Archiv

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MAP III:

 • Název a registrační číslo projektu: MAP III - ORP Český Krumlov, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022968
 • Termín realizace projektu: 1. 8. 2022 - 30. 11. 2023
 • Realizátor projektu: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., www.masbln.cz

Anotace projektu:

Projekt MAP III navazuje na projekty MAP I  a MAP II a je rovněž zaměřen na podporu oblasti předškolního vzdělávání a základního školství na území ORP Český Krumlov. Hlavím přínosem je rozvoj spolupráce mezi školami a dalšími zainteresovanými organizacemi, vč. realizace aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí pedagogů a žáků ve školách ORP. Jedná se především o společné setkávání, předávání zkušeností a plánování. Nedílnou součástí projektu MAP III je rovněž evaluace a zhodnocení procesu plánování na území ORP Český Krumlov.

Publicita projektu: Projekt je realizován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - A3 plakát (73.84 kB)


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MAP II:

 • Název a registrační číslo projektu: MAP II - ORP Český Krumlov, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622
 • Termín realizace projektu: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
 • Realizátor projektu: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., www.masbln.cz

Anotace projektu:

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I a je rovněž zaměřen na podporu oblasti předškolního vzdělávání a základního školství na území ORP Český Krumlov. Hlavím přínosem je rozvoj spolupráce mezi školami a dalšími zainteresovanými organizacemi, vč. realizace aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí pedagogů a žáků ve školách ORP.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MAP I:

 • Název a registrační číslo projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000285
 • Termín realizace projektu: březen 2016 - prosinec 2017
 • Realizátor projektu: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., www.masbln.cz

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen především na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v oblastech včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání, a to na území ORP Český Krumlov. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání prostřednictvím přenosu informací, společného vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Více o aktivitách projektu v záložce Klíčové aktivity projektu.


INFOLISTY PROJEKTU MAP I:

SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL:

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTŮ MAP

MAP III

MAP III - KA1 - ŘÍZENÍ PROJEKTU

spojení na členy realizačního týmu jsou uvedeny v sekci "KONTAKTY"

MAP III - KA2 - MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III:

A1 Rozvoj a aktualizace MAP

Pracovní skupina čtenářská gramotnost a Pracovní skupina matematická gramotnost:


MAP II

Projekt MAP II byl ukončen 31. 7. 2022:

MAP II - KA1 - ŘÍZENÍ PROJEKTU

spojení na členy realizačního týmu jsou uvedeny v sekci "KONTAKTY"

MAP II - KA2 - ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

Setkání pracovních skupin:

PS Čtenářská gramotnost - výstup 12. 12. 2018výstup 19. 2. 2019, výstup 23. 4. 2019, výstup 11. 6 .2019, výstup 15. 10. 2019, výstup 14. 1. 2020, výstup 22. 4. 2020, výstup 26. 5. 2020, výstup 7. 10. 2020 (133.96 kB), výstup 27. 1. 2021 (139.13 kB), výstup 6. 4. 2021 (143.79 kB), výstup 25. 5. 2021 (140.25 kB), výstup 6. 10. 2021 (137.7 kB)

PS Matematická gramotnost - výstup 12. 12. 2018, výstup 21. 2. 2019, výstup 24. 4. 2019, výstup 19. 6.2019, výstup 15. 10. 2019, výstup 15. 1. 2020, výstup 22. 4. 2020, výstup 27. 5. 2020, výstup 6. 10. 2020 (134.06 kB), schůzky 27. 1., 6. 4. 2021, 25. 5. 2021 a 6. 10. 2021 probíhaly společně s PS Čtenářská gramotnost

PS Rovné příležitosti - workshop rovných příležitostí 12. 12. 2018: pozvánka, výstup, prezenční listina, návrhy programů primární prevence

PS Rovné příležitosti - výstup 17. 12. 2018, výstup 4. 3. 2019, výstup 8. 4. 2019, výstup 19. 6. 2019, výstup 4. 11. 2019, výstup 10. 12. 2019, výstup 21. 4. 2020, výstup 15. 6. 2020, výstup 20. 8. 2021 (171.04 kB), výstup 4. 10. 2021 (173.11 kB)

PS Financování - výstup 19. 11. 2018, výstup 20. 2. 2019, výstup 28. 3. 2019, výstup 29. 5. 2019, výstup 15. 10. 2019, výstup 22. 11. 2019, výstup 15. 4. 2020, výstup 7. 9. 2020 (143.5 kB), výstup 21. 10. 2020 (148 kB), výstup 30. 11. 2020 (145.5 kB), výstup 27. 5. 2021 (149.5 kB), výstup 4. 10. 2021 (154 kB), výstup 21. 12. 2021 (155 kB)

Setkání ředitelů škol:

Pracovní setkání 12. 12. 2018, setkání 21. 3. 2019, 6. 11. 2019 POZVÁNKA, 6. 11. 2019 ZÁZNAM, 24. 1. 2020 setkání ředitelek MŠ - ČK (157.73 kB), 30. 1. 2020 setkání ředitelů ZŠ - ČK (161.04 kB), 26. 2. 2020 ZÁZNAM (429.9 kB), 27. 8. 2020 ZÁZNAM (154.91 kB), 11. 9. 2020 ZÁZNAM (149.11 kB), 23. 2. ZÁZNAM23. 2. 2021 ZÁZNAM (150.79 kB), 2. 3. 2021 ZÁZNAM (141.09 kB)18. 5. 202 ZÁZNAM26. 8. 2021 ZÁZNAM (217.73 kB), 20. 9. 2021 ZÁZNAM (240.08 kB), 30. 9. 2021 ZÁZNAM (237.83 kB)

MAP II - KA3 - MONITORING A EVALUACE

MAP II - KA4 - IMPLEMENTACE (hodnotící zprávy z dílčích aktivit jsou doplňovány průběžně)

AKČNÍ PLÁN - 2018/2019

AKČNÍ PLÁN - 2019/2020

 • Seminář "Kritické myšlení" - Informace k semináři ZDE, HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVITY
 • Blok seminářů "Primární prevence" - část "Práce s učiteli", část "Třídní kolektivy",
 • Minikonference "Podpora škol v plánování - MŠ Český Krumlov" - 3. 5. 2019, ZÁZNAM.
 • Seminář "Změna financování regionálního školství" - 10. 9. 2019, pozvánka ZDE
 • Seminář "Virtuální svět" - 14. 10. 2019 - pozvánka ZDE, HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVITY
 • Burza škol 2019 - 22. 10. 2019, PLAKÁT, HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVITY
 • polytechnické vzdělávání "Pokusohraní" - HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVITY
 • Setkání ředitelů škol - proběhlo: 12. 12. 2018, 21. 3. 2019, 6. 11. 2019, 24. 1. 2020 (MŠ), 30. 1. 2020 (ZŠ)
 • Spolupráce, podpora, propojení a sdílení dobré praxe neformálního zájmového vzdělávání a základního školství v regionu Český Krumlov - probíhá průběžně
 • Workshop pro žáky 1. stupně (malotřídních škol ORP) zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti "Příběh jedné knížky", PLAKÁT
 • GISDay - mezinárodní den geografických informačních systémů - 12. 11. 2019 (workshop pro veřejnost a celotýdenní akce pro školy - TZ, PLAKÁT). HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVITY,

AKČNÍ PLÁN - 2020/2021

AKČNÍ PLÁN - 2021/2022

 • Kroužek "Robotika" - 9/2021 - 6/2022
 • Volnočasová aktivita pro žáky ve fotoateliéru "Seidel" - 1. pololetí 2021/2022
 • Dobrá praxe "Projektové dny pro mateřské a základní školy" (poslední aktualizace: 6.10.2021) - nabídka výukových programů (677.1 kB)
 • 19. 10. 2021 - 4. ročník Burza škol, HODNOTÍCÍ ZPRÁVA (698.32 kB)
 • "Rodiče vstupte - máme pro vás otevřeno!" - ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost v ZŠ Plešivec - 9. 11. 2021, 18. 1. 2022, 7. 6. 2022)
 • Knížky do školních knihoven
 • 16. - 23. 11. 2021 GiSDay
 • setkávání matikářů - 21. 10. 2021, 7. 4. 2022
 • online sdílení češtinářů - 19. 5. 2021, 13. 10. 2021, 8. 12. 2021, 20. 4. 2022, 18. 5. 2022
 • 10 - 12/2021 - blok webinářů MS Word
 • 2 - 6/2022 - ekovýchovné programy pro MŠ
 • 14. 12. 2021 - webinář "mediální výchova pro pedagogy"
 • 1 - 2/2022 - webináře "mediální výchova pro žáky"
 • 3 - 5/2022 - blok webinářů EXCEL
 • 3 - 5/2022 - "Vylepši si svoji školu" - relaxační koutky v ZŠ
 • 3 - 5/2022 - školení aplikace Bakaláři
 • 1 - 6/2022 - neformální setkávání zaměstnanců ve školství a vzdělávání (MC Krumlík)
 • 1 - 6/2022 - neformální setkávání pedagogů (fotoateliér Seidel)
 • 3 - 7/2022 - podpora žáků s OMJ
 • 5 - 7/2022 - kurzy MBTI pro pedagogy, členy PS a ŘV
 • 5 - 6/2022 - výukové programy pro školy ve Museu Fotoateliér Seidel
 • workshopy pro veřejnost - Prádelna Český Krumlov a Křemže

MAP I

Projekt MAP I byl ukončen 31. 12. 2017:

Realizace projektu obsahuje několik dílčích aktivit:

a) Rozvoj partnerství

 • 28. 3. 2017 proběhlo setkání ředitelů ORP - ZPRÁVA
 • 24. 10. 2017 proběhl ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Městem Český Krumlov 1. ročník Burzy škol - jak se nám povedla si můžete přečíst ZDE

b) Dohoda o Prioritách

c) Akční plánování

13. 12. 2017 odsouhlasil Řídící výbor MAP Roční akční plán na šk. rok 2018/2019 - ke stažení ZDE

V měsících září - prosinec 2017 proběhlo dotazníkové šetření určené rodičům žáků škol na území ORP Český Krumlov, které si kladlo za cíl zmapovat silné a slabé stránky výuky ve školách na Českokrumlovsku, představy rodičů o ideální škole a možném alternativním vzdělávání.

 • Dotazníkové šetření - úvodní stránka ke stažení ZDE.
 • Výsledky šetření za ORP Český Krumlov ke stažení ZDE.
 • Dotazník ke stažení ZDE.

d) Budování znalostních kapacit

 • 1. 11. 2016 Podpůrná opatření u žáků ZŠ - ZPRÁVA
 • 9. 11. 2016 Exkurze Škoda Mladá Boleslav - ZPRÁVA
 • 18. 11. 2016 SPUCH – specifické poruchy učení a jejich náprava - ZPRÁVA
 • 25. 11. 2016 Třídní klima a školní klima - ZPRÁVA
 • 16. 12. 2016 Možnosti hodnocení žáků se SVP - ZPRÁVA
 • 19. 12. 2016 Učitel a rodič - ZPRÁVA
 • 26. 1. 2017 Děti od dvou let v MŠ - ZPRÁVA
 • 6. 4. 2017 Komunikace se žákem s nežádoucími projevy chování - ZPRÁVA
 • 17. 10. 2017 Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky - ZPRÁVA
 • 22. 11. 2017 Jak připravit hravé čtenářské lekce a workshopy - ZPRÁVA
 • 22. 11. 2017 Polytechnická výchova/ Rozvoj technických znalostí a dovedností u dětí v MŠ a ZŠ - ZPRÁVA

e) Evaluace

 • 18. 5. 2017 byla Řídícím výborem projednána a schválena Průběžná evaluační zpráva za období 3/2016 - 3/2017 - EVALUACE
 • 13. 12. 2017 byla Řídícím výborem projednána a schválena Závěrečná evaluační zpráva projektu - EVALUACE

f) Řízení MAP

 

g) Řízení projektu

 • Přehled plnění klíčových aktivit za období březen - říjen 2016 naleznete ZDE
 • Přehled plnění klíčových aktivit za období listopad 2016 - leden 2017 naleznete ZDE
 • Přehled plnění klíčových aktivit za období únor - duben 2017 naleznete ZDE
 • Přehled plnění klíčových aktivit za období květen - červenec 2017 naleznete ZDE
 • Přehled plnění klíčových aktivit za období srpen - říjen 2017 naleznete ZDE

MAP III

Strategický rámec MAP:

Investiční záměry škol:

 • Aktuální seznam projektových záměrů naleznete na stránkách ÚZEMNÍ DIMENZE

Roční akční plány:


MAP II

Dokumenty projektu MAP k připomínkám:

 • Roční akční plán na školní rok 2022/2023 - k připomínkám - ZDE
 • Strategický rámec MAP (verze KVĚTEN 2022) - k připomínkám - ZDE
 • Agregovaný Popis potřeb škol - k připomínkám ZDE

Připomínky je možné zasílat nejpozději do 7. 6. 2022 do 12,00 hod. na email machova@masbln.cz (formou přímých komentářů v jednotlivých dokumentech).

Dokumenty MAP II:

 • Strategický rámec MAP - verze KVĚTEN 2022 (schválený Řídícím výborem 14. 6. 2022) - ke stažení ZDE (1.7 MB)
 • Aktuální seznam projektových záměrů naleznete na stránkách ÚZEMNÍ DIMENZE
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 11. 4. 2022 Seznam projektových záměrů pro období 2021+ (verze 2), ke stažení ZDE (2.9 MB)
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 1. 6. 2021 Seznam projektových záměrů pro období 2021+ (verze 1), ke stažení MŠ (1.42 MB), ZŠ (2.87 MB), NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (561.17 kB)
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 1. 6. 2021 Seznam projektových záměrů (verze 9), ke stažení ZDE (1.6 MB)
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 11. 12. 2020 Seznam projektových záměrů (verze 8), ke stažení ZDE (1.44 MB)
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 19. 5. 2020 Seznam projektových záměrů (verze 7), ke stažení ZDE
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 5. 12. 2019 Seznam projektových záměrů (verze 6), ke stažení ZDE
 • Řídící výbor odsouhasil dne 4. 6. 2019 Seznam projektových záměrů (verze 5), ke stažení ZDE
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 5. 12. 2018 Seznam projektových záměrů (verze 4), ke stažení ZDE
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 14. 6. 2022 Roční akční plán na školní rok 2022/2023 - ke stažení ZDE (1.14 MB)
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 1. 6. 2021 Roční akční plán na šk. rok 2021/2022 - ke stažení ZDE (356.19 kB)
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 19. 5. 2020 Roční akční plán na šk. rok 2020/2021 - ke stažení ZDE
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 4. 6. 2019 Roční akční plán na šk. rok 2019/2020 - ke stažení ZDE, přílohy

MAP I

Dokumenty projektu MAPI (projekt ukončen 31. 12. 2017):

 • Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 roční akční plán na šk. rok 2018/2019 - ke stažení ZDE
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 finální dokument MAP, verze 1.0 - ke stažení ZDE
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 8. 2016 Strategický rámec MAP, verze 1.0, ke stažení ZDE
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 13. 12. 2017 Seznam projektových záměrů (verze 3), ke stažení ZDE
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 2. 2017 Seznam projektových záměrů (verze 2), ke stažení ZDE.
 • Řídící výbor odsouhlasil dne 23. 8. 2016 Seznam projektových záměrů (verze 1), ke stažení ZDE 
 • Karta záměru školy, ke stažení ZDE

Řídící výbor projektů MAP je tvořen zástupci organizací a dalších aktérů, kteří se pohybují v oblasti školství a vzdělávání.

Hlavním úkolem je příprava místního akčního plánu rozvoje vzdělávání a jeho implementace.

MAP III

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU - MAP III:

Složení Řídícího výboru MAP III - ORP Český Krumlov (k 25. 10. 2022)

Složení Řídícího výboru MAP III - ORP Český Krumlov (k 25. 10. 2022)
 

Jméno zástupce

Organizace

Zástupce RT MAP Ing. Mirka Machová MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Zástupce ORP Mgr. Zdeňka Kráková ORP Český Krumlov
Zástupci zřizovatelů škol Ing. Josef Troup Městys Křemže 
Vedení škol Mgr. Lukáš Boháč ZŠ Plešivec, Český Krumlov
  Mgr. Petr Holba ZŠ a MŠ Chvalšiny
Učitelé Mgr. Eva Kašáková ZŠ Kaplická, Český Krumlov
Neformální vzdělávání a SVČ Mgr. Jakub Pich Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Zástupce KAP Mgr. Lucie Jarkovská KAP Jihočeský kraj
Zástupce rodičů Mgr. Alena Nováková Mateřské centrum Křemílek Křemže
Zástupci MAS Ing. Marta Krejčíčková MAS Rozkvět z. s.
  Ing. Eva Tarabová MAS Pomalší o. p. s.
Centrum podpory SRP Bc. Gabriela Švehlová Národní pedagogický instut ČB
Další zástupci nepovinného sektoru Mgr. Jakub Průcha Pedagogicko-psychologická poradna Český Krumlov
  Mgr. Viktorie Kušnirenková Středisko výchovné péče Spirála
  Mgr. Ingrid Jílková ICOS Český Krumlov o. p. s.
     
     

Dokumenty Řídícího výboru projektu MAP III:


MAP II

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU - MAP II:

Složení Řídícího výboru MAP II ORP Český Krumlov (k 31. 7. 2022) ZDE (15.12 kB)

Dokumenty Řídícího výboru projektu MAP II:

MAP I

Složení Řídícího výboru a dokumenty Řídícího výboru projektu MAP I (projekt ukončen) naleznete níže:

Jednání Řídícího výboru MAP I:

MAP III

V rámci projektu MAP III jsou navrženy následující PRACOVNÍ SKUPINY: PS financování, PS matematická gramotnost, PS čtenářská gramotnost a PS pro rovné příležitosti.

Podklady ke všem pracovním skupinám najdete v sekci "Klíčové aktivity projektu."

Aktuální složení pracovních skupin MAP III ke stažení ZDE (18.01 kB) (podle potřeby je operativně doplňováno).

Místní lídři - ke stažení ZDE (124.16 kB) (podle potřeby je operativně doplňováno)


MAP II

V rámci projektu MAP II fungovaly PRACOVNÍ SKUPINY: PS financování, PS matematická gramotnost, PS čtenářská gramotnost a PS pro rovné příležitosti 

Pracovní skupiny MAP II byly ustanoveny na jednání Řídícího výboru projektu dne 3. 10. 2018.

Podklady ke všem pracovním skupinám najdete v sekci "Klíčové aktivity projektu."

Složení pracovních skupin MAP II:

Složení pracovních skupin MAP II:
PS financování
Ing. Mirka Machová - MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. (garant PS)
Ing. Marta Krejčíčková - MAS Rozkvět z. s. (manažerka)
Ing. Eva Tarabová Ph.D. - MAS Pomalší o. p. s. (manažerka)
Ing. Josef Troup - mikroregion Podkletí (starosta městyse Křemže)

Obsah práce PS financování

Proběhlá setkání PS financování v MAP II: 19. 11. 2018, 20. 2. 2019, 28. 3. 2019, 29. 5. 2019, 15. 10. 2019, 15. 4. 2020, 23. 6. 2020, 7. 9. 2020, 21. 10. 2020, 30. 11. 2020, 27. 5. 2021, 4. 10. 2021, 21. 12. 2021, 29. 3. 2022, 9. 6. 2022

PS čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
PS čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
Alena Hronková - MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. (garant PS)
Mgr. Lukáš Boháč - Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 (ředitel)
Mgr. Adéla Kučerová - Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s. (místopředsedkyně sdružení)
Mgr. Olga Šteflová - Základní škola a Mateřská škola Křemže (učitelka)
Mgr. Iva Votavová - Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 (učitelka)

Mgr. Irena Vacková - Kláštery Český Krumlov (muzejní pedagožka, zástupce rodičů)

Mgr. Lenka Augustinová - Základní škola a Mateřská škola Kájov (ředitelka)
Mgr. Vendula Vernerová - Základní škola a Mateřská škola Holubov (ředitelka)

Obsah práce PS čtenářská gramotnost

Proběhlá setkání PS čtenářská gramotnost v MAP II: 12. 12. 2018, 19. 2. 2019, 23. 4. 2019, 11. 6. 2019, 15. 10. 2019, 22. 4. 2020, 26. 5. 2020, 7. 10. 2020, 27. 1. 2021, 6. 4. 2021, 25. 5. 2021, 6. 10. 2021, 8. 2. 2022, 27. 4. 2022, 8. 6. 2022

PS matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
PS matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
Alena Hronková - MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. (garant PS)
Mgr. Petr Holba - Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny (ředitel)
Mgr. Alena Nováková - MC Křemílek (koordinátorka MC, zástupce rodičů)
Mgr. Iveta Nováková - externista
Mgr. Šárka Papežová - Základní škola a Mateřská škola Zubčice (učitelka)
Mgr. Lenka Součková - Základní škola a Mateřská škola Frymburk
Mgr. Leona Hradecká - Základní škola a Mateřská škola Kájov

Obsah práce matematická gramotnost

Proběhlá setkání PS matematická gramotnost v MAP II: 12. 12. 2018, 21. 2. 2019, 24. 4. 2019, 19. 6. 2019, 15. 10. 2019, 22. 4. 2020, 27. 5. 2020, 6. 10. 2020, 27. 1. 2021, 6. 4. 2021, 25. 5. 2021, 6. 10. 2021, 8. 2. 2022, 27. 4. 2022, 8. 6. 2022

PS pro rovné příležitosti
PS pro rovné příležitosti
Mgr. Štěpánka Kučerová - MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. (garant PS)
Mgr. Jakub Průcha - Pedagogicko-psychologická poradna, Český Krumlov (vedoucí pracoviště
Mgr. Adam Fikejs - Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov (zástupce ředitele)
Mgr. Ingrid Jílková - ICOS Český Krumlov, o. p. s. (výkonná ředitelka sociálních služeb)
Mgr. Jana Jedličková - ZŠ Český Krumlov, Kaplická (ředitelka)
Mgr. Halka Jánová - ZŠ a MŠ Větřní (ředitelka)
Mgr. Viktorie Schönbauer Kušnirenková - SVP Spirála (etoped)

Obsah práce PS Rovné příležitosti (15.25 kB)

Proběhlá setkání PS rovné příležitosti v MAP II: 17. 12. 2018, 5. 3. 2019, 8. 4. 2019, 4. 6. 2019, 4. 11. 2019, 10. 12. 2019, 21. 4. 2020. 15. 6. 2020, 24. 11. 2020, 11. 5. 2021, 15. 6. 2021, 20. 8. 2021, 4. 10. 2021, 3. 5. 2022, 24. 6. 2022

Workshop rovné příležitosti: 12. 12. 2018


MAP I

V rámci projektu MAP I fungovaly tzv. DISKUZNÍ SKUPINY - otevřené platformy, kterých se mohli zúčastnit všichni, kteří měli zájem tvořit a naplňovat vizi a cíle v oblasti školství a vzdělávání na území ORP Český Krumlov. Výstupy z diskuzních skupiny byly použity pro tvorbu AKČNÍHO PLÁNU MAP. V případě Vašeho zájmu účastnit se  na přípravě MAP kontaktujte manažerku projektu. Zrealizované diskuzní skupiny:

 • 6. 10. 2016 se v Centru pro pomoc děti a mládeži Český Krumlov sešla diskuzní skupina Volnočasové aktivity
 • 24. 11. 2016 se ve Zlaté Koruně sešla diskuzní skupina Zřizovatelé
 • 6. 12. 2016 se v Černé v Pošumaví sešla společná diskuzní skupina Zřizovatelé a Školy
 • 28. 3. 2017 se v Českém Krumlově konalo setkání ředitelů ZŠ a MŠ