); varianta 1- dokument v pdf verze k červnu 2021)

Neaktuální Dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice, aktualizovaná příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY verze k čerbnu 2021

Verze dokumentu k prosinci 2020 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY 

Verze dokumentu k červnu 2020 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Verze k prosinci 2019 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Verze dokumentu k červnu 2019 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Verze dokumentu k prosinci 2018 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Dokument k červnu 2018 -  příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k prosinci 2017, příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Neaktuální dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k červnu 2017, příloha INVESTIČNÍ PRIORITY, kompletní dokument včetně podpisu předsedy ŘV zde.

Neaktuální dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k prosinci 2016, příloha INVESTIČNÍ PRIORITY

Neaktuální dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k 30. 6. 2016, příloha INVESTIČNÍ PRIORITY (tabulkový přehled). 

 

 

 

 

DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP III ORP ČB (06/2022-11/2023)

Pozvánky na akce jsou průběžně zveřejňovány v sekci ORP České Budějovice/AKCE.

Tiskové zprávy nalezcete v sekci ORP České Budějovice/PUBLICITA.

 

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP České Budějovice jako celek sestává z těchto částí, které jsou průběžně aktualizovány:

 1. I. ÚVODNÍ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 2. II. ANALYTICKÁ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 3. III. STRATEGICKÁ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 4. IV. AKČNÍ PLÁN (aktualizace 07/2023) - AP na rok 2023, AP na rok 2024, AP na rok 2025

V. Příloha - Strategický rámec (viz samostatná záložka na www)

 

Komunikační strategie - 2022-2023 (MAP III)

Evaluační plán MAP III ORP ČB

Komunikační plán MAP III ORP ČB

Organizační struktura MAP III ORP ČB

 

Akční plán MAP ORP ČB pro rok 2023: dokumentotevřený formulář pro samostatné plánování 

 

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

24.-29.8.2023 - jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis

5.-12.7.2023 -  jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis

27.3.2023 - jednání ŘV hotel Budweis, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

6-11.1.2023 - jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis

17.-31.8.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam, zápis z jednání

1.-11.7.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam, Zápis z jednání

27.6.2022 - jednání ŘV hotel Budweis, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

 

Pracovní skupiny - Dokumenty (pozvánky, dle termínu jednání)

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (PS ČG) - 25.8.2022 , 5.10.2022, 29.11.2022, 1.2.2023, 24.4.2023, 10.5.2023, 6.9.2023

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (PS MG) - 25.8.2022, 20.10.2022, 24.11.2022, 26.1.2023, 11.5.20236.9.2023

Pracovní skupina Polytechnika a digitální gramotnost (PS Poly) - 22.6.2022, 5.12.2022, 13.1.202323.2.2023, 11.5.20236.9.2023

Pracovní skupina Školní poradenská pracoviště - školní psychologové a speciální pedagogové (PS ŠPP PP) - 29.8.2022, 13.9.2022, 10.10.2022, 29.11.2022, 7.12.2022, 7.2.2323, 4.4.2023, 6.6.202326.9.2023, 25.10.2023

Pracovní skupina Školní poradenská pracoviště - výchovní a kariéroví poradci (PS ŠPP VKP) - 29.8.2022, 17.10.2022, 13.12.2022, 21.3.2023, 6.6.2023, 11.9.2023

Pracovní skupina pro rovné příležitosti (PS RP) - 30.8.2022, 18.10.2022, 15.12.2022, 23.3.2023, 6.6.2023, 25.9.23

Pracovní skupina pro financování (PS Fin) - 31.8.2022, 16.11.2022, 16.12.2022, 27.3.2023, 22.6.2023, 27.9.2023

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv: DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP II ORP ČB (06/2018 - 05/2022)

EVALUAČNÍ ZPRÁVY:

05/2022: Závěrečná evaluační zpráva projektu (ke stažení zde)

09/2021: Průběžná sebeevaluační zpráva 3 (ke stažení zde)

10/2020: Střednědobá evaluační zpráva projektu (ke stažení zde)

09/2020: Průběžná sebeevaluační zpráva 2 (ke stažení zde)

06/2019: Průběžná sebeevaluační zpráva 1 (ke stažení zde)

 

REFLEKTIVNÍ ZPRÁVY:

Reflektivní zprávy zapojených organizací do projektu - v listinné formě  (archiv projektu)

Soupiska zapojených organizací zde

Souhrnná zpráva příjemce o zapojení organizací - v listinné formě  (archiv projektu)

MAP ORP II. brožura 2018 - 2021

Formulář pro vyjádření námitky, námětu, reakce či podnětu „MAP II ORP ČB“ - ke stažení zde.

 

08/2020: Analýza vzdělávacího procesu na ZŠ v souvislosti s mimořádným stavem (covid-19) v ORP České Budějovice - Dotazník pro učitele a ředitele škol (ke stažení zde)

 

10/2019: agregované Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol a základních škol v rámci projektu Šablony I a II OP VVV v jednotlivých ORP - srovnání úvodního šetření Šablony I a aktuálního šetření (ke stažení zde)

05/2019: MAP II ORP ČB - Agregované výstupy ze Šetření v území ORP České Budějovice na školách, dle Metodiky rovných příležitostí  (ke stažení zde)

 

Dokumenty (výstupy, zápisy, prezentace) z konkrétních akcí naleznou účastníci v Zalogované části/Dokumenty.

Pozvánky na akce jsou průběžně zveřejňovány v sekci ORP České Budějovice/AKCE.

Tiskové zprávy nalezcete v sekci ORP České Budějovice/PUBLICITA.

 

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

23.5.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 16.-23.5.2022, Zápis z jednání

6.1.2022 - jednání ŘV Krajský úřad Jihočeského Kraje, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

22.9.2021 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 15.-22.9.2021, Zápis z jednání

24.6.2021 - jednání ŘV Krajský úřad Jihočeského Kraje, pozvánka s programem zde, zápis z jednání (265.85 kB)

15.12.2020 - online jednání ŘV, pozvánka

21.10.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 16.-20.10.2020, Zápis z jednání

30.9.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 24.-30.9.2020, Zápis z jednání

30.6.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 25.-30.6.2020, Zápis z jednání

27.3.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 23.-27.3.2020, Zápis z jednání

29.11.2019 - 4. setkání ŘV MAP pozvánka, zápis z jednání, prezentace z jednání: projekt MAP - Ing. Krejčíčková, projekt SRP - Ing. Kozáková, aktivity JHK - Vohradníková, DiS, prezentace KAP - Ing. Kolář

19.6.2019 - 3. setkání ŘV MAP pozvánka, zápis z jednání, schválený strategický rámec MAP najdete na záložce "Strategický rámec"

18.12.2019 - 2. setkání ŘV PozvánkaZápis z jednání, schválené dokumenty: Strategický rámec MAP

4.10.2018 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 3.-4.10.2018, Zápis z jednání

13.6.2018  - 1. setkání ŘV dne 13.6.2018 - Pozvánka, Zápis z jednání, schválené dokumenty: aktualizované Složení ŘV, aktualizovaný Status a jednací řád ŘV MAP, aktualizovaná Organizační struktura MAP II ORP ČB

 

Dokumenty - Pracovní skupiny MAP :

PS Čtenářská gramotnost:

9. setkání, 8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka + příloha, 2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS Matematická gramotnost:

9. setkání8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka,  2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS Polytechnické vzdělávání:

9. setkání, 8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka, 2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS Rovné příležitosti:

11. setkání, 10. setkání, 9. setkání, 8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka, 2. setkání pozvánka, 1. setkání a vstupní seminář pozvánka

PS financování:

11. setkání, 10. setkání, 9. setkání, 8. setkání, online, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka,  2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

TS/ PS Předškolní a neformální vzdělávání:

7. setkání, 6. setkání pozvánka, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání, 2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS ŠPP (školské poradenské pracoviště – školní psychologové, speciální pedagogové):

1. setkání PS ŠPP pozvánka (565.82 kB)

Společná setkání PS:

19.11. 2019 setkání PS Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Polytechnická  výchova, Neformální a předškolní vzdělávání

25.11. 2019 setkání PS Financování a Rovné příležitosti

 

 

 

 

 

ARCHIV: DOKUMENTY VZNIKLÉ V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP ORP ČB (01/2016 - 12/2017)

DOKUMENT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

finální dokument MAP schválený Řídícím výborem dne 6.12.2017:

dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 2 Roční akční plán

((poznámka: dokumenty jsou až do aktualizace platné také pro MAP II ORP ČB; aktualizované dokumenty naleznete u dokumentace z jednání Řídícího výboru))

 

Dokumenty - Strategický rámec MAP:

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - aktuální platná verze k 12 2017

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - aktuální platná verze k 06 2017

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - neaktuální verze k 12 2016

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - neaktuální verze k 06 2016

Dokumenty byly schváleny Řídícím výborem MAP a odevzdány na Regionální stálou konferenci, kteří je předali na MMR a jsou oficiálně vyvěšeny spolu s dalšími Strategickými rámci z celé ČR na stránkách Územní dimenze zde

 

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

Pozvánka na 5. setkání ŘV dne 6.12.2017Zápis z jednání, Prezenční listina

Pozvánka na setkání ŘV dne 11.10.2017 - výjezdní jednání ŘV MAP zrušeno z důvodu nízké účasti

- Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shválení aktualizace SR MAP; 27.6.2017

- Pozvánka na 4. setkání ŘV dne 16.5.2017, prezentace k jednání, zápis, prezenční listina

Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shválení aktualizace SR MAP; 28.12.2016

Pozvánka na 3. setkání ŘV dne 22.9.2016, Prezentace k jednáníZápis z jednání, Prezenční listina

Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shváleníSR MAP; 29.6.2016

Pozvánka na 2. setkání ŘV dne 1.6.2016, harmonogram schválení SR MAPZápis z jednání, prezenční listina

Pozvánka na 1. setkání ŘV dne 30.3.2016, PrezentaceZápis z jednání včetně přílohy Složení ŘV, schválený Status a jednací řád, prezenční listina

 

Dokumenty - Pracovní skupiny MAP:

- PS Základní vzdělávání: 

26.1.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích, Zápis z jednáníPrezenční listina

30.3.2017, Základní a mateřské škole Šindlovy Dvory, Zápis z jednáníPrezenční listina

7.11.2017, Základní škola Pohůrecká, České Budějovice, Prezenřční listina, Podklad k jednání: Rozpracování aktivit ZŠ

- PS Předškolní výchova: 

1.2.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích, ZápisPrezenční listina

1.3.2017, Salesiánské středisko mládeže- DDM, České Budějovice, Zápis,  Prezenční listina

8.11.2017, Mateřská škola Jana Opletala, České Budějovice, Prezenční listina, Podklad k jednání: Rozpracování Aktivit MŠ

- PS Zájmové a neformální vzdělávání:

24.4.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích, Zápis z jednání, Prezenční listina

6.11.2017, Dům dětí a mládeže, U Zimního stadionu, České Budějovice, Prezenční listina, Podklad k jednání: Rozpracování Aktivit Zájmové a neformální vzdělávání

Společné jednání členů PS:

- splečné setkání členů všech pracovních skupin dne 6.2.2018 od 15 hodin na ZŠ a ZUŠ  Bezdrevská 3, České Budějovice; prezenční listina

- splečné setkání členů pracovních skupin dne 19.10.2017 od 15 hodin na Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice; prezentace k jednání, podklady: Aktivity do Akčního plánu MAP, Návrh vzdělávacích aktivit; prezenční listina

- splečné jednání všech pracovních skupin a řídícího výboru dne 11.-12.10.2017 pozvánka zde - zrušeno, přesunuto na 19.10.2017

 

Dokumenty - setkávání v území - KA Budování znalostních kapacit:

 

PREZENTACE Z KONFERENCE "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU"

6.12.2017, hotel Budweis

 • Informace o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání MAP ORP ČB a navazujících aktivitách v MAPII – Ing. Marta Krejčíčková - prezentace zde
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – Aktivity PF JU aneb co se plánuje a jak o sobě víme? - PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. - prezentace zde
 • Jihočeská hospodářská komora – Propojení firem a škol, informace o aktuální činnosti JHK - Lenka Vohradníková, DiS. - prezentace zde
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání – Ing. Hynek Čížek, Ph.D. - prezentace zde
 • CLIL na Základní škole Matice školské 3, České Budějovice - Mgr. Jana Rychlíková - prezentace zde
 • Využití Školního programu v každodenní školské praxi na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice - Mgr. Miroslav Kůs - prezentace zde

 

Dokumenty - Řízení MAP:

Závěrečná sebehodnotící zpráva, přloha 1

Implementační plán

Memorandum o spolupráci MAP ORP České Budějovice

Evaluační zpráva za rok 2016

setkání zástupců RT a ŘV - evaluace vybraných MAP v ČR, 28.4.2017, České Budějovice; prezenční listina

 

Dokumenty MAP obecně:

Aktivity a procesy MAP ORP ČB

zkrácené Postupy MAP

metodika pro vnitřní evaluaci

 

Zapojené subjekty do MAP III ORP ČB - Partneři se souhlasem a další aktéři aktivně spolupracující
1 Mateřská škola Adamov
2 Základní škola a Mateřská škola Borek
3 Základní škola Boršov nad Vltavou
4 Mateřská škola Boršov nad Vltavou
5 Mateřská škola Čakov
6 Mateřská škola Čejkovice
7 Mateřská škola Dasný
8 Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic
9 Základní škola a Mateřská škola Doudleby
10 Základní škola a Mateřská škola Dříteň
11 Základní škola a Mateřská škola Dubné
12 Mateřská škola Libníč
13 Mateřská škola Hlincová Hora
14 Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
15 Mateřská škola Hluboká nad Vltavou
16 Základní škola a Mateřská škola Hosín
17 Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice
18 Mateřská škola Hrdějovice
19 Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd
20 Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice
21 Základní škola a Mateřská škola Lišov
22 Mateřská škola Nové Homole
23 Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace
24 Mateřská škola Pištín, příspěvková organizace
25 Mateřská škola Radošovice
26 Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
27 Základní škola a Mateřská škola Římov
28 Mateřská škola Sedlec, okr. České Budějovice
29 Základní škola a mateřská škola Srubec
30 Mateřská škola Cvrček Strážkovice
31 Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích
32 Základní škola a Mateřská škola Střížov
33 Základní škola a Mateřská škola Ševětín
34 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
35 Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice
36 Mateřská škola Úsilné
37 Mateřská škola Včelná
38 Základní škola a Mateřská škola Zahájí
39 Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České Budějovice
40 Mateřská škola Žabovřesky, okres České Budějovice
41 Mateřská škola Hůry
42 Mateřská škola Plav, příspěvková organizace
43 Mateřská škola Lipí
44 Mateřská škola Zliv, Lidická 599
45 Základní škola a mateřská škola Nedabyle
46 Mateřská škola Nová Ves, okres České Budějovice
47 Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice
48 Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice
49 Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice
50 Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice
51 Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice
52 Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice
53 Mateřská škola, U Pramene 13, České Budějovice
54 Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice
55 Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
56 Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice
57 Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice
58 Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice
59 Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice
60 Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice
61 Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice
62 Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice
63 Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice
64 Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice
65 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice
66 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice
67 Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
68 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
69 Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
70 Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice
71 Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
72 Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice
73 Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
74 Základní škola Nerudova 9, České Budějovice
75 Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
76 Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice
77 Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
78 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
79 Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2
80 Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5
81 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1
82 Církevní mateřská škola "U sv. Josefa"
83 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola
84 EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.
85 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
86 KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o.
87 BARBORKA mateřská škola s.r.o.
88 Mateřská škola MONTESSORI DŮM, s.r.o.
89 Církevní mateřská škola České Budějovice, Lipenská 3
90 Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.
91 Základní škola a mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o.
92 Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o.
93 Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.
94 Waldorfská škola České Budějovice - mateřská škola, základní škola a střední
škola o. p. s.
95 Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43
96 Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.
97 Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE,z.s.   IZO181095718
98 Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o.
99 Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o.
100 ScioŠkola České Budějovice - základní škola, s.r.o.
101 Základní umělecká škola Sinfonie s.r.o.
102 Mateřská škola LVÍČEK
103 Základní umělecká škola Vojtěch
104 Komunitní základní škola Starhill, z.s.
105 SOVIČKA - mateřská škola s.r.o. (dětská skupina)
106 Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice
107 Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1
108 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice
109 RENER EDUCATION - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
110 Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
111 Dětská skupina Kvítek - Jihočeská univerzita
112 AKAI KIKU s.r.o.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Řídící výbor (ŘV) Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III. pro území ORP České Budějovice (zkráceně MAP III ORP ČB):

- Zástupce realizátora projektu MAP

 • Ing. Marta Krejčíčková – MAS Rozkvět, z.s. - hlavní manažer projektu MAP II ORP ČB

- Zástupce zřizovatelů škol

 • Ing. Jaroslav Houba – starosta obce Sedlec – zřizovatel Mateřské školy Sedlec

- Zástupce vedení škol, výborní učitelé

 • Ing. Dana Walterová – ředitelka ZŠ Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice - předsedkyně Řídícího výboru

- Zástupce učitelů

 • PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. – ředitel Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích

- Zástupce ze školních družin, školních klubů

 • Ivana Staňková - vedoucí školní družiny Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

- Zástupce základních uměleckých škol ZUŠ

 • Mgr. Pravoslav Němeček - ředitel Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice

- Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání:

 • Mgr. Radka Rybáková - pedagog volného času Otevřených klubů Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže

- Zástupce KAP

 • Mgr. Lenka Nováková - pracovník oddělení evropských fondů a strategií, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje

- Zástupce rodičů

 • Ing. Jitka Lejsková

- Zástupce MAS

 • Ing. Eva Tarabová  - manažerka MAS Pomalší, o.p.s.
 • Mgr. Magdalena Chytrová – manažerka MAS Sdružení Růže, z.s.
 • Ing. Mirka Machová – manažerka MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.
 • Ing. Anna Hotárková – manažerka MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s.

- Zástupce ORP

 • Kateřina Koptová - odborný pracovník odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice

- Zástupce ITI/IPRÚ

 • Ing. Petr Käfer - pracovník odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice, pověřený vedoucí oddělení implementace IPRÚ, zástupce VO

- Zástupce Jihočeské hospodářské komory

 • Ing. Lenka Hájková – ředitelka Oblastní kanceláře České Budějovice Jihočeské hospodářské komory

- Zástupce Jihočeské univerzity

 • PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. – proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Seznam členů Řídícího výboru MAP III ORP ČB

Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP III ORP ČB

Organizační struktura v rámci MAP III ORP ČB

 

Výstupy z jednání řídícího výboru najdete v sekci Dokumenty.

Pracovní skupiny (PS) a platformy v rámci projektu MAP III ORP ČB:
 • PS Financování
 • PS Rovné příležitosti
 • PS Matematická gramotnost
 • PS Čtenářská gramotnost
 • PS Psychologové a speciální pedagogové
 • PS Výchovní a kariéroví poradci
 • PS Polytechnika a digitální gramotnost

 

Seznam členů pracovních skupin MAP III ORP ČB (k 30.9.2022)

 

Místní lídři

 

Jednací řád v rámci MAP III ORP ČB zde.

Organizační struktura v rámci MAP III ORP ČB zde.

 

Pozvánky na jednání pracovních skupin najdete v sekci Dokumenty (ORP České Budějovice).

Výstupy z jednání pracovních skupin najde odborná veřejnost v sekci Dokumenty (Zalogovaná část).

01.12.2023

plakát

MAP IV ORP ČB zahájen

Dnes 1.12. startuje projekt MAP IV ORP ČB, podpořený v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a spolufinancovaný Evropskou unií.

Detail

30.11.2023

Setkání všech Pracovních skupin MAP III ORP ČB

Dne 28. listopadu proběhlo závěrečné Setkání všech pracovních skupin MAP III ORP ČB v prostorách restaurace Solnice v centru Českých Budějovic.

Detail

13.11.2023

Výběrové řízení do územních metodických kabinetů

NPI hledá do metodických kabinetů v území aktivní učitele, kteří chtějí rozvíjet sami sebe a zároveň pomáhat i svým kolegům. Chcete být součástí proměny vzdělávání? Máte zájem o inovace a aktuální trendy? Chcete se podílet na nabídce vzdělávacích akcí a inspirovat učitele ve svém území a kraji?

Detail

03.11.2023

NPI pracuje na modernizaci školství. Jaké změny školství čekají?

Jaké změny školství čekají? Kdo na revizi pracuje a jak změna proběhne, co přinese žákům, školám i celé společnosti?

Detail

03.11.2023

magazín

Nový magazín EduRevue NPI ČR

Magazín moderního vzdělávání. Téma „Měníme osnovy“. Podzim 2023

Detail

03.11.2023

Tisková zpráva: nový server Organizátorvýletu.cz

Na českém internetu vznikl nový unikátní server Organizátorvýletu.cz, který usnadňuje učitelům mateřských, základních a středních škol naplánování a organizaci školního výletu, zahraničního zájezdu, školy v přírodě a lyžařského výcviku.

Detail

01.10.2023

Program HOBIT

HOBIT je zdravotní vzdělávací program vhodný jak pro žáky 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií, tak i pro širokou veřejnost. Název programu vznikl jako akronym pro HOdina BIologie pro živoT.

Detail

01.10.2023

DIGIAKCE: ŠKOLY NABÍZEJÍ INSPIRACI V REGIONECH I NA ONLINE WEBINÁŘÍCH

Od srpna tohoto roku nabízejí konkrétní školy v partnerství s NPI ČR svůj čas a aktivní učitele, kteří prezentují své příběhy ze tříd při používání technologií ve škole a při výuce informatických předmětů. V říjnu se můžete těšit na celkem 11 akcí určených pro učitele MŠ, ZŠ, gymnázií i SŠ.

Detail

30.09.2023

Nový cyklus ČT - „ Jak se dělá dobrá škola“

Desetidílná dokumentární série, každou středu od 22 hodin na ČT 2.

Detail

27.09.2023

ČŠI - informační magazín

Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.

Detail

16.08.2023

Knihy k zapůjčení pro pedagogy a vedení škol

V rámci projektu MAP ORP ČB jsme pořídili sadu pojízdných knihoven - kufrovny, které putují po školách, nyní jsme pořídili knihy o vzdělávání k zapůjčení také pro pedagogy. Seznam naleznete níže.

Detail

13.08.2023

ČŠI - Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách

Detail

20.06.2023

Tandem: Příští stanice svět: Den mezinárodního vzdělávání

Třetí ročník akce Příští stanice svět s podtitulem Den mezinárodního vzdělávání pořádá Dům zahraniční spolupráce v Praze ve čtvrtek 22. června.

Detail

20.06.2023

Tandem: Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2023

I v letošním roce jsme pro Vás připravili seznam česko-německých táborů pro děti a akcí pro mládež v létě 2023, kde se mohou děti a mladí lidé seznámit s vrstevníky ze sousední země a zdokonalit v němčině.

Detail

20.06.2023

Tandem: Staň se dobrovolníkem!

Láká tě vycestovat do zahraničí? Chceš si vyzkoušet nové věci a tě baví cizí jazyky? Toužíš po tom, poznat jinou kulturu? Staň se dobrovolníkem programu Evropského sboru solidarity.

Detail

29.05.2023

SYPO: Vše o podpoře začínajících učitelů na jednom místě

Model systému podpory začínající učitelů vznikal 5 let ve spolupráci s desítkami učitelů z 250 škol a přináší rady, typy a informace pro ředitele škol, začínající učitele a uvádějící učitele...

Detail

29.05.2023

foto

Jihočeská vědecká knihovna pomáhá rozvíjet čtenářskou gramotnost na školách na Českobudějovicku

Dne 10.5.2023 pořádala pracovní skupina na podporu čtenářské gramotnosti MAP ORP ČB ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou besedu nad současnou dětskou literaturou.

Detail

09.05.2023

Adaptační koordinátoři NPI

Od února 2023 jsou opět k dispozici ve spolupráci s MŠMT a MV prostředky na adaptační koordinátory. Pro detailní informace se můžete obrátit na jednotlivé krajské koordinátory podpory DŽC (žáků s OMJ)

Detail

10.04.2023

Závěrečná zpráva z Jihočeské konference pro lepší angličtinu

Přečtěte si zprávu z druhého ročníku Jihočeské konference pro lepší angličtinu, která proběhla v pátek 31. 3. 2023 a kde je MAS Rozkvět v rámci projektu MAP ORP ČB partnerem.

Detail

03.04.2023

TANDEM: Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2023

Seznam česko-německých táborů pro děti a akcí pro mládež v létě 2023, kde se mohou děti a mladí lidé seznámit s vrstevníky ze sousední země a zdokonalit v němčině. Nabídky se orientují na děti od cca 8 let až na mládež do 26 let a obsahově jsou velmi pestré.

Detail

21.03.2023

NPI projekt SYPO: poslední webináře a záznamy online

Níže najdete registrace do živých webinářů i odkaz na záznamy všech proběhlých webinářů...

Detail

10.03.2023

Koncepce revize vzdělávacích oblastí

Představujeme vám Koncepce revize vzdělávacích oblastí, které byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci RVP ZV.

Detail

09.03.2023

Kompetenční rámec absolventa učitelství

Dokument k připomínkování do 16.4.2023. Jedná se o dokument, který popisuje profesní kompetence, jimiž má být vybaven každý absolvent vzdělávacího programu vedoucího ke kvalifikaci učitele.

Detail

05.03.2023

Hlasujte v soutěži Magnesia Litera pro knihu regionální autorky Ireny Vackové!

Hlasujte pro knihu Malý mnich v anketě Kosmas cena čtenářů. Tenhle silný inspirativní příběh malého chlapce totiž otevírá oči i srdce.

Detail

02.03.2023

logo

MAS Rozkvět 10 let členem Národní sítě zdravých měst

Již od roku 2013 je MAS Rozkvět členem Národní sítě Zdravých měst ČR.

Detail

26.02.2023

NPI záznamy online setkání na téma nadaní ve třídě

Záznamy webinářů na toto téma si můžete pustit na odkazech níže.

Detail

23.02.2023

mapa rozšíření Eduzměny

Eduzměna se rozšiřuje, v dalších regionech podpoří změnu školství - včetně Českobudějovicka

Turnovsko, Šumpersko-Zábřežsko, Přešticko-Blovicko a Českobudějovicko – to jsou čtyři regiony, které dostanou zvláštní podporu v oblasti vzdělávání. Pro svůj unikátní výcvikový program je ze čtrnácti regionů vybral Nadační fond Eduzměna.

Detail

07.02.2023

Nabídka webinářů NPI - Kabinet Společenskovědní vzdělávání

Nabídka bezplatných webinářů projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů). Na webinář je nutné přihlásit se předem na uvedených odkazech.

Detail

07.02.2023

Nabídka webinářů NPI - Kabinet Přírodovědné vzdělávání

Nabídka bezplatných webinářů projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů). Na webinář je nutné přihlásit se předem na uvedených odkazech.

Detail

07.02.2023

Nabídka webinářů NPI - Kabinet Cizí jazyky

Nabídka bezplatných webinářů projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů). Na webinář je nutné přihlásit se předem na uvedených odkazech.

Detail

PLAKÁT PROJEKTU MAP III ORP ČB

 

Facebookový profil MAP ORP ČB

 

Zpravodaj MAS Rozkvět (vydání: 06/2023)

Tisková zpráva Beseda čtenářská gramotnost Jihočeská vědecká knihovna (05/2023)

Zpravodaj MAS Rozkvět  (vydání: 02/2023)

Zpravodaj MAS Rozkvět  (vydání: 11/2022)

Jihočeská televize: seminář pro metodiky prevence Učíme se s filmem - spolupráce MAP s magistrátem ČB (11/2022)  

https://fb.watch/hOxyIY451_/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv - Tiskové zprávy MAP II ORP ČB:

Tisková zpráva: Konec realizace projektu MAP II na Českobudějovicku (05 2022)

Tisková zpráva: Školy jsou připraveny žádat o dotace (03 2022)

Tisková zpráva: TZ z tematické soutěže v rámci finanční gramotnosti na ZŠ – Cesta životem (desková hra) (02 2022)

Tisková zpráva:  Zahájení nového školního roku ve školách na Českobudějovicku (09 2021)

Tisková zpráva: Akce škol na konci školního roku s úsměvem i příchutí letního ovoce (06 2021)

Kalendárium: (872.8 kB) Plán akcí na 2. pololetí 2021 (06 2021)

Článek - Českobudějovický Deník: (531.44 kB) Spolupráce škol na Českobudějovicku (05 2021)

Tisková zpráva: (833.63 kB) Výsledky dotazníkového šetření - spolupráce ZŠ na Českobudějovicku se středními školami (04 2021)

Tisková zpráva (1.03 MB): Aktivity škol v době omezení provozu (03 2021)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět" (1.95 MB) (článek, str.3) (03 2021)

Tisková zpráva: (874.32 kB) MAP II ORP zřizuje novou pracovní skupinu (03 2021)

Prezentace: (190.86 kB) Metodika vedení třídnických hodin a práce s třídním kolektivem (02 2021)

Prezentace: (222.84 kB) K nové koncepci přípravy budoucích učitelů (02 2021)

Metodický text: (99.86 kB) Škola a rodina – „věčná“ otázka společné komunikace? (11 2020)

Metodický text: (88.36 kB) Metody práce s žáky v rámci prevence (10 2020)

Tisková zpráva: (1.03 MB) Robotika a programování na základních školách (09 2020)

Tisková zpráva: Spolupráci škol s projektem MAP II ORP České Budějovice nezastavila ani koronavirová krize (08 2020)

Tisková zpráva: Program týmové komunikace a spolupráce ve školách v ORP České Budějovice (03 2020)

Tisková zpráva: Klima školní třídy (03 2020)

Tisková zpráva: PŘEDVÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE na školách (01 2020)

Tisková zpráva: Setkání zástupců mateřských a základních škol Srní (11 2019)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět"(článek, str.3) (10 2019)

Tisková zpráva: V ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE SE DAŘÍ ROZVÍJET ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST (09 2019)

Tisková zpráva: ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH NA ČESKOBUDĚJOVICKU (09 2019)

Tisková zpráva: MATEMATICKÁ GRAMOTNOST NA ŠKOLÁCH V ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE (09 2019)

Tisková zpráva: Grafomotorický kurz pro učitele mateřských a základních škol  ORP České Budějovice (08 2019)

Tisková zpráva: ČTENÍ NEBOLÍ …anebo jak na čtení a čtenářskou gramotnost hravě poradí rodičům i pedagogům v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích na Festivalu knih (06 2019)

Tisková zpráva: MAP II ORP ČB na Dobrodružství s technikou (06 2019)

Tisková zpráva: Pozvánka pro žáky základních škol z Českobudějovicka a jejich rodiče na stánek MAP II ORP ČB - Dobrodružství s technikou 2019 + plakátek (05 2019)

Českobudějovický deník - článek Spolupráce škol na Českobudějovicku (06 2019)

Pištínský zpravodaj - článek Aktuality MAS Rozkvět, str.10 (05 2019)

Tisková zpráva: MIKROKONFERENCE projektu MAP II na území správního obvodu ORP České Budějovice (03 2019)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět" (článek, str.3) (01 2019)

Tisková zpráva: Výjezdní setkání zástupců mateřských a základních škol ORP České Budějovice (12 2018)

Tisková zpráva: Projekt  MAP II.  na Českobudějovicku nabírá na obrátkách (11 2018)

Tisková zpráva: Přednáška "Mentoring –vedení motivačního rozhovoru" (09 2018)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět" (článek, str. 1) (07 2018)

Tisková zpráva: Na zážitkovou výstavu DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU zavítali díky projektu MAPII ORP ČB i stovky žáků z venkovských škol na Českobudějovicku (06 2018)

Tisková zpráva: Proběhla velmi zajímavá přednáška "Etiketa nezřídka, naše první vizitka" (06 2018)

Tisková zpráva: DOPRAVA PRO 300 DĚTÍ ZDARMA NA DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU (06 2018)

Tisková zpráva: Přednáška na téma ETIKETA (DO NAŠICH ŠKOL I ŽIVOTŮ) (06 2018)

Tisková zpráva: SPOLUPRÁCE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU POKRAČUJE (06 2018)

 

PLAKÁT PROJEKTU MAP II ORP ČB

ARCHIV PROJEKT MAP III ORP ČB

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023050

Anotace projektu: MAP III ORP ČB navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování I a II (MAP II a MAP ORP ČB), je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků na území správního obvodu ORP Č.Budějovice.  Projekt se zaměřuje na oblast předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, s cílem prohlubovat vzniklá partnerství a budovat nová. Součástí projektu je evaluace celého procesu místního akčního plánování a příprava akčních plplakátpro období až do roku 2025.

Termín realizace projektu: 1.6.2022-30.11.2023

Seznam zapojených škol do projektu MAP III ORP ČB (stav k 01/2022) najdete zde.

Aktuality Jihočeský kraj

01.12.2023

MAP IV ORP ČB zahájen

Dnes 1.12. startuje projekt MAP IV ORP ČB, podpořený v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a spolufinancovaný Evropskou unií.

Detail Aktuality MAP

30.11.2023

Setkání všech Pracovních skupin MAP III ORP ČB

Dne 28. listopadu proběhlo závěrečné Setkání všech pracovních skupin MAP III ORP ČB v prostorách restaurace Solnice v centru Českých Budějovic.

Detail Aktuality MAP

13.11.2023

Výběrové řízení do územních metodických kabinetů

NPI hledá do metodických kabinetů v území aktivní učitele, kteří chtějí rozvíjet sami sebe a zároveň pomáhat i svým kolegům. Chcete být součástí proměny vzdělávání? Máte zájem o inovace a aktuální trendy? Chcete se podílet na nabídce vzdělávacích akcí a inspirovat učitele ve svém území a kraji?

Detail Aktuality

03.11.2023

NPI pracuje na modernizaci školství. Jaké změny školství čekají?

Jaké změny školství čekají? Kdo na revizi pracuje a jak změna proběhne, co přinese žákům, školám i celé společnosti?

Detail Aktuality

03.11.2023

Nový magazín EduRevue NPI ČR

Magazín moderního vzdělávání. Téma „Měníme osnovy“. Podzim 2023

Detail Aktuality

Akce v regionu

Zprávy z regionu

01.12.2023

MAP IV ORP ČB zahájen

Dnes 1.12. startuje projekt MAP IV ORP ČB, podpořený v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a spolufinancovaný Evropskou unií.

Detail

30.11.2023

Setkání všech Pracovních skupin MAP III ORP ČB

Dne 28. listopadu proběhlo závěrečné Setkání všech pracovních skupin MAP III ORP ČB v prostorách restaurace Solnice v centru Českých Budějovic.

Detail

16.08.2023

Knihy k zapůjčení pro pedagogy a vedení škol

V rámci projektu MAP ORP ČB jsme pořídili sadu pojízdných knihoven - kufrovny, které putují po školách, nyní jsme pořídili knihy o vzdělávání k zapůjčení také pro pedagogy. Seznam naleznete níže.

Detail

29.05.2023

Jihočeská vědecká knihovna pomáhá rozvíjet čtenářskou gramotnost na školách na Českobudějovicku

Dne 10.5.2023 pořádala pracovní skupina na podporu čtenářské gramotnosti MAP ORP ČB ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou besedu nad současnou dětskou literaturou.

Detail

10.04.2023

Závěrečná zpráva z Jihočeské konference pro lepší angličtinu

Přečtěte si zprávu z druhého ročníku Jihočeské konference pro lepší angličtinu, která proběhla v pátek 31. 3. 2023 a kde je MAS Rozkvět v rámci projektu MAP ORP ČB partnerem.

Detail