#

Metodické kabinety SYPO

#
#
#

2. ročník proběhne 8.11.2022

#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Název projektu: MAP III ORP ČB

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023050

Anotace projektu: MAP III ORP ČB navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování I a II (MAP II a MAP ORP ČB), je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků na území správního obvodu ORP Č.Budějovice.  Projekt se zaměřuje na oblast předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, s cílem prohlubovat vzniklá partnerství a budovat nová. Součástí projektu je evaluace celého procesu místního akčního plánování a příprava akčních plplakátpro období až do roku 2025.

Termín realizace projektu: 1.6.2022-30.11.2023

Seznam zapojených škol do projektu MAP III ORP ČB (stav k 01/2022) najdete zde.

Aktualizace dokumentu SR MAP je možná nejdříve 1x za půl roku (v MAP ORP ČB aktualizace vždy ke konci června a prosince), lze přidávat nové záměry nebo aktualizovat stávající.

Investiční záměry můžete zasílat průbežně na mail janacova@masrozkvet.cz. Vzorová tabulka pro doplnění záměrů zde.

Dokumenty jsou vždy schváleny Řídícím výborem MAP a odevzdány na Regionální stálou konferenci k uveřejnění na stránkách MMR  a jsou oficiálně vyvěšeny spolu s dalšími Strategickými rámci z celé ČR na stránkách Územní dimenze zde

 

Dokument Strategický rámec MAP (platná verze, aktualizace 05/2022)

Příloha 1: SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT MŠ (2021 - 2027), SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT ZŠ (2021-2027) a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027):

- AKTUÁLNĚ PLATNÁ VARIANTA 4 dokument v pdf  podepsaná k 12. 1. 2023 (ve formátu excel zde)

 

neaktuální varianta 3 dokument v pdf zde schválená k 11.7.2022 (ve formátu excel zde); varianta 2 dokument v pdf zde  schválená v lednu 2022 (ve formátu excel zde); varianta 1- dokument v pdf verze k červnu 2021)

Neaktuální Dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice, aktualizovaná příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY verze k čerbnu 2021

Verze dokumentu k prosinci 2020 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY 

Verze dokumentu k červnu 2020 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Verze k prosinci 2019 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Verze dokumentu k červnu 2019 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Verze dokumentu k prosinci 2018 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Dokument k červnu 2018 -  příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k prosinci 2017, příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Neaktuální dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k červnu 2017, příloha INVESTIČNÍ PRIORITY, kompletní dokument včetně podpisu předsedy ŘV zde.

Neaktuální dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k prosinci 2016, příloha INVESTIČNÍ PRIORITY

Neaktuální dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k 30. 6. 2016, příloha INVESTIČNÍ PRIORITY (tabulkový přehled). 

 

 

 

 

DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP III ORP ČB (06/2022-11/2023)

Pozvánky na akce jsou průběžně zveřejňovány v sekci ORP České Budějovice/AKCE.

Tiskové zprávy nalezcete v sekci ORP České Budějovice/PUBLICITA.

 

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP České Budějovice jako celek sestává z těchto částí, které jsou průběžně aktualizovány:

 1. ÚVODNÍ ČÁST (aktualizace 05/2022)
 2. ANALYTICKÁ ČÁST (aktualizace 05/2022)
 3. STRATEGICKÁ ČÁST (aktualizace 05/2022)
 4. AKČNÍ PLÁN  (aktualizace 01/2023)

V. Příloha - Strategický rámec (viz samostatná záložka na www)

Přílohy Analytické části - výsledky dotazníkového šetření MŠMT (10/2019), agregované výsledky šetření potřeb škol ORP Č.Budějovice (2020), výsledky dotazníkového šetření MŠMT (01/2022)

Komunikační strategie - 2022-2023 (MAP III);  2021

 

Evaluační plán MAP III ORP ČB

Komunikační plán MAP III ORP ČB

Organizační struktura MAP III ORP ČB

 

Akční plán MAP ORP ČB pro rok 2023: dokument, otevřený formulář pro samostatné plánování 

 

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

6-11.1.2023 - jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis

17.-31.8.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam, zápis z jednání

1.-11.7.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam, Zápis z jednání

27.6.2022 - jednání ŘV hotel Budweis, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

 

Pracovní skupiny - Dokumenty (pozvánky, dle termínu jednání)

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (PS ČG) - 25.8.2022 , 5.10.2022, 29.11.2022, 1.2.2023

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (PS MG) - 25.8.2022, 20.10.2022, 24.11.2022, 26.1.2023

Pracovní skupina Polytechnika a digitální gramotnost (PS Poly) - 22.6.2022, 5.12.2022, 23.2.2023

Pracovní skupina Školní poradenská pracoviště - školní psychologové a speciální pedagogové (PS ŠPP PP) - 29.8.2022, 13.9.2022, 10.10.2022, 29.11.2022, 7.12.2022, 7.2.2323

Pracovní skupina Školní poradenská pracoviště - výchovní a kariéroví poradci (PS ŠPP VKP) - 29.8.2022, 17.10.2022, 13.12.2022, 14.3.2023

Pracovní skupina pro rovné příležitosti (PS RP) - 30.8.2022, 18.10.2022, 15.12.2022, 23.3.2023

Pracovní skupina pro financování (PS Fin) - 31.8.2022, 16.11.2022, 16.12.2022

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv: DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP II ORP ČB (06/2018 - 05/2022)

EVALUAČNÍ ZPRÁVY:

05/2022: Závěrečná evaluační zpráva projektu (ke stažení zde)

09/2021: Průběžná sebeevaluační zpráva 3 (ke stažení zde)

10/2020: Střednědobá evaluační zpráva projektu (ke stažení zde)

09/2020: Průběžná sebeevaluační zpráva 2 (ke stažení zde)

06/2019: Průběžná sebeevaluační zpráva 1 (ke stažení zde)

 

REFLEKTIVNÍ ZPRÁVY:

Reflektivní zprávy zapojených organizací do projektu - v listinné formě  (archiv projektu)

Soupiska zapojených organizací zde

Souhrnná zpráva příjemce o zapojení organizací - v listinné formě  (archiv projektu)

MAP ORP II. brožura 2018 - 2021

Formulář pro vyjádření námitky, námětu, reakce či podnětu „MAP II ORP ČB“ - ke stažení zde.

 

08/2020: Analýza vzdělávacího procesu na ZŠ v souvislosti s mimořádným stavem (covid-19) v ORP České Budějovice - Dotazník pro učitele a ředitele škol (ke stažení zde)

 

10/2019: agregované Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol a základních škol v rámci projektu Šablony I a II OP VVV v jednotlivých ORP - srovnání úvodního šetření Šablony I a aktuálního šetření (ke stažení zde)

05/2019: MAP II ORP ČB - Agregované výstupy ze Šetření v území ORP České Budějovice na školách, dle Metodiky rovných příležitostí  (ke stažení zde)

 

Dokumenty (výstupy, zápisy, prezentace) z konkrétních akcí naleznou účastníci v Zalogované části/Dokumenty.

Pozvánky na akce jsou průběžně zveřejňovány v sekci ORP České Budějovice/AKCE.

Tiskové zprávy nalezcete v sekci ORP České Budějovice/PUBLICITA.

 

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

23.5.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 16.-23.5.2022, Zápis z jednání

6.1.2022 - jednání ŘV Krajský úřad Jihočeského Kraje, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

22.9.2021 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 15.-22.9.2021, Zápis z jednání

24.6.2021 - jednání ŘV Krajský úřad Jihočeského Kraje, pozvánka s programem zde, zápis z jednání (265.85 kB)

15.12.2020 - online jednání ŘV, pozvánka

21.10.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 16.-20.10.2020, Zápis z jednání

30.9.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 24.-30.9.2020, Zápis z jednání

30.6.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 25.-30.6.2020, Zápis z jednání

27.3.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 23.-27.3.2020, Zápis z jednání

29.11.2019 - 4. setkání ŘV MAP pozvánka, zápis z jednání, prezentace z jednání: projekt MAP - Ing. Krejčíčková, projekt SRP - Ing. Kozáková, aktivity JHK - Vohradníková, DiS, prezentace KAP - Ing. Kolář

19.6.2019 - 3. setkání ŘV MAP pozvánka, zápis z jednání, schválený strategický rámec MAP najdete na záložce "Strategický rámec"

18.12.2019 - 2. setkání ŘV PozvánkaZápis z jednání, schválené dokumenty: Strategický rámec MAP

4.10.2018 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 3.-4.10.2018, Zápis z jednání

13.6.2018  - 1. setkání ŘV dne 13.6.2018 - Pozvánka, Zápis z jednání, schválené dokumenty: aktualizované Složení ŘV, aktualizovaný Status a jednací řád ŘV MAP, aktualizovaná Organizační struktura MAP II ORP ČB

 

Dokumenty - Pracovní skupiny MAP :

PS Čtenářská gramotnost:

9. setkání, 8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka + příloha, 2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS Matematická gramotnost:

9. setkání8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka,  2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS Polytechnické vzdělávání:

9. setkání, 8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka, 2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS Rovné příležitosti:

11. setkání, 10. setkání, 9. setkání, 8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka, 2. setkání pozvánka, 1. setkání a vstupní seminář pozvánka

PS financování:

11. setkání, 10. setkání, 9. setkání, 8. setkání, online, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka,  2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

TS/ PS Předškolní a neformální vzdělávání:

7. setkání, 6. setkání pozvánka, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání, 2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS ŠPP (školské poradenské pracoviště – školní psychologové, speciální pedagogové):

1. setkání PS ŠPP pozvánka (565.82 kB)

Společná setkání PS:

19.11. 2019 setkání PS Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Polytechnická  výchova, Neformální a předškolní vzdělávání

25.11. 2019 setkání PS Financování a Rovné příležitosti

 

 

 

 

 

ARCHIV: DOKUMENTY VZNIKLÉ V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP ORP ČB (01/2016 - 12/2017)

DOKUMENT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

finální dokument MAP schválený Řídícím výborem dne 6.12.2017:

dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 2 Roční akční plán

((poznámka: dokumenty jsou až do aktualizace platné také pro MAP II ORP ČB; aktualizované dokumenty naleznete u dokumentace z jednání Řídícího výboru))

 

Dokumenty - Strategický rámec MAP:

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - aktuální platná verze k 12 2017

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - aktuální platná verze k 06 2017

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - neaktuální verze k 12 2016

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - neaktuální verze k 06 2016

Dokumenty byly schváleny Řídícím výborem MAP a odevzdány na Regionální stálou konferenci, kteří je předali na MMR a jsou oficiálně vyvěšeny spolu s dalšími Strategickými rámci z celé ČR na stránkách Územní dimenze zde

 

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

Pozvánka na 5. setkání ŘV dne 6.12.2017Zápis z jednání, Prezenční listina

Pozvánka na setkání ŘV dne 11.10.2017 - výjezdní jednání ŘV MAP zrušeno z důvodu nízké účasti

- Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shválení aktualizace SR MAP; 27.6.2017

- Pozvánka na 4. setkání ŘV dne 16.5.2017, prezentace k jednání, zápis, prezenční listina

Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shválení aktualizace SR MAP; 28.12.2016

Pozvánka na 3. setkání ŘV dne 22.9.2016, Prezentace k jednáníZápis z jednání, Prezenční listina

Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shváleníSR MAP; 29.6.2016

Pozvánka na 2. setkání ŘV dne 1.6.2016, harmonogram schválení SR MAPZápis z jednání, prezenční listina

Pozvánka na 1. setkání ŘV dne 30.3.2016, PrezentaceZápis z jednání včetně přílohy Složení ŘV, schválený Status a jednací řád, prezenční listina

 

Dokumenty - Pracovní skupiny MAP:

- PS Základní vzdělávání: 

26.1.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích, Zápis z jednáníPrezenční listina

30.3.2017, Základní a mateřské škole Šindlovy Dvory, Zápis z jednáníPrezenční listina

7.11.2017, Základní škola Pohůrecká, České Budějovice, Prezenřční listina, Podklad k jednání: Rozpracování aktivit ZŠ

- PS Předškolní výchova: 

1.2.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích, ZápisPrezenční listina

1.3.2017, Salesiánské středisko mládeže- DDM, České Budějovice, Zápis,  Prezenční listina

8.11.2017, Mateřská škola Jana Opletala, České Budějovice, Prezenční listina, Podklad k jednání: Rozpracování Aktivit MŠ

- PS Zájmové a neformální vzdělávání:

24.4.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích, Zápis z jednání, Prezenční listina

6.11.2017, Dům dětí a mládeže, U Zimního stadionu, České Budějovice, Prezenční listina, Podklad k jednání: Rozpracování Aktivit Zájmové a neformální vzdělávání

Společné jednání členů PS:

- splečné setkání členů všech pracovních skupin dne 6.2.2018 od 15 hodin na ZŠ a ZUŠ  Bezdrevská 3, České Budějovice; prezenční listina

- splečné setkání členů pracovních skupin dne 19.10.2017 od 15 hodin na Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice; prezentace k jednání, podklady: Aktivity do Akčního plánu MAP, Návrh vzdělávacích aktivit; prezenční listina

- splečné jednání všech pracovních skupin a řídícího výboru dne 11.-12.10.2017 pozvánka zde - zrušeno, přesunuto na 19.10.2017

 

Dokumenty - setkávání v území - KA Budování znalostních kapacit:

 

PREZENTACE Z KONFERENCE "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU"

6.12.2017, hotel Budweis

 • Informace o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání MAP ORP ČB a navazujících aktivitách v MAPII – Ing. Marta Krejčíčková - prezentace zde
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – Aktivity PF JU aneb co se plánuje a jak o sobě víme? - PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. - prezentace zde
 • Jihočeská hospodářská komora – Propojení firem a škol, informace o aktuální činnosti JHK - Lenka Vohradníková, DiS. - prezentace zde
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání – Ing. Hynek Čížek, Ph.D. - prezentace zde
 • CLIL na Základní škole Matice školské 3, České Budějovice - Mgr. Jana Rychlíková - prezentace zde
 • Využití Školního programu v každodenní školské praxi na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice - Mgr. Miroslav Kůs - prezentace zde

 

Dokumenty - Řízení MAP:

Závěrečná sebehodnotící zpráva, přloha 1

Implementační plán

Memorandum o spolupráci MAP ORP České Budějovice

Evaluační zpráva za rok 2016

setkání zástupců RT a ŘV - evaluace vybraných MAP v ČR, 28.4.2017, České Budějovice; prezenční listina

 

Dokumenty MAP obecně:

Aktivity a procesy MAP ORP ČB

zkrácené Postupy MAP

metodika pro vnitřní evaluaci

 

Zapojené subjekty do MAP III ORP ČB - Partneři se souhlasem a další aktéři aktivně spolupracující
1 Mateřská škola Adamov
2 Základní škola a Mateřská škola Borek
3 Základní škola Boršov nad Vltavou
4 Mateřská škola Boršov nad Vltavou
5 Mateřská škola Čakov
6 Mateřská škola Čejkovice
7 Mateřská škola Dasný
8 Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic
9 Základní škola a Mateřská škola Doudleby
10 Základní škola a Mateřská škola Dříteň
11 Základní škola a Mateřská škola Dubné
12 Mateřská škola Libníč
13 Mateřská škola Hlincová Hora
14 Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
15 Mateřská škola Hluboká nad Vltavou
16 Základní škola a Mateřská škola Hosín
17 Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice
18 Mateřská škola Hrdějovice
19 Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd
20 Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice
21 Základní škola a Mateřská škola Lišov
22 Mateřská škola Nové Homole
23 Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace
24 Mateřská škola Pištín, příspěvková organizace
25 Mateřská škola Radošovice
26 Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
27 Základní škola a Mateřská škola Římov
28 Mateřská škola Sedlec, okr. České Budějovice
29 Základní škola a mateřská škola Srubec
30 Mateřská škola Cvrček Strážkovice
31 Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích
32 Základní škola a Mateřská škola Střížov
33 Základní škola a Mateřská škola Ševětín
34 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
35 Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice
36 Mateřská škola Úsilné
37 Mateřská škola Včelná
38 Základní škola a Mateřská škola Zahájí
39 Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České Budějovice
40 Mateřská škola Žabovřesky, okres České Budějovice
41 Mateřská škola Hůry
42 Mateřská škola Plav, příspěvková organizace
43 Mateřská škola Lipí
44 Mateřská škola Zliv, Lidická 599
45 Základní škola a mateřská škola Nedabyle
46 Mateřská škola Nová Ves, okres České Budějovice
47 Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice
48 Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice
49 Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice
50 Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice
51 Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice
52 Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice
53 Mateřská škola, U Pramene 13, České Budějovice
54 Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice
55 Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
56 Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice
57 Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice
58 Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice
59 Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice
60 Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice
61 Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice
62 Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice
63 Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice
64 Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice
65 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice
66 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice
67 Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
68 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
69 Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
70 Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice
71 Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
72 Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice
73 Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
74 Základní škola Nerudova 9, České Budějovice
75 Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
76 Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice
77 Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
78 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
79 Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2
80 Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5
81 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1
82 Církevní mateřská škola "U sv. Josefa"
83 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola
84 EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.
85 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
86 KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o.
87 BARBORKA mateřská škola s.r.o.
88 Mateřská škola MONTESSORI DŮM, s.r.o.
89 Církevní mateřská škola České Budějovice, Lipenská 3
90 Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.
91 Základní škola a mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o.
92 Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o.
93 Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.
94 Waldorfská škola České Budějovice - mateřská škola, základní škola a střední
škola o. p. s.
95 Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43
96 Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.
97 Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE,z.s.   IZO181095718
98 Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o.
99 Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o.
100 ScioŠkola České Budějovice - základní škola, s.r.o.
101 Základní umělecká škola Sinfonie s.r.o.
102 Mateřská škola LVÍČEK
103 Základní umělecká škola Vojtěch
104 Komunitní základní škola Starhill, z.s.
105 SOVIČKA - mateřská škola s.r.o. (dětská skupina)
106 Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice
107 Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1
108 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice
109 RENER EDUCATION - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
110 Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
111 Dětská skupina Kvítek - Jihočeská univerzita
112 AKAI KIKU s.r.o.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Řídící výbor (ŘV) Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III. pro území ORP České Budějovice (zkráceně MAP III ORP ČB):

- Zástupce realizátora projektu MAP

 • Ing. Marta Krejčíčková – MAS Rozkvět, z.s. - hlavní manažer projektu MAP II ORP ČB

- Zástupce zřizovatelů škol

 • Ing. Jaroslav Houba – starosta obce Sedlec – zřizovatel Mateřské školy Sedlec

- Zástupce vedení škol, výborní učitelé

 • Ing. Dana Walterová – ředitelka ZŠ Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice - předsedkyně Řídícího výboru

- Zástupce učitelů

 • PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. – ředitel Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích

- Zástupce ze školních družin, školních klubů

 • Ivana Staňková - vedoucí školní družiny Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

- Zástupce základních uměleckých škol ZUŠ

 • Mgr. Pravoslav Němeček - ředitel Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice

- Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání:

 • Mgr. Radka Rybáková - pedagog volného času Otevřených klubů Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže

- Zástupce KAP

 • Mgr. Lucie Jarkovská - pracovník oddělení evropských fondů a strategií, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje

- Zástupce rodičů

 • Ing. Jitka Lejsková

- Zástupce MAS

 • Ing. Eva Tarabová  - manažerka MAS Pomalší, o.p.s.
 • Mgr. Magdalena Chytrová – manažerka MAS Sdružení Růže, z.s.
 • Ing. Mirka Machová – manažerka MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.
 • Ing. Anna Hotárková – manažerka MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s.

- Zástupce ORP

 • Kateřina Koptová - odborný pracovník odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice

- Zástupce ITI/IPRÚ

 • Ing. Petr Käfer - pracovník odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice, pověřený vedoucí oddělení implementace IPRÚ, zástupce VO

- Zástupce Jihočeské hospodářské komory

 • Ing. Lenka Hájková – zastupující ředitelka Oblastní kanceláře České Budějovice Jihočeské hospodářské komory

- Zástupce Jihočeské univerzity

 • PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. – proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Seznam členů Řídícího výboru MAP III ORP ČB

Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP III ORP ČB

Organizační struktura v rámci MAP III ORP ČB

 

Výstupy z jednání řídícího výboru najdete v sekci Dokumenty.

Pracovní skupiny (PS) a platformy v rámci projektu MAP III ORP ČB:
 • PS Financování
 • PS Rovné příležitosti
 • PS Matematická gramotnost
 • PS Čtenářská gramotnost
 • PS Psychologové a speciální pedagogové
 • PS Výchovní a kariéroví poradci
 • PS Polytechnika a digitální gramotnost

 

Seznam členů pracovních skupin MAP III ORP ČB (k 30.9.2022)

 

Místní lídři

 

Jednací řád v rámci MAP III ORP ČB zde.

Organizační struktura v rámci MAP III ORP ČB zde.

 

Pozvánky na jednání pracovních skupin najdete v sekci Dokumenty (ORP České Budějovice).

Výstupy z jednání pracovních skupin najde odborná veřejnost v sekci Dokumenty (Zalogovaná část).

26.01.2023

Global Teacher Prize Czech Republic 2023

Organizace EDUin hledá prostřednictvím odborné ceny pro pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic v Česku inspirativní učitele a učitelky. Pomozte najít ty, od nichž se můžeme inspirovat! Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2022. Více na www.gtpcz.c

Detail

26.01.2023

leták

program Darujeme kroužky dětem

Od ledna mohou rodiny, které pobírají přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči, opět získat až 2 000 Kč na kroužky. Podpora se týká také dětí ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci.

Detail

26.01.2023

Záznam webináře pro zřizovatele škol

Cyklus webinářů pro zřizovatele škol na téma Zřizovatelská role pořádaný MŠMT

Detail

12.01.2023

Webináře - aktuální nabídka pro učitele cizích jazyků, přírodovědných a společenskovědních předmětů

Nabídka webinářů projektu SYPO určenou pro učitele cizích jazyků, přírodovědných a společenskovědních předmětů. Všechny webináře jsou zdarma a účastník získá osvědčení.

Detail

11.01.2023

Schválený dokument aktualizace Investičních priorit SR MAP

Dokument najdete na záložce STRATEGICKÝ RÁMEC a byl odevzdán ke zveřejnění na stránky Územní dimenze MMR ČR.

Detail

09.01.2023

Veřejná konzultace k pracovní verzi DZ ČR 2023-2027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spustilo v termínu 15. 12. 2022 - 15. 1. 2023 veřejnou konzultaci k pracovní verzi připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027 (dále jen DZ ČR 2023-2027).

Detail

03.01.2023

Vzdělávací kurz pro metodiky prevence Učíme s filmem

Video reportáž z úvodního setkání preventistů v kině Kotva můžete shlédnout níže.

Detail

19.12.2022

Veřejné připomínkování SR MAP III OR ČB

Veřejné připomínkování dokumentu Strategický rámec MAP Investiční priority - pravidelná možná půlroční aktualizace k prosinci 2022.

Detail

12.12.2022

ČŠI: Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

V průběhu měsíců května a června roku 2022 realizovala Česká školní inspekce rozsáhlé zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Detail

25.11.2022

IROP výzva pro základní školy II.

Dne 24.11.2022 byla vyhlášena 112. výzva IROP zacílená na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro základní školy na území přechodových regionů (Jihočeský kraj) a je zde přiděleno přes 1,3 mld. korun

Detail

17.11.2022

Avízo IROP vyhlášení výzev pro Základní školy

Řídicí orgán IROP dne 16. 11. 2022 zveřejnil avíza 111. a 112. výzvy IROP - Základní školy II., které jsou v plánu k vyhlášení dne 25. listopadu 2022 a 24. listopadu 2022.

Detail

26.10.2022

VII. ročník Ekonomické olympiády 2022/2023

Soutěž ve znalostech z ekonomie, financí a finanční gramotnosti pro střední školy a nově i pro 8. a 9. třídy základních škol.  Největší ekonomická soutěž pro studenty středních i základních škol v ČR.

Detail

07.09.2022

OSTRÝ START 2022 VE ZKRATCE

NESTIHLI JSTE VŠECHNY DEBATY? .... záznam k dispozici

Detail

02.09.2022

Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.

Detail

18.08.2022

Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

Tematické šetření ČŠI, součástí zprávy jsou také doporučení pro školy, jejich zřizovatele i MŠMT a také „desatero“ pro podporu nadaných žáků.

Detail

11.07.2022

Schválený dokument aktualizace Investičních priorit SR MAP

Dokument najdete na záložce STRATEGICKÝ RÁMEC a byl odevzdán ke zveřejnění na stránky Územní dimenze MMR ČR.

Detail

29.06.2022

Konference KOMPAS VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21.STOLETÍ

2. ročník konference Kompas vzdělávání pro 21. století se uskuteční 8. listopadu 2022 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Detail

23.06.2022

Veřejné připomínkování SR MAP III OR ČB

Veřejné připomínkování dokumentu Strategický rámec MAP Investiční priority - pravidelná možná půlroční aktualizace k červnu 2022.

Detail

24.05.2022

WEBINÁŘE ZDARMA pro pedagogy červen 2022

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje pedagogů a ředitelů (SYPO).

Detail

22.05.2022

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) prezentace

Místo Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nyní OP JAK.

Detail

22.05.2022

Šablony OP JAK se blíží!

Přestože ještě Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy.

Detail

22.05.2022

Avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 5. 2022 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání a pro pedagogicko-psychologické poradny.

Detail

04.05.2022

Podpora dětských skupin - výzva do 8.6.2022

Výzvy jsou určeny na podporu veřejných dětských skupin.

Detail

18.03.2022

Nabídka zajímavých vzdělávacích akcí pro pedagogy i třídní kolektovy

Na plné obrátky probíhají akce v rámci iKAP - implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihočeského kraje, konkrétně projektu i-KAPII a i-KAPIII. Doporučujeme včas registrovat se na zajímavé vzdělávací akce ZVAS, nebo pro své žáky nechat připravit akci "na klíč" od JHK.

Detail

17.03.2022

Tipy pro výuku českého jazyka a literatury (aby byl nejen březen měsícem knihy)

Metodické příručky s praktickými tipy do výuky, které mohou zdarma využívat všichni učitelé. Na vzniku se podíleli zkušení pedagogové z mateřských, základních, středních i vysokých škol, kteří působí v metodických kabinetech SYPO.

Detail

16.03.2022

Peníze na digitalizaci pro školy... nezapomeňte vyplnit dotazník do 31.3.2022

Školy získají finanční podporu v roce 2022 na digitální učební pomůcky, jejichž cílem je rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí, a na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Detail

06.03.2022

Nové webové stránky ITI Českobudějovické aglomerace

Prostřednictvím portálu budou vyhlašovány výzvy na předkládání projektových záměrů subjektů pro subjekty z území aglomerace, včetně výze v pro oblast školství.

Detail

04.03.2022

Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině

Více na stránkách www.edu.cz/ukrajina/

Detail

16.02.2022

článek „Nevyhrávají“ talentované děti, ale ty z dobré rodiny. Kde a proč to neplatí?

V českém školství neuspěje nejtalentovanější dítě, ale to s lepším rodinným zázemím. Zároveň se daří žákům, kteří chodí do školy v bohatším kraji. Analýza PAQ Research ale ukazuje, že některé obce umí znevýhodněným dětem pomoct.

Detail

10.02.2022

Nabídka konzultací k realizaci ŠABLON ZDARMA

Metodická podpora pro realizátory projektů zjednodušeného vykazování tzv. Šablon pokračuje i nadále. Navazujeme na projekt SRP – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích a v rámci projektu P-AP – Metodická podpora akčního plánování i nadále poskytujeme dílčí telefonické a e-mailové kon

Detail

07.02.2023

Seminář pro vedoucí školních jídelen - ORP ČB

Odbor školství a tělovýchovy Města České Budějovice pořádá dne 7.2. od 9 hodin seminář pro vedoucí školních jídelen.

Detail

PLAKÁT PROJEKTU MAP III ORP ČB

 

Facebookový profil MAP ORP ČB

 

Jihočeská televize: seminář pro metodiky prevence Učíme se s filmem - spolupráce MAP s magistrátem ČB (11/2022)  

https://fb.watch/hOxyIY451_/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv - Tiskové zprávy MAP II ORP ČB:

Tisková zpráva: Konec realizace projektu MAP II na Českobudějovicku (05 2022)

Tisková zpráva: Školy jsou připraveny žádat o dotace (03 2022)

Tisková zpráva: TZ z tematické soutěže v rámci finanční gramotnosti na ZŠ – Cesta životem (desková hra) (02 2022)

Tisková zpráva:  Zahájení nového školního roku ve školách na Českobudějovicku (09 2021)

Tisková zpráva: Akce škol na konci školního roku s úsměvem i příchutí letního ovoce (06 2021)

Kalendárium: (872.8 kB) Plán akcí na 2. pololetí 2021 (06 2021)

Článek - Českobudějovický Deník: (531.44 kB) Spolupráce škol na Českobudějovicku (05 2021)

Tisková zpráva: (833.63 kB) Výsledky dotazníkového šetření - spolupráce ZŠ na Českobudějovicku se středními školami (04 2021)

Tisková zpráva (1.03 MB): Aktivity škol v době omezení provozu (03 2021)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět" (1.95 MB) (článek, str.3) (03 2021)

Tisková zpráva: (874.32 kB) MAP II ORP zřizuje novou pracovní skupinu (03 2021)

Prezentace: (190.86 kB) Metodika vedení třídnických hodin a práce s třídním kolektivem (02 2021)

Prezentace: (222.84 kB) K nové koncepci přípravy budoucích učitelů (02 2021)

Metodický text: (99.86 kB) Škola a rodina – „věčná“ otázka společné komunikace? (11 2020)

Metodický text: (88.36 kB) Metody práce s žáky v rámci prevence (10 2020)

Tisková zpráva: (1.03 MB) Robotika a programování na základních školách (09 2020)

Tisková zpráva: Spolupráci škol s projektem MAP II ORP České Budějovice nezastavila ani koronavirová krize (08 2020)

Tisková zpráva: Program týmové komunikace a spolupráce ve školách v ORP České Budějovice (03 2020)

Tisková zpráva: Klima školní třídy (03 2020)

Tisková zpráva: PŘEDVÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE na školách (01 2020)

Tisková zpráva: Setkání zástupců mateřských a základních škol Srní (11 2019)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět"(článek, str.3) (10 2019)

Tisková zpráva: V ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE SE DAŘÍ ROZVÍJET ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST (09 2019)

Tisková zpráva: ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH NA ČESKOBUDĚJOVICKU (09 2019)

Tisková zpráva: MATEMATICKÁ GRAMOTNOST NA ŠKOLÁCH V ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE (09 2019)

Tisková zpráva: Grafomotorický kurz pro učitele mateřských a základních škol  ORP České Budějovice (08 2019)

Tisková zpráva: ČTENÍ NEBOLÍ …anebo jak na čtení a čtenářskou gramotnost hravě poradí rodičům i pedagogům v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích na Festivalu knih (06 2019)

Tisková zpráva: MAP II ORP ČB na Dobrodružství s technikou (06 2019)

Tisková zpráva: Pozvánka pro žáky základních škol z Českobudějovicka a jejich rodiče na stánek MAP II ORP ČB - Dobrodružství s technikou 2019 + plakátek (05 2019)

Českobudějovický deník - článek Spolupráce škol na Českobudějovicku (06 2019)

Pištínský zpravodaj - článek Aktuality MAS Rozkvět, str.10 (05 2019)

Tisková zpráva: MIKROKONFERENCE projektu MAP II na území správního obvodu ORP České Budějovice (03 2019)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět" (článek, str.3) (01 2019)

Tisková zpráva: Výjezdní setkání zástupců mateřských a základních škol ORP České Budějovice (12 2018)

Tisková zpráva: Projekt  MAP II.  na Českobudějovicku nabírá na obrátkách (11 2018)

Tisková zpráva: Přednáška "Mentoring –vedení motivačního rozhovoru" (09 2018)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět" (článek, str. 1) (07 2018)

Tisková zpráva: Na zážitkovou výstavu DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU zavítali díky projektu MAPII ORP ČB i stovky žáků z venkovských škol na Českobudějovicku (06 2018)

Tisková zpráva: Proběhla velmi zajímavá přednáška "Etiketa nezřídka, naše první vizitka" (06 2018)

Tisková zpráva: DOPRAVA PRO 300 DĚTÍ ZDARMA NA DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU (06 2018)

Tisková zpráva: Přednáška na téma ETIKETA (DO NAŠICH ŠKOL I ŽIVOTŮ) (06 2018)

Tisková zpráva: SPOLUPRÁCE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU POKRAČUJE (06 2018)

 

PLAKÁT PROJEKTU MAP II ORP ČB

Aktuality Jihočeský kraj

26.01.2023

Global Teacher Prize Czech Republic 2023

Organizace EDUin hledá prostřednictvím odborné ceny pro pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic v Česku inspirativní učitele a učitelky. Pomozte najít ty, od nichž se můžeme inspirovat! Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2022. Více na www.gtpcz.c

Detail Aktuality

26.01.2023

program Darujeme kroužky dětem

Od ledna mohou rodiny, které pobírají přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči, opět získat až 2 000 Kč na kroužky. Podpora se týká také dětí ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci.

Detail Aktuality

26.01.2023

Záznam webináře pro zřizovatele škol

Cyklus webinářů pro zřizovatele škol na téma Zřizovatelská role pořádaný MŠMT

Detail Aktuality

12.01.2023

Webináře - aktuální nabídka pro učitele cizích jazyků, přírodovědných a společenskovědních předmětů

Nabídka webinářů projektu SYPO určenou pro učitele cizích jazyků, přírodovědných a společenskovědních předmětů. Všechny webináře jsou zdarma a účastník získá osvědčení.

Detail Aktuality

11.01.2023

Schválený dokument aktualizace Investičních priorit SR MAP

Dokument najdete na záložce STRATEGICKÝ RÁMEC a byl odevzdán ke zveřejnění na stránky Územní dimenze MMR ČR.

Detail Aktuality MAP

Akce v regionu

07.02.2023

Seminář pro vedoucí školních jídelen - ORP ČB

Odbor školství a tělovýchovy Města České Budějovice pořádá dne 7.2. od 9 hodin seminář pro vedoucí školních jídelen.

Detail

Zprávy z regionu

11.01.2023

Schválený dokument aktualizace Investičních priorit SR MAP

Dokument najdete na záložce STRATEGICKÝ RÁMEC a byl odevzdán ke zveřejnění na stránky Územní dimenze MMR ČR.

Detail

03.01.2023

Vzdělávací kurz pro metodiky prevence Učíme s filmem

Video reportáž z úvodního setkání preventistů v kině Kotva můžete shlédnout níže.

Detail

19.12.2022

Veřejné připomínkování SR MAP III OR ČB

Veřejné připomínkování dokumentu Strategický rámec MAP Investiční priority - pravidelná možná půlroční aktualizace k prosinci 2022.

Detail

07.09.2022

OSTRÝ START 2022 VE ZKRATCE

NESTIHLI JSTE VŠECHNY DEBATY? .... záznam k dispozici

Detail

11.07.2022

Schválený dokument aktualizace Investičních priorit SR MAP

Dokument najdete na záložce STRATEGICKÝ RÁMEC a byl odevzdán ke zveřejnění na stránky Územní dimenze MMR ČR.

Detail