#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Výzvy nositele IPRÚ České Budějovice

Typ: ostatní
Výzvy nositele IPRÚ České Budějovice jsou vyhlašovány průběžně po celou dobu Programového období 2014-2020 v souladu s finančním plánem strategie a v souladu s výzvami řídících orgánů operačních programů, tj. Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva dopravy. Na základě výzev vyhlášených nositelem strategie budou potenciální žadatelé z území IPRÚ předkládat projektové záměry, které budou projednány na úrovni pracovních skupin a předloženy Řídícímu výboru k rozhodnutí o vydání souladu či nesouladu s integrovanou strategií. Potvrzení o souladu či nesouladu s integrovanou strategií je povinnou přílohou k žádosti o dotaci, a to v rámci výzvy vyhlášené řídícím orgánem pro integrované projekty.

Aktuálně vyhlášené výzvy:

Ukončené výzvy :

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/ipru/realizace-ipru/vyzvy-nositele/stranky/vyzvy-nositele-ipru.aspx


Vytvořeno: 23. 11. 2017
Poslední aktualizace: 23. 11. 2017 12:20
Autor: Správce Webu